Görüş Bildir
Haberler
Herkes Böyle Toplaşsın, Aralarındaki İnce Farkların Kafa Karıştırdığı Kavramları Tane Tane Anlatıyoruz!

Herkes Böyle Toplaşsın, Aralarındaki İnce Farkların Kafa Karıştırdığı Kavramları Tane Tane Anlatıyoruz!

Bunların ayırdına varmanın zamanı geldi, bir gün mutlaka lazım olacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Psikiyatrist ve Psikolog Arasındaki Fark

1. Psikiyatrist ve Psikolog Arasındaki Fark

Psikiyatrist, tedavi şeklini belirleyen ve uygulayan tıp fakültesi çıkışlı bir hekimdir. Hastalığın tanısını koyduktan sonra gerekli görürse ilaç tedavisine başlayabilir, psikoterapi uygulayabilir ya da psikoterapiye yönlendirir. Psikologlar ise fen-edebiyat fakültelerinin psikoloji bölümlerinden mezun olur ve uzmanlık alanları doğrultusunda psikolojik değerlendirme yapabilir, psikoterapi uygulayabilirler. Psikiyatrist ve psikologlar arasındaki en önemli fark, psikologların ilaç tedavisi uygulama yetkisinin olmamasıdır.

Kaynak

2. Doğum Kontrol Hapı ve Ertesi Gün Hapı Arasındaki Fark

2. Doğum Kontrol Hapı ve Ertesi Gün Hapı Arasındaki Fark

Doğum kontrol hapı ilişkiden önce, ertesi gün hapları ilişkiden sonra alınır. Ertesi gün hapı acil durumlarda kullanılmalıdır, yüksek miktarda hormon içerdiği için kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Doğum kontrol hapları, başladığınız ilk günden itibaren 3 hafta süresince her gün aynı saatlerde su ile alınan ve bir hafta ara verilmesi gereken ilaçlardır.

Ertesi gün hapları ise tek doz halinde ilişkiden sonra en kısa sürede alınması gereken ve en geç 72 saate kadar başvurulacak bir yöntemdir.

Kaynak

3. Lamine Parke ile Laminat Parke Arasındaki Fark

3. Lamine Parke ile Laminat Parke Arasındaki Fark

Lamine parkeler %100 doğal olup, çeşitli ağaçlardan üretilen ürünlerdir. Laminat parkeler ise, çeşitli ağaç atıklarından elde edilen malzemelerin bir takım kimyasallar ve yapıştırıcılar kullanılarak “MDF” dediğimiz bir başka maddeye dönüştürülmesi ile üretilir.

“Laminat parke”, ağaç görünümlü olmasına rağmen, kesinlikle ağaç değildir. Alt tabakası 8-10 veya 12 mm MDF, üst tabakası ise yüksek çözünürlüklü parke fotoğrafıdır. Bu fotoğraf baskının üzeri ise PVC denilen bir başka malzeme ile kaplanarak “laminat parke” elde edilmiş olur.

Kaynak

4. Mülteci ile Sığınmacı Arasındaki Fark

4. Mülteci ile Sığınmacı Arasındaki Fark

Uluslararası literatürdeki “refugee” kavramı Türkçeye “mülteci”, “asylum seeker” kavramı ise “sığınmacı” olarak tercüme edilmiştir. Zaman zaman birbiri yerlerine kullanılsalar da, bu iki kavramın taşıdığı anlamlar aynı değildir. Mülteci kavramı, mültecilik statüsünü “de jure” yani hukuken elde etmiş bir yabancı için kullanılmalıdır. Sığınmacı ise, mültecilik statüsü incelenen ve bu nedenle kendisine geçici koruma sağlanan kişi anlamına gelmekte olup, “de facto (fiili) mülteci” olarak ta adlandırılabilir. Özetle mülteci, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuksal Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi’nin tanıdığı bütün haklardan yararlanan kişi, sığınmacı ise hakkında mültecilik statüsü ile ilgili yapılan çalışmalar henüz karara bağlanmamış yabancı kişi demektir.

Kaynak

5. Adana Kebap ile Urfa Kebap Arasındaki Fark

5. Adana Kebap ile Urfa Kebap Arasındaki Fark

Adana kebabı, 'zırh' adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan bir kebap çeşididir.

Adana kebabını diğer kebaplardan ayıran en belirgin özellik, kullanılan ettir. Et, doğal ortamda ve kendine has bir floraya sahip bölge yaylalarında yetiştirilmiş erkek koyunlardan elde edilmiş olmalıdır. Üretim tekniği ve ustalık da ürüne önemli ölçüde farklılık katar. Karışım hazırlanırken kullanılan malzemeler biber salçası, kırmızı pul biber, kuyruk yağıdır. Adana kebabının servisi, tamamlayıcı unsurlar olan yeşillik, sumaklı soğan salatası ve salatayla yapılır.

Urfa kebabı genellikle acısız ve sade yapılır. Acılı yapıldığında ise sumak yerine isot öne çıkar.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. OHAL ile Sıkıyönetim Arasındaki Fark

6. OHAL ile Sıkıyönetim Arasındaki Fark

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâl ilân kararı, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca alınır. Sıkı yönetimde ise yine Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra ilân edebilir.

İkisi için de en uzun süre 6 aydır. 6 ay sonunda ikisinin de sona ermesi veya 4 ay daha uzatılması TBMM kararındadır. Olağanüstü halde temel hak ve özgürlükler kısıtlanmaz fakat sıkıyönetimde kısıtlanabilir.

Olağanüstü halde kolluk yetkileri değişmez, sıkı yönetimde ise askere geçer. Sıkıyönetimde yetki askeri makamlarda olurken, OHAL'de ise mülki makamlardadır. Sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemeleri kurulur, OHAL'de ise söz konusu mahkemeler kurulmaz.

Kaynak

7. Isıl İşlem Görmüş ile Fermente Arasındaki Fark

7. Isıl İşlem Görmüş ile Fermente Arasındaki Fark

Geleneksel yollarla üretilmiş sucuklara fermente sucuklar denir. Fermente sucuklarda, kıyma haline getirilen sucuk harcı içine baharatlar ve aroma vericiler eklendikten sonra hayvan bağırsağı veya yapay bir kılıf içerisine konularak belli bir süre olgunlaşması için bekletilir. Bu işlemin sonunda sucuk kendi kendine mayalanır ve tüketilebilecek hâle gelir. Bu işlem diğer üretim yöntemlerine göre daha uzun sürer.

Isıl işlem görmüş sucuklar da aynı şekilde etin kıyma haline getirilip aroma verici ve baharatlarla karıştırılmasıyla üretilir. Fakat olgunlaşma sürecini kısaltmak için sucuk, içindeki nemi belirli bir miktar kaybedene kadar ısıya maruz bırakılır ve olgunlaşma sürecine müdahale edilerek üretim aşaması hızlandırılır.

Sucukların kılıfa konulma esnasına kadar fazla bir fark yoktur. Kılıfa konulduktan sonra fermente sucuk ekstra bir işlem görmez ve kendi kendine bırakılarak kuruması, olgunlaşması beklenir. Isıl işlem görmüş sucuklarda ise bu olgunlaşma sürecine ısıyla müdahale edilir ve son ürün çıktı süresi kısaltılır. Bu nedenle ısıl işlem görmüş sucuklar fermente sucuklara göre daha ucuzdur. Ayrıca bu işlemin bir diğer amacı da üretim süresini kısaltarak üretim kapasitesini arttırmaktır.

Kaynak

8. Jeep ile SUV Arasındaki Fark

8. Jeep ile SUV Arasındaki Fark

Jeep, bir arazi aracı markasıdır. Yani aslında Jeep’ler de birer SUV’dur. Jeep markası, zamanla bu tipteki diğer tüm araçları kapsayan bir tür adı olarak algılandığı için Jeep bir araç türüymüş gibi kullanılıyor. Oysaki Jeep bir marka, SUV ise araç türüdür.

Kaynak

9. Hac ve Umre Arasındaki Fark

9. Hac ve Umre Arasındaki Fark

Hacca gitmek İslam'ın 5 şartından biridir, umreyi gerekli kılan bir şart yoktur. Hac kadına ve erkeğe farzdır, umre sünnettir. Hacca ve umreye gidildiğinde Kâbe’ye gitmek mecburidir. Hac yılda bir defa Kurban Bayramı'nda yapılır. Umrenin belirli herhangi bir zamanı yoktur; yıl içerisinde, Kurban Bayramı hariç her zaman yapılır.

Fiziksel yapılan aktivitelere bakıldığında hac ve umre arasında bazı görevler dışında fark yoktur. Hacda şeytan taşlama varken, umrede yoktur. Umrede kurban kesilmezken, hacda kesilir.

Umrede Arafat ve Müzdelife görevleri yoktur. Hacda vakfe vardır, umrede yoktur.

Kaynak

10. Muşmula ile Malta Eriği Arasındaki Fark

10. Muşmula ile Malta Eriği Arasındaki Fark

Google Görsel aramalarında da görüldüğü üzere iki meyvenin aynı olduğu sanılır ya da karıştırılır sık sık. Oysa muşmula 'mespilus germanica' bilimsel adıyla ayrı bir meyvedir, Malta eriği ise 'eriobothrya japonica' adıyla apayrı bir meyvedir. Sarı olanlar Malta eriğidir, yani nam-ı diğer yeni dünya.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Sızma, Natürel, Rivera, Rafine Zeytinyağı Arasındaki Fark

11. Sızma, Natürel, Rivera, Rafine Zeytinyağı Arasındaki Fark

Natürel Sızma Zeytinyağı (Extra Virgin): Asit oranı 0.8'den düşük. Herhangi bir kusuru bulunmayan ve duyusal değerlendirmede meyvemsilik özelliği bulunan.

Natürel Zeytinyağı (Virgin): Asitliği 0,8 ve 2 arasında olan yağlar.

Rafine Zeytinyağı: 2 ve üzerindeki yüksek asitlik oranına sahip zeytinyağlarının, rafinasyon işlemden geçirilerek asit oranları düşürülmesi elde edilen yağlar.

Riviera Zeytinyağı: Rafine edilmiş yağların belirli bir oranda sızma zeytinyağı ile karıştırılması ile elde edilir. 

Zeytinyağı rafinasyon gibi bir işleme tabi tutulduğunda, içerdiği sağlık için faydalı pek çok bileşenini önemli ölçüde kaybeder.

Kaynak

12. Asteroit, Kuyruklu Yıldız, Gök Taşı, Meteor ve Meteorit Arasındaki Fark

12. Asteroit, Kuyruklu Yıldız, Gök Taşı, Meteor ve Meteorit Arasındaki Fark

Asteroit, Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında meydana gelen, Güneş etrafında dönen, gezegenden daha küçük boyutlarda irili ufaklı kayalık yapılardır. Mars ve Jüpiter yörüngelerinin arasında kalan bölgede yoğun miktarda bulunurlar. Bu bölgeye Asteroit Kuşağı adı verilir.

Kuyruklu yıldız, asteroitten farklı olarak içinde su, karbon, amonyak ve aminoasit gibi çeşitli organik maddeler barındıran gök cisimleridir. Güneş’ten uzakta oldukları için su buz şeklinde bulunur. Bu yüzden kuyruklu yıldızlar çamur şeklinde bir kartopunu andırır. Güneş'ten gelen ışınlar kuyruklu yıldızın bazı noktalarındaki buzu eriterek uzaya saçılmasını sağlar. Kuyruklu yıldızdan saçılan bu sular kuyruklu yıldızın kuyruğunu oluşturur.

Meteor, asteroit ve kuyruklu yıldızların Dünya atmosferine girmiş olanlarına denir. Atmosfere giren meteorların çoğu sürtünmeden kaynaklanan aşırı ısınmadan dolayı yanar, parçalanır ve yok olur.

Meteorların atmosferden geçip yok olmadan yeryüzüne ulaşabilenlerine meteorit ya da gök taşı denir. Meteoritler büyüklüğüne göre yerde metrelerce çukur açabilir. Daha büyük olanları Dünya ve yaşam için ciddi tehlike oluşturur. Dinozorları Dünya'ya çarpan devasa bir meteoritin yok ettiği düşünülmektedir.

Kaynak

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
160
19
10
7
6
2
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mehmet Turan

Bize böyle paylaşımlarla gelin canını yediğimin onediosu :)

Sefa Döner

Bilgilendirici paylaşımların hastasıyız . Teşekkürler .