Görüş Bildir
Haberler
10 Bin Köpeği Ölüme Terk Ettiler

10 Bin Köpeği Ölüme Terk Ettiler

Onedio Medya
03.03.2015 - 09:50 Son Güncelleme: 03.03.2015 - 13:53
İçeriğin Devamı Aşağıda

Şile ormanlarına bırakılan 10 bin sokak hayvanı, açlıkla boğuşuyor. Belediye ise kanunen yapması gereken barınağı yıllardır kurmuyor.

TÜR­Kİ­YE­’de bin­ler­ce so­kak hay­va­nı, ağır ko­şul­lar al­tın­da ya­şa­mı­nı sür­dü­rü­yor. Şid­de­te ma­ruz ka­lan, yi­ye­cek bu­la­ma­yan hay­van­lar za­man za­man aç­lık­tan bir­bir­le­ri­ne sal­dı­rı­yor. So­kak hay­van­la­rı­nın dra­mı­nın en ağır ya­şan­dı­ğı yer­ler­den bi­ri ise İs­tan­bu­l’­un Şi­le İl­çe­si. Özel­lik­le ya­zın ge­len tu­rist­le­rin bes­le­yip, da­ha son­ra so­ka­ğa bı­rak­tı­ğı bin­ler­ce kö­pek se­fa­let­le bo­ğu­şu­yor.

GÖNÜLLÜLER HER HAFTA YİYECEK GÖTÜRÜYOR

Hayvanların yardımına gönüllüler koşuyor. İstanbul Hayvan Hakları Derneği her hafta ormanda terk edilmiş hayvanları besliyor. Hayvanseverler, Şile Belediyesi’nin köpekleri kısırlaştırmadan bıraktığını, bunun da hayvanların artmasına neden olduğunu belirtiyor.

BELEDİYELER BİRBİRİNE ATIYOR

İstanbul Hayvan Hakları Derneği Başkanı Şebnem Aslan, “Belediyeler hayvanları diğer ilçelere atıyor” diye konuştu.

OR­MA­NA BI­RA­KI­YOR

HAY­VAN­SE­VER­LER ise Şi­le Be­le­di­ye­si­’ni il­gi­siz­lik­le suç­lu­yor. Be­le­di­ye­nin ya­sa ge­re­ği yap­mak zo­run­da ol­du­ğu re­ha­bi­li­tas­yon ve kı­sır­laş­tır­ma mer­ke­zi­ni yıl­lar­dır kur­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nan hay­van­se­ver­ler, kö­pek­le­rin top­la­nıp, il­çe sı­nır­la­rı için­de­ki or­ma­na bı­ra­kıl­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Şi­le çev­re­sin­de­ki or­man­lar­da yak­la­şık 10 bin kö­pe­ğin ölü­me terk edil­di­ği be­lir­ti­li­yor.

ORMAN DEĞİL ÖLÜM KAMPI

Gönüllü Kerim Kara “Açlıktan birbirlerini yiyorlar. Burası ölüm kampı oldu” dedi.

Eda SÖNMEZ | Sözcü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

İstanbulda yaşayan milyonlarca kaybolmuş insan nerdesiniz..................................şu hayvanlar başınızdaki hayvanların size o mega kenti dar etmesin... Devamını Gör

Şimdi yorumu okuyacaklara bir şey daha öğretmiş olayım. Şu elektrik direklerinde , duvarlarda olan İBB'nin yaptırdığı saksılar var ya hani. Çiçek başı tanesi... Devamını Gör

" SOSYAL DEVLET" , " SOSYAL DEVLET" diye anırılıyor ya hani. 'Sosyal Devlet' denilen saraya milyarlarca para mı dökmektir ? Bir tarafta İNSAN , HAYVAN' la... Devamını Gör