Cinsel İstismar Düzenlemesinin Çıkarıldığı Tasarı Kabul Edildi

 > -

Cinsel istismar düzenlemesinin çıkarıldığı "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre, TCK'nın 'Çocukların cinsel istismarı' başlıklı 103. maddesinin, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen birinci ve ikinci fıkrası yeniden düzenleniyor.

Buna göre;

  • Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

  • Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamayacak.

  • Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunacak.

  • Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza 18 yıldan az olamayacak.

Askerler ile ilgili düzenleme

Tasarıyla bazı suçlar sebebiyle verilen tutuklama kararlarının askeri tutukevleri dışındaki cezaevlerinde yerine getirilmesi zorunlu kılınırken, askerler Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘devletin güvenliğine karşı suçlar,’ ‘anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,’ ‘milli savunmaya karşı suçlar,’ ‘devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları’ ile‘terörle mücadele kanunu’ kapsamına giren suçlardan dolayı yakalandıklarında adli kolluk görevlilerine teslim edilecek.

Ne olmuştu?

AKP’li vekillerin Meclis’e getirdiği ancak geri çekilen önergede şu ifadelere yer verilmişti: 

“Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.”

Ve 'Cinsel İstismar' Düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda Tasarıdan Çıkarıldı - onedio.com
Ve 'Cinsel İstismar' Düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda Tasarıdan Çıkarıldı - onedio.com

Hükümet yetkilileri önergenin ‘tecavüzcüye af’ anlamına gelmediğini savunmuş, ancak kadınların birçok yerde eylem yaparak önergeye tepki göstermesinin sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin dikkate alınması gerektiğini belirtmişti.

Başbakan Binali Yıldırım ise, cinsel istismarla ilgili önergeyi komisyona geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine önerge tasarıdan çıkarılmıştı.

AA ve Diken

YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir