Ahir Zamanda Ortaya Çıkarak İnsanları Doğru Yoldan Saptıracağına İnanılan Deccal Kimdir?

-
Abone ol

Kıyamet alametlerinden biri olan Deccal kimdir? Nasıl ortaya çıkacak? Diğer dinlerde yeri nedir?

Kaynak: 1 , 2 

Deccal; ilâhi dinlerde kıyamet alametlerinden sayılan ve insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacağı kabul edilen olağan üstügüçlere sahip kişidir.

Sözlükte 'bir şeyi örtmek, yaldızlamak veya boyamak' anlamındaki decl kökünden türeyen bir sıfat olup, klasik kaynaklarda 'ahir zamanda ortaya çıkıp göstereceği harikulade olaylar sayesinde bazı insanları dalalete sürükleyeceğine inanılan kişi' şeklinde tarif edilir. Deccal kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemektedir. Hz. Peygamber’e nisbet edilen rivayetlerde 'muhatabını aldatmak gayesiyle güzel sözler söyleyen kişi; bir kaşı ve gözü bulunmayan kötü kimse' anlamındaki mesih kelimesiyle birlikte 'el-mesîhu’d-deccâl' ve 'mesîhu’d-dalâle' şeklinde kullanılmıştır.

Diğer dinlerde deccal;

Yahudi dinî literatüründe ilk defa milâttan önce II. yüzyıldan itibaren, “son günler”de Allah’a karşı gelecek güçlü bir varlıktan bahsedilmeye başlanmıştır (Daniel, 7/8 vd., 11/40). Bazı âlimler bu inancın kökünü, eski Bâbil mitolojisindeki sular ve dipsiz karanlıkların hâkimi Tiamat’ın yukarıdaki tanrılara isyan edip Tanrı Ea’nın oğlu Marduk tarafından mağlûp edilmesi mitine bağlarken bazıları da bunun başlangıcını eski İran inançlarında görülen iyilik ve kötülük güçlerinin muhalefetindeki düalizmde aramışlardır.

Yahudiler deccâli, kendilerini kurtaracağına inandıkları mesîhin muhalifi olarak görmüşler, onlara zarar veren Antiochus Epiphanes yanında Neron, Kaligula, Pompey gibi zalim idarecileri de deccâl olarak telakki etmişlerdir.

Hıristiyanlık’ta deccâl, 'anti-christ' tabiriyle mesîhin düşmanı olarak Kitâb-ı Mukaddes’teki Yuhanna’nın mektuplarında yer alır (I. Yuhanna, 2/18-22, 4/3; II. Yuhanna, 7).

Âhir zamanda zuhur edecek düşman şeklinde telakki edilen deccâl Yeni Ahid’de birçok yerde geçer (Matta, 12/28; Luka, 11/20; Vahiy, 12/8, 13/1, 16/13, 20/1-7; Selânikliler’e II. Mektup, 2/3-12). Süryânî çevrelerde “antichrist” tabiri için İslâmî kaynaklardaki deccâl teriminin aslı olduğu ileri sürülen daggala kelimesi kullanılır. Hıristiyan dünyasında kökleri Helenist Yahudiliğe kadar giden, İslâmî çevrelerce de paylaşılan bu terim ve onunla ilgili telakkiler tarihî seyri içinde inanç, teoloji, sanat, edebiyat ve siyasette önemli roller oynamıştır.

Deccal ile ilgili hadisler;

  • Deccal, doğu taraftan çıkar. (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ.Mace, İ.Ahmed, İ. Ebi Şeybe, Hakim)

  • Deccal, Mekke ve Medine’ye giremez. (Buhari, Müslim, Tirmizi, İ.Ahmed)

  • Deccal’ın bir gözü kördür. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Ebu Nuaym)

  • Deccal’ın boyu kısa, saçları kıvırcıktır. (Ebu Davud)

  • Deccal’ın çocuğu olmaz. (İ.Ahmed)

  • Deccal çıkınca, tanrıyım der. Onun tanrılığına inanan kâfir olur. (İ.E.Şeybe)

  • Deccal, bir kimseyi öldürüp diriltecektir. (Buhari, Müslim)

  • Miracda Deccal’ı da gördüm. (Buhari, Müslim, İ.Ahmed)

  • İsa inince, Deccal’ı öldürecektir. (Müslim, Ebu Davud)

Kuran'da Geçen Kıyamet Alametleri Nelerdir? Kıyametle İlgili Ayetler ve Hadisleri İnceliyoruz - onedio.com
Kuran'da Geçen Kıyamet Alametleri Nelerdir? Kıyametle İlgili Ayetler ve Hadisleri İnceliyoruz - onedio.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Birçok İnsanın Kendisini "Beklenen Kurtarıcı" İlan Ettiği Günümüzde Mesih ve Mehdi Kavramlarıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler - onedio.com
Birçok İnsanın Kendisini "Beklenen Kurtarıcı" İlan Ettiği Günümüzde Mesih ve Mehdi Kavramlarıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler - onedio.com
Dünyanın Manyetik Kutbu Kayıyor: Kıyamet Alameti Güneşin Batıdan Doğması Ne Anlama Geliyor? - onedio.com
Dünyanın Manyetik Kutbu Kayıyor: Kıyamet Alameti Güneşin Batıdan Doğması Ne Anlama Geliyor? - onedio.com
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
grwitcheen

Youtube'da Diamond Tema isimli bir kanal var. Bu tür konulara ve tarihe ilgisi olanlar mutlaka açıp baksın. Videoları hem detaylı -dolayısıyla uzun- hem de kaliteli. Üşenmeyip izleyin, boş geçen vaktinize değer katacaktır.

Görüş Bildir