LYS'de Ortaöğretim Başarı Puanı Esas Alınacak

 > -

Danıştay'dan ortaöğretim başarı puanına onay

Danıştay'dan ortaöğretim başarı puanına onay

Üniversite yerleştirme puanlarının açıklanmasına sayılı günler kala Danıştay'dan YÖK'ü zora sokacak bir karar çıktı. Bireysel Orta Öğretim Başarı Puanı'na göre hesaplama sistemini uygulama kararı alan YÖK'e rağmen Danıştay, 'Bu yıl eski sistemin uygulanması zorunlu' dedi. Bu karara göre YÖK'ün puanları baştan hesaplaması gerekiyor.

Bir öğrenci, ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunun ortaöğretim başarı puanı başlıklı 6. kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini oybirliğiyle reddetti.

Dairenin gerekçesi

Dairenin gerekçesinde, 2547 sayılı Kanun'un 12 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren geçici 62. maddesi ve madde gerekçesinden anlaşıldığı üzere, Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama yönteminin, 2012 yılı içinde yapılacak yükseköğretim yerleştirme işlemlerinde uygulanmayacağı belirtildi.

Gerekçede, 2012 yılı yerleştirme işlemlerinde Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30 Kasım ve 1 Aralık 2011 tarihli kararıyla yayıma uygun bulunan 2012 ÖSYS Kılavuzu'nun ilk halinde öngörülen hesaplama yönteminin uygulanacağı ifade edilerek, şöyle denildi:

“Bir başka ifadeyle 6353 sayılı yasa ile 2547 saylı yasaya eklenen geçici 62. madde uyarınca, 2012 ÖSYS Kılavuzu'nun revize edilmiş halinin dava konusu edilen 'Ortaöğretim Başarı Puanı' başlıklı 6. kısmı 2012 yılı yükseköğretim yerleştirme işlemleri için uygulanma kabiliyetini yitirmiştir. Ayrıca, 6353 sayılı yasa ile meydana gelen değişiklik Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesi üzerinden yaptığı 9/7/2012 günlü basın açıklaması ile de ifade edilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Haberin Tamamı İçin:

Üniversiteye girişte kriz kapıda!

Üniversiteye girişte kriz kapıda!

YÖK’ün talimatıyla ÖSYM, adayları yükseköğretime yerleştirirken okulların değil, bireysel başarının öne çıkarıldığı “Orta Öğretim Başarı Puanı”na göre hesaplama yaptı. Danıştay ise eski sistemin uygulanmasını istedi

4+4+4 eğitim sistemine geçilirken, yüksek öğretime yerleştirme puanlarının hesaplanma biçimini değiştiren, buna karşılık 2012 sınavında eski hesabın uygulanmasını isteyen TBMM’ye rağmen 2012’de de yeni sistemi uygulama kararı alan YÖK, köşeye sıkıştı. YÖK’ün, ÖSYM’ye, “Hesaplamada yeni sistemi kullan” talimatı doğrultusunda, üniversite adaylarının yerleştirme puanları, okulların değil, bireysel başarının öne çıkarıldığı “Orta Öğretim Başarı Puanı”na göre hesaplanmaya başlandı.

Ancak puanların açıklanmasına kısa bir süre kala, Danıştay, YÖK’ün verdiği kararın aksine, 2012’de eski sistemin uygulanması zorunluluğu olduğunu hüküm altına aldı. Danıştay’ın yasalara atıf yaptığı kararındaki yorumlar, YÖK’ü zora soktu. Hesaplama yöntemini gelinen noktada değiştirmesi halinde, bütün puanları silbaştan hesaplaması ve yeni karar alması gerekecek olan YÖK, bunu yapmaması halinde ise sınav sonuçları açıklandıktan sonra toplu davalarla karşı karşıya gelebilecek. Adaylar, puanlarının yargı kararına uygun biçimde hesaplanmadığı gerekçesiyle, ÖSYM ve YÖK’e dava açabilecek, puanlarının eski sisteme göre yeniden hesaplanmasını isteyebilecek. Bu davalardan birinin kabulü halinde, büyük kaos doğacak.

Haberedikkat

Haberin Tamamı İçin:

Üniversiteye girişte AOBP esas alınacak!

YÖK’ün talimatıyla ÖSYM, adayları yükseköğretime yerleştirirken okulların değil, bireysel başarının öne çıkarıldığı “Orta Öğretim Başarı Puanı”na göre hesaplama yaptı. Danıştay ise eski sistemin uygulanmasını istedi

Danıştay, üniversiteye yerleştirmelerde eskisi gibi, okul başarı ortalamasına dayalı olarak belirlenen AOBP’nin (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) uygulanacağını bildirdi.ÖSYM, 2012-ÖSYS kılavuzunu, sadece farklı katsayı uygulamasını kaldıran YÖK kararını esas alarak yılın başında yayınlamıştı. Bu kılavuzda, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında AOBP’nin esas alacağı yazıyordu.

Haberin Tamamı İçin:

Danıştay şoku!

Üniversiteyi kazandım diye sevinmeyin! Bu haber milyonları ilgilendiriyor...

YÖK’ün talimatıyla ÖSYM, adayları yükseköğretime yerleştirirken okulların değil, bireysel başarının öne çıkarıldığı “Orta Öğretim Başarı Puanı”na göre hesaplama yaptı. Danıştay ise eski sistemin uygulanmasını istedi.

Üniversiteye girişte AOBP esas alınacak!

Danıştay, üniversiteye yerleştirmelerde eskisi gibi, okul başarı ortalamasına dayalı olarak belirlenen AOBP’nin (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) uygulanacağını bildirdi. ÖSYM, 2012-ÖSYS kılavuzunu, sadece farklı katsayı uygulamasını kaldıran YÖK kararını esas alarak yılın başında yayınlamıştı. Bu kılavuzda, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında AOBP’nin esas alacağı yazıyordu.

Ancak nisan ayında yasalaşan ve ‘4+4+4’ olarak kamuoyunda bilinen düzenlemenin içinde yer alan bir değişiklikle AOBP uygulamasına son verilmiş, OBP’nin hesaplamalarda esas alınacağı hükme bağlanmıştı. Vatan'ın haberine göre: Bu düzenleme Danıştay’a dava konusu yapıldı. Danıştay açılan dava kapsamında konuyu incelerken, Meclis’in tatili girmesine yakın yasalayan bir düzenlemeyle AOBP uygulamasına dönüş sağlanmıştı. Hesaplamalarda OBP uygulanmayacağı ifade edilmişti. Konu incelemesinde olan Danıştay, son yasal düzenlemeyi dikkate alarak dün açıkladığı kararında OBP’nin uygulamasına son verildiğini, hesaplamada AOBP’ye dönüş olduğuna karar verdi.

Haberin Tamamı İçin:

Danıştay: Bu yıl AOBP geçerli

Danıştay LYS'de Ortaöğretim Başarı Puanı yerine Ağırlıklı Ortaöğretim Puanı'nın esas alınmasına karar verdi. ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklaması gecikebilir

DAnıştay, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen LYS sonuçlarında, 2011 yılında geçerli olan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (AOBP) dikkate alınması gerektiğine karar verdi. Danıştay 8'inci Dairesi, ÖSYM'nin Ortaöğretim Başarı Puanı'nı (OBP) dikkate alarak yürütmekte olduğu çalışması sonucunda açıklayacağı LYS sonuçlarını alt üst edecek bir karara imza attı. Bu yıl LYS sınavına giren bir aday, LYS kılavuzundaki OBP puanlarının dikkate alınacağı düzenlemesinin iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay, adayın başvurusunu "OBP, zaten bu yılki sınav sonuçlarında etkili olmayacak" diyerek reddetti. Danıştay'ın kararında, bu yıl yapılan ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen LYS puanları hesaplamasına ilişkin net ve önemli gerekçeler yer aldı. Kararda, 4 Temmuz'da yürürlüğe giren "Torba Yasa"daki Geçici 62. Madde'deki hükümlere dikkat çekilerek, OBP'nin bundan sonra yapılacak üniversite giriş sınavlarının geçerli olduğu, bu yılki hesaplamada, YÖK Genel Kurulu'nun 1 Aralık 2011'deki kararında belirtildiği gibi Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın dikkate alınacağı kaydedildi. Danıştay'ın bu kararından sonra, ÖSYM'nin tüm hesapları alt ü...

Haberin Tamamı İçin:

Danıştay'dan ortaöğretim başarı puanına onay

Üniversite yerleştirme puanlarının açıklanmasına sayılı günler kala Danıştay'dan YÖK'ü zora sokacak bir karar çıktı. Bireysel Orta Öğretim Başarı Puanı'na göre hesaplama sistemini uygulama kararı alan YÖK'e rağmen Danıştay, 'Bu yıl eski sistemin uygulanması zorunlu' dedi. Bu karara göre YÖK'ün puanları baştan hesaplaması gerekiyor.

Üniversiteye girişte AOBP esas alınacak!

Danıştay, üniversiteye yerleştirmelerde eskisi gibi, okul başarı ortalamasına dayalı olarak belirlenen AOBP’nin (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) uygulanacağını bildirdi. ÖSYM, 2012-ÖSYS kılavuzunu, sadece farklı katsayı uygulamasını kaldıran YÖK kararını esas alarak yılın başında yayınlamıştı. Bu kılavuzda, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında AOBP’nin esas alacağı yazıyordu.

Ancak nisan ayında yasalaşan ve ‘4+4+4’ olarak kamuoyunda bilinen düzenlemenin içinde yer alan bir değişiklikle AOBP uygulamasına son verilmiş, OBP’nin hesaplamalarda esas alınacağı hükme bağlanmıştı. Vatan'ın haberine göre: Bu düzenleme Danıştay’a dava konusu yapıldı. Danıştay açılan dava kapsamında konuyu incelerken, Meclis’in tatili girmesine yakın yasalayan bir düzenlemeyle AOBP uygulamasına dönüş sağlanmıştı. Hesaplamalarda OBP uygulanmayacağı ifade edilmişti. Konu incelemesinde olan Danıştay, son yasal düzenlemeyi dikkate alarak dün açıkladığı kararında OBP’nin uygulamasına son verildiğini, hesaplamada AOBP’ye dönüş olduğuna karar verdi.

Bu düzenleme OBP’yi dikkate alarak yerleştirme puanlarını kısa bir süre sonra açıklaması beklenen ÖSYM’yi zor durumda bıraktı. ÖSYM tüm hesaplamaları çöpe atarak AOBP üzerinden yeni bir hesaplama yapacak dolayısıyla açıklama gecikmiş olacak.

Dairenin gerekçesinde, 2547 sayılı Kanun'un 12 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren geçici 62. maddesi ve madde gerekçesinden anlaşıldığı üzere, Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama yönteminin, 2012 yılı içinde yapılacak yükseköğretim yerleştirme işlemlerinde uygulanmayacağı belirtildi.

Gerekçede, 2012 yılı yerleştirme işlemlerinde Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30 Kasım ve 1 Aralık 2011 tarihli kararıyla yayıma uygun bulunan 2012 ÖSYS Kılavuzu'nun ilk halinde öngörülen hesaplama yönteminin uygulanacağı ifade edilerek, şöyle denildi: “Bir başka ifadeyle 6353 sayılı yasa ile 2547 saylı yasaya eklenen geçici 62. madde uyarınca, 2012 ÖSYS Kılavuzu'nun revize edilmiş halinin dava konusu edilen 'Ortaöğretim Başarı Puanı' başlıklı 6. kısmı 2012 yılı yükseköğretim yerleştirme işlemleri için uygulanma kabiliyetini yitirmiştir. Ayrıca, 6353 sayılı yasa ile meydana gelen değişiklik Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesi üzerinden yaptığı 9/7/2012 günlü basın açıklaması ile de ifade edilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Haberin Tamamı İçin:

Sınavda Eski Hesaplamaya Devam

ÖSYM, üniversiteye yerleştirmede adayların Ortaöğretim Başarı Puanı yerine Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın esas alınacağını açıkladı.

ÖSYM, YÖK'ün 30 Kasım-1 Aralık 2011 tarihli kararı ile yayımı uygun bulunan ''2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu''nun ilk halindeki hesaplama yönteminin uygulanmasına karar verdiğini bildirdi. Buna göre, üniversiteye yerleştirmede puan hesaplanırken Ortaöğretim Başarı Puanı yerine adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı esas alınacak.

AA

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

4+4+4DanıştayLYSÖğrenci Seçme Yerleştirme MerkeziTürkiye Büyük Millet Meclisi
Görüş Bildir