Görüş Bildir
Haberler
SPK'dan Şartlı Onay

SPK'dan Şartlı Onay

Fatih
14.02.2014 - 20:24

SPK'dan Hem Galatasaray Hem de Fenerbahçe'ye Şartlı Onay

SPK, Galatasaray'ın sermaye artırımı ile ilgili başvurusunu değerlendirdi ve tahsisli sermaye artırımına şartlı onay verdi. Buna göre tahsisli artırılacak sermayeye ilişkin paylar 1 yıl içinde borsada satılamayacak. SPK ayrıca ayrılma hakkı kullanımı başvurusunu değerlendirdi.

İşte SPK tarafından alınan o kararlar

'1) Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin (Şirket) 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 13.940.421,90 TL’den 55.761.687,60 TL’ye artırılacak olması nedeniyle halka arz edilmesi planlanan toplam 41.821.265,70 TL nominal değerli paylar için hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin, Şirket’in son durum itibarıyla ilişkili taraflara olan nakit dışı varlık devrinden kaynaklanan borçlarının tamamını ödemiş ve bu durumu özel amaçlı bağımsız denetim raporu ile tespit ettirmiş olması nedeniyle, VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 12’nci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında olmadığı dikkate alınarak;

a) Yeniden belirlenebilecek sermaye artımı tutarı çerçevesinde ihraç edilecek payların satışının Şirket sermayesinde %55,04 oranında paya sahip Şirket’in hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneğine (Kulüp), Borsanın 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesi,

b) Şirket tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Kulüp’e tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirket’in Kulüp dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda Kulüp’ün tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirkette sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Kulüp tarafından Şirket’ten tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının tanınması, bu çerçevede tahsisli sermaye artımından önce Kurulumuz onayına sunulan izahnamede ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda sermaye artırım tutarı da dahil gerekli düzeltmelerin yapılmasının ve Kurulumuzca onaylanmasının ardından yayımlanması için izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanarak Şirkete verilmesi,

c) Kulüp’ten, sermaye artırımından elde edeceği paylar ile mevcut sahip olduğu payları izahnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca tahsisli sermaye artırımı sonrası ortaklara yapılacak satış işlemi dışında borsada satmayacağına ilişkin taahhüt alınması koşullarıyla olumlu karşılanmasına,

2) Şirket’in nakit dışı varlık devri nedeniyle ana ortağı Kulüp’e olan borcunun ödendiğinin özel amaçlı bağımsız denetim raporu, sermaye avansının nakit olarak ödendiğinin mali müşavir raporu ile tespit edildiği dikkate alınarak, sermaye artırımından elde edilecek fondan ödenecek nakit dışı varlık devrinden kaynaklanan borcun bulunmaması ve ayrıca sermaye avansının nakit olarak konulması sebepleriyle Şirket’in Pay Tebliğinin 12’nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamında bulunmadığına, karar verilmiştir.'

FENERBAHÇE

SPK, Fenerbahçe'nin halka arz etmeyi planladığı 200 milyon nominal değerli tahvil ihracına onay verdi. SPK'nın ihraç talebini onayladığı yazıda şunlara yer verildi:

'Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından yurt içinde ihraç ve halka arz edilmesi planlanan 200.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin Kurulumuzca onaylanması talebinin;

a) İhraç edilecek borçlanma araçlarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için yurt içinde yerleşik bir banka tarafından garanti verilmesi veya,

b) 200.000.000 TL’lik ihraç tutarının en fazla yarısının, izahnamenin Şirkete teslimi öncesinde kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere Kurulumuza isimleri bildirilecek gerçek ve/veya tüzel kişi yatırımcılara tahsisli olarak satılması ve kalan kısmı için ise yurt içinde yerleşik bir banka tarafından garanti verilmesi,

şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. '

Maraton

Kaynak: http://www.maraton.com.tr/detay.asp?n...
İçeriğin Devamı Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın