Dershaneler Yasa Tasarısı Meclis'te

 > -

Dershane tasarısında müdürlere şok

Dershanelere ilişkin tasarı Meclis Başkanlığına sunuldu. Tasarıya eklenen geçici madde ile Müsteşar Yardımcıları, Talim Terbiye Kurulu Başkan ve Üyeleri, tüm genel müdürler, grup başkanları ile il milli eğitim müdürlerinin görevleri kanun yürürlüğe girdiği 1 Eylül 2015 tarihinde sona erecek.

TBMM Başkanlığına, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı sunuldu. Tasarı aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulamasını öngörüyor. Aday öğretmenliğe atananlar en az bir yıl fiilen çalışmak, adaylık döneminde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla sınava girmeye hak kazanacak. Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanacak.Tasarıya göre, özel dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilecek ve bunlardan özel okula dönüşmek isteyenler desteklenecek; öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve altındakilere yönelik olacak 
Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek ve mülkiyeti Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilebilecek 
Dershanelerde çalışan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecek 
Dönüşüm kapsamındaki dershanelerde ve diğer özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulacak 
Her ne ad altında olursa olsun tüm eğitim ve öğretim hizmeti sunanlar, Bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınacak

81 İLİN MÜDÜRÜ DEĞİŞECEK

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı ile il müdürlerinin görevi, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona erecek

Özel dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine  kadar sürdürebilecek ve bunlardan özel okula dönüşmek isteyenler desteklenecek;  öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve altındakilere yönelik olacak.  Dershanelerde çalışan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecek.
Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na  sunuldu.
Tasarıyla, eğitim sisteminin, gerek işleyişinde gerekse kurumsal  örgütlenmesinde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve eğitim  hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için gerekli dönüşümün  sağlanması amaçlanıyor.
Tasarıyla getirilen bazı düzenlemeler özetle şöyle:

 • - Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulanacak

 • - Yurtdışına eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilere, yurtdışında  yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yükseköğretime ilişkin Bakanlığa  verilen görevleri yürütmek üzere, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel  Müdürlüğü kurulacak

 • - Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü kurularak, halen Yenilik ve  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görülen sınav hizmetleri  ihtisaslaştırılacak

 • - Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme  organı olarak düzenlenecek ve böylece Kurulun eğitim politikaları konusundaki  karar alma yetkileri ilgili hizmet birimlerine devredilecek

 • - Lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek öğrencilerin  seçimi yazılı ve/veya sözlü sınavla yapılacak

 • - Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı,  inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı olanlar taşra teşkilatında il müdürü  kadrolarında bulunanların görevleri, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona  erecek. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel  müdür ve strateji Geliştirme başkanı bakanlık müşaviri kadrolarına atanacak

 • - Bakanlıkta grup başkanı ve il müdürü olarak görev yapanlar ile halen  şahsa bağlı daire başkanı, şube müdürü ve il müdürü kadrolarında bulunanlar,  özlük hakları korunmak suretiyle eğitim uzmanı kadrolarına atanacak, bu şekilde  eğitim uzmanı olarak atananlar harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarak  görevlendirilebilecek

 • - Milli Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerden,  gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra  mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler eğitim uzmanı  kadrolarına atanacak

 • - Özel dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar  sürdürebilecek ve bunlardan özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna  dönüşmek isteyenler desteklenecek; öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve  altındakilere yönelik olacak

 • - Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dahil  dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis  edilebilecek ve mülkiyeti Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis  edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilebilecek

 • - Dershanelerde çalışan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecek

 • - Dönüşüm kapsamındaki dershanelerde ve diğer özel öğretim  kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulacak

 • - Her ne ad altında olursa olsun tüm eğitim ve öğretim hizmeti  sunanlar, Bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınacak

 • - Grup başkanı kadroları Daire başkanlığına dönüştürülecek

 • - Uzmanlaşma, etkinlik ve iş bölümünün sağlanması amacıyla, il milli  eğitim müdürlükleri bünyesindeki eğitim denetmenleri başkanlıkları rehberlik ve  denetim başkanlığının taşra birimlerine dönüştürülecek ve bakanlık denetçileri  ile il eğitim denetmenleri eğitim denetmeni unvanı altında birleştirilecek

 • - Öğretim üyelerine verilebilecek disiplin cezaları kanunda açıkça  belirlenecek.

Üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek

Tasarıya göre aday öğretmenliğe atanabilmek için 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu'ndaki şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim  kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve veya ÖSYM tarafından yapılacak  sınavlarda başarılı olma şartları aranacak. Aday öğretmenler, en az bir yıl  fiilen çalışmak, adaylık döneminde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve  performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla,  yapılacak yazılı ve veya sözlü sınava girmeye hak kazanacaklar. Sınavda başarılı  olamayanlar bir başka il veya ilçede görevlendirilecek, bu kişilere bir yıl  içinde tekrar sınava girme hakkı tanınacak. Sınava girmeye hak kazanamayanlar ile  üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek  ve memuriyetle ilişiği kesilecek.
Sınav komisyonu üyeleri, Bakanlık  personeli, diğer kamu kurum ve   kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilecek.  Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon  oluşturabilecek.
Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin  cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe  ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim  mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma olabilecek. Hangi fiillere hangi  disiplin cezasının uygulanacağı, disiplin  işlemleri  ve  disiplin  amirlerinin   yetkileri, devlet  memurlarına uygulanan usul ve esaslar da gözönüne alınmak  suretiyle  YÖK tarafından düzenlenecek.

Kaynak: Cumhuriyet

Bu Haber ile İlgili Linkler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir