TİB’in 4 Saatte Site Kapatma Yetkisi İptal

 > 
104PAYLAŞIM

Anayasa Mahkemesi'nden 4 İptal 3 Durdurma Kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 4 İptal 3 Durdurma Kararı

Anayasa Mahkemesi torba yasayla Meclis’ten geçirilen 4 düzenlemeyi iptal ederken 3 uygulamayı da durdurdu. TİB’in site kapatma yetkisi iptal edildi. Görevden alınan memurların 2 yıl göreve iade edilmemesi düzenlemesi de iptal oldu.

TİB’e internet sitelerine mahkeme kararı olmaksızın 4 saatte erişimi engelleme yetkisini iptal eden AYM  yürürlüğünü de durdurdu.

Bürokratların göreve dönüş kararının 2 yıl uygulanmaması maddesi hem iptal edildi, hem de yürütmesi durduruldu.

Göreve iade kararını uygulamayanlara dava açılmayacak düzenlemesi için hem iptal hem de durdurma çıktı.

Özelleştirme kararının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra mahkemenin iptal kararı uygulanmaz kararı da iptal edildi.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, AKP'nin tor­ba ya­say­la çı­kart­tı­ğı ara­la­rın­da in­ter­ne­te san­sür ya­sa­sı­nın da bu­lun­du­ğu 4 ay­rı dü­zen­le­me­nin Ana­ya­sa­ya ay­kı­rı ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le ip­ta­li­ne ka­rar ver­di. İp­tal edi­len mad­de­ler ara­sın­da Tİ­B’­e mah­ke­me ka­ra­rı ol­ma­dan in­ter­net eri­şi­mi­ni en­gel­le­me ile tra­fik bil­gi­le­ri­ni sak­la­ma yet­ki­si ve­ren 

hü­küm­ler yer al­dı. Gö­rev­den alı­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin yar­gı ka­ra­rıy­la tek­rar gö­re­ve dön­me­si­ni 2 yıl en­gel­le­yen mad­de de ip­tal edil­di. Bu hü­küm­le­rin yü­rür­lü­ğü ka­ra­rın Res­mi Ga­ze­te'de ya­yın­la­na­ca­ğı ta­ri­he ka­dar dur­dur­du.

CHP ­BAŞ­VUR­MUŞ­TU

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, CHP’­nin 6552 sa­yı­lı tor­ba ya­sa­da yer alan hu­ku­ka ay­kı­rı dü­zen­le­me­le­re kar­şı aç­tı­ğı ip­tal ta­le­bi­nin ilk in­ce­le­me­si­ni geç­ti­ği­miz haf­ta yap­mış­tı. Esas in­ce­le­me­si­ni de dün ya­pan AYM, tor­ba ya­sa­da­ki 4 ay­rı dü­zen­le­me­nin ip­ta­li­ne ka­rar ver­di.

İŞTE İPTAL EDİLEN  DÜZENLEMELER

Torba Kanun’da yapılan değişiklik TİB’e millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gibi hallerde internet sitelerine gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahkeme kararı olmaksızın 4 saat içinde erişimi engelleme yetkisi veriyordu. Kanunda internet trafik bilgisinin TİB tarafından ilgili işletmecilerden temin edilip, hâkim kararıyla ilgili mercilere verileceği belirtiliyordu. AYM bu hükümleri hem iptal etti, hem de yürürlülüğünü durdurdu. İptal kararına göre, TİB mahkeme kararı olmadan internet sitelerine erişimi engelleyemeyecek. Trafik bilgilerini istihbarat kuruluşlarına veremeyecek.

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULDU

Daire başkanı ve üstü görevlerdeki bürokratların tekrar göreve dönmesiyle ilgili mahkeme kararlarının 2 yıl boyunca uygulanmamasını öngören madde iptal edildi. Bu maddenin yürürlüğü durduruldu.

Göreve iadeyle ilgili mahkeme kararını uygulamayanlar hakkında soruşturma ve dava açılamayacağına ilişkin hüküm de iptal edildi. Maddenin yürürlüğü durduruldu. Karara göre mahkemelerin kamu görevlilerinin göreve iadesini öngören kararlarını 30 gün içinde yerine getirecek.

ÖZELLEŞTİRME’YE DE İPTAL

AYM, özelleştirme kararının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra mahkeme tarafından verilen iptal kararlarının uygulanmayacağına ilişkin hükmün de iptaline karar verdi. Bu maddenin yürürlüğünün durdurulması talebi reddedildi. Özelleştirmelere ilişkin mahkeme kararları uygulanacak.

 Metin ARSLAN- BUGÜN GAZETESİ

Haberin Tamamı İçin:
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir