Beşiktaş Yıllar Sonra 40 Puan Barajını Geçti

 > 
15PAYLAŞIM
Beşiktaş Yıllar Sonra 40 Puan Barajını Geçti

Beşiktaş, ligin 18. haftaları itibariyle 2003-04 sezonundan sonra ilk kez 40 puanı geçti.

Se­zo­nun ikin­ci bö­lü­mü­ne hız­lı bir gi­riş ya­pan Be­şik­taş, ön­ce Genç­ler­bir­li­ği­’ni, ar­dın­dan da Mer­sin İd­man Yur­du­’nu ge­çe­rek şam­pi­yon­luk yo­lun­da­ki yü­rü­yü­şü­ne de­vam et­ti.

Ta­kı­mın or­ta­ya koy­du­ğu oyun, di­renç ve ka­zan­ma ina­dı Si­yah-Be­yaz­lı ta­raf­tar­la­rın yüz­le­ri­ni gül­dür­dü. Kar­ta­l’­ın ha­ne­si­ne yaz­dır­dı­ğı pu­an şu an iti­ba­riy­le 41. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, 42 pu­an­lı Fe­ner­bah­çe­’y­le bir­lik­te 40 pu­an ba­ra­jı­nı ge­çen iki ta­kım­dan bi­ri ol­du. Bur­sa­’ya ta­kı­lan Ga­la­ta­sa­ray ise 39 pu­an­da kal­dı. Be­şik­taş, top­la­dı­ğı 41 pu­an­la ay­nı za­man­da 10 yıl ara­dan son­ra en iyi 18’in­ci haf­ta per­for­man­sı­na da im­za at­tı.

Şampiyonluk bırakılmıştı

Si­yah-Be­yaz­lı­lar, en son 2003-04 se­zo­nun­da li­gin 18’in­ci haf­ta­sı ge­ri­de ka­lır­ken 40 pua­nı geç­miş, ha­ne­si­ne 43 pu­an yaz­dır­mış­tı. O se­zo­nun 18. haf­ta­sın­da­ki kar­şı­laş­ma ise olay­lı Sam­suns­por ma­çıy­dı. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­da o mü­ca­de­le­de 5 isim kır­mı­zı kart gör­müş, 4-1 ge­ri­de ol­duk­la­rı maç­ta hük­men de ye­nik sa­yıl­mış­lar­dı. Kar­tal, o haf­ta li­der­lik­tey­ken dü­şü­şe geç­miş, şam­pi-­yon­lu­ğu Fe­ner­bah­çe­’ye kap­tır­mış­tı.

Puan ortalaması 2,27

O gün­den bu za­ma­na ara­da ka­lan 10 se­zon­da 18’in­ci haf­ta­lar­da bu pua­nın ya­nı­na bi­le yak­la­şı­la­ma­dı. Son şam­pi­yon­lu­ğun gel­di­ği 2008-09 se­zo­nun­da bi­le son 16 haf­ta­ya gi­ri­lir­ken pu­an cet­ve­lin­de 34 ya­zı­yor­du. Si­yah-Be­yaz­lı­lar bu se­zon maç ba­şı­na tut­tur­du­ğu 2,27 pu­an or­ta­la­ma­sıy­la da dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­ti. 13 kez sa­ha­dan 3 pu­an­la ay­rı­lan Be­şik­taş, ay­nı za­man­da 10 yıl­dan son­ra 18’in­ci haf­ta­lar­da­ki en faz­la ga­li­bi­yet sa­yı­sı­na da ulaş­mış ol­du.

Bugün

Haberin Tamamı İçin:
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir