Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Bilmekte Fayda Var: Tanrı'nın Varlığına Dair Çeşitli Fikirleri Savunan 15 Felsefi Yaklaşım

 > -

İnsanlığın başlangıcından bu yana çok sayıda tanrı yaklaşımı gelip geçti. Bunlar arasında teizm ve ateizm en yaygın yaklaşımlar iken bir de çok daha detaya inen felsefi yaklaşımlar bulunmakta. Meraklısı için işte o felsefi yaklaşımlar:

Bilgiler: Vikipedi

1. Teizm

Teizm ya da Tanrıcılık, en geniş tanımıyla en az bir Tanrı'nın var olduğu inancıdır. Daha kesin tanımıyla Tanrı'nın doğasını ve evrenle Tanrı arasındaki ilişkiyi açıklayan; kişisel, mevcut ve aktif olarak evrenin kuruluş ve yönetiminden sorumlu bir Tanrı betimlemesi içeren, bu Tanrı'nın çeşitli yollarla din gönderdiğini savunan öğretidir. Bu yaklaşıma göre Tanrı dünya ve insanlar ile sürekli ilişki içerisindedir.

2. Ateizm

Ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları ve dinleri reddeden; doğruluğuna inanılan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.

İnanç koşullanmalarını, hayali yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhani varlıklar da reddedilir.

3. Panteizm

Panteizm ya da tüm tanrıcılık, her şeyi kapsayan içkin bir Tanrı'nın, Evren'in ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Panteistler kişileştirilmiş ya da antropomorfik bir Tanrı'ya inanmazlar.

Panteizm, genellikle monizm ile ilişkili bir kavramdır. Panteizmde her şey Tanrı'nın bir parçası olarak kabul edilir, Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı'dır. Tanrı doğada, nesnelerde, insan dünyasında vardır.

4. Panenteizm

Panenteizm ya da kamusal tanrıcılık, panteizmde olduğu gibi Evren'in kendisinin Tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak da ilk devindirici olan tanrının Evren ve tüm varlıkları özünden yarattığını ve Evren'e aşkın, Evren'in bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır.

5. Deizm

Deizm veya Yaradancılık, mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır.

İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir.

6. Agnostisizm

Agnostisizm ya da bilinemezcilik; teolojik anlamda Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun, bilimsel olarak da evrenin nereden türediğinin bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır.

Agnostisizmin iki türü vardır. Zayıf agnostisizme göre hiç kimsenin Tanrı hakkında bir bilgisi yoktur; ancak bu belki bilinebilir; güçlü agnostisizme göre ise Tanrı hiçbir şekilde bilinemez. Agnostisizm genel olarak olaylara kuşkucu yaklaşır, kuşkucu sorular sorar ve yanıtları kuşku ile bulmaya çalışır.

Merak edenler için görseldeki film: I Origins (2014)

7. Materyalizm

Maddecilik, özdekçilik veya materyalizm, her şeyin maddeden oluştuğunu ve bilinç de dahil olmak üzere bütün görüngülerin maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu öne süren, a priori* olan hiçbir metafiziksel kavram kabul etmeyen felsefi kuramdır. Bir diğer deyişle madde, var olan tek töz*dür. Maddecilik "fiziksel maddenin tek veya esas gerçeklik olduğu" yönündeki kuramdır.

*A priori, kelime anlamı olarak önsel demektir. Ancak genel kullanım alanı olan felsefede, deneyden önce olan anlamında kalıplaşmıştır.

*Töz, değişen yüklemlere desteklik eden değişmez gerçeklik; kendi kendisiyle, kendi kendisinde var olan anlamındaki felsefi kavram. Öznede değil, kendinde var olan. Bağımsızca kendi içinde var olan.

8. Politeizm

Çoktanrıcılık ya da Politeizm, sözlük anlamıyla birden çok tanrıya inanmak, tapınmak manalarına gelmektedir. Sözcük, etimolojik açıdan, Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir.

9. Henoteizm

Henoteizm, din ve felsefede, Max Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar. Yunanca heis theos, "bir tanrı". Müller'e göre bu, "prensipte monoteizm, gerçekte (uygulamada) ise politeizm"dir.

10. Disteizm

Disteizm, Tanrı'ın kötü olduğuna inanılan felsefe sistemi. Disteizm kelimesi, Yunanca Dys- ön eki kötü ve Theos tanrı sözcüklerinden oluşmaktadır.

Görseldeki mini-dizi: Childhood's End (2015)

11. Monoteizm

Tektanrıcılık veya monoteizm, tek bir tanrının varlığına ya da tanrının birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır. Monoteizm sözcüğü, etimolojik açıdan, Yunanca mono (tek) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir.

12. Düalizm

Düalizm, felsefe ve din biliminde başta olmak üzere, çeşitli öğretilerden bahsetmek ve bunları tanımlamak için geliştirilen yöntem olarak adlandırılabilir. Bu öğretilerin tamamında iki temel maddenin (genelde zıt) bulunduğu yer alır. Bu iki temel madde, özellikle de zıt güçler veya varlıklar olabilir.

Genel anlamda dişi-erkek, iyi-kötü ya da aydınlık-karanlık olan bu çiftler, Çin düşüncesinde Yin-Yang, Hint düşüncesinde Tamus-Satva, Zerdüştilik inancında Ahura mazda-Angra mainyu olarak tasavvur edilir.

13. Monizm

Monizm, her şeyin bir tek zorunluluğun, ilkenin, madde veya enerjiden olduğunu iddia eden görüştür.

Genellikle monizmin panteizm, panenteizm ve içkin bir Tanrı inanışı ile ilişkili olduğu düşünülür. Ayrıca, saltçılık (absolutizm) ve monad da monizmle yakından ilgilidir. İlk temsilcisinin Parmenides olduğu bilinmektedir. Pisagor'da monist olarak bilinmektedir. "Bir" sayısı Pisagor'a göre mutlak ve kutsaldır. Aynı zamanda Çok'u da içinde barındırmaktadır.

14. Transteizm

Transteizm, teistik veya ateistik olmayan bir din felsefesidir. Evren yaratıldı/başlatıldı, ama evreni başlatan tanrının şu an evrenden ve içindeki birçok canlıdan küçük ve güçsüz kalmış olabileceği savunulur. Yani evren yaratıldı ancak şu an kendi kendine ilerleme halindedir.

Görseldeki film: Prometheus (2012)

15. Apateizm

Apateizm (apati ve teizm/ateizm kelimelerinin birleşimi), tanrıumursamazlık, pragmatik ateizm veya (eleştirel olarak) pratik ateizm; herhangi bir deiteye olan inanca veya inançsızlığa karşı ilgisizliktir. Apateizm tanrı(lar)ın varlığına veya yokluğuna yönelik bir tutumu tanımladığından hem teizmde, hem ateizmde görülebilir.

Apateistler aynı zamanda tanrı(lar)ın var olup olmadık(lar)ına dair herhangi bir yargıya katılıp katılmamakla ilgilenmemektedirler. Diğer bir deyişle bir apateist, tanrı(lar)ın varlığı ile ilgili soru sormanın anlamsız ve hayatıyla ilgisiz olduğu görüşündedir.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
ismail-celik16

ignostisizm: bu tür tartışmaları tehlikeli görüş tartışmama taraftarı olan dinsel felsefi akım :)

galip-kerem-bayat

Tanrı da kimmiş..

c-bedirhan-tuzek

Apateist dünyadaki beyin yoksunlarının isimleri.

ibrahim-nazim-gume

Ateizm de en az müslümanlık kadar komik, adamlara varlığını kanıtlayamazsın deyip yokluğunu da kanıtlayamamak.. Agnostisizm <3

samet.s

ateizm agnostiklikten 100 kere daha cesurcadır. çünkü eğer Tanrı varsa da cezamı vermeye hazırım ve olduğuna inanmıyorum der ancak agnostiklikte eğer varsa diye bir geri vites ihtimali söz konusudur. Yoksa sorun yok bunu ateizm de savunuyor ancak var olabilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorsan neden faydacı bir seçim yapmazsın? ateizmde islam da kendince bir seçim yapmıştır hiç bir şey olamamak arada kalmak bence çok daha komik

ibrahim-nazim-gume

Var olduğunu düşünürsem inanmam gereken 1000 in üzerinde tanrı seçimim var eğer faydacı düşünmek diyorsan bunlardan en fazla yine 1 tanesine inanma şansın var çünkü hepsi "şirki" yasaklıyor. Bu durumda faydacı olman imkansız. Ayrıca arada kalmak değildir , ateizim ispatlanamamıştır o zaman yok der biz ispatlanamamış o zaman bilinemez deriz. Sence bu arada kalmak mı yoksa var veya yok olduğuna kesin emin olmak fazla cesurca değil mi ?

samet.s

korkak olmaktan iyidir en azından önüne iki yol çıktığı zaman ikisinden birine doğru yönelirsin değil mi? hiç olduğun yerde durup beklemişliğin olmuş mudur? diyelim ki yolların sonu kötü yere çıkıyor ikisinin de o kötü yolardan durup bekliyorsun diye sana bir zarar gelmeyeceği kesin midir? Tanrı eğer varsa senin ateist olmayıp da agnostik olduğun için seni cennetine almaz ancak yoksa zaten sorun yok, yok olup gideceksin bu nedenle ateist olmak yahut agnostik olmanın hiç bir farkı yoktur. Ancak ateist bir şeylere kesin emindir agnostikden üstün olduğu nokta bu arafta kalmaktan daha büyük bir çaresizlik yoktur bir insan için hayatına yön vermek için bir karara varman lazım örnek olarak Hume kesin bir ateisttir. Öleceği zaman hristiyan arkadaşına Tanrının olmadığına emin olduğunu söylemiştir. yani bir ömür yaşa ölmekte olduğun sıra karar ver. Agnostiklerin kaçınılmaz sonu. Peki ama ya var olduğuna fikir yürütseydi tam o sıra? O zaman durumlar nece olurdu?

galip-kerem-bayat

Agnostisizm ne zamandan beri korkaklık oldu ? Senin bu dediğin sırf cesur olmak için ateistim mantığına çıkıyor.. Agnostisizmin bir hatası şudur. Bilinemeyeceğini de Bilemezsin.

Gizli Kullanıcı

Bizler neye inanır sak inanalım, iyi olup birlik içinde yaşamalıyız.

Görüş Bildir