Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Resimli Anlatım ile Cuma Namazının Kılınışı ve Önemi

-

Cuma günü müslümanlar için çok önemli ve mübarek bir gündür. Peki neden? Bu içeriğimizde cuma namazı nasıl kılınır, yapılması gerekenlerdir konularını ele aldık.

Cuma günü neden önemlidir, cuma günü faziletleri ve yapılması gereken nelerdir gelin hep birlikte öğrenelim.

Abdest Nasıl Alınır? Resimli Anlatım ile 10 Adımda Abdest Almak! - onedio.com
Abdest Nasıl Alınır? Resimli Anlatım ile 10 Adımda Abdest Almak! - onedio.com

Fotoğraflar İle Cuma Namazı Kılınışı / Cuma Namazı Nasıl Kılınır ? Önce Tekbir;

Önce niyet ederiz "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama " Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlarız.

Kıyam:

Eller bağlandıktan sonra sessizce Sübhaneke'yi okuruz. Sonra ayakta bir şey okumadan imamı dinleriz, sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rüku:

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Niyet:

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd " dedikten sonra...

Secde:

"Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Oturuş:

"Allahu Ekber" diyerek otururuz. Tekrar...

Secde:

"Allahu Ekber " deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ deriz.

Kıyam:

"Secdeden "Allahu Ekberdeyip ayağa kalkarız, böylece ikinci rekat başlamış olur. Ayağa kalkınca elleri bağlayıp hiç bir şey okumadan imamı dinleriz. Sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.

Rüku:

Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.

Niyet:

Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamidehderiz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd " dedikten sonra...

Secde:

"Allahu Ekber deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ " deriz.

Oturuş:

"Allahu Ekber " diyerek otururuz. Tekrar...

Secde:

"Allahu Ekber " deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa: "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ deriz.

Oturuş:

"Allahu Ekber" deyip: "Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Sağa Selam:

Dualar bitince imamla birlikte yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

Sola Selam:

Sonra sola çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz. Böylece Cuma namazının iki rekatlık farzı sona ermiş olur.

Uyarı: Cuma Namazının farzı tek başına kılınamaz. İmamın arkasında cemaat olarak kılınmak zorundadır.

Soru Cevaplar İle Bu Mübarek Günde Yapılması Gerekenler

Soru: Cuma günü bir müslümanın yapması gereken işler nelerdir?

CEVAP
Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir. (Dürr-ül-muhtar) 

Hadis-i şerifte, (Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir) buyuruldu. (Ebuş-şeyh) 

Perşembe günü de tırnak kesilebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ya Ali, tırnak Perşembe günü kesilir. Cuma günü de, koku sür ve yeni elbise giy.) [Deylemi]

(Cumaya perşembe gününden hazırlanın!) [Hatib]

(Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.) [Buhari]

Cuma Günleri Şunları da Yapmak İyi Olur;

1- Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)

2- Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)

3- Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.

4- Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.

5- Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.

6- Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

7- Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

8- Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler.) [Deylemi]

9- Cuma günleri ve her gün şu (istigfar duası)nı çok okumalıdır:
(Allahümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve li ebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li-amami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-müminine vel-müminat vel hamdü-lillahi Rabbilalemin!)
Kadın okursa, zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine, ebeveyhi demelidir.

10- İkindiden sonra, seccade üzerinde elinden geldiği kadar, (ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kavi, ya Kadir) demeli, sonra dua etmelidir.

Tırnak keserken

Soru: Tırnakları hangi sırayla kesmek gerekir?

CEVAP
Sağdan başlayarak kesilir. (S. Ebediyye)

Önce sağ elin şehadet parmağından başlanır, sırayla kesilip, sol elin başparmağına kadar devam edilir, en son sağ elin başparmağının tırnağı kesilerek bitirilir. Ayak parmaklarında da, sağ ayağının küçük parmağından başlar ve sol ayağın küçük parmağında bitirilir. (Hindiyye)

Tırnak kesmek

Soru: Cuma günü tırnaklarını kesemeyen kimsenin, diğer cumayı beklemesi gerekir mi?

CEVAP
Hayır, sonraki cumayı beklemeden kesmelidir. (S. Ebediyye)

Say etmek

Soru: Cumanın vaciblerinden biri de, camiye sa’y ederek gitmekmiş. Sa’y etmek ne demektir?

CEVAP
Sa’y etmek, çalışıp çabalamak ve hızlı yürümek anlamına da gelir. Hacda Safa ile Merve arasında usulüne göre 7 defa gelip gitmeye de sa’y denir. Sa’y, acele etmek demektir.

Cuma bayramı

Soru: Cuma günü, yeni ve temiz elbise mi giymek gerekiyor?

CEVAP
Evet, en iyi elbisemizi giymek gerekir; çünkü Cuma günü müminlerin bayramıdır. Hatta iki bayramdan da kıymetlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Allahü teâlânın indinde günlerin seyyidi Cuma’dır, Kurban ve Ramazan bayramından da kıymetlidir.) [Buhari]

Cuma günü kıymetli elbise giymekle ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:
(Ya Ali, Cuma günü güzel koku sür ve yeni elbise giy!) [Deylemi]

(Günlük giyilen elbiseden başka, Cuma günleri giyilecek ayrı bir elbisenin olması ne iyidir.) [İbni Mace]

(Resulullah, aldığı yeni elbiseyi Cuma günü giyer, Allah’a hamd eder, iki rekât namaz kılar ve eskisini de birine verirdi.) [Hatîb]

(Resulullah, Yemen kumaşından olan elbisesini, Cuma ve bayramlarda giyerdi.) [Beyheki]

Şu halde Cuma günleri, en iyi elbisemizi giymeliyiz.

Soru: Cuma günü salevat getirmek, sadaka vermek sevap mıdır?

Cevap: Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmek, az veya çok sadaka vermek, Cuma gününün sünnetlerindendir.

Soru: Cuma günü, cuma namazını kıldıktan sonra, yedişer defa Felak ve Nas surelerini okumak çok sevaptır deniyor, doğru mudur?
Cevap: Cuma günü, cuma namazını kıldıktan sonra, Fatiha, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini yedişer kere okumak, cuma gününün sünnetlerindendir.

Soru: Cuma günü gusül almak, tıraş olmak, tırnak kesmek sünnet midir?
Cevap: Cuma namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek, camiye erken gitmek sünnettir.

İslamda Cuma Gününün Mübarek Olmasının Sebebi

Hz. Âdem’in Cennetten çıkarılması, yeryüzüne yerleştirilmesi ve yeryüzü halifelik payesine ulaştırılması anlamına geldiği için, o da bu cihetle büyük bir nimettir.

Cuma gününün faziletini aşağıdaki hadis-i şerifte görmek mümkündür:

“Güneşin doğduğu günlerin en faziletlisi / en üstünü cuma günüdür. Çünkü Âdem o günde yaratılmış, o günde cennete yerleştirilmiş ve o günde cennetten çıkarılmıştır.” (bk. Müslim, 854; Nesai, 3/89; İbn Kesir, 1/2328)

Demek ki cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğundan ötürü insanlar için büyük bir bayram günü olmuştur.

Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma, haftalık ibadet günü olarak daha önce Yahudi ve Hristiyanlar için tayin ve takdir edilmiş, fakat onlar bu konuda ihtilâfa düşerek Yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü olarak benimsemişler. Allah da cuma gününü Müslümanlara nasip etmiş, onları bu konuda hakka ulaşmaya muvaffak kılmıştır. (Müslim, “Cuma”, 19-23)__

Böylece İslâm’da haftalık toplu ibadet günü olarak cuma seçilmiş, bu günün bir bayram olduğu birçok rivayette açıkça belirtilmiştir (Beyhaki, Sünen, 3/243; İbn Kayyim, Zadu’l-mead, 1/369)__

Allah’ın cennette cuma gününe tekabül eden ve “yevmü’l-mezîd” denilen günde, kullarına kendisini ziyaret fırsatı vereceğini, bunun için onlara tecelli edeceğini bildirilmiş (İbn Kayyim, 1/369-372, 408-410),başka bir hadiste de bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icâbet saati) bulunduğunu haber vermiştir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
Görüş Bildir