Güngören Belediyesi Zabıta Alımı Başvurusu Ne Zaman? Zabıta Alım Başvuru Şartları Nelerdir?

0PAYLAŞIM

Güngören Belediyesi KPSS'den en az 70 puanla zabıta memuru alımı yapacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Güngören  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.” denildi. Peki, Güngören Belediyesi Zabıta Alımı Başvurusu Ne Zaman? Zabıta alım başvuru şartları nelerdir? işte detaylar...

Güngören Belediyesi Zabıta Alım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar, uygulamalı ve sözlü sınava katılabilmek için; başvuru belgelerini belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 26 Temmuz 2021-29 Temmuz 2021   tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar şahsen başvuruda  bulunabilecek. Adaylara boy ve kilo ölçümü yapılacak. Sonrasında   geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabilecekler. Başvurular şahsen yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik  bilgi ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Güngören Belediyesi Zabıta Alım Şartları

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen aşağıdaki genel  şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik, güveni  kötüye  kullanma  hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle  ilgisi  bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve   bedensel engeli bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a.  İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibari  ile  öğrenim  şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b.   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c.  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e.  13.10.1983 tarihli  ve  2918 sayılı  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler

Başvuru sırasında;

- Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyenin internet sayfasından (www.gungoren.bel.tr) temin edeceklerdir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

- Diploma veya  mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediye tarafından tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir