Görüş Bildir
Haberler
Kevser Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı, Kevser Suresi Meali

Kevser Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı, Kevser Suresi Meali

Bahadır
04.03.2023 - 15:16

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kevser Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde de indiğine dair rivayetler bulunan bu sure 3 ayetten oluşmuştur. Kevser, kelime olarak çok hayır ve bereket anlamına gelir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e mahsus bir havuza verilen bir isimdir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden birisi olan Kevser suresini öğrenmek için; Kevser suresi okunuşu, anlamı ve konusu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kevser Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisidir. 3 ayetten oluşur. Farz olan beş vakit namazda da en sık okunan sureler arasında yer alır.

Kevser Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisidir. 3 ayetten oluşur. Farz olan beş vakit namazda da en sık okunan sureler arasında yer alır.

Farz olan beş vakit namazda da en sık okunan sureler arasında yer alır. Kevser, kelime olarak çok hayır ve bereket anlamına gelir.

Farz olan beş vakit namazda da en sık okunan sureler arasında yer alır. Kevser, kelime olarak çok hayır ve bereket anlamına gelir.

Kevser Suresi konusu

Kevser Suresi konusu

Kevser Suresi Mekke şehrinde inmiştir. İsmini 2. ayette yer alan Kevser kelimesinden alır. Kevser Suresinde Hazreti Muhammed'e ahiret ve dünyada verilen nimetlerden bahsedilmiştir.

Kevser Suresi Arapça yazılışı

Kevser Suresi Arapça yazılışı

Kevser suresi Türkçe okunuşu

Kevser suresi Türkçe okunuşu
 • İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ebter ne demek?

Ebter ne demek?

Kevser suresinin son ayetinde bulunan ebter kelimesi, ölümünden sonra adı hatırlanıp anılacak hayrı ve ihsanı kalmayan kişi anlamına gelmektedir. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygam­ber (asm)'in erkek çocukları ölünce müşrikler onu da 'ebter' lakabıyla anmaya başlamışlar ve 'Bırakın onu; o, sonu gelmeyecek, soyu kesik bir adamdır!' diyerek ha­karet etmek istemişlerdir(Taberî, Tefsir, XXX, 212).

Kevser suresi tefsiri

Kevser suresi tefsiri

Kevser kelimesi “çokluk” mânasına gelen “kesret” kökünden türemiş olup çok değerli ve çok önemli şeyleri ifade eder. Tefsirlerde kevser, “çok hayır, Kur’an-ı Kerîm, Kur’an’la ilgili ilimler ve mümine dinî hayatında tanınan kolaylıklar, peygamberlik, makam-ı mahmûd (bk. İsrâ 17/79), cennetteki bir nehir veya havuz, Hz. Peygamber’in nesli, ashabının ve ümmetinin çokluğu, duasının kabul olması, şanının yüceliği, başkasını kendine tercih etme, kalbin nuru, şefaat, mûcizeler, kelime-i tevhid, din konusundaki bilgi, beş vakit namaz, İslâm dini” gibi çeşitli anlamlarda yorumlanmıştır (bk. Taberî, XXX, 208-209; Şevkânî, V, 593). Ancak biz, bunlar içinde Şevkânî’nin de tercihi olan, “çok hayır” anlamına uygun düşen “bitip tükenmez iyilik” şeklindeki kapsamlı anlamı tercih ettik. Râzî, buradaki kevser kelimesiyle Duhâ sûresinden buraya kadar doğrudan veya dolaylı ifadelerle Cenâb-ı Hakk’ın, resulüne lutfettiği, her biri dünyalara değer nimetlerin, şan ve şeref sebeplerinin kastedildiğini belirterek dolaylı bir ifadeyle ona, “Sen de bu lütufkâr rabbine ibadet etmek ve kullarını kendileri için en iyi olan yola çağırmakla meşgul ol” buyurulduğunu söyler. Aynı müfessire göre kevser kelimesi, Allah’ın, Resûl-i Ekrem’i düşmanlarına karşı koruyup kendisine zaferler nasip edeceği, dünya ve âhirette bol nimetler bağışlayacağı yönünde müjdeler de içermektedir (daha fazla bilgi ve başka yorumlar için bk. Râzî, XXXII, 119-128).

Erkek çocuğu yaşamadığı için kendisine “sonu yok, nesli kesik” diyen müşriklerin sözlerinden dolayı üzülmüş olan Hz. Peygamber’e kevser, yani bitip tükenmez nimetler verildiği müjdelenerek üzüntüsü giderilmiş, müşriklerin bu konudaki dedikoduları reddedilmiş ve Hz. Peygamber’in şanının yüceliği gösterilmiştir.

2. âyette, kendisine pek çok hayır lutfedilmiş olan Hz. Peygamber’in bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah’a yönelerek namaz kılması ve O’nun rızâsı için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiş; bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması amaçlanmıştır.

Bilindiği gibi namaz, azdan çoğa göre arttırılarak Mekke döneminde, yaygın kanaate göre hicretten üç yıl kadar önce gerçekleşen mi‘rac olayı sırasında farz kılınmış; kurban ibadeti ise Hz. Peygamber tarafından hicretten iki yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır. Bu âyette geçen namazın beş vakit namaz mı, bayram namazı mı olduğu konusunda farklı tesbit ve değerlendirmeler vardır. Âyetteki kurbanın da vâcip veya sünnet kurban mı yoksa nâfile de dahil mutlak kurban mı olduğu tartışmalıdır. Bize göre âyette vurgulanan husus, belli bir namaz ve kurban olmayıp bütün namaz, kurban ibadetlerinin, yalnızca Allah’a, bütün nimetlerin sahibine özgü kılınması, yalnızca rabbe ibadet edilmesidir.

“Kurban kes” diye çevirdiğimiz cümleye, “Namaz kılarken göğsün kıbleye dönük olsun, tekbirlerde ellerini göğüs hizasına kadar kaldır” mânaları da verilmiştir (Şevkânî, V, 594).

Araplar erkek çocuğu olmayan kimseyi “sonu yok, soyu kesik” gibi sıfatlarla niteler ve bu tür lakaplarla anarlardı. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber’in erkek çocukları ölünce müşrikler onu da ebter lakabıyla anmaya başlamışlar ve “Bırakın onu; o, sonu gelmeyecek, soyu kesik bir adamdır!” diyerek hakaret etmek istemişlerdir (bk. Taberî, XXX, 212). İşte 3. âyet, onların bu davranışlarını kınamakta, her ne kadar erkek çocukları bulunsa da asıl soyu kesileceklerin kendileri olduğunu haber vermektedir. Çünkü onlar kıyamete kadar lânetle anılırken Hz. Peygamber rahmetle anılmakta, ismi dünyanın her tarafında günde beş vakit ezanda Allah’ın adıyla birlikte okunmaktadır. Mekke putperestleri, olayların sadece dış yüzüne baktıkları için Hz. Peygamber’i arkasız ve güçsüz, kendilerini kalabalık ve güçlü görür ve buna dayanarak Resûl-i Ekrem’in davasının sonuçsuz kalacağından emin olduklarını söylerlerdi. Ama –Râzî’nin ifadesiyle– “Allah durumu onların aleyhine çevirdi; asıl güçlü olanın, Allah’ın destekledikleri ve güçsüz olanların da Allah’ın zillete uğrattıkları olduğunu bildirdi. Böylece kesret ve kevser (geniş topluluk ve bol nimet) Hz. Muhammed’in olurken ona düşman olanların payına da ebterlik, alçalış ve zillet düştü” (XXXII, 134). Bu ifadeler, dolaylı olarak Hz. Peygamber’in yolunu izleyen, inanç ve kararlılığını devam ettiren müminler için de bir müjdedir.

Kevser Suresi meali

Kevser Suresi meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

Kevser suresi fazileti

Kevser suresi fazileti
 • Kevser suresini 100 kere okuyanın muradını Allah-ü Teala verir.

 • Kevser suresini günlük hayatımızda her gün okuyanın kalbi iyi duygularla dolar taşar

 • Her türlü meşru ihtiyaç için yağmur yağarken 100 defa okunursa ve dua edilirse muradı nasıl olur.

 • Günlük yaşantımızda her gün okumak düşmanların kinini engeller.

 • Allah'ü Teala buyuruyor ki 'İzzetime yemin ederim ki Kevser suresini kim inanarak ve sevabını umarak okursa onu affederim.'

 • Bir kimse Kevser suresini yazıp üzerinde taşırsa her türlü tehlikeye karşı kendisini korumuş olur.

 • Her kim cuma günü Kevser suresini 1000 defa okursa arkasından da bir defa salavat-ı şerife getirip yerine yatsa ve abdestli olarak uyursa Resulullah (s.a.v.) peygamber efendimizi rüyasında görür.

 • Her kim Kevser suresini okursa Allah'ü Teala ona cennet şehirlerinden su içirir.

 • 'Bu sureyi okumaya devam eden kimseye Cenab-ı Hakk, Cennet ırmaklarından suya kandıracaktır'

 • 'Yağmur yağarken (yağışlı anlarda) (100) yüz kere okuyan kimsenin bütün dilekleri gerçekleşir.'

 • 'Na hak (haksız) yere hapishaneye düşen kimse, (1000) bin kere bu sureyi okuyup Cenab-ı Hakk'a dua etse, mahkeme adaletle neticelenir.'

 • 'İşi gücü bozulan, memuriyeti bozulan okusa işleri düzelir. Yüksek mevkiye çıkmak isteyen yükselir, (1000) bin kere okumalıdır.'

 • Gül suyuna okunsa, o suyu gözlerine sürse (süse) gözleri berraklaşır ve ağrısı kaybolur.

 • 'Evinde büyü olduğunu sanan, bu sureyi okuyarak dua etse, büyünün olduğu yer kendisine ilham olunur, büyüyü bulur.'

 • İstediği saatte uyanmak için, yatarkan Kevser Suresi 3 kere okunur: 'Ya Rabbi meleklerin beni şu saat ve dakikada kaldırsın. Kaldırmazlarsa vebalim onlardan sorulsun' diyerek yatsın. Ve istediği dakikada kaldırılır. Okuduğu surenin, duaların sevabını Resulullah'a bağışlamalıdır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
3
3
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın