Osmanlı Döneminde Yaşasaydın Mahlasın Ne Olurdu?

-

Hepimizin illaki bir nick'i vardır; peki bu zamanda değil de Osmanlı zamanında doğsaydın nick'in yani o zamanki adıyla mahlasın ne olurdu hiç düşündün mü? Karakterine göre Osmanlıca mahlasını öğrenmenin tek yolu bu test!

1. Öncelikle, cinsiyetini öğrenelim!

Kadın
Erkek

2. Eski alfabeden bir harf seç!

Lam
Kaf
Sad
Mim
Vav
Elif
Ayn
Kef
Şın

3. İsminin baş harfi nedir?

4. Peki ya, soyadının baş harfi ne?

5. Divan şairini seç!

6. Seni fevkaladenin fevkinde hangi kelime anlatır?

7. Peki ya kendinde en sevmediğin özellik desek?

8. Devlet-i Aliyye'de hangi mesleğin erbabı olurdun?

9. Son olarak... Bugün Türkiye toprakları dışında kalan, hangi Osmanlı vilayetinde yaşamak isterdin?

"Berî"çıktı!

Temiz, saf, duru, arınmış anlamlarına gelir.

"Ebrâr" çıktı!

Senin hamurunda iyilik olduğu için mahlasın Ebrâr olmalı. İyiler anlamına gelir.

"Efdal" çıktı!

Faziletli, erdemli, en erdemli anlamlarına gelir.

"Semî" çıktı!

Sen algısı açık, hassas, duyarlı olduğun için mahlasın Semî olmalı. İşitebilen, duyabilen, algılayabilen anlamlarına gelir.

"Leben" çıktı!

Sen taptaze, temiz, bozulmamış biri olduğun için mahlasın Leben olurdu. Süt, anne sütü anlamlarına gelir.

"Bâtınî" çıktı!

Senin derin bir kişiliğin var. Felsefi bir tarafının olduğunu da söylemek gerek. Hep görünene değil, görünenin arkasını görmeye çalıştın. Dibi derin kuyu gibisin. Bu yüzden mahlasın Bâtınî olmalı. Anlamı: İç, içyüz, gizli, sır!

"Bâin" çıktı!

Senin derin bir kişiliğin var. Felsefi bir tarafının olduğunu da söylemek gerek. Hep görünene değil, görünenin arkasını görmeye çalıştın. Dibi derin kuyu gibisin. Bu yüzden mahlasın Bâin olmalı. Dibi geniş kuyu anlamına gelir!

"Fehvâ" çıktı!

Senin yaptığın tüm eylemlerde, sözlerde, hareketlerde mutlaka bir anlam olmalı. Boş değilsin, dolu dolusun. Bu yüzden mahlasın Fehvâ olmalı. Mânâ, anlam, mefhum, kavram anlamlarına gelir.

"Lâhutî" çıktı!

Sen bu dünyadan çok öte alemlerin insanısın. İşte tam da bu yüzden öte alemlerle ilgili anlamına gelen Lâhutî senin mahlasın olmalı!

"Leyli" çıktı!

Sen biraz içe kapanık bir insansın. Fazla konuşmazsın; söz gümüşse sükut altındır ilkesine sıkı sıkıya bağlısın. İnsanların seni anlamayacağını düşünüyorsun ki haklısın. En sevdiğin şeyse: Geceler. Çünkü orada kendini buluyorsun. İşte tam da bu yüzden mahlasın Leyli olmalı. Leyli, geceye dair anlamına gelir!

"Mahfî" çıktı!

Sen sır dolu bir insansın. Öyle bir havan var ki, sanki dünyanın tüm şifresini biliyor da susuyor gibisin. Sır adamsın, çözümsüzsün, bir muammasın. Mahlasının anlamıysa: Gizli, saklı demek!

"Mâsiva" çıktı!

Sen modern zamanların filozofusun. Sözlerindeki mecazi anlamları çözmek, uzay matematiği sorusunu çözmeye eş! Bu yüzden sözlerin çoğu kulağa anlamsız geliyor. Fakat bu gerçekten anlamsız sözler sarf ediyorsun anlamına gelmez. Sadece insanlık seni anlayabilecek kadar eğitimli değil. Mahlasının anlamıysa: Bir şeyden başka olanların hepsi.

"Bâgî" çıktı!

Âsi, baş kaldırmış anlamlarına gelir.

"Âsıf" çıktı!

Senin hakkında çok şey bilmek zor, bildiğimiz tek şey seni çok fazla kızdırmamak gerçeğidir. Tersin pis yani; fakat çoğu zaman sakinsin. Özgürsün bir yandan da, sana zincir vuracak çılgına sadece şaşılır. Mahlasının anlamıysa: Şiddetli rüzgar, fırtına

"Kâria" çıktı!

Senin hakkında çok şey bilmek zor, bildiğimiz tek şey seni çok fazla kızdırmamak gerçeğidir. Tersin pis yani; fakat çoğu zaman sakinsin. Özgürsün bir yandan da, sana zincir vuracak çılgına sadece şaşılır. Mahlasının anlamıysa: Pek şiddetli rüzgâr ve ansızın gelen büyük belâ!

"Sanem" çıktı!

Senin hakkında söylenecek ilk şey çok güçlü bir kadın olduğun gerçeğidir, ki mahlasın da bununla alakalı. Arap mitolojisinde çok güçlü ve çok güzel bir Tanrıça'nın ismi olan Sanem, senin karakterinle birebir eşleşiyor!

"Sofestaî" çıktı!

Sende bilim adamı mayası var; şüpheci ve analitiksin. Antik Yunan felsefesindeki süpheci Sofistlerden türemiş bu Osmanlıca kelime senin gibi şüpheci birinin karakteriyle birebir örtüşüyor!

"Benâm" çıktı!

Bir ortama sen gitmeden önce namın gider. Çoğu kişi tarafından bilinirsin; çünkü iz bırakıyorsun. İşte bu yüzden mahlasın Benâm olmalı, ki  namlı, ünlü, meşhur anlamlarına geliyor!

"Ahsen" çıktı!

En güzel, pek güzel, daha güzel anlamlarına gelir!

"Fettan" çıktı!

Senin olayın cazibe. Sadece erkekleri değil; kadınları bile kendine çekersin. Mıknatıs gibi bir şeysin. Zekisin bir yandan da. Ve bu ikisini de nasıl kullanacağını çok ama çok iyi biliyorsun. Fettan; cazibeli, gönül alıcı gibi anlamlara gelir!

"Nidâ’"çıktı!

Senin dupduru, tertemiz, bozulmamış bir güzelliğin var. Ancak tüm bu güzelliğinin içinde en öne çıkanı o acayip sesin. Onu tasvir edip resme dökme şansımız olsa, en ala ressam olurduk. İşte tam da bu sebepten mahlasın hoş ses, hoş seda anlamına gelen Nidâ olmalı!..

"Nisâ" çıktı!

Sen kadınların yılmaz savunucususun. Seksist, ataerkil söylemlerdense miden bulanıyor. Güçlü bir kadın karaktersin, erkekler seni gördüğü zaman içine çekiliyor. Kavgacısın fakat bunu tüm kadınsı zarafetinle yapıyorsun. Gerçek manada bir feministsin, mahlasının anlamı da buna uygun: Kadınlar!..

"Râyiha" çıktı!

Senin dupduru, tertemiz, bozulmamış bir güzelliğin var. Ancak tüm bu güzelliğinin içinde en öne çıkanı o acayip kokun. O hoş kokuya Acem ülkesi feda edilir hiç şüphesiz. Râyihanın anlamı da bununla alakalı olarak hoş koku demek!

"Revnak" çıktı!

Parlaklık, güzellik, tazelik anlamlarına gelir...

"Zîşan" çıktı!

Bir ortama sen gitmeden önce namın gider. Çoğu kişi tarafından tanınırsın; çünkü iz bırakıyorsun. İşte bu yüzden mahlasın Zîşan olmalı, ki  namlı, ünlü, şanlı, meşhur anlamlarına geliyor!

"Lâmekan" çıktı!

Sen oldum olası bu dünyaya yabancı biri oldun; kendini hiçbir görüşe, fikre, yere, kişiye ait hissetmiyorsun. Ayrıksı ve değişiksin. Tam da bu nedenle mahlasın Lâmekan olmalı. Yersiz, yurtsuz, mekansız anlamlarına gelir...

"Fezâ" çıktı!

Sen bu yeryüzünün değil; uzakların, çok uzakların insanısın. Çocuksu bir ruhun var ve bu ruhun yıldızlara, galaksilere ait. Bu yüzden mahlasın uzay anlamına gelen Fezâ olmalı!

"Âhar" çıktı!

Sen oldum olası bu dünyaya yabancı biri oldun; kendini hiçbir görüşe, fikre, yere, kişiye ait hissetmiyorsun. Ayrıksı ve değişiksin. Tam da bu nedenle mahlasın Âhar olmalı. Başkası, diğeri, yabancı anlamlarına gelir...

"Dâreyn" çıktı!

Sen ikili deliliğin insanısın. İçinde neredeyse iki insan yaşıyor, ki ikisi de birbiriyle kavga halinde. Birisi yeni baştan serüvene başlarken, öbürü de silahındaki son mermiyi sıkmakta. Senin için çoğalmak neyse ne de azalmak zor; bu yüzden mahlasın Dâreyn olmalı. Anlamı, iki dünya!

"Sâhir" çıktı!

Sen fantastik bir insansın. Bu yüzden Osmanlıca mahlasın Sâhir olmalı. Büyücü, sihirbaz anlamına gelir...

"Vâreste" çıktı!

Sen özgürsün özgür, hiç kimsenin boyunduruğu altına giremezsin. Hep kafana göre, hep kafanın dikine. Sende böyle, işlerine gelirse. Bu yüzden mahlasın da Vâreste! Anlamı serbest, başına buyruk, özgür...

"Vâreste" çıktı!

Sen özgürsün özgür, hiç kimsenin boyunduruğu altına giremezsin. Hep kafana göre, hep kafanın dikine. Sende böyle, işlerine gelirse. Bu yüzden mahlasın da Vâreste! Anlamı serbest, başına buyruk, özgür...

"Diğergâm" çıktı!

Sen başkalarını düşünmekten kendini unutan bir arkadaşımızsın. Yardımsever ve iyilikperversin. Bu yüzden mahlasın da bu super womanlığınla alakalı olmalı. Başkalarını düşünen, bencil olmayan anlamlarına gelir.

"Erham" çıktı!

Sen oldukça korumacı bir karaktere sahipsin. Söz konusu ailen, dostların ve yakınların olduğu zaman senin için adeta zaman durur. Babacan bir yapın var, şefkat sende sınırsız yani. Mahlasın erham, anlamı merhametli, en merhametli...

"Fedâ" çıktı!

Sen kendini başkaları için feda edebilen birisin; öyle birisin ki sana Fedâ çıktı! Fazla söze ne hacet...

"Halaskâr" çıktı!

Sen Osmanlı Devleti'nin süper kahramısın; birisinin başı sıkıştığında hooop sen damlarsın. Bu yüzden çoğu kişinin acil durumda ilk aranacak kişiler listesinin başında sen varsındır. Senin bir pelerinin eksik. Mahlasının anlamıysa pek tabii ki kurtarıcı!

"Nâfi" çıktı!

Sen bu dünyaya başkalarına faydan dokunsun diye gönderilmişsin. Yok yok kesin öyle. Eğitimci bir kişiliğin var, senden çok iyi aile babası olur bu yüzden. İyi geliyorsun insanlara ve varlığın bile yetiyor. İşte bu yüzden mahlasın Nâfi olmalı. Faydalı, şifalı anlamlarına gelir...

"Yezdân" çıktı!

Senin mahlasın Yezdân olmalı. Yezdân, eski Fars kültürüne göre Hayır ve İyilik Tanrıçası'na verilen isim.

"Berrî" çıktı!

Sen doğrucu, her şeye rağmen doğrucu birisin. Bu uğurda 9 köyden kovulmanın bile bir önemi yok; Onuncusunu bulursun sıkıntı yok. Mahlasının anlamı da tam sen: Doğru sözlü!

"Adlî" çıktı!

Senin bu hayatta en nefret ettiğin şey haksızlık, gelemiyorsun. Adaletsizlik karşısında ise Demokles'in kılıcı gibisin. Mahlasının anlamı ise, adaletli, çok adaletli...

"Kasem" çıktı!

Seni anlatan yegane kelime: Sözünün eri. Verdiğin sözden asla ama asla dönmezsin; sözün kanun hükmünde kararname gibidir. Huyun böyle yapacak bir şey yok. Mahlasının anlamıysa çok manidar: Ant, yemin anlamlarına geliyor!..

"Mer'î" çıktı!

Sen çevrende saygı duyulan bir insansın. Sözün dinlenir, çünkü hakkaniyetin ve samimiyetinden kimse şüphe duymaz. Biz de senin karşında saygıyla eğiliyor ve mahlasının anlamını söylüyoruz: Riayet edilen, saygı gösterilen.

"Sahih" çıktı!

Senin oldum olası dilinde tek bir söz vardı: Gerçekler, sadece gerçekler... Bu yüzden anlamı gerçek olan Sahih senin mahlasın!

"Derûnî" çıktı!

Sen aşkın insanısın. Onun için yaşıyor, onun için hayata tutunuyorsun. Aşık olmak sende bir oluş, adeta bir varoluş... Bu yüzden mahlasın kalbe dair, içe dair anlamına gelen Derûnî!

"Firâk" çıktı!

Ölüm Allah'ın emri de keşke ayrılık olmasaydı... Ayrılıklar, ayrılıklar... Evet sen ayrılıkların insanısın. Canın acımasına acıyor; fakat gerçeklerden de kaçamıyorsun. Yine de ayrılığını yakışıklı yaşamasını biliyorsun. Mahlasının anlamı da pek tabi ayrılık, hüzün, keder. Geçer be dostum neylersin...

"Garâm" çıktı!

Sen aşkın insanısın. Onun için yaşıyor, onun için hayata tutunuyorsun. Aşık olmak sende bir oluş, adeta bir varoluş... Bu yüzden mahlasın aşk ve sevda anlamına gelen Garâm!

"Hicrân" çıktı!

Ölüm Allah'ın emri de keşke ayrılık olmasaydı... Ayrılıklar, ayrılıklar... Evet sen ayrılıkların insanısın. Canın acımasına acıyor; fakat gerçeklerden de kaçamıyorsun. Yine de ayrılığını güzel yaşamasını biliyorsun. Mahlasının anlamı da pek tabi ayrılık, hüzün, keder.

"Mâî'" çıktı!

Sen imkansızın insanısın. Mahlasın bu yüzden mâî', anlamı engel! İmkansızlıklar tez zamanda imkan olması dileğiyle, bol sevdalı günler diliyoruz efendim!

"Nisyân" çıktı!

Mahlasının anlamı unutma olsa da, senin halin bunun tam tersi. U-nu-ta-mı-yor-sun! Neler yapmadın bu uğurda, sigara da üç pakete çıktı günde, olsun be gözüm, ne olacaksa olsun!..

"Derûnî" çıktı!

Sen aşkın insanısın. Onun için yaşıyor, onun için hayata tutunuyorsun. Aşık olmak sende bir oluş, adeta bir varoluş... Bu yüzden mahlasın kalbe dair, içe dair anlamına gelen Derûnî!

"Fürû’" çıktı!

Senin en temel özelliğin detaycılık. Kılı kırk yarmak senin için icat edilmiş bir deyim. Mükemmeliyetçisin de, sana iş beğendirmek zorun zoru. Mahlasının anlamıysa detaycı, ayrıntıcı...

"Hikmet" çıktı!

Senin mahlasının anlamı bilgelik! Yaşlı ve olgun bir ruha sahipsin. Seni dinleyen seni 1000 yaşında sanabilir. Tecrübelisin ve bu tecrübeyle adeta geleceği okuyor gibisin. Öğütlerinse en Mevlana'sından, en Pir Sultan'ından, en Yunus'undan. Onların ruhunu taşıyorsun sen!

"Kadim" çıktı!

Yaşlı ve olgun bir ruha sahipsin. Seni dinleyen seni 1000 yaşında sanabilir. Tecrübelisin ve bu tecrübeyle adeta geleceği okuyor gibisin. Öğütlerinse en Mevlana'sından, en Pir Sultan'ından, en Yunus'undan. Onların ruhunu taşıyorsun sen! Mahlasının anlamıysa: Eski, çok eski, öncesi olmayan...

"Kemâl" çıktı!

Senin mahlasın aynı zamanda çok da güzel bir insanın ismi :) Olgun, tam, mükemmel anlamlarına geliyor. Tıpkı O'nun gibi...

"Mâye" çıktı!

Senin mahlasın; asıl, esas ve bilgi anlamlarına geliyor. Sen her şeyden önce zeki bir insansın, bunu tecrübeyle birleştirince kusursuz bir şey çıkıyor. Öğütlerin kulaklara küpedir, sağduyunun vücut bulmuş halisin...

"Server" çıktı!

Önde giden, baş çeken, önder, başbuğ anlamlarına gelir!

A post shared by @onediocomtest on
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
batuhan-yildirim13

Halaskâr" çıktı! Sen Osmanlı Devleti'nin süper kahramısın; birisinin başı sıkıştığında hooop sen damlarsın. Bu yüzden çoğu kişinin acil durumda ilk aranacak kişiler listesinin başında sen varsındır. Senin bir pelerinin eksik. Mahlasının anlamıysa pek tabii ki kurtarıcı!

sahra-benan-durmaz

benam cikti :DD saygi duyarim onedio

osurankertenkele

Abi soyadımın baş harfi yok.

elif91

lamekan çıktı yersiz yurtsuz anlamına geliyomuş

hanzala.ozel

FEZA tabi. Sen bu yeryüzünün değil; uzakların, çok uzakların insanısın. Çocuksu bir ruhun var ve bu ruhun yıldızlara, galaksilere ait. Bu yüzden mahlasın uzay anlamına gelen Fezâ olmalı!

Başlıklar

BilimFırtınaUzayYunanistananneaşkkadınlar
Görüş Bildir