Daha Huzurlu Bir Toplum Mümkün! Kutuplaşmayı Azaltmanın Topluma Sağlayacağı 8 Fayda

2PAYLAŞIM

"Kutuplaşmanın olmadığı bir dünya nasıl olurdu?" sorusunu enine boyuna düşündük ve aklımıza gelenleri listeledik, isterseniz hemen başlayalım!

1. Her farklılığın ayrı bir zenginlik olduğunun farkında olarak herkesin kendi görüşü hakkında özgürce kendini ifade edebileceği bir fikir ortamı yaratabiliriz.

Siyasi ve sosyal tüm konularda farklılıkların düşünce zenginliği yarattığını fark ettiğimizde, kendi görüşlerimize benzer görüşlere sahip olmayan insanlarla da vakit geçirdiğimizde kalıp yargılarımızın kırıldığını görebiliriz.

2. Sosyal medyadaki “yankı odaları”ndan çıkabiliriz.

Sosyal medya hesaplarımızda sadece kendi görüşlerimizi destekleyen görüşlere sahip insanları takip etmek yerine, sosyal medyayı farklılıkları keşfetmek için bir araç olarak kullanabiliriz.

3. Birbirimizi dinleyerek ve söylenenleri anlamaya çalışarak önyargı ve ayrımcılığı azaltabiliriz.

Kendimize en uzak gördüğümüz siyasi parti taraftarlarını siyasi parti aidiyetlerinden öte bir insan olarak değerlendirebiliriz.

4. Çevremizdekilerle sosyal ilişkiler kurarken etnik kimliklerinden, cinsiyetlerinden, cinsel yönelimlerinden, inançlarından, taraftarlıklarından ve siyasi görüşlerinden bağımsız olarak iyi anlaşabildiğimiz için arkadaş olabiliriz.

İlişkilerimizi ''insanı insan olduğu için sevmek'' temeline dayandırırsak, kutuplaşmayı hayatlarımızdan çıkartabiliriz.

5. İletişimin temeline hepimizin sahip olması gereken hakları koyarak, bu evrensel ilkelerle herkesin düşünce ve görüşlerinin değerli olduğu bir dünyayı yaratabiliriz.

Farklı mekânlarda yaşasak, farklı kimliklere ve ideolojilere sahip olsak da suyu, toprağı, havası ile ortak paylaştığımız bu dünyada herkes için eşitliği savunabiliriz.

6. Toplumun geleceği çocuklarımızın daha özgür ve huzurlu bir ortamda büyümelerini sağlayabiliriz.

Hiçbir toplumsal grubun homojen olmadığını, her toplumsal grubun da içerisinde farklılıkları barındırdığını fark ederek, farklılıklarıyla barışık bir toplumu inşa edebiliriz.

7. Kimliklerimizin doğuştan gelmediğini, hepimizin zamanla ve içinde bulunulan ortama göre öne çıkan kimliklerimiz olduğunu bilerek, bu çeşitliliği toplumun her bireyinde fark edebiliriz.

Öteki olarak gördüğümüz gruptan kişileri tek bir yönleriyle ele almayıp, tanımak için çaba göstererek çatışma yerine diyalog ortamı kurabiliriz.

8. Her bireyin eşit olduğu ve eşit haklara sahip olduğuna dair bilincimizi güçlendirerek, ayrımcılıktan uzak bir topluma katkı sunabiliriz.

Toplumda kendi haklarımız kadar diğer bireylerin haklarının da hayata geçirilmesinin ortak sorumluluğumuz olduğunu fark edebiliriz.

Sivil toplum, akademi, medya ve siyasi partiler başta olmak üzere tüm kamuoyuna kutuplaşmayı azaltmayı sağlayacak bilgi, beceri ve yöntemler sunmayı amaçlayan TurkuazLab ile tanıştınız mı?

Toplumda insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu bir ekosisteme katkı sağlamayı amaçlayan TurkuazLab ile tanışmak ve birlikte düşünmek için tıklayın!

Görüş Bildir