Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Türk Dünyasının 15 Milli Marşı

747PAYLAŞIM

Türk Dünyasının 15 Milli Marşı

Türk Dünyasının 15 Milli Marşı

Türk Dünyasının 15 Milli Marşı...

1. İSTİKLAL MARŞI-TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım, 
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl

2. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

Azerbaycan Milli Marşı

Azerbaycan! Azerbaycan!
Ey kahraman evladın, şanlı vatanı!
Senden ötürü can vermeye cümle hazırız!
Senden ötürü kan dökmeye cümle hazırız!

Üç Binlerle can kurban oldu!
Sinen harabe meydan oldu!
Hukukundan kaçan asker,
Hara bir kahraman oldu.

Sen olasın gülistan,
Sana her an can kurban.!
Sana bin bir muhabbet,
Sinende tutmuş mekan!
Namusunu hıfz etmeye,

Bayrağını yükseltmeye,
Cümle gençler müştaktır!
Şanlı vatan! Şanlı Vatan!
Azerbaycan! Azerbaycan!

3. KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

Kazakistan Milli Marşı

Altın güneştir asumanı,
Altındandır bozkırı,
Erliktendir (yiğitliktendir) destanı
İlime (memleketime) bir bak!

Ezelden er diye,
Şanımız çıktı,
Namusunu vermeyen,
Güçlü Kazağım hey!

Benim ilim (memleketim), benim ilim,
Gülün olup eğileyim,
Şarkın olup söyleneyim, ilim!
Doğduğum yerim benim - Kazakistanım!

Geleceğe yol olan,
Geniş ve zengin yerim var.
Birliğe yaraşır,
Bağımsız ilim (memleketim)var

Karşılar vakti,
Ebedi bir dost gibi.
Bizim ilimiz (memleketimiz) bahtlı,
Bizim ilimiz (memleketimiz) böyle.

4. ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

Özbekistan Milli Marşı

Güneşli, hür ülkem, halka baht, kurtuluş,
Sen kendin dostlara yoldaş, şefkatli!
Gelişir ebediyyen bilim ve fen, sanat,
Şöhretin parlasin var oldukça cihan!

Altın bu vadiler, can Özbekistan,
Ataların kahraman ruhu sana yar!
Ulu halk kudreti coştuğu zaman
Âlemi büyüleyen diyar!

Göğsü geniş Özbek’in gitmez imanı,
Özgür, genç evlatlar sana güçlü kanat!
İstiklâl meşalesi, barış bekçisi,
Haksever, ana yurt, ebediyyen ol abat

5. TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

Türkmenistan Milli Marşı

Türkmenbaşı'nın kurduğu büyük binası
Sonsuz Devletim Ciğerim Canım
Başların tacısın Dillerin Senası
Dünya yaşasın sende yaşa Türkmenistanım!

Canım kurban sana Yiğitler Diyarı Yurdum
Mert Ataların ruhu vardır gönülde
Tarafsız Bağımsız toprağın nurdur
Bayrağın yüksektir dünyanın önünde

Türkmenbaşı'nın kurduğu büyük binası
Sonsuz Devletim Ciğerim Canım
Başların tacısın Dillerin Senası
Dünya yaşasın sende yaşa Türkmenistanım!

Kardeştir oymaklar Güvendedir İller
Eskiden de şimdi de birdir bizim kanımız
Ekinler almaz kesilmez siller (filizler)
Nesiller göğüs gerip korur şanımız

Türkmenbaşı'nın kurduğu büyük binası
Sonsuz Devletim Ciğerim Canım
Başların tacısın Dillerin Senası
Dünya yaşasın sende yaşa Türkmenistanım!

Arkamdır bu dağlar Sığınağımdır ovalar
İkbalim namusum turabım Vatan!
Sana şer getirse kör olsun gözler
Geçmişim Geleceğim devamım Vatan

6. KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

Kırgızistan Milli Marşı

Ak karlı yalçın kayalar, kırlar
Yurdumuzun canı ile birdir
Sayısız yüzyıllar Ala Dağ’ı mekan edinip
Korudular bizim atalarımız

İlerleyiver Kırgız yurdu
Özgürlük yolunda
Gelişiver, büyüyüver
Kendi yazgın elinde

Gerçekleştirilip halkın ümidi, dileği,
Dalgalandı özgürlüğün bayrağı
Bize ulaşan ata geleneğini, mirasını
Kutsal bilip koruyarak gelecek nesillere verelim.

Eskiden oluşmuş haslet halkımda
Dostlarına hazır kalbini vermeye
Bu birlik halk birliğini kaynaştırıp
Barışı verir Kırgız yerine...

7. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Milli Marşı da İstiklal Marşı'dır.

8. KURTULUŞ MARŞI-DOĞU TÜRKİSTAN UYGUR MİLLİ MARŞI

Uygur Milli Marşı-Kurtuluş Marşı

Kurtuluş yolunda su gibi aktı kanımız,
Senin için ey yurdum, olsun feda canımız
Kan dökerek, can vererek, seni kurtardık,
Kalbimizde, kurtuluş için imanımız vardı.

Yar oldu, himmetimiz sana,
Dünyaya hükmetmişti geçmiş ecdadımız.
Yurdum, kanla temizledim seni,
Artık kirletmeyiz, Türk’tür adımız.

Atilla, Cengiz, Timur dünyayı titretmişti,
Kan verip şan alan biz onların ahvadıyız.
Can verdik, aktı kanımız, aldık düşmandan intikam
Yaşasın, hiç sönmesin parlasın istikbalimiz.

9. TATARİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

Tataristan Özerk Cumhuriyeti Milli Marşı

10. SAHA-YAKUT ÖZERK CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

Saha-Yakut Özerk Cumhuriyeti Milli Marşı

11. ALTAY ÖZERK CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

Altay Özerk Cumhuriyeti Milli Marşı

12. TUVA ÖZERK CUMHURİYETİ MİLLİ MARŞI

Tuva Özerk Cumhuriyeti Milli Marşı

13. GAGAVUZYA YERİ ÖZERK BÖLGESİ MİLLİ MARŞI

Gagavuzya Yeri Özerk Bölgesi Milli Marşı

14. ANT ETKENMEN - Kırım Tatar Milli Marşı

Kırım Tatar Milli Marşı-Ant Etkenmen

Ant etkenmen Tatarlarnıñ yarasını sarmağa
Nasıl olsun eki qardaş birbirini körmesin?
Onlar içün ökünmesem, muğaymasam, yaşasam
Közlerimden aqqan yaşlar derya-deniz qan bolsun.

Ant etkenmen şu qaranğı yurtqa şavle sepmege,
Nasıl bolsun bu zavallı qardaşlarım iñlesin?
Bunu körüp buvsanmasam muğaymasam, yanmasam
Yuregimde qara qanlar qaynamasın, qurusun.

Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege
Bilip, körüp, milletimniñ köz yaşını silmege.
Bilmey körmey, biñ yaşasam, qurultaylı han bolsam,
Kene bir kun mezarcılar kelir meni kömmege.

15. TÜRKMENELİ MİLLİ MARŞI

Türkmeneli Milli Marşı

Biz Türkmeniz türkmencedir dilimiz 
Mendeliden Telafere elimiz 
Müsülmanız Yüce Allah belimiz 
Türkmeneli Türkmeneli yurdumuz 

Türkmene kurban veririz canımız 
Yüksek kalır şerefimiz şanımız 
Biz türkmeniz tertemiz vicdanımız 
Türkmeneli Türkmeneli yurdumuz 

Doğru yola hep beraber koşarız 
Engelleri birer birer aşarız 
Biz Türkmeniz her an özgür yaşarız 
Türkmeneli Türkmeneli yurdumuz 

Gürgür baba çağlar boyu çağlayan 
Düşmanların yüreğini dağlayan 
Türkmenleri birbirine bağlayan 
Türkmeneli Türkmeneli yurdumuz 

Gökbörünün sönmez kalır çırağı 
Türkmenlere yakın etti ırağı 
Dalgalanır şanlı türkmen bayrağı 
Türkmeneli Türkmeneli yurdumuz

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
01101011-01100001-01101000-011

Burada sadece istiklal marşı geçer

orxan-qurbanzade

Azerbaycaninkini yalnis yazmissiniz

Görüş Bildir