Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Altın oran ve Kur'an '' Hadi Ateistler bunuda açıklayın'' dedirten bilgi

-

1. ALTIN ORAN = 1,618

2. Fibonacci

Mısır'daki piramitler, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu, ay çiçeği, salyangoz, çam kozalağı ve parmaklarınız arasındaki ortak özellik nedir?

Bu sorunun cevabı, Fibonacci isimli İtalyan matematikçinin bulduğu bir dizi sayıda gizlidir. Fibonacci sayıları olarak da adlandırılan bu sayıların özelliği, dizideki sayılardan her birinin, kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır. 2Fibonacci Sayıları:0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, ...

Fibonacci sayılarının ilginç bir özelliği vardır. Dizideki bir sayıyı kendinden önceki sayıya böldüğünüzde birbirine çok yakın sayılar elde edersiniz. Hatta serideki 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı) sabitlenir. İşte bu sayı "altın oran" olarak adlandırılır.ALTIN ORAN = 1,618

233 / 144 = 1,618 
377 / 233 = 1,618 
610 / 377 = 1,618 
987 / 610 = 1,618 
1597 / 987 = 1,618 
2584 / 1597 = 1,618

3. 

Eğer uygulama veya işlev unsurları açısından hoşa giden ya da son derece dengeli olan bir forma ulaşılmışsa, orada Altın Sayı'nın bir fonksiyonunu arayabiliriz... Altın Sayı, matematiksel hayal gücünün değil de, denge yasalarına ilişkin doğal prensibin bir ürünüdür.

4. Bedenin çeşitli kısımları arasında var olduğu öne sürülen ve yaklaşık altın oran değerlerine uyan "ideal" orantı ilişkileri genel olarak bir şema halinde gösterilebilir.

İnsan vücudunda altın orana verilebilecek ilk örnek; göbek ile ayak arasındaki mesafe 1 birim olarak kabul edildiğinde, insan boyunun 1,618'e denk gelmesidir. Bunun dışında vücudumuzda yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir: 

Parmak ucu-dirsek arası / El bileği-dirsek arası, 
Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe / Kafa boyu, 
Göbek-baş ucu arası mesafe / Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe, 
Göbek-diz arası / Diz-ayak ucu arası

5. İnsan Eli

Elinizi derginin sayfasından çekip ve işaret parmağınızın şekline bir bakın. Muhtemelen orada da altın orana şahit olacaksınız.

Parmaklarımız üç boğumludur. Parmağın tam boyunun İlk iki boğuma oranı altın oranı verir (baş parmak dışındaki parmaklar için). Ayrıca orta parmağın serçe parmağına oranında da altın oran olduğunu fark edebilirsiniz.4

2 eliniz var, iki elinizdeki parmaklar 3 bölümden oluşur. Her elinizde 5 parmak vardır ve bunlardan sadece 8'i altın orana göre boğumlanmıştır. 2, 3, 5 ve 8 fibonocci sayılarına uyar.

6. İnsan Yüzünde Altın Oran

İnsan yüzünde de birçok altın oran vardır. Ancak bunu elinize hemen bir cetvel alıp insanların yüzünde ölçüler almayı denemeyin. Çünkü bu oranlandırma, bilim adamları ve sanatkarların beraberce kabul ettikleri "ideal bir insan yüzü" için geçerlidir.

Örneğin üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. Bunlar bir dişçinin dikkate alabileceği en ideal oranlardır. Bunların dışında insan yüzünde yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir:

Yüzün boyu / Yüzün genişliği, 
Dudak- kaşların birleşim yeri arası / Burun boyu, 
Yüzün boyu / Çene ucu-kaşların birleşim yeri arası, 
Ağız boyu / Burun genişliği, 
Burun genişliği / Burun delikleri arası, 
Göz bebekleri arası / Kaşlar arası
.

7. Akciğerlerdeki Altın Oran

Amerikalı fizikçi B. J. West ile doktor A. L. Goldberger, 1985-1987 yılları arasında yürüttükleri araştırmalarında , akciğerlerin yapısındaki altın oranının varlığını ortaya koydular. Akciğeri oluşturan bronş ağacının bir özelliği, asimetrik olmasıdır. Örneğin, soluk borusu, biri uzun (sol) ve diğeri de kısa (sağ) olmak üzere iki ana bronşa ayrılır. Ve bu asimetrik bölünme, bronşların ardışık dallanmalarında da sürüp gider. İşte bu bölünmelerin hepsinde kısa bronşun uzun bronşa olan oranının yaklaşık olarak 1/ 1,618 değerini verdiği saptanmıştır.

8. Kulaktaki altın oran

Duyu sistemi üzerinde yapılan araştırmalar, hem kulak kepçesinin hem de iç kulağa gelen titreşimlerin beyne iletilmesini sağlayan "salyangozun" altın orana göre şekillendirilmiş özel yapılar olduğunu göstermiştir. Kulak kepçesinin dış çeperini çevreleyen ve konka adı verilen sınırın kavisli şekli gerçekte Fibonacci sayıları doğrultusunda ortaya çıkan eşit açılı sarmal bir eğri meydana getirmektedir ve hepimizin bildiği gibi kulağımızın bu şekli her insanda aynıdır. 

Peki kulak kepçesinde görülen bu özel geometrik düzenin, kulağın havadaki ses dalgalarını “toplama” fonksiyonuyla ilişkisi nedir? 

Kulak kepçesinde görülen eşit açılı sarmal şeklin kulağın ses dalgalarını toplayabilmesi, kulağın olabilecek en mükemmel geometrik düzenle yaratılmış olması sayesinde gerçekleşir. Buradaki mükemmel yapıyı anlayabilmemiz için kulak çeperimizin şeklini hafifçe değiştirmemiz yeterli olacaktır. Örneğin;

•‘ Kulaklarımızı ellerimizle ön tarafa doğru itersek gelen sesin frekansı aynı olmasına rağmen duyduğumuz sesin şiddeti artacaktır. 

•‘ Kulağımızı ellerimizle hafifçe arkaya doğru ittiğimizde ise duyduğumuz sesin şiddeti bu kez düşük kalır ve duymakta zorlanırız.

9. Kader Sırrı

Sadece kutup noktalarına göre değil de siyasi mülahazalarla 1844 yılında batılı devletlerce çizilen ve daha sonra tüm dünyanın ortak yer belirleme dili haline gelen enlem-boylam ve GPS değerlerine göre de Altın Oran noktasının Mekke’de bulunması başka bir büyük gerçeği daha ortaya çıkarmaktadır. İnsanoğlunun çizdiği çizgiler ve sınırlar dahi İlahi sınırların ve kaderin dışına çıkamamaktadır.

10. Mekke Ayetinde Altın Oran

Doğrusu insanlara (ma’bed olarak) ilk kurulan ev, Mekke’de olandır. Âlemlere uğur, bereket ve hidâyet kaynağı olarak kurulmuştur. 3:96

Kuran ı Kerimde Mekke kelimesinin geçtiği ve orada tüm insanlığın imanına vesile olacak açık delillerin varlığından bahseden Ali İmran Suresi 96. Ayetinde, Mekke şehri ile Altın Oran arasındaki bağıntı Evrenin Yaratıcısı tarafından açıkça nakşedilmiştir. Bu ayetin tüm harf sayısı 47′dir. Harf sayılarının altın oranını aldığımızda Mekke kelimesinin işaret edildiğini görürüz. 47 / 1,618 = 29,0 . Ayet başından Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardır. Aynı dünya haritasındaki gibi. Eğer bir harf fazla yada eksik olsa idi bu oran asla oluşmayacaktı. Hiç bir zorlama olmadan dünya üzerinde yaptığımız aynı işlemi yaptık ve harf sayılarının Mekke’yi ve altın oranı işaret eden muhteşem uyumuna şahit olduk.

Tüm bu işaretler göstermektedir ki; dünyayı ve matematiği yaratan tasvir edilmesi imkansız muhteşem güç yani Allah ile Kabe’nin ve Kutsal Şehrin yer belirleyicisi ile Kuran’ın sahibi aynı ve tek İlahtır. O bu mucizelerle geleceği ve insanların ortak dillerini önceden bilerek onlara işaretler verdiğini tüm insanlığa hatırlatmaktadır.

*Şeddeler tekrarlanan harfleri gösterdiğinden belgeselde ki tüm harf sayımlarında dikkate alınmıştır.

11. Mekke’nin Altın Oran Noktası

Dünya yörüngesine 23 derece kadar eğik durmaktadır. Uzaydan bakıldığında Mekke’nin en kuzey sınırına olan uzaklığı ile en güney sınırına olan uzaklığının altın oran noktasını aldığımızda tam olarak Kabe’nin üzerine düşmektedir.. İnternetten ücretsiz kullanılabilen Google Earth yazılımıyla Mekke’nin ölçülerini gps kullanarak hesaplamak, uzaydan düzlemsel olarak görülebilen ve göreceli olarak küçük bir alan olan Mekke için oldukça kolaydır. Bu durum bizlere ikinci kez siyasi olayların ve kararların dahi ilahi bir yönlendirme ile yapıldığına güçlü bir delil teşkil etmektedir. Çünkü uzaydan bakıldığında Mekke’nin altın oran noktasının Kabe’nin ancak bir ev kadar büyük olan çatısının tam ortasına düşmesi milyonda bir ihtimaldir.

Mekke- kuzey-güney-altın noktası

23,472387-18,107806=5,364581
5,364581/1,6180339=3,3154936
18,106970+3,3154936=21,4224636

12. Altın Oran Noktasının Tavafı

Kutup noktası bir topacı andırırcasına sürekli küçük daireler çizerek hareket eder ve bu altın oran noktasının da daireler çizmesine neden olur. Buna Chandler hareketi denir. Fakat bu tavafa benzeyen yani soldan sağa doğru olan helezonik hareket yine Mekke sınırlarında gerçekleşir ve dairesel döngüler halinde kutsal şehirde ki gezisine devam eder.

Mekke kıtaların hareketlerine rağmen insanlık tarihi ve dinin Dünya’ya indirildiği günden itibaren altın oran noktasına sahiptir. Kıtasal kaymalar binlerce yılda ancak birkaç metre olabileceğinden Altın Oran noktası çokta uzak olmayan kıyamet anına kadar Mekke, Kutsal Bölge sınırlarında kalacaktır. Çünkü kutsal bölge olarak tanımlanan, inançsızların ve ihram giymemişlerin girmesi Kuran ile yasaklanmış olan mikat bölgesinin sınırları Medine il sınırından başlayıp Kabe’yi içine alan yaklaşık geniş bir daireyi kapsar.

13. 

16:18 sayısına sahip Altın Oran ayetinde saymaktan bahsedilmesi ve bu sayının Allah’ın seçkin ve güzel nimetleriyle ilişkilendirilerek asla sayılamayacağının ifade edilmesi ilahi gerçeğe ilişkin bir işaret arayanlar için son derece anlamlıdır.
16:18 “Hâlbuki saymaya kalksanız onu sayamazsınız Allah’ın nimetini. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
Peki, daha da ileri gider ve 033 sayısını da hesaba katar ve harflere kadar Kuran’ın koordinat sisteminde ilerlersek hangi sonuçla karşılaşırız?

16:18. ayetin 33. harfi Allah kelimesinin tam ortasına düşmektedir.
Yani Kuran’ı Kerim’in altın oran noktası “Allah” kelimesidir

Kuran’da 1000 ve 1,618;

Kuran’da toplam 6236 ayet vardır.
1,618 x 1000 + 1000 +1000 + 1000 + 1000 x 1,618 = 6236
6236 olan, toplam ayet sayısı 1,618 ve 1000 sayılarının birbiri ile işleme girmesi ile simetrik bir formül oluşturur.

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
Görüş Bildir