Görüş Bildir

AYM'den İnternet Yasası'na ‘Kısmi’ İptal

Haberler
> AYM'den İnternet Yasası'na ‘Kısmi’ İptal

Anayasa Mahkemesi, İnternet Yasası'nda da değişiklik yapan 6518 sayılı Kanun'un bazı hükümlerini iptal etti. Yüksek Mahkeme, TİB'in talep ettiği bilgileri teslim etme ve yer sağlayıcıya, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini saklama yükümlüğü getiren maddeleri iptal etti. AYM, TİB'e internette yapılan yayın içeriğini durdurma yetkisi veren hükümlerin iptal istemlerini ise reddetti...

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, 6 Şubat 2014 tarihli 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle açtığı davayı, esastan sonuçlandırdı.

Hangi hükümler iptal edildi?

Hangi hükümler iptal edildi?

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesine eklenen 'İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında, talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır' hükmü iptal edildi. 

5661 sayılı Kanun'un 5. maddesine eklenen 3, 4, 5. ve 6. fıkraların da iptaline karar verildi. 

Kanun'a eklenen 3. fıkra, 'Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini 1 yıldan az ve 2 yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür', 4. fıkra, 'Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler' hükmünü içeriyordu. 

Kanun'na eklenen 5. fıkra 'Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür' hükmünü, 6. fıkra ise 'Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilir' hükümlerini içeriyordu.

'Erişim sağlayıcının yükümlülükleri' başlıklı 6. maddeye eklenen 'Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla' ve 'Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla, yükümlüdür' hükümleri de iptal edildi.

'Bu madde kapsamında hakimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır' hükmündeki, 'veya aynı mahiyetteki' ibaresi iptal edildi. 

İptal hükümleri, kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yayın içeriği durdurma iptali istemine ret

Yayın içeriği durdurma iptali istemine ret

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)

Anayasa Mahkemesi, kanunun, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına, internet ortamında yapılan yayın içeriğini durdurma yetkisi veren hükümlerin iptal istemlerini ise reddetti.

AA

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
60
10
4
2
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Dawkins06

Özetle diyor ki , TİB (Telekominikasyon iletim bşklığı) mahkeme kararı , hakim kararı olmadan siteleri kafasına göre kapatmaya , engellemeye, sansürlemeye d... Devamını Gör

ufukdiyo

Kısaca fıssss...