Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Beşiktaş Hakkında Flaş İddia: UEFA'dan Ceza Gelebilir

0PAYLAŞIM
Beşiktaş Hakkında Flaş İddia: UEFA'dan Ceza Gelebilir

Kulübün eski Asbaşkanı Erdoğan Kartal'ın Avrupa'ya yine gidememe tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti. "UEFA tarafından cezalandırılması yüksek olasılık. Borç eskiye nazaran çok arttı" dedi.

Teh­li­ke çan­la­rı Be­şik­taş için ça­lı­yor. Si­yah-Be­yaz­lı ku­lü­bü UE­FA'dan ce­za ge­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Bu id­di­a Be­şik­taş'ın es­ki As­baş­ka­nı Levent Er­do­ğa­n’­dan gel­di.

Ku­lü­bün eko­no­mik du­ru­mu­na de­ği­nen Er­do­ğan, "UE­FA'nın ma­li fa­ir-play ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de çok bü­yük so­run ya­şa­ya­ca­ğız. UE­FA mü­fet­tiş­le­ri en in­ce de­ta­yı­na ka­dar il­gi­le­ni­yor. Be­şik­taş'ın UE­FA ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı çok yük­sek ola­sı­lık. Ge­çen se­zon bi­le ge­ce ya­rı­sı 00.00'da son sa­ni­ye­de, bi­ri­le­ri ik­nâ edi­le­rek de bir gi­riş ya­pı­la­bil­di. Bu se­ne da­ha bü­yük bir borç var. Ben durumu ka­ran­lık gö­rü­yo­rum" de­di.

BORÇ 1 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Er­do­ğan "Ama baş­ka­nı­mız ne var ki di­ye­rek her şe­yi toz pem­be gö­rü­yor. Di­van'da yö­ne­tim bil­gi­sa­yar sis­te­min­de so­run var di­ye­rek borç­lar­la il­gi­li bil­gi ge­tir­me­di, ama borç­lar bel­li. 1 mil­yar TL'nin üs­tün­de. Sadece Fut­bol AŞ'nin borcu 550 TL. Da­ha kö­tü­sü, Be­şik­taş'ın tüm ge­lir­le­ri tü­ke­til­di. Ge­lir yok. Bu çok da­ha önem­li. Borç ge­lir olur­sa öde­nir; ama şu an­da Be­şik­taş'ın ge­li­ri yok. Bu pa­ra­la­rı­nın da ne şe­kil­de har­can­dı­ğı da so­ru işa­re­ti" ifadelerini kullandı.

Bugün - Özgür Sancar

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir