Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Türkler için Söylenen Sözler

-
Türkler için Söylenen Sözler
 • Türklerden
 • bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç
 • bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve
 • silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül
 • açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek
 • tabiatıda inciten bir gaflet olur.

  - Tasso / İtalyan Şair

 • Bütün milletler

 • arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan
 • yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye
 • gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada
 • görüp öğrenirsiniz.

  - William Martin

 • Irk

 • ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan
 • kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi
 • faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık
 • kaynağıdır.

  - Lamartine / Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

 • Poltava'da

 • esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde
 • tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde
 • cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak,
 • güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim,
 • Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana
 • yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim;
 • istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin
 • esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap,
 • bu kadar asil, bu kadar k bir milletin barasında hür bir esir olarak
 • yaşamak, bilsen ne kadar tatlı.

  - Demirbaş Şarl / İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

 • Türkler

 • ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir
 • milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan
 • ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkânlardan
 • bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten
 • bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her
 • kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla
 • her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum.
 • Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu
 • durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da
 • anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları
 • zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.

  - M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

 • Seceat ve cesaret

bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da
onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan
sıfatında yaratmıştır.

- İbn-i Hassul

 • Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.

  - Pierre Loti

 • Türklerin

 • yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz
 • zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar
 • yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten
 • Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü
 • mümkün olamazdı.

  - Çarnayev (Rus Komutan)

 • Silahlı

 • milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak,
 • kâtibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir
 • pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan
 • asker gibi uyanık yürür.

  - Moltke

 • Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

  - La Martine

 • Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

  - Towsend (İngiliz Komutan)

 • Doğulu

 • önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan
 • şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden
 • korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze
 • çarpıyor.

  - Auguste Comte

 • Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.

  - Câhiz (Arap Bilgini)

 • Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.

  - Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)

 • Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.

  - Comenius (Çek Bilgini)

 • Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

  - William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)

 • Türk,

 • Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.
 • Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen
 • bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs
 • kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve
 • alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.

  - Hammer

 • Türkler

 • kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu
 • eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz.
 • Böyle bir ulusla elele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz
 • bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

  - Comenius (Çek Bilgini)

 • Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.

  - Kayzerling

 • Her Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.

  - Molkte

 • Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

  - Lord Byron

 • Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.

  - Semame İbn-i Eşreş

 • Türkçeyi

 • öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için
 • kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten
 • zevksiz bir perde oluyor.

  - Gelland (Fransız Bilgini)

 • Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.

  - Albert Einstein

  Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.

  - Andreas Phitiades

 • Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.

  - Albert Sorel

 • Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

  - Baron Büsbek

 • On

 • ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e
 • bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir.
 • Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve
 • namuslulukları ne kadar övülse yeridir.

  - Charles Mcfarlene

 • Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.

  - Donaldson

 • Dünyanın

 • hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin
 • hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.

  - Donaldson

 • Türklerle dost ol ama düşman olma.

  - Gianni de Michelis

 • Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

  - Hamilton

 • Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

  - Hamilton

 • Türkler

 • devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri
 • değil kıtaları altüst etmişler ve< korkunç saldırışlar arasında
 • sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. Tarih
 • Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki
 • uygarlık için birer süs olmaktadır.

  - Hammer

 • Çanakkale'de

 • başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına
 • girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile
 • savaşıyorlardı. Böyle birmillet görmedim.

  - Sir Julien Corbet

 • Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.

  - Mulman

 • Toplumsal düzenin

 • Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve
 • iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları
 • işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi
 • senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların
 • övülmeye değe hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık
 • kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten
 • çekinmeleridir.

  - Monradgea D'ohsson

 • Kendi

 • ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi
 • mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve
 • yerine getirirler Bu noktada müslümanla Müslüman olmayan arasında
 • hiçbir fark gözetmezler.

  - Monradgea D'ohsson

 • Türk'ü

 • anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi
 • iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki< körlerin
 • gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere
 • acıdıklarındandır. Bu soylu bir davranış o adi iftiralara ne açık bir
 • cevap oluyor.

  - Pierre Loti

 • Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

  - Thomas Thorsten

 • Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır.

  - Moltke

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
Görüş Bildir