Görüş Bildir
Haberler
Abdest Nasıl Alınır, Farzları Nelerdir? Kadın ve Erkeklerin Abdest Alma Şekilleri Farklı mıdır?

Abdest Nasıl Alınır, Farzları Nelerdir? Kadın ve Erkeklerin Abdest Alma Şekilleri Farklı mıdır?

Kur'an-ı Kerim'e göre başta namaz olmak üzere bazı ibadetleri ve amelleri yerine getirmek için önce abdest almak gerekir. Abdest İslam'ın temel unsurları arasında yer alır. İslamiyete uygun bir şekilde abdestin farzlarını yerine getirerek abdestin nasıl alınacağı ve şekli bellidir. Bedensel temizlenme amacıyla belli organları yıkamak ve meshetmek şeklinde gerçekleştirilen abdest, 'Temizlik imandan gelir' sözünün önemini vurgulamaktadır. Her müslüman için ibadet etmeden önce temizlenmek, camiye temiz ve abdestli girmek manevi anlamda da büyük önem taşımaktadır. Peki, abdest nasıl alınır?  Kadın ve erkekler için abdest alma şekilleri farklı mıdır? Abdestin farzları nelerdir? 

İşte abdestin farzları, kadın ve erkekler için abdest alma şekilleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Abdest Nedir, Neden Alınır?

Abdest Nedir, Neden Alınır?

Belirli bir düzen ve sırayla bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yapılan arınma ve temizliğe abdest denir. 

İslam dini gereğince, Müslümanların ibadetlerini ve bazı amelleri yerine getirmeden önce bedenlerinin belirli bölümlerini temizlemek suretiyle abdest almaları gerekmektedir. 

Kur'an okumadan önce, namaz kılmadan önce abdest almak büyük önem arz eder. Peki abdest nasıl alınır, kadın ve erkekler için abdest alma şekilleri farklı mıdır? 👇

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?
 • Abdest, almaya başlamadan önce kollar dirsekler açıkta kalacak şekilde sıvanır. 

 • Niyet edilir: 'Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya' 

 • Eûzü Besmele çekili: 'Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm' 

 • Sırasıyla bedenin belli bölümleri yıkanmaya ve mesh edilmeye başlanır.

Eller Yıkanır: 

 • Eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

 • Parmaklarda yüzük varsa, yüzük hareket ettirilerek bu bölgede ıslanacak ve temizlenecek şekilde yıkanır. 

Ağza Su Alınır: 

 • Sağ avuca su alınır ve ağız çalkalanır. 

 • Ağzı bol su ile iyice çalkalama işlemi üç defa yapılır. 

Burnu Su ile Temizleme:

 • Sağ avuca su alınır ve burna su çekilir. Sol el ile sümkürerek burun temizlenir. 

 • Burun temizleme işlemi üç kez tekrar edilir. 

Yüz Yıkanır: 

 • İki avuç birden açılarak ellere su alınır. 

 • Su ile yüz alında saçların bittiği yerden kulakların yüze yapışık olduğu yere ve çene altına kadar yüzün her yeri yıkanır. 

 • Yüz yıkama işlemi üç defa tekrar edilir. 

Kollar Dirseklere Kadar Yıkanır:

 • Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

 • Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

 • Her iki kol da dirsekler dahil ıslak yer kalmayacak şekilde üçer kez yıkanmalıdır. 

Baş Mesh edilir: 

 • Önce eller akan su ile ıslatılır. 

 • Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konuşarak başın dörtte biri mesh edilir. 

 • Yani sağ el ile baş ıslatılıp başın dörtte biri sıvazlanarak temizlenir.

Kulaklar Mesh Edilir: 

 • Yine eller akan su ile ıslatılır. 

 • Sağ elin serçe parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı temizlenir. 

 • Aynı anda sol elin serçe parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı temizlenir. 

Boyun Mesh Edilir: 

 • Bu kez baş ve serçe parmaklar kullanılmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

Ayaklar Yıkanır: 

 • Son olarak ayaklar yıkanır.

 • Ayaklar parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayak topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

 • Ayaklar yıkarken parmak araları iyice yıkanmalı ve topukla beraber sağ ve sol ayakta ıslak yer kalmayacak şekilde temizlik yapılmaya dikkat edilir.

Abdest Alınırken Okunacak Dualar

Abdest Alınırken Okunacak Dualar
 • Abdeste Başlarken (Eller Yıkarken): 'Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce'alelmâe tahûren ve ce'alel-islâme nûren.'

Meali: Azim ve Kerim olan Allah'ın adıyla başlarım. Bana İslam dinini ve imanı ihsan eden; suyu temizleyici, İslam’ı nur kılan Allah’a hamd olsun!

 • Ağız Yıkarken: 'Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ ezmeu ba'dehü ebeden.'

Meali: Ya Rabbim, bana peygamberlerin havzasından bir kase içir ondan sonra hiç susamayayım. 

 • Burna Su Çekilirken: Okunuşu: 'Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr.'

Meali: Ey Rabbim, bana cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bana ateşin kokusunu duyurma.

 • Yüz Yıkarken: Okunuşu: 'Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü ve tesveddü vücûhü.'

Meali: Ey Rabbim nurunla, evliyanın yüzünü ağarttığın gibi benim de yüzümü ağart. Düşmanlarımın yüzünün karardığı günde yüzümü karartma. 

 • Sağ Kolunu Yıkarken: Okunuşu: 'Allahümme a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren'

Meali: Ya Rabbim, kitabımı sağ elimle ver ve hesabımı kolay gör. 

 • Sol Kolunu Yıkarken: Okunuşu: 'Allahümme lâ tu'tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.'

Meali: Ya Rabbim, kitabımı sol elimle verme ve beni sıkı hesaba çekme.

 • Başını Meshederken: Okunuşu: 'Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (Allahümme a'şini birahmetike ve enzil a'leyya min berekatik) '

Meali: Ya Rabbim! Saçımı, yüzümü ve başımı ateşten koru. Senin himayenden başka bir himayenin bulunmadığı günde bana Arş'ının gölgesi altında yer ver. 

 • Kulağına Meshederken:'Allahümmec'alnî minellezîne yestemi'ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.'

Meali: Ey Rabbim, beni sözü dinleyen ve en güzeline ittiba eden kullarından eyle.

 • Boynuna Meshederken: Okunuşu: 'Allahümme a'tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal.'

Meali: Ya Rabbim! Beni cehennemden azad et. Cehennemin zincir ve bukağılarından muhafaza eyle. 

 • Sağ Ayağını Yıkarken: Okunuşu: 'Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü.'

Meali: Allah'ım! Ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.

 • Sol Ayağını Yıkarken: Okunuşu: 'Allahümme'c-al li sa'yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre.'

Meali: Allah'ım! Çabalarımı makbul, günahlarımı affet ve ammelerimi kabul etle. Manevi ticaretimi zarar ettirme.

Abdest Bitiminde Okunacak Dua

Abdest Bitiminde Okunacak Dua

Abdest Duası Türkçe Okunuşu: 

'El mütedeh-hirine vec'alni min i'badikes-salihine veca'lni minel-lezine la havfûn a'leyhim vela hüm yehzenûn. Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abduke ve resulûke esteğfirûke ve etûbû ileyk'

Abdest Duası Meali: 

'Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni salih kullarından eyle. Beni üzerlerine hiçbir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tespih ederim. Ey Rabbim şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur ancak sen varsın. Benzerin yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve Resulündür. Senden affını isterim ve sana tevbe ederim.” (Ali el-Müttakî, IX, 465-468)

Kadın ve Erkeklerin Abdest Alma Şekilleri Farklı mıdır?

Kadın ve Erkeklerin Abdest Alma Şekilleri Farklı mıdır?

Kadınlar ve erkeklerin abdest alma şekilleri arasında herhangi bir farklık söz konusu değildir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Abdestin Farzları Nelerdir?

Abdestin Farzları Nelerdir?

Abdestin 4 farzı vardır. 

 • Yüzü yıkamak.

 • Elleri dirseklerle birlikte bir kere yıkamak.

 • Başın dörtte birini meshetmek.

 • Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?