Görüş Bildir
Haberler
Bunları Her Yerde Duyamazsınız! Okuduktan Sonra Ufkunuzu İki Kat Değil 18 Kat Açacak 18 Enteresan Bilgi

etiket Bunları Her Yerde Duyamazsınız! Okuduktan Sonra Ufkunuzu İki Kat Değil 18 Kat Açacak 18 Enteresan Bilgi

Her yeni güne yeni şeyler öğrenerek başlamaktan iyisi var mı? Üstelik bu bilgilerin kişisel tatmin kazandıracak olması bir yana, ufkunuzu bir daha kapanmamak üzere açacak olması da cabası. Eğer hazırsanız, sizi içeriğimize doğru alalım...

Kaynak: https://twitter.com/tarih_sanat
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Prag meydanında bulunan astronomik saat kulesi 1410 yılında inşa edilmiştir. Saatin üzerinde bulunan dört önemli figürden biri de zevki ve sefayı temsil eden mandolinli Osmanlı askeridir.

1. Prag meydanında bulunan astronomik saat kulesi 1410 yılında inşa edilmiştir. Saatin üzerinde bulunan dört önemli figürden biri de zevki ve sefayı temsil eden mandolinli Osmanlı askeridir.

2. Eski Yunan erkeklerinin askerde veya at üzerindeyken giydiği kısa pelerine "Chlamys" denir. Dörtgen veya oval kumaş, soldan sağa omuzlar üzerinden atılır ve sağ kolu açıkta kalacak şekilde, sağ omuz üzerinde iğne veya broşla tutturulurdu.

2. Eski Yunan erkeklerinin askerde veya at üzerindeyken giydiği kısa pelerine "Chlamys" denir. Dörtgen veya oval kumaş, soldan sağa omuzlar üzerinden atılır ve sağ kolu açıkta kalacak şekilde, sağ omuz üzerinde iğne veya broşla tutturulurdu.

3. Eski Yunanlar MÖ 400 yılında keten kumaşlarda pili yapabilmek için silindir biçimindeki ısıtılmış bir çubuktan oluşan bir tür ütü de kullanmışlardır.

3. Eski Yunanlar MÖ 400 yılında keten kumaşlarda pili yapabilmek için silindir biçimindeki ısıtılmış bir çubuktan oluşan bir tür ütü de kullanmışlardır.

İki tarafı vidalı pres ütüyü ise Romalılar geliştirdiler. Ütülenmiş ve ütüyle pili yapılmış elbise onlar için statü işaretiydi zira.

4. Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından "Koca Köprü" adıyla anılan "Varda Köprüsü", 1900'lerin başında Osmanlı Devleti ve Almanya’nın anlaşması ile inşa edildi.

4. Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından "Koca Köprü" adıyla anılan "Varda Köprüsü", 1900'lerin başında Osmanlı Devleti ve Almanya’nın anlaşması ile inşa edildi.

Köprünün yapılış amacı Osmanlı Devleti'nin asker, yolcu ve eşyalarını taşıyabilmesi; Almanya’nın da petrol kaynaklarına hızlı ulaşabilmesini sağlamaktır.

5. 2003 yılında Endonezya'nın Flores Adası'nda 9 ayrı bireye ait kafatası kemikleri bulundu. Yaklaşık 1.1 metre boyunda olan bu bireylerin kemikleri homo floresiensis (Floresli insan) adında bir insan türüne aitti.

5. 2003 yılında Endonezya'nın Flores Adası'nda 9 ayrı bireye ait kafatası kemikleri bulundu. Yaklaşık 1.1 metre boyunda olan bu bireylerin kemikleri homo floresiensis (Floresli insan) adında bir insan türüne aitti.

Homo floresiensislerin soyları 12.000 yıl önce tükenmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Türk töresinin önemli unsurlarından olan Balbal; mezarın başına dikilen kaba bir biçimde yontulmuş taşlardır. Dikilen her bir balbal, ölen kişinin öldürdüğü kimselerin ruhunu simgeliyordu.

6. Türk töresinin önemli unsurlarından olan Balbal; mezarın başına dikilen kaba bir biçimde yontulmuş taşlardır. Dikilen her bir balbal, ölen kişinin öldürdüğü kimselerin ruhunu simgeliyordu.

Bu ruhların ölen kişinin öteki dünyada uşağı olacağına ve kendisine hizmet edeceğine inanılıyordu.

7. Aşağıda yer alan görsel, insan vücutlu ve fil başlı Hindu tanrısı Ganeşa'ya ait. Fil başı bilgeliği, bir elinde tuttuğu lotus nirvanayı, üzerine bindiği fare ise cehaleti ve enaniyeti temsil etmektedir.

7. Aşağıda yer alan görsel, insan vücutlu ve fil başlı Hindu tanrısı Ganeşa'ya ait. Fil başı bilgeliği, bir elinde tuttuğu lotus nirvanayı, üzerine bindiği fare ise cehaleti ve enaniyeti temsil etmektedir.

Ayrıca, Mahabharatta destanını yazarken kırılan kalemi yerine dişini kullanması nedeniyle bir dişi kırıktır.

8. Snefru döneminde (MÖ 2613-2589) inşa edilen Kırmızı Piramit, istenilen şekilde tamamlanmış ilk piramit olmasıyla ünlüdür. Daha önceki piramitler, belli teknik sorunlar nedeniyle ya yıkılmış ya da istenildiği gibi bitirilememiştir.

8. Snefru döneminde (MÖ 2613-2589) inşa edilen Kırmızı Piramit, istenilen şekilde tamamlanmış ilk piramit olmasıyla ünlüdür. Daha önceki piramitler, belli teknik sorunlar nedeniyle ya yıkılmış ya da istenildiği gibi bitirilememiştir.

9. Segovia Su Kemeri, İspanya’daki iyi korunan Roma eserlerinden biridir. Frio Nehri suyunu taşıyan kemer, 16 kilometrelik uzunluğa sahiptir.

9. Segovia Su Kemeri, İspanya’daki iyi korunan Roma eserlerinden biridir. Frio Nehri suyunu taşıyan kemer, 16 kilometrelik uzunluğa sahiptir.

Segovia Su Kemeri, 20. yüzyıla kadar şehre temiz su taşıyan bir köprü olmuştur. MS 50’li yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor.

10. Hititçe olarak ilk cümle, Çek bilim insanı Hrozny tarafından 1915 yılında çözülmüştür. Cümle şöyledir: "NINDA-an ezzateni watarra ekutteni" - "Ekmeği yiyeceksiniz, suyu da içeceksiniz."

10. Hititçe olarak ilk cümle, Çek bilim insanı Hrozny tarafından 1915 yılında çözülmüştür. Cümle şöyledir: "NINDA-an ezzateni watarra ekutteni" - "Ekmeği yiyeceksiniz, suyu da içeceksiniz."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Sümer mitolojisinde, insanlığın tufandan kurtulmasını sağlayan su ve bilgelik tanrısı Enki'dir. Mezopotamya'da binlerce yıl tapınılan bu önemli tanrı, vücudundan fışkıran balıklı sularla tasvir edilir.

11. Sümer mitolojisinde, insanlığın tufandan kurtulmasını sağlayan su ve bilgelik tanrısı Enki'dir. Mezopotamya'da binlerce yıl tapınılan bu önemli tanrı, vücudundan fışkıran balıklı sularla tasvir edilir.

12. "Kral Kızı Hamamı" ya da bilinen diğer adıyla "Basilica Therma", Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma bir halk banyosudur.

12. "Kral Kızı Hamamı" ya da bilinen diğer adıyla "Basilica Therma", Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma bir halk banyosudur.

2 bin yıllık geçmişe sahip olan bu hamamın dünyanın en eski termal tedavi merkezi olduğu iddia edilmektedir.

13. Anasaziler, 800 ile 1600 yılları arasında Amerika'nın Colorado ve New Mexico bölgelerinde yaşamış olan tarımcı halktır. Anasazi adı ilk arkeologlar tarafından benimsenmiş bir Navajo sözcüğüdür.

13. Anasaziler, 800 ile 1600 yılları arasında Amerika'nın Colorado ve New Mexico bölgelerinde yaşamış olan tarımcı halktır. Anasazi adı ilk arkeologlar tarafından benimsenmiş bir Navajo sözcüğüdür.

14. Leonardo da Vinci’nin bilinen ilk resmi, 5 Ağustos 1472 tarihli "Arno Vadisi" resmidir. Leonardo’nun dehasını yansıtan bu resimde derinlik arttıkça detaylar azalır, kağıdın rengi resme hakim olur.

14. Leonardo da Vinci’nin bilinen ilk resmi, 5 Ağustos 1472 tarihli "Arno Vadisi" resmidir. Leonardo’nun dehasını yansıtan bu resimde derinlik arttıkça detaylar azalır, kağıdın rengi resme hakim olur.

 Bu teknik daha sonra 'yok oluş perspektifi' olarak adlandırılmıştır.

15. Antik Yunan heykel sanatında Arkaik dönem kadın tasvirlerine "Kore" adı verilir. Kore sözcüğü eski Yunancada kız anlamına gelir. Zeus ve Demeter’in kızlarına da Kore denmektedir.

15. Antik Yunan heykel sanatında Arkaik dönem kadın tasvirlerine "Kore" adı verilir. Kore sözcüğü eski Yunancada kız anlamına gelir. Zeus ve Demeter’in kızlarına da Kore denmektedir.

Bu sözcük arkeolojide ise kız veya genç kadın heykeli olarak geçer.

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. İlk Türk-İslam destanı, Satuk Buğra Han Destanı'dır. Buğra Han 920 ile 955 yılları arasında Karahanlı Devleti'nin hükümdarı olarak Müslüman olan ilk Türk hükümdar olmuştur.

16. İlk Türk-İslam destanı, Satuk Buğra Han Destanı'dır. Buğra Han 920 ile 955 yılları arasında Karahanlı Devleti'nin hükümdarı olarak Müslüman olan ilk Türk hükümdar olmuştur.

Türklerin toplu halde İslam'a geçmesinde katkısı olan Buğra Han, ömrü boyunca İslam'a hizmet etmiştir.

17. Borobodur Tapınağı, dünyanın tek parça halinde inşa edilmiş en büyük Budist tapınağıdır. MS 8. ve 9. yüzyıllar arasında, Shailendra hanedanlığı döneminde inşa edildiği düşünülmektedir.

17. Borobodur Tapınağı, dünyanın tek parça halinde inşa edilmiş en büyük Budist tapınağıdır. MS 8. ve 9. yüzyıllar arasında, Shailendra hanedanlığı döneminde inşa edildiği düşünülmektedir.

Endonezya'nın Java adasında bulunan bu tapınağın yapımı yaklaşık 75 yıl sürmüştür.

18. At, Türkler için o kadar büyük bir anlam ifade etmekteydi ki dini tören ve ritüellerde kurban edilir, ölen kişinin atının kuyruğu kesilir ya da atıyla birlikte gömülürdü.

18. At, Türkler için o kadar büyük bir anlam ifade etmekteydi ki dini tören ve ritüellerde kurban edilir, ölen kişinin atının kuyruğu kesilir ya da atıyla birlikte gömülürdü.

Kurgan tipli Türk mezarlarında bunların sayısız örneğini görmek mümkündür.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
285
67
49
39
10
7
7
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
shiroshinju

İslamı Türklere zorla kabul ettirenler cehennemde firavunlarla okeye oturasınız :/ Bizi arap kırmalarıyla bir ömür yaşamaya mahkum etmişler.

Dave Kabze

bitirdin bizi bugra han, bitirdin...

Fulya Kocakuşak

Peki #12 'de halk banyosunun arkasındaki zevksiz binalar? Bir mimari anlayışı bu kadar mı estetikten uzak olur?

Y. O.

Kelimeler kifayetsiz..