10 Bin Köpeği Ölüme Terk Ettiler

-

Şile ormanlarına bırakılan 10 bin sokak hayvanı, açlıkla boğuşuyor. Belediye ise kanunen yapması gereken barınağı yıllardır kurmuyor.

TÜR­Kİ­YE­’de bin­ler­ce so­kak hay­va­nı, ağır ko­şul­lar al­tın­da ya­şa­mı­nı sür­dü­rü­yor. Şid­de­te ma­ruz ka­lan, yi­ye­cek bu­la­ma­yan hay­van­lar za­man za­man aç­lık­tan bir­bir­le­ri­ne sal­dı­rı­yor. So­kak hay­van­la­rı­nın dra­mı­nın en ağır ya­şan­dı­ğı yer­ler­den bi­ri ise İs­tan­bu­l’­un Şi­le İl­çe­si. Özel­lik­le ya­zın ge­len tu­rist­le­rin bes­le­yip, da­ha son­ra so­ka­ğa bı­rak­tı­ğı bin­ler­ce kö­pek se­fa­let­le bo­ğu­şu­yor.

GÖNÜLLÜLER HER HAFTA YİYECEK GÖTÜRÜYOR

Hayvanların yardımına gönüllüler koşuyor. İstanbul Hayvan Hakları Derneği her hafta ormanda terk edilmiş hayvanları besliyor. Hayvanseverler, Şile Belediyesi’nin köpekleri kısırlaştırmadan bıraktığını, bunun da hayvanların artmasına neden olduğunu belirtiyor.

BELEDİYELER BİRBİRİNE ATIYOR

İstanbul Hayvan Hakları Derneği Başkanı Şebnem Aslan, “Belediyeler hayvanları diğer ilçelere atıyor” diye konuştu.

OR­MA­NA BI­RA­KI­YOR

HAY­VAN­SE­VER­LER ise Şi­le Be­le­di­ye­si­’ni il­gi­siz­lik­le suç­lu­yor. Be­le­di­ye­nin ya­sa ge­re­ği yap­mak zo­run­da ol­du­ğu re­ha­bi­li­tas­yon ve kı­sır­laş­tır­ma mer­ke­zi­ni yıl­lar­dır kur­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nan hay­van­se­ver­ler, kö­pek­le­rin top­la­nıp, il­çe sı­nır­la­rı için­de­ki or­ma­na bı­ra­kıl­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Şi­le çev­re­sin­de­ki or­man­lar­da yak­la­şık 10 bin kö­pe­ğin ölü­me terk edil­di­ği be­lir­ti­li­yor.

ORMAN DEĞİL ÖLÜM KAMPI

Gönüllü Kerim Kara “Açlıktan birbirlerini yiyorlar. Burası ölüm kampı oldu” dedi.

Eda SÖNMEZ | Sözcü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir