Görüş Bildir

Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri Hangileridir?

Anasayfa > Iq

Orta Asya, tarihi öneme sahip bölgelerin başında gelir. Afganistan ile Pakistan'ın kuzeyi, Çin'in batısı, Moğolistan ve Rusya'nın bir kısmı, İran'ın kuzeydoğusunu içine alan bölgenin adıdır. Bu bölgenin denizlere kapalı olması başlıca özelliklerinden biridir.  Burada yaşayan halkların çoğunun konuştuğu dil, Türk dil gruplarından gelmektedir. Geçmişten günümüze birbirinden pek çok dini de içinde barındırmıştır. Özellikle Türkleri tarih sahnesine çıkışı bu bölgede gerçekleşmiştir. Peki, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri hangileridir? İşte detaylar...

Türkler tarih boyunca göçebe bir şekilde yaşamış, değişik bölgelerde hayat sürmüşlerdir. Yapılan araştırmalarda Türklerin ilk olarak Orta Asya bölgesinde yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Çin kaynaklarında ise bu yer, Türkistan bölgesi olarak adlandırılmıştır. Kavimler Göçü gibi tarihin seyrini değiştirecek olaylar Orta Asya'da yaşanmıştır. Uçsuz bucaksız bozkırlarında göçebe toplulukları barındıran bu yer, daha sonraları yerleşik hayata geçen kavimlere de ev sahipliği yapmıştır. Orta Asya'nın bu kadar ilgi görmesinin nedenlerinden biri ise tarihi İpek Yolu'nun bu bölgeden geçmesidir. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri Hangileridir?

Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri Hangileridir?
 • Asya Hun Devleti: Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. M.Ö 3.yy'da Teoman ve oğlu Metehan tarafından kurulmuştur. Türk devlet geleneği, Asya Hunları ile başlamıştır

 • Ak-Hunlar Devleti: Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra bir kısmı batıya, bir kısmı ise güneye doğru inmiştir. Güney'e inen Hunlar, 5.yy'da bu devleti kurmuştur.

 • Göktürk İmparatorluğu: Orta Asya'da göçebe bir halk olan Göktürkler tarafından kurulmuştur. Bu devletin ilk kurucu önderi Bumin Kağan'dır. Türk adıyla kurulan ilk devlet olarak bilinir.

 • 2.Göktürk Devleti: İlk kurulan Göktürk Devleti'nin yıkılması ile birlikte devlet ikiye ayrılmıştır. Çin hakimiyetine giren Göktürklerin bir kısmı tekrardan birleşerek 2. Göktürk Devleti'ni kurmuşlardır.

 • Uygur Devleti: M.S 8. ve 9.yy'ın ortalarında, Kutlu Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Bu devletin en önemli özelliği tarihte bilinen ilk yerleşik Türk Devleti'dir. Bu dönemde de Gök tanrı inancı ve Uzak doğu dinleri de yayılım göstermiştir.

 • Kırgızlar: Orta Asya'da önemli bir bölge olan Ötüken'i ele geçiren Kırgızlar, bu bölgede bir Türk devleti kurmuştur. Bu devlet ile ilgili günümüze ulaşan en önemli belge, Manas destanıdır.

 • Sibir Hanlığı: Orta Asya'da Moğolistan'dan Sibirya'ya kadar uzanan bölgeye hakim olmuş bir Türk devletidir. İlk hükümdarı ise Taybuğa Han'dır. Bugünkü Sibirya'nın adı buradan gelir.

 • Avarlar: Sadece Orta Asya'da değil, Doğu Avrupa'da da egemenlik kuran bir devlettir. Avar Kağanlığı'nın kökeni bilinmemekle birlikte 9.yy'da kurulduğu düşünülür.

 • Türgişler: Türkeşler olarak da bilinen bu devlet, Türkistan'da kurulmuştur. Daha sonra Göktürklerin boyundurluğu altına girmişlerdir. Tarihte ilk para basan devlet olarak bilinir.

 • Karluklar: İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karluklar'dır. Karahanlı Devleti'nin temelini oluştururlar. Uzun yıllar boyunca Orta Asya'da varlığı sürdürmüşlerdir.

 • Bulgarlar: Ön Bulgarlar gibi birçok Türk kavmin birleşmesi ile oluşan bir hanlıktır. Bulgar Hanlığı, 630 yılında Kubrat ( Kurt) Han tarafından  kurulmuştur.

 • Oğuz Yabgu Devleti: Oğuzlar, Orta Asya'da yaşamış en kalabalık topluluktur. Hazar Denizi ve Aral gölü arasında yaşayan Oğuzlar, 950 yılında bir devlet kurmuşlardır.

Aşağıdakiler de İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
4
2
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?