Görüş Bildir
onedio.com, UNICEF Türkiye Milli Komitesi ve Make a Wish Türkiye resmi destekçilerindendir. Bu projenin tüm geliri Make a Wish ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ne bağışlanmaktadır.
Osman Balcıgil Profil Resmi

Osman Balcıgil

Ezoterist

icon

Hakkında

Gazeteci, televizyoncu, yazar. Araştırma, deneme ve roman türlerinde yazıyor. Pek çok ödülü ve 20 kitabı var. Celile, Yeşil Mürekkep, Afife Jale ve İpek Sabahlık kitaplarından bazıları. Son roman "En Hüzünlü Eylül".
icon

Tüm İçerikler

görsel

Sokrates Neyi Savundu?

Epey sayıda araştırmacı için Sokrates (M.Ö. 469- 399) felsefenin kurucusu sayılır.Sokrates düşüncelerini öğrencilerine kendisine özgü bir diyalog yöntemiyle aktardı.Hiç yazmadığı biliniyor. Diyalogları kendisinden sonraki kuşaklara öğrencileri vasıtasıyla aktarıldı.Sokrates’e göre “doğru bilgi beraberinde doğru davranışı getirir.”Ünlü filozof erdemsizliği de bilgisizliğe bağlıyordu. Öte yandan, bilgili insandan mutlaka erdemli olmasını da bekliyordu.Sokrates’in bu sözlerinden bir çıkarsamada bulunacak olursak, şu cümleyi rahatlıkla kurabiliriz:
29 Nisan 2021
görsel

Platon’un İki Dünyası Hangileridir?

Antik Yunan’a dair en önemli iki okulu seçmemiz istense birinin Platon’un (M.Ö. 427 –347) Akademi’si, ötekinin de Aristo’nun (M.Ö. 384 – 322) Lise’si olduğunu söylememiz gerekecektir.
26 Nisan 2021
görsel

Bir Sır Dini: Ezidilik

Ezidiliğe bir “sır” dini dersek yanlış olmaz. Zerdüştilikle karşılaştırıldığında, aralarında benzerlikler olduğu görülüyor. Öncelikle, iki din de Hint-Avrupa kökenli.
3 Nisan 2021
görsel

Yeni Platonculuğu Kimler Geliştirdi?

Platon için ilk söylenmesi gereken “sistem kuran filozof” olduğudur.Varlık ve ahlak gibi konularda teorilere sahip olan Platon, estetik, sanat felsefesi gibi meselelerde de önemli gelişmeler kaydetti.Felsefe açısından Platon için “idealistti ve akılcıydı.”Onu felsefeyle uğraşmaya iten en önemli meseleyse kuşkusuz siyasetti.Öte yandan, yaşadığı dönemde ve coğrafyada “ahlak” ile “politika” birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılabilen iki disiplin değildi.Ayrıca, şairlerin sahneyi bilim insanlarına bıraktığı bir dönemden geçiliyordu.
22 Mart 2021
görsel

Ezoterizm İlahi Komedya'nın Neresinde?

Önceki yazıda da söylediğim gibi, ünlü şair ve düşün insanı Dante, tam da Orta Çağ’ın karanlığında sahne alır.Dante, dünya döndükçe okunacak eseri İlahi Komedya’da Cehennem, Araf ve Cennet’i ziyaret ederken, bir anlamda çağının da tanığı olacaktır.Dante’ye bu ziyaretinde Vergilius (M.Ö. 70- 19) ve çocukluğunda sadece iki kez gördüğü platonik aşkı Beatrice eşlik edeceklerdir.
16 Mart 2021
görsel

Aristoteles'in "Doğru Düşünme" Aletleri Nelerdi?

Merhaba değerli “Ezoterist” okurları… Ezoterizm üzerine düşünmeyi sürdürüyoruz… Tarihin derinliklerinden görece yakına, M.Ö. 300’lü yıllara geldiğimizde, orada Aristo (M.Ö. 384- 322) tarafından karşılanacağımızı bilmemiz lazım. Antik Çağ Yunan düşüncesinin en büyük bilginlerinden sayılan Aristo, kendisinden önceki bütün söylenceleri bir mantık silsilesine göre tasnif edip sistemleştirdiği için çok önemlidir. Böyle olunca, mantık denilince akla ilk onun ismi gelir. Bugün kullandığımız mantık, gramer, jeoloji, botanik, anatomi, psikoloji, retorik, politika gibi pek çok terimin mucidi olan Aristo, insanlığı “ansiklopedi” ile tanıştıran ilk filozoftur. Bu konuda onu, ileride sözünü edeceğimiz İhvan-ı Safa izleyecektir. Aristo’nun adını duyduğumuzda “kendisinden sonraki düşünürleri iki bin yıl süreyle etkilemiş” sıra dışı bir filozofla karşı karşıya olduğumuzu mutlaka hatırlamalıyız. Bugünden baktığımızda söylediklerini anlamak “kolay” gibi görünse de unutmamak gerekir ki Aristo bu sözleri iki bin üç yüz yıl kadar önce söylemiştir. Araplara göre bile Aristo “ilk öğretmendir”.
14 Mart 2021
görsel

“Ölü Deniz Yazmaları” Ne Diyor? Esseniler’in Yolu Neydi?

Hazreti İsa kuracağı yeni düzen yani Hıristiyanlık için hazırlanırken, Yahudilik çileden çıkmış bulunuyordu. Bu iki önemli dönüm noktasının birbirleriyle çakışmaları tesadüf değildir.  Yeni peygamberin Yahudiliğin yaygın uygulamalarından rahatsızlık duyup ondan ayrılan Esseniler arasından çıkması da hiçbirimizi şaşırtmamalı.
12 Mart 2021
görsel

Dante'yi Besleyen Damarlar Hangileriydi?

Bir Floransa’lı olan Dante Alighieri (1265- 1321) İtalya’nın en büyük şairi ve düşün insanı. Edebiyat kuramcısı, ahlak felsefecisi ve siyaset yorumcusu olan Dante, batı edebiyatının bugün de en önemli isimlerinden biri.Dante denildiğinde akla ilk gelen, “İlahi Komedya” isimli muhteşem çalışması.İlahi Komedya’yı anlayabilmek için dönemin Floransa’sını, İtalya’sını ve Avrupa’sını bilmek gerekiyor. Aynı dönemde Vatikan’ın, bir başka deyişle Hıristiyanlığın içinde bulunduğu duruma da göz atmakta yarar var.
6 Mart 2021
görsel

Hazreti İsa Sahiden Yaşadı mı? Augustinus Nasıl Aziz Oldu?

Acaba Hazreti İsa sahiden yaşadı mı? Yoksa O’na dair anlatılanlar birer söylenceden mi ibaret.
25 Şubat 2021
görsel

Sabataycılık Neyin Nesidir?

Sabataycılık, Yahudilik’ten ayrılmış bir koldur.
10 Şubat 2021
görsel

Satanizm, Okültizm, Ezoterizm

Bu aşamada Altın Şafak’tan Mısır ezoterizmi, Yunan mitolojisi ve Kabala’dan alabildiğine etkilendiği için söz ediyoruz.
20 Ocak 2021
görsel

Yüz Dolara Kabalist Olunabilir mi?

Ezoterizmin temellerinden sayılmasına karşın “parayı veren düdüğü çalar” misali dershanelerde bile öğretilmeye başlanan Kabala, tarihi boyunca hiç bu kadar zor bir dönemden geçmemiş olsa gerek.
16 Ocak 2021
görsel

Pisagor ve Öğrencileri Neyin Peşindeydiler?

Merhaba Ezoterist dostları, bugünkü yazımın konusu Pisagor ve Öğrencileri. Ama size önce bu konuda yazdığım bir kitaptan söz etmek istiyorum. Kitabın adı “Pisagor Tepkisi” ve roman formunda kaleme aldım.2014 yılında yazdığım, Gezi olaylarıyla paralel kurguladığım “Pisagor Tepkisi”nde yer alan konuları bu yazının dibinde bulacaksınız.
8 Ocak 2021
görsel

Zerdüştiler Hangi Tanrıya İnanır?

Ezoterist tarihin derinliklerinde sürdürdüğü koşusuna devam ediyor. Bugün Zerdüştilik üzerine konuşacağız. Ama önce size bu konuda yazdığım kitabımdan söz edeceğim.
29 Aralık 2020
görsel

“Manyak” Kıyafetli Şaman Kimden Ne İster?

Ezoterist bütün coğrafyalarda at koşturuyor…Eski Yunan ve Mısır’dan sonra şimdi de Orta Asya’dayız…
18 Aralık 2020
görsel

Orpheus Merakına Nasıl Yenik Düştü?

İnisiyelerin dünyasında, üstatların yol göstericiliğine ihtiyaç vardır.Çırak, üstat olana kadar kendisine öğretilenlere itibar etmek durumundadır.Bir ozan olan Orpheus’un ezoterik hikâyesi bu açıdan büyük önem taşır.
15 Aralık 2020
görsel

Mitoloji mi Ezoterizmden, Ezoterizm mi Mitolojiden Çıktı?

Mit, doğanın tanrılaştırılmasıdır dersek yanlış bir söz söylemiş olmayız. Mitoloji denildiğinde akla ilk gelen coğrafya, kuşkusuz Ege’nin iki yakasıdır. Mısır ezoterizmi zaman içinde yayılmış, ilk etkilerini eski Yunan’da göstermiştir. Öyleyse, mitoljinin ezoterizmden doğduğunu ve giderek onu beslemeye başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kuşkusuz bu söylediklerimizin gerçekleşmesi için binlerce yıl beklemek gerekmiştir.
11 Aralık 2020
görsel

Hermes Neden Üç Kere Kutsaldır?

Antik Mısır üzerine çalışanlar “Hermes” kelimesine isim, ilah, yaşamış bir bilge ve bir rahip sınıfının adı olarak rastladıklarını söylüyorlar.Bir Antik Yunan tanrısı sayılan Hermes’in Antik Mısır ilahı Thoth ile aynı olduğu da ileriye sürülen tezler arasında.Eski Mısır medeniyetini zorlayarak “batık kıta fantezileri”ne bağlamaya çalışanlar, Hermes’in, Atlantis’in batmasından sonra Mısır’a gelen Osiris’in devamı olduğunda ısrarcılar. Yaptıkları hesaplara göre de Hermes ya da öteki adıyla Thoth, Osiris’ten altı bin yıl kadar sonra yaşamış.Hermes’i üç kere kutsal kılan onun aynı zamanda kral, büyük rahip ve din kurucusu olması. Bu nedenle kendisine “Trimagistus” sıfatı yakıştırılıyor.
10 Aralık 2020
görsel

Osiris, İsis, Set ve Nephthys’in Mısır’ı Nasıl Bir Yerdi?

Ezoterizm üzerine konuşmalarımız sürüyor. Geçen altı yazımızda konuya bir nebze de olsa girdik. En azından neyin Ezoterist’in kapsama alanına girdiği üzerine bir fikrimiz oldu. Ayrıca Ezoterist’in neyi ezoterizm neyi palavra olarak gördüğü de açıklığa kavuştu.Böyle olunca, Eski Mısır’a doğru yelken açmamızın önünde hiçbir engel kalmamış sayılır.Haydi o halde!
5 Aralık 2020
görsel

Kaptan Jansen’in Yolu Agarta ve Şambala’ya Nasıl Çıktı?

Tekrar merhaba Ezoterist dostları. Hatırlayacaksınız geçen yazımızda “Mu ve Atlantis”ten söz etmiştik. Bugün “başka diyarlar”a yelken açacağız.Rivayet muhtelif: Mu ve Atlantis’e dayandıranlar da var, uzaylılar arasında çıkan savaşa bağlayanlar da.Her halükârda, Agarta dünyanın kalbinde bulunan “ulu bir ülke”.Eğer böyleyse, bu ülkede yaşayanlar da “bilge insanlar” olmalı.Ülkenin başkenti Şambala.Bütün bunları Norveçli denizci Olaf Jansen’in yalancısı olarak söylüyoruz.Onun anlattıklarını, Willis George Emerson 1908 yılında kaleme almış.Kitabının adı The Smoky God (Dumanlı Tanrı).Emerson kitabında, Norveçli denizci Jansen’in teknesiyle kuzey kutbundan içeriye girdiğini, boyları üç buçuk metre “bilge insanlar”ın arasında iki yıl geçirdiğini anlatıyor.
2 Aralık 2020
görsel

Naacal ve Zümrüt Tabletler “Sır”ra Nasıl Kadem Bastılar?

Ezoterizmi kullanarak kendisini ya da yaptığı işi ilginçleştirme merakı son yılların meselesi değil. Geçmişi bir hayli eski.Bunun bir nedeni dikkat çekerek şöhret kazanmaksa, öteki bilime gerçekten emek verenler karşısında duyulan eziklik olmalı.
27 Ekim 2020
görsel

Mu ve Atlantis "Şahane Palavralar" mıdır?

Merhaba Ezoterist dostları. Giderek derinleşeceğimizi söylemiştik. Neyin doğru olduğunu, ancak neyin yanlış olduğuyla karşılaştırabilirsek anlayabiliriz. Ben de Ezoterist’te öyle yapmaya çalışacağım. Bugünkü konumuz ezoterizme merak salanların en merak ettiği iki konu “Mu” ve “Atlantis”.  Buyurun bakalım. Ezoteristlerin üzerinde en çok tartıştığı konular Mu ve Atlantis’tir. Ve büyük bir ihtimalle, en azından bu konuda hiçbir zaman fikir birliğine varamayacaklardır. Kayıp olduğu söylenen bu sözde iki kıta için, ezoterizme ayağı yere basarak yaklaşanlar “saçmalık” diyor. Hayal kurma yolunda kendisini alabildiğine serbest bırakan öteki ezoteristler içinse, Mu ve Atlantis son derece gelişmiş uygarlıklardı. Dünyada uygarlığın başlangıcını, dört yüz elli bin yıl önce, başka bir gezegenden gelen gelişmiş yaratıklara bağlayanlar bile var. Mu efsanesine inananlar, birbirinden farklı onlarca söylence anlatıyorlar. Üzerinde anlaşma sağlanan, bu medeniyetin bir doğa olayı sonucu denizin dibini boylamış olması. Sözde Mu Kıtası’nda kurulu olan ezoterik organizasyonun adına Naacal Kardeşliği, bıraktıkları söylenen “bilgi hazinesi”ne de Naacal Tabletleri deniliyor.
17 Ekim 2020
görsel

Sır Neden Dosta Bile Söylenmez?

Yeniden merhaba değerli “Ezoterist” dostları.İlk yazımızda “Nereden geliyor, nereye gidiyoruz?” diye sormuştuk ya hani, gelin yolculuğumuzu bu soru üzerinden sürdürmeye devam edelim.Hepimiz, tarih sahnesine adımını atan ilk insandan bugüne, sorular sorduğumuzu, bu sorulara cevaplar bulmaya çalıştığımızı biliyoruz.Gazetecilerin mesleki olarak kullandıkları “5 N 1 K” kuralarını hatırlayalım.Gazetelerin, televizyonların ya da öteki iletişim araçlarının editörleri, muhabirlerin getirdikleri haberleri ancak “ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman, kim” soruları sorulmuş ve cevapları alınmışsa eksiksiz bulurlar.Herkesin önemsemesi gereken bu soruları, bazıları boş verir.Kimileriyse üzerlerine milyonlarca soru daha ilave eder.Kabul etmeliyiz ki, Ajda Pekkan’ın seslendirdiği “Boş vermişim dünyaya” şarkısına kulak verip tempo tutanların sayısı ezici çoğunlukta ve şahane bir hayat sürüyorlar.
7 Ekim 2020
görsel

Ezoterizm Neden Bilenleri Dilsiz Eder?

Dün de söylediğim gibi, “Ezoterist”te zor konular üzerine konuşuyoruz… İsterseniz gelin önce bir tarif yapmaya çalışıp Ezoterizm’in ne olduğuna dilimiz döndüğünce açıklık getirmeye çalışalım: İnanılan, yararlı olduğu düşünülen, herkese değil bir çevreye ait öğretiyi, toplum nezdinde yaygınlaştırmayıp anlama kapasitesi olan kimselerle, bir program dahilinde paylaşmaya ezoterizm denir. Tarif böyle yapıldığında “Neden herkesle paylaşılmıyor?” diye sorulabilir. “Eğer doğru olduğu düşünülüyorsa, yaygınlaştırılmasında ne sakınca olabilir?” diye de yaklaşılabilir.   Ezoterist tam da bu sorunun cevaplarını bulmak için tasarlandı.
27 Eylül 2020
görsel

Ezoterist

Evet, bilim değil ama fantezi ve bilim kurgu da değil.Değerli okuyucular, sizlerle, bu köşeden “derin” bir seyahate çıkacağız… Tabiatıyla istiyorsanız… Zor konuları konuşacağız, üzerine konuşulması yürek isteyen, tabu, cızzz konular bunlar. Köşenin isminden de anlaşılacağı gibi, ezoterizm üzerine laflayacağız.
14 Eylül 2020