Görüş Bildir
Haberler
Türkiye'de Veri Toplamaya Ve Paylaşmaya Yönelik Tüm Çalışmalar Kayıt Altına Alınacak

Türkiye'de Veri Toplamaya Ve Paylaşmaya Yönelik Tüm Çalışmalar Kayıt Altına Alınacak

Türkiye'de Veri Toplamaya Ve Paylaşmaya Yönelik Tüm Çalışmalar Kayıt Altına Alınacak

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'de sahada ve arazide yapılan veri toplamaya yönelik tüm çalışmalar kayıt altına alınacak, teknolojinin zorunlu hale getirdiği konum verisi paylaşımının güvenliği ve kontrolü sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliği'nin kaldırılmasına dair yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin yerine kapsamı daha da genişletilerek 'Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik', 'Coğrafi Veri İzin Yönetmeliği' ve 'Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği' hazırlandı.

Yönetmeliklerle Bakanlık tarafından Türkiye'de sahada ve arazide yapılan veri toplamaya yönelik tüm çalışmalar kayıt altına alınacak, teknolojinin zorunlu hale getirdiği konum verisi paylaşımının güvenliği ve kontrolü sağlanacak. Yönetmelikler kapsamında Bakanlık tarafından oluşturulan platformla coğrafi, konumsal verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satılmasına ilişkin yapılacak her türlü iş ve işlemler kayıt altına alınacak.

Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini sağlamak ve gerekli mevzuatı hazırlamak ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen mekansal, konumsal verilerin sunulduğu portalı kurmak ve işletmek görevleri verildi.

Yönetmelikle kurulların çalışma usul ve esasları ile çalışma heyetleri ve alt çalışma gruplarının oluşturulması ve bunların çalışma usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, coğrafi veri üretimi yapan kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, coğrafi verinin üretimi, arşivlenmesi ve paylaşımına yönelik politikalar belirlemek ve stratejik kararlar almak, hazırlanacak olan üretim programının izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirler almak için oluşturulan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Bakan Yardımcılarından oluşan Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Ulusal Coğrafi Veri Matrislerini hazırlayacak.

Ayrıca Kurul, belirlenen hedeflerin ülke çapında uygulanmasını izleyecek, coğrafi bilgi hizmetlerinin uygulanmasına yönelik koordinasyonu sağlayacak, coğrafi veri temalarını güncelleyecek ve yeni coğrafi verilerini (temalarını) tespit edecek.

Yönetmelikle tüm kurum temsilcilerinin katılımıyla ulusal coğrafi bilgi sistemi ve altyapısına ilişkin ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan coğrafi veri ve envanterinin, üretim, paylaşım ve kullanım standartları belirlenecek. Yönetmelikte verilen görevleri yerine getirecek çalışma heyetlerinin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek.

Yönetmelikte, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Yürütme Kurulu ve Çalışma Heyetleri gibi organların oluşturulması, toplanma zamanı, çalışma şekilleri, raporlanması ve izlenmesi gibi hükümler yer alıyor.

  • 'Coğrafi Veri İzin Yönetmeliği'

Yönetmelik ile Türkiye'de kalkınma planlarıyla ulaşılmak istenen hedeflerin ve programların gerçekleştirilmesi, uygulama, izleme, denetim ve kontrol sistemlerinin tam bir uyum içinde ve etkin olarak işletilmesi ile mümkün olacak.

Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan platformla coğrafi, konumsal verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması ve satılmasına ilişkin yapılacak her türlü iş ve işlemler kayıt altına alınacak.

Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişilerinin, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplamasına, üretmesine, paylaşmasına ve satmasına ilişkin faaliyetleri kapsamında Bakanlık tarafından verilecek izinlere dair usul ve esaslar da yönetmelikle belirlendi.

  • 'Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği'

Yönetmelikle ulusal standartlara uygun şekilde coğrafi veri toplama, üretme, paylaşma, satma, veri madenciliği yapma ve yeni veri üretmeye ilişkin Bakanlıkla ortak proje yürütecek yerli veya yabancı özel hukuk tüzel kişilerine, ulusal standartlara uygun faaliyet göstereceklerine ilişkin uygunluk belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Lisans yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterecek firmalara bakanlıkça verinin güvenliği ve paylaşımı hususunda eğitimler verilecek, bu alanda çalışacak her meslek dalını kapsayacak şekilde uzmanlar yetiştirilecek.

Kaynak: aa:text:20210210:23717967
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın