Beşiktaş Yıllar Sonra 40 Puan Barajını Geçti

 > -
1 dakikada okuyabilirsiniz
Beşiktaş Yıllar Sonra 40 Puan Barajını Geçti

Beşiktaş, ligin 18. haftaları itibariyle 2003-04 sezonundan sonra ilk kez 40 puanı geçti.

Se­zo­nun ikin­ci bö­lü­mü­ne hız­lı bir gi­riş ya­pan Be­şik­taş, ön­ce Genç­ler­bir­li­ği­’ni, ar­dın­dan da Mer­sin İd­man Yur­du­’nu ge­çe­rek şam­pi­yon­luk yo­lun­da­ki yü­rü­yü­şü­ne de­vam et­ti.

Ta­kı­mın or­ta­ya koy­du­ğu oyun, di­renç ve ka­zan­ma ina­dı Si­yah-Be­yaz­lı ta­raf­tar­la­rın yüz­le­ri­ni gül­dür­dü. Kar­ta­l’­ın ha­ne­si­ne yaz­dır­dı­ğı pu­an şu an iti­ba­riy­le 41. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, 42 pu­an­lı Fe­ner­bah­çe­’y­le bir­lik­te 40 pu­an ba­ra­jı­nı ge­çen iki ta­kım­dan bi­ri ol­du. Bur­sa­’ya ta­kı­lan Ga­la­ta­sa­ray ise 39 pu­an­da kal­dı. Be­şik­taş, top­la­dı­ğı 41 pu­an­la ay­nı za­man­da 10 yıl ara­dan son­ra en iyi 18’in­ci haf­ta per­for­man­sı­na da im­za at­tı.

Şampiyonluk bırakılmıştı

Si­yah-Be­yaz­lı­lar, en son 2003-04 se­zo­nun­da li­gin 18’in­ci haf­ta­sı ge­ri­de ka­lır­ken 40 pua­nı geç­miş, ha­ne­si­ne 43 pu­an yaz­dır­mış­tı. O se­zo­nun 18. haf­ta­sın­da­ki kar­şı­laş­ma ise olay­lı Sam­suns­por ma­çıy­dı. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­da o mü­ca­de­le­de 5 isim kır­mı­zı kart gör­müş, 4-1 ge­ri­de ol­duk­la­rı maç­ta hük­men de ye­nik sa­yıl­mış­lar­dı. Kar­tal, o haf­ta li­der­lik­tey­ken dü­şü­şe geç­miş, şam­pi-­yon­lu­ğu Fe­ner­bah­çe­’ye kap­tır­mış­tı.

Puan ortalaması 2,27

O gün­den bu za­ma­na ara­da ka­lan 10 se­zon­da 18’in­ci haf­ta­lar­da bu pua­nın ya­nı­na bi­le yak­la­şı­la­ma­dı. Son şam­pi­yon­lu­ğun gel­di­ği 2008-09 se­zo­nun­da bi­le son 16 haf­ta­ya gi­ri­lir­ken pu­an cet­ve­lin­de 34 ya­zı­yor­du. Si­yah-Be­yaz­lı­lar bu se­zon maç ba­şı­na tut­tur­du­ğu 2,27 pu­an or­ta­la­ma­sıy­la da dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­ti. 13 kez sa­ha­dan 3 pu­an­la ay­rı­lan Be­şik­taş, ay­nı za­man­da 10 yıl­dan son­ra 18’in­ci haf­ta­lar­da­ki en faz­la ga­li­bi­yet sa­yı­sı­na da ulaş­mış ol­du.

Bugün

Haberin Tamamı İçin:

Onedio Gündem'i Facebook'tan takip etmeyi unutmayın!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Beşiktaş Jimnastik Kulübüoyun
Görüş Bildir