Türkiye'de Her 10 Kadından 7'si Mutsuz

 > -

Türkiye’nin dört bir köşesinden 3 bin kadına ulaşan bir araştırma şirketi, “Eşinizden şiddet görseniz polise gider misiniz” diye sordu. Kadınların yüzde 67’sinden “Hayır” cevabını aldı.

Tür­ki­ye­’de­ki ka­dın­la­rın top­lum­da­ki yer­le­ri­ni be­lir­le­mek için Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti,  36 il ve 210 il­çe­de 3 bin 860 ka­dın­la yüz yü­ze an­ket yaptı.

An­ke­te gö­re, ka­dı­na şid­det her ge­çen gün ar­tar­ken, sos­yal hak­la­rı­nın da gözar­dı edil­di­ği tes­pit edil­di.

Ça­lı­şan ka­dın­la­rın yüz­de 47’si iş­ve­re­nin SGK’­sız ça­lı­şır­ken, yüz­de 68’i de ça­lış­tı­ğı iş­ten mem­nun ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Çalışmada her 10kadından 7’sinin mutsuz olduğu belirlendi.

Eğitim ve hane geliri artıkça “Evet mutluyum” cevapları hızla arttı.

Türkiye’deki her 10 kadından 7’si yani yüzde 76,3’ü ‘mutlu değilim’ dedi. Bukadınların geneli şiddet gören, üzerinde baskı olan, fikirlerini aile içinde ifade edemeyen, eşleri tarafından cinsel ilişki baskısı gören çoğunluk olduğu belirlendi. Kırdan şehir merkezine gidildikçe ‘mutlu’ olanların sayısı hızla arttı.

‘GİDECEK YERİM YOK’

“Şid­det gö­ren ka­dın ne­den bir şey yap­mı­yor” so­ru­suna ka­dın­la­rın yüz­de 60’ı “Gi­de­cek ye­ri yo­k”, yüz­de 32’si “E­ko­no­mik sıkıntıdan” ve yüz­de 7’si ise “U­tan­dı­ğı için sak­lı­yo­r” cevabını ver­di.

YÜZDE 35'İ DAYAKLA TEHDİT EDİLDİ

Anketteki çarpıcı diğer bir ayrıntı erkeklerin kadınları şiddetle tehdit etmesi oldu. Kadınların yüzde 35’i eşlerinin dayakla tehdit ettiğini söyledi. “Eşiniz size hiç bağırıyor mu?” sorusuna kadınların yüzde 78’i “Evet” cevabı verdi.

"EŞİMİ POLİSE ŞİKAYET ETMEM"

An­ke­te ka­tı­lan ka­dın­la­rın yüz­de 45’i­nin eş­le­rin­den şid­det gör­dü­ğü, bun­la­rın da yüz­de 72’si­nin ev ha­nı­mı ol­du­ğu­nu be­lir­len­di. En dü­şük şid­det ora­nı ise yüz­de 12 ile Ege Böl­ge­si­’n­de gö­rül­dü. Eşin­den şid­det gö­ren ka­dın­la­rın ça­re­siz­li­ği de an­ket­te dik­kat çe­ki­yor.  “E­şi­niz­den şid­det gör­se­niz po­li­se gi­der mi­si­niz” so­ru­su­na ka­dın­la­rın yüz­de 67’si “Ha­yı­r” ce­va­bı ver­di. “Söz­lü şid­de­t” gö­ren ka­dın­la­rın ne­re­dey­se ya­rı­sı bu­nu “nor­ma­l” kar­şı­la­dı.

  • Bugün
Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir