Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

DEV-LİS=NEDİR

Erkek-

1. PARALI EĞİTİME KARŞI MÜCADELE EDER

Eğitimin kalitesini (sözde) yükseltmek iddiasıyla öğrencilerden bağış,
yardım, katkı payı adı altında –zorunlu olarak- alınan ve okul
giderlerinde kullanılmayan har(a)çların kaldırılmasını savunur.

2. EZBERCİ ve GERİCİ EĞİTİME KARŞI, BİLİMSEL ÖĞRETİM İÇİN MÜCADELE EDER

a) Ders kitaplarında yer alan gerici ve gerçek dışı bilgiler karşısında, bilimsel bilgi edinme hakkını savunur.
b) Ders geçmede belirleyici olan ezberci yönteme karşı, analitik-sentezci yöntemi savunur.
c)
Din dersinin seçmeli olmasını ve müfredatın dinler tarihini
mezhepleriyle beraber içerecek şekilde ve resmi dinle sınırlı kalmadan
düzenlemesini savunur.
d) Düz lise-meslek lisesi ayrımının kaldırılıp, yerine branş eğitiminin geçirilmesini savunur.

3. MİLİTARİST EĞİTİM KURUMUNA KARŞI DEMOKRATİK LİSE İÇİN MÜCADELE EDER

a) Ordu disiplininin yansıması olan tek tip kıyafet zorunluluğuna karşı, giyim özgürlüğünü savunur.
b)
Genotokrasiye karşı, eşit ilişkileri savunur. Öğretmen-öğrenci
ilişkisinin yanı sıra, üst sınıf-alt sınıf öğrenci ilişkisinde de
belirleyici olan yaş ve tecrübe hegemonyasına ve bu hegemonyanın
şiddet-baskı-aşağılama şeklindeki yansımalarına karşı çıkar.
c) Öğretmenlerin her fırsatta başvurduğu ve okul idaresinin göz yumduğu, insanlık onurunu aşağılayan, dayağa karşı çıkar.
d)
Kışla disiplinine karşı, Özgür Lise’yi savunur. Yüksek duvarları ve
parmaklıklarıyla yarı açık cezaevini andıran okul binalarında, beden
Eğitimi derslerinin asker talimine indirgenmesi, öğretmen dersliğe
girince hazır ol konumunda ayağa kalkılması, törenlere katılma
zorunluluğu ve tören disiplini vb. şekildeki her türlü militarist
uygulamaya karşı çıkar.
e) Gerici Disiplin Yönetmeliği’ne karşı,
öğrenci yararına bir hukukun oluşturulmasını savunur. Öğrencilerin
“kusurlu” davranışlarının militarist kurallarla cezalandırılmasına karşı
çıkar.

4. OKSUL ÖĞRENCİLER LEHİNE POZİTİF AYRIMCILIK İÇİN MÜCADELE EDER

Öğrenim özgürlüğünün kullanılmasında eşit olmayanların eşit koşullarda
bulunması aslında eşitsizliğe tekabül ettiğinden dolayı, sözde “fırsat
eşitliği”ne karşı, okullardaki bir takım olanaklardan (kütüphane,
bilgisayar salonu, spor salonu vb.) öncelikli olarak yoksul öğrencilerin
yararlanmasını savunur.

5. EĞİTİM KURUMLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNE KARŞI MÜCADELE EDER

İşçi ve emekçi çocuklarının öğrenim özgürlüğünü tümüyle elinden alacak
olan özelleştirmeye karşı, eğitim ve bilim emekçileriyle dayanışmayı
hedefler.

6- OKUL İÇERİSİNDE YUVALANAN ANTİ-DEMOKRATİK GÜÇLERE KARŞI MÜCADELE EDER
a) Öğrenim özgürlüğünü ve her türlü demokratik talebi terör uygulayarak engelleyen faşist harekete karşı mücadele eder.
b) Şeriat yanlısı mücadele yürüten kökten dinci akımlara karşı mücadele eder.
c) Anti-demokratik güçlerin polis-idare işbirliğiyle beslenmesine karşı mücadele eder.

6. ŞOVENİST EĞİTİME KARŞI MÜCADELE EDER

a) Resmi dilde eğitimin zorunluluğuna ve ezilen ulusların asimilasyonuna karşı anadilde eğitim hakkını savunur.
b) Ders müfredatlarının millileştirilmesine karşı çıkar.
c)
Öğretmenlerin, milli-şoven duyguları körükleyen ve öğrencileri halklara
düşman eden şovenist ajitasyon ve propaganda yürütmesine karşı çıkar.

7. CİNS AYRIMCILIĞINA KARŞI MÜCDELE EDER

a) Ders kitaplarından erkek egemen ifadelerin çıkarılmasını savunur.
b)
Öğretmen-öğrenci ilişkisinde ve öğrenciler arası ilişkilerde, kadınları
ikincil cins konumuna düşüren her türlü davranışa ve cinsel tacize
karşı mücadele eder.
c) Disiplin yönetmeliğinde yer alan erkek egemen kurallara karşı çıkar.
d) Kız ve erkek Liseleri ayrımına karşı çıkar.

8. MESLEK LİSELERİNDEKİ EMEK SÖMÜRÜSÜNE KARŞI MÜCADELE EDER

a) Meslek lisesi öğrencilerinin staj adı altında asgari ücretin üçte
biri oranında ya da kimi zaman ücretsiz (Kız Meslek Liseleri gibi)
çalıştırılarak sömürülmesine karşı, en az asgari ücret ödenmesini
savunur.
b) Meslek Lisesi öğrencilerinin sigortalı olmasını savunur.
c)
Meslek Lisesi öğrencilerinin ilişkili oldukları işkoluna bağlı
sendikalarla, Meslek odaları’yla dayanışmasını ve bu dayanışmanın
kurumsallaşmasını hedefler.

9. OKUL YÖNETİMİNDE ÖĞRENCİ DENETİMİ İÇİN MÜCADELE EDER

Eğitim kurumlarının işleyişinde öğrencilerin nesne olmasına karşı, yönetsel kararların alınmasında,
yönetmeliklerin oluşturulması ve uygulanmasında öğrenci temsilcilerinin ve tüm çalışanların da katılımını
sağlayacak ve böylece öğrencilerin okul yönetiminde özne olmasını sağlayacak bir Okul Yönetimi’ni savunur.

10. LİSE ÖĞRENCİLERİNE DERNEKLEŞME HAKKININ TANINMASI İÇİN MÜCADELE EDER

Dernekler yasasının, 18 yaşın altındakilere de dernek kurma hakkını tanıyacak şekilde yeniden
düzenlenmesini savunur.

kaynak:http://www.devlis.org/?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
Görüş Bildir