Görüş Bildir
Haberler
Ellerimiz ve Ayaklarımız Neden Uyuşur ve Karıncalanır?

Ellerimiz ve Ayaklarımız Neden Uyuşur ve Karıncalanır?

Ellerimiz, ayaklarımız hatta vücudumuzun bazı yerlerinde sürekli oluşan uyuşma ve karıncalanmalar bize çok farklı hastalıkların işaretini veriyor olabilir. 

Not: En doğru bilgi için uzmana danışın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaygın sebepler

1. Diyabetik nöropati, sinir hasarının diyabetten kaynaklanması durumunda ortaya çıkar.

1. Diyabetik nöropati, sinir hasarının diyabetten kaynaklanması durumunda ortaya çıkar.

Bacakları, ayakları, bazen kolları ve elleri etkileyebilir. 

Diyabetik nöropatide, kan dolaşımındaki yüksek kan şekeri nedeniyle sinir hasarı meydana gelir. Zararlı sinirlere ek olarak, sinirlerinizi besleyen kan damarlarına da zarar verebilir. Sinirler yeterince oksijen almadığında iyi çalışmayabilirler.

2. Vitamin eksikliği

2. Vitamin eksikliği

Vitamin eksikliklerine, diyetinizde yeterli miktarda belirli bir vitaminin olmaması veya vitaminin düzgün bir şekilde emilmediği bir durum neden olabilir.

Bazı vitaminler sinirlerinizin sağlığı için önemlidir. Örnekler: b12 vitamini B-6 vitamini B-1 vitamini E vitamini Bu vitaminlerdeki bir eksiklik, ellerinizde veya ayaklarınızda karıncalanma hissine neden olabilir.

3. Sinir sıkışması

3. Sinir sıkışması

Çevredeki dokulardan bir sinir üzerinde çok fazla baskı olduğunda sıkışmış bir sinir alabilirsiniz. Örneğin, yaralanma, tekrarlayan hareketler ve enflamatuar durumlar gibi şeyler sinirin sıkışmasına neden olabilir.

Sıkışmış bir sinir vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkabilir ve elleri veya ayakları etkileyerek karıncalanma, uyuşma veya ağrıya neden olabilir.

4. Karpal tünel

4. Karpal tünel

Karpal tünel, medyan sinirin bileğinizden geçerken sıkıştığında ortaya çıkan yaygın bir durumdur. Bu yaralanma, tekrarlayan hareketler veya enflamatuar durumlar nedeniyle ortaya çıkabilir.

Karpal tüneli olan insanlar ellerinin ilk dört parmağında uyuşma veya karıncalanma hissedebilirler.

Karpal tünelden korunmak için egzersiz programı uygulayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Böbrek yetmezliği

5. Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği, böbrekleriniz artık düzgün çalışmadığında meydana gelir. Yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya diyabet gibi durumlar böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Böbrekleriniz düzgün çalışmadığında, vücudunuzda sıvı ve atık ürünler birikerek sinir hasarına yol açabilir. Böbrek yetmezliği nedeniyle karıncalanma genellikle bacaklarda veya ayaklarda görülür.

6. Hamilelik

6. Hamilelik

Hamilelik sırasında vücutta meydana gelen şişme, bazı sinirlerinize baskı yapabilir. Bu nedenle, ellerinizde ve ayaklarınızda karıncalanma hissedebilirsiniz. Bu semptomlar genellikle hamilelikten sonra kaybolur.

7. Kullanılan ilaçlar

Çeşitli ilaçlar sinir hasarına neden olabilir, bu da ellerinizde veya ayaklarınızda karıncalanma hissine neden olabilir. Aslında, kanser (kemoterapi) ve HIV tedavisinde kullanılan ilaçların ortak bir yan etkisi olabilir.

Otoimmün bozukluklar

Normalde bağışıklık sisteminiz vücudunuzu yabancı istilacılardan korur. Otoimmün bir hastalık, bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla vücudunuzun hücrelerine saldırmasıdır.

8. Romatoid artrit

8. Romatoid artrit

Romatoid artrit, eklemlerde şişlik ve ağrıya neden olan otoimmün bir durumdur. Genellikle bileklerde ve ellerde görülür ancak ayak bilekleri ve ayaklar da dahil olmak üzere vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilir.

Bu durumda oluşan iltihaplanma sinirlere baskı uygulayarak karıncalanmaya yol açabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

9. Multiple skleroz (MS)

9. Multiple skleroz (MS)

Multiple skleroz (MS), bağışıklık sisteminin sinirlerinizin koruyucu örtüsüne (miyelin) saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Bu sinir hasarına yol açabilir. Kollarda, bacaklarda ve yüzde uyuşma veya karıncalanma MS'in yaygın bir belirtisidir.

10. Lupus (Kelebek hastalığı)

10. Lupus (Kelebek hastalığı)

Lupus, bağışıklık sisteminizin vücudun dokularına saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Sinir sistemi de dahil olmak üzere vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir.

11. Çölyak hastalığı

Çölyak hastalığı, ince bağırsağı etkileyen bir otoimmün hastalıktır. Çölyak hastalığı olan bir kişi gluteni aldığında, bir otoimmün reaksiyon meydana gelir. Çölyak hastalığı olan bazı kişilerde, ellerde ve ayaklarda karıncalanma da dahil olmak üzere nöropati belirtileri olabilir. Bu semptomlar gastrointestinal semptomları olmayan kişilerde de ortaya çıkabilir.

Enfeksiyonlar

Hastalığa neden olan organizmalar vücudunuzu istila ettiğinde bir enfeksiyon oluşur. Enfeksiyonlar viral, bakteriyel veya mantar kaynaklı olabilir.

12. Lyme hastalığı

12. Lyme hastalığı

Lyme hastalığı, enfekte bir kene ısırığı yoluyla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyondur. Tedavi edilmezse, enfeksiyon sinir sistemini etkilemeye başlayabilir, ellerde ve ayaklarda karıncalanmaya neden olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

13. Zona

13. Zona

Zona hastalığı, suçiçeği geçiren insanların sinirlerinde uyuyan varicella-zoster virüsünün yeniden aktivasyonundan kaynaklanan ağrılı bir döküntüdür. Tipik olarak, zona, vücudunuzun küçük bir kısmını etkiler. Etkilenen bölgede karıncalanma veya uyuşma hissedebilirsiniz

14. Hepatit B ve C

14. Hepatit B ve C

Hepatit B ve C'ye virüsler neden olur ve karaciğerde iltihaplanmaya yol açar, bu da tedavi edilmezse siroza veya karaciğer kanserine yol açabilir. Hepatit C enfeksiyonu da periferik nöropatiye neden olabilir, ancak bunun nasıl olduğu büyük ölçüde bilinmemektedir. Bazı durumlarda, hepatit B veya C ile enfeksiyon, kandaki bazı proteinlerin soğukla birlikte toplanıp iltihaplanmaya neden olduğu kriyoglobulinemi adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu durumun semptomlarından biri uyuşma ve karıncalanmadır.

15. HIV veya AIDS

15. HIV veya AIDS

HIV, bağışıklık sisteminin hücrelerine saldıran, bazı kanserlerin yanı sıra enfeksiyon alma riskini artıran bir virüstür. Tedavi edilmediğinde, enfeksiyon, bağışıklık sisteminin ciddi şekilde hasar gördüğü HIV enfeksiyonunun son aşamasına ilerleyebilir. HIV sinir sistemini etkileyebilir ve bazı durumlarda bu, karıncalanma, uyuşma ve ağrının hissedilebileceği el ve ayak sinirlerini içerebilir.

16. Cüzzam

16. Cüzzam

Cüzzam; cildi, sinirleri ve solunum yollarını etkileyebilen bakteriyel bir enfeksiyondur. Sinir sistemi etkilendiğinde, etkilenen vücut kısmında elleri ve ayakları içerebilecek bir karıncalanma veya uyuşma hissedebilirsiniz.

Diğer olası nedenler:

İçeriğin Devamı Aşağıda

17. Hipotiroidi

17. Hipotiroidi

Hipotiroidi, tiroidinizin yeterli tiroid hormonu üretmediği zamandır. Nadir de olsa tedavi edilmeyen şiddetli hipotiroidizm bazen sinirlere zarar verebilir ve bu da karıncalanma hislerine veya uyuşukluğa neden olabilir. Bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği bilinmemektedir.

18. Toksin maruziyeti

18. Toksin maruziyeti

Çeşitli toksinler ve kimyasallar nörotoksinler olarak kabul edilir, yani sinir sisteminize zararlıdırlar. Maruz kalma, ellerinizde veya ayaklarınızda karıncalanma da dahil olmak üzere çeşitli semptomlara neden olabilir. Bazı toksin örnekleri şunları içerir: cıva, kurşun ve arsenik gibi ağır metaller birçok endüstriyel amaç için kullanılır.

19. Fibromiyalji

19. Fibromiyalji

Fibromiyalji, aşağıdakiler gibi bir grup semptom içerir:

  • yaygın kas ağrısı 

  • yorgunluk 

  • ruh hali değişiklikleri

Fibromiyaljisi olan bazı insanlar baş ağrısı, gastrointestinal sorunlar ve el ve ayaklarda karıncalanma gibi başka semptomlar yaşayabilir. Fibromiyaljinin nedeni bilinmemektedir.

20. Ganglion kisti

20. Ganglion kisti
orthoinfo.aaos.org

Bir ganglion kisti, eklemlerde, özellikle bileğinde en sık ortaya çıkan sıvı dolu bir yumrudur. Kistin ağrısız olmasına rağmen, eldeki veya parmaklarda karıncalanma hissine yol açan yakındaki sinirlere baskı uygulayabilirler. Eklem tahrişi bir rol oynayabilir, ancak bu kistlerin nedeni bilinmemektedir.

21. Servikal spondiloz

21. Servikal spondiloz

Servikal spondiloz, omurganızın boynunuzda bulunan kısmında (servikal omurga) yaşa bağlı değişiklikler nedeniyle oluşur. Bu değişiklikler herniasyon, dejenerasyon ve osteoartrit gibi şeyleri içerebilir. Bazen bu değişiklikler omuriliğe baskı yapabilir, bu da boyun ağrısının yanı sıra kollarda ve bacaklarda karıncalanma veya uyuşma gibi semptomlara yol açabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

22. Raynaud

22. Raynaud

Raynaud kollara ve bacaklara kan akışını etkiler. Bu bölgelerdeki kan damarları, soğuk algınlığı veya strese karşı aşırı reaksiyonda küçülür. Kan akışındaki bu azalma parmaklarda ve ayak parmaklarında uyuşmaya veya karıncalanmaya neden olabilir

23. Alkolle ilişkili nöropati

23. Alkolle ilişkili nöropati

Uzun süreli alkol kullanımı, ellerde ve ayaklarda karıncalanmaya yol açabilen periferik nöropatinin gelişmesine neden olabilir. Durum yavaş yavaş ilerler ve buna neden olan mekanizma bilinmemekle birlikte, vitamin veya beslenme yetersizliği bu sorunda rol oynar.

Nadir nedenler

24. Vaskülit

24. Vaskülit

Vaskülit, kan damarlarınız iltihaplandığında ortaya çıkar. Birçok farklı vaskülit türü vardır ve genel olarak, bunun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Enflamasyon kan damarlarında değişikliklere yol açabileceğinden, etkilenen bir bölgeye kan akışı kısıtlanabilir. Bazı vaskülit tiplerinde, karıncalanma, uyuşma ve halsizlik gibi sinir problemleri olabilir.

25. Guillain-Barre sendromu

25. Guillain-Barre sendromu

Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminizin sinir sisteminizin bir bölümüne saldırdığı nadir bir sinir sistemi bozukluğudur. Bu duruma tam olarak neden olan şey şu anda bilinmemektedir. Guillain-Barre sendromu bazen bir hastalıktan sonra takip edebilir. Açıklanamayan karıncalanma ve muhtemelen el ve ayaklardaki ağrı, sendromun ilk belirtilerinden biri olabilir

İçeriğin Devamı Aşağıda

Vücudunuzun herhangi bir yerinde sürekli oluşan uyuşmalar yaşıyorsanız bu durumu göz ardı etmeyin ve mutlaka doktora danışın.

Kaynak: 1

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
11
8
4
3
3
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?