YÖK 32 Yaşında: Yeni Taslak Neler Getiriyor?

 > -

Yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı Açıklandı

Yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı Açıklandı

Yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı açıklandı. YÖK, internet sitesinde taslağa yer verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağı'nı hazırlarken Anayasa değişecekmiş gibi çalıştıklarını belirterek, “Şu anki planımız; kamuoyunun önüne çıkarken ve ilgili otoritelerin önüne giderken, Anayasa'nın 130. ve 131. maddelerinin de değişmesini teklif etmek” dedi.

YÖK Yasa Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız:

http://yeniyasa.yok.gov.tr/?page=yazi&i=105

Haberin Tamamı İçin:

Yeni Yök Yasa Taslağı Tamamlandı; Neler Değişiyor? | T24

Yeni Yök Yasa Taslağı Tamamlandı; Neler Değişiyor? | T24

YÖK'ün Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Prof. Gökhan Çetinsaya, yeni YÖK yasasını anlattı

Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya , yeni YÖK yasası taslağının tamamlandığını söyledi. Çetinsaya, YÖK'ü oluşturan 5 temel unsurun yeniden yapılandırılacağı belirterek, "Üniversitelerin çeşitlendirilmesi, idari özerklik-bilimsel özgürlük, rekabet-performans sistemi, mali esneklik ve kalite denetimi" alanlarında çalışma yapıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Star gazetesinden Mustafa Kartoğlu 'na konuştu.

Çetinsaya, "Yeni Yükseköğretim Yasası taslağını tamamladık. Bugün bir basın toplantısıyla kamuoyuna, iç ve dış paydaşlara açacağız. Bütün taraflarca tartışılmasını istiyoruz. Bütün iç ve dış paydaşlarımızı tartışmaya davet ediyoruz" dedi.

12 Eylül döneminde kurulan YÖK'ün artık Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Çetinsaya şöyle konuştu:

"Üniversite reformu ihtiyacı konusunda Türkiye’de her kesimde tam mutabakat var. Bu ihtiyacın iki önemli nedeni var. Birincisi, YÖK 12 Eylül darbesi sonrası kurulmuş bir kurum. Hem kurumsal yapısı hem de yasası o dönemin izlerini taşıyor. İmaj ve zihniyet olarak askeri darbe sonrası kurulmuş, o dönemin değerlerini ve beklentilerini içeren bir kurum ve yasa var önümüzde. Türkiye’nin bugün geldiği demokratik, siyasi ve ekonomik aşama, demokratikleşme hamleleri düşünüldüğünde YÖK çok geride kalmış bir kurum. Zamanında üniversiteler üzerinde bir ideolojik kontrol aracı olarak tasarlanmış YÖK."

"İkincisi, pratik olarak baktığımızda 1980’lerde 27 üniversiteye göre kurulmuş bir kurum ve yasa, bugün 168 üniversitenin bulunduğu bir sistemi kaldıramıyor. 21. Yüzyıl Türkiye’sinin yükseköğretim alanı, işlevleri yeniden tanımlanmış, dinamik bir kurum tarafından koordine edilmeli."

Çetinsaya, üniversiteye giden öğrenci sayısının 10 yılda 2 kat arttığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni model önerilerimiz hem dünyadaki örneklerden yararlanılarak, ama Türkiye deneyimi esas alınarak hazırlandı. Yani bir model ithal etmedik, sentezledik, geliştirdik. Üniversiteleri hem akademik, hem idari, hem de mali olarak Ankara’ya bağlayan merkeziyetçi yapıyı değiştiriyoruz. Düşünün, her üniversite senatosundan alınan kararların Ankara’da, YÖK’te onaylandığı bir yapı var. Bu artık zihniyet olarak çağdaş dünyada kabul edilemez. Kaldı ki, iş yükü olarak da zaten kaldırılabilecek durumda değil. Hangi kurum bu şekliyle yüzbinlerce sayfa evrakı hakkıyla inceleyebilir, denetleyebilir, sağlıklı onay verebilir?"

"Öte yandan, şu anda Türkiye’de sürekli genişleyen bir yükseköğretim alanı var. Öğrenci sayısı hızla artıyor, sistem son 10 yılda 2 katından fazla büyüdü. Bu büyüme sürecek. Hem 2023 hedefleri, hem Türkiye’nin genç nüfus yapısı, hem de 4+4+4 eğitim sisteminin muhtemel sonuçlarına baktığımızda bu büyüme devam edecek. Bizim bu niceliksel büyümeyi niteliksel büyümeye dönüştürmemiz, kaliteyle taçlandırmamız gerekiyor."

"İkinci tespitim, 2006’dan bu yana 100’e yakın üniversite kuruldu. 81 ilde artık üniversite var. Bunların stratejik olarak yapılandırılmaya ihtiyacı var."

Çetinsaya, yasayla birlikte Yükseköğrenim Kurulu'nun adının da değişeceğini söyledi. Kurulun adının "Türkiye Yükseköğrenim Kurulu" olmasını önerdiklerini belirten Çetinsaya, "Yasayla birlikte Kurulun sadece yapısı değil, adı da değişecek. İsminTürkiye Yükseköğretim Kurulu olmasını öneriyoruz. Kısa adıyla TYK. TYK, üniversite sisteminin ilkelerini, standartlarını, usul ve esaslarını koyacak. Koordinasyon yapacak. Akademisyenler bilimsel ve akademik manada özgür olacak. Üniversiteler yönetsel anlamda özerk, ama şeffaf ve hesap verebilir olacaklar. Yeni YÖK yasasını, daha doğrusu TYK yasa taslağını Aralık başına kadar olgunlaştırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na sunmak istiyoruz. Hedefimiz, dünyada ilk 100, ilk 500 üniversite listelerine daha çok Türk üniversitesi girecek. Yeni üniversiteler kurumsallaşacak" dedi.

YÖK'ün yeniden yapılandırılacağını söyleyen Çetinsaya, bu alanda 5 unsurda değişiklikler yapılacağını belirtti.

Çeşitlilik : Bugün üniversitelerimiz her bakımdan tek tip bir yapı tarafından yönetiliyor. Yüz yıllık üniversite ile yeni kurulan üniversite aynı kurallara ve hedeflere göre öğretim yapmak zorunda. Bunu değiştiriyoruz. Çünkü öyle üniversitelerimiz var ki modern dünyanın üniversiteleriyle yarışıyor. Ama biz yeni kurulan üniversiteleri de, onları da Ankara’dan aynı standartlarla yönetmeye çalışıyoruz. Bunun için değişim önce bu ‘tek tiplik’ten kurtulmakla başlayacak. Üniversiteleri çeşitlendiriyoruz. Kurumsallaşmış üniversiteler kendi kendilerini yönetecek, kurumsallaşmakta olan üniversiteleri destekleyeceğiz.

İdari özerklik ve bilimsel özgürlük : Bugüne kadar Ankara’da olan yetkileri üniversitelere devredeceğiz. Nihai kontenjan ve kadroları belirlemek dışında, YÖK'ün onayına muhtaç kararların büyük çoğunluğunu artık üniversite senatoları kendileri alabilecek.

Rekabet, performans sistemi : Öğretim üyeleri performans puanlarıyla farklılaşacak. TYK bunun kriterlerini belirleyecek. Akademik gelişime bilimsel çalışmaların dışındaki unsurlar etki etmeyecek.

Mali esneklik : Üniversitelerin bütçeleri giderek artıyor. Ancak merkezi bütçelemenin ötesinde, kendi gelir kaynaklarını yaratma ve yönetme, araştırmalardan elde edilen ekonomik değeri olan sonuçlardan yararlanma, sanayi işbirliğiyle araştırma fonları üretme gibi çalışmaları desteklenecek.

Kalite denetimi : Bütün bu aşamalar, her alanda, bağımsız kalite güvence kuruluşları tarafından denetlenecek. Alınan sonuçların, üniversitenin kullandığı imkanlarla orantılı olup olmadığına bakılacak. Bugüne kadar YÖK ‘girdi denetimi’ yapıyordu, şimdi ‘çıktı denetimi’ yapacak. Kalite denetleme biriminin YÖK’ten bağımsız veya YÖK içinde bir birim olması tartışılıyor. Hakim görüş, YÖK bünyesinde öğretim üyeleri, sanayi, STK, öğrenci ve kamu temsilcilerinin bulunduğu bir kurul bu denetimin koordinasyonunu yapsın şeklinde.”

T24

Haberin Tamamı İçin:

İşte Yeni YÖK Yasa Taslağı | AA

İşte Yeni YÖK Yasa Taslağı | AA

YÖK, yeni kanun taslağı çalışmasını görüş almak üzere kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yeni kanun taslağı çalışmasında, kurulun adı Türkiye Yükseköğretim Kurulu olarak değiştirilecek. Taslağa göre, Rektörler Kurulu'nun yanı sıra en az 15 yıldır faaliyet gösteren üniversitelerde üniversite konseyi oluşturulacak. Konsey, rektör ve dekan atamalarını yapabilecek.

Taslak çalışmalarını paylaşmak, bilgi ve görüş almak için kurulun bünyesinde 'yeniyasa.yok.gov.tr' internet sitesi oluşturuldu.

Rektörler Kurulu

Taslağa göre kurulun en üst karar organı olan Yükseköğretim Genel Kurulu, başkan dahil 21 üyeden oluşacak. Üyelerden 5'i siyasi parti gruplarının göstereceği adaylar arasından TBMM tarafından, 5'i Cumhurbaşkanı, 5'i üst düzey kamu görevlileri veya profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Bakanlar Kurulu'nca; 6'sı kendi üyesi olmayan profesörler arasından Rektörler Kurulu'nca seçilecek.

Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanlığa atayacak. Rektörler Kurulu da yükseköğretim kurumlarının rektörlerinden oluşacak. Rektörler Kurulu, kendi üyeleri arasından iki yıl için bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçecek.

Üniversite Konseyi

En az 15 yıldır faaliyet gösteren devlet üniversiteleri bazı şartları sağladıkları takdirde üniversite konseyi oluşturulabilecek. Konsey, üniversite öğretim üyeleri tarafından her biri farklı fakültelerde görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilen 5; Bakanlar Kurulu'nca seçilen 2, kurul tarafından ilgili üniversitenin profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından 2'si seçilecek.

Rektörlük seçimi

Çalışmada, rektörlükle ilgili de bazı yeniliklerin de getirilmesi öngörülüyor. Buna göre, profesör unvanına sahip olan rektörler 5 yıl için atanacak. Bir kimse aynı devlet üniversitesinde iki defa rektörlük yapamayacak.

Rektörlük seçimine ilişkin bilgilerin de bulunduğu çalışmaya göre, üniversite konseyi oluşturulan devlet üniversitelerinde rektör ataması konsey tarafından yapılacak.

Vakıf üniversiteleriyle özel üniversitelerde rektör, üniversite mütevelli heyeti tarafından yapılan teklif üzerine Kurul tarafından atanacak.

Siyasi partilere üyelik

Öğretim elemanları ve öğrenciler, siyasi partilere üye olabilecek; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile bunlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilecek.Siyasi partilerin merkez organları ile bunlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alan öğretim elemanları, bu görev süresince Türkiye Yükseköğretim Kurulu ile yükseköğretim kurumlarında idari görev alamayacak.

Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunamayacak ve siyasi parti propagandası yapamayacak.

Haberin Tamamı İçin:

YÖK'e Daha Geniş Yetki | Radikal

YÖK'e Daha Geniş Yetki | Radikal

YÖK taslağı kamuoyuna açıklandı: YÖK Üniversitelerarası Kurul'un da yetkilerini alarak merkezdeki konumunu güçlendiriyor. YÖK üyeliğinde partilere de kontenjan var. Üniversiteleri 'konsey'ler yönetecek.

Gökhan Çetinsaya’nın Yükseköğretim Kurulu ( YÖK ) Başkanlığı’na geldiğinden beri en önemli hedeflerinden olan Yükseköğretim Kanunu’nun değişiklik taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı.

Yükseköğretim Kanunu Taslağı’nı dün YÖK Genel Kurulu üyeleriyle birlikte açıklayan Çetinsaya, YÖK’ün ‘ Türkiye Yükseköğretim Kurumu’ adıyla yeniden yapılandırılarak, planlama, koordinasyon ve denetleme kurulu haline getirildiğini söyledi. Çetinsaya, her aşamada öğrenci temsilinin katılımını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Çetinsaya’nın açıkladığı taslak metin, yükseköğretim sistemine ilişkin ciddi değişiklikler içeriyor.

Mevcut yasada yer alan “ Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine; milli, kültür, örf ve âdetlere bağlı öğrenci yetiştirme” ifadeleri taslak metinden çıkarıldı.

Yükseköğretim ilkeleri ‘akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, çeşitlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, rekabet, kalite’ diye sıralandı.

Üniversitelerin kurulmasından öğrencilerin kontenjanlarına, akademik yükselmelere ilişkin tüm yetkiler YÖK’te toplanıyor.

YÖK’ün en üst karar alma organı olan YÖK Genel Kurulu’na üye atama sistemi silbaştan değişiyor. Mevcut sistemde 7’si cumhurbaşkanı, 7’si Bakanlar Kurulu, 7’si de Üniversitelerarası Kurul’dan olmak üzere 21 kişiden oluşan Genel Kurul, aynı üye sayısında kalıyor ancak üyeleri seçecek yapılar değiştiriliyor. Üyelerden 5’i Meclis’teki siyasi partilerce milletvekili sayıları dikkate alınarak, 5’i cumhurbaşkanı, 5’i Bakanlar Kurulu, 6’sı da Rektörler Kurulu tarafından belirlenecek. Atamanın gerçekleşmesi için cumhurbaşkanının onayına ihtiyaç yok.

YÖK’ü etkin hale getiren taslak, mevcut sistemde, üniversite rektörleri ve birer temsilcisinin yer aldığı Üniversitelerarası Kurul’u (ÜAK) lağvediyor. Doçentlik sınavında da YÖK yetkili olacak.

Haberin Tamamı İçin:

Üniversitelere Vurulan Pranga Yenileniyor | Sol Haber

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) yeni kuruluş yılında süprizini yeni taslağını kamuoyu ile paylaşarak gerçekleştirdi. Yeni tasarı taslağı, AKP iktidarının yeni YÖK’ünün son rötuşu olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Gökhan Çetinsaya, geçtiğimiz gün genel kurul üyeleriyle Yükseköğretim Kurulu'nda bir basın toplantısı düzenleyerek yeni YÖK kanunu taslağını hazırladıklarını açıkladı. Yasa taslağı çalışmalarının belli bir olgunluğa eriştiğini söyleyen Çetinsaya, dün itibarı ile yeni yasanın ''yok.gov.tr'' adresi üzerinden kamuoyuna açıklandığını belirtti. Çetinsaya, ''Hedefimiz yeniden şekillendirilecek yasa önerisini aralık ayında ilgili makamlara teslim etmek'' dedi. Ayrıntıları daha önce de basında yer alan yeni taslakta yükseköğretim kurumlarının yeni yapıları, işlevleri, yönetim biçimleri ve YÖK’ün yeni dönem görevleri ayrıntılı biçimde şekillendiriliyor.

Bu hali ile yasakçı ve baskıcı özellikleri ile bilinen kurum, piyasa ile uyumu ve piyasaya bağımlılığı ile de istenilen düzeye gelmiş olacak. Çetinsaya 3 Kasım’da yaptığı açıklamada bu taslak ile Anayasa değişikliği önerisi başvurusu yapacaklarını söylemişti. Taslağa göre, kurulun adı Türkiye Yükseköğretim Kurulu olarak değiştirilecek, bununla birlikte Rektörler Kurulu'nun yanı sıra en az 15 yıldır faaliyet gösteren üniversitelerde "üniversite konseyi" oluşturulacak. Konsey, rektör ve dekan atamalarını yapabilecek.

Rektörler kurulu

Taslağa göre kurulun en üst karar organı olan Yükseköğretim Genel Kurulu, başkan dahil 21 üyeden oluşacak. Üyelerden 5'i siyasi parti gruplarının göstereceği adaylar arasından TBMM tarafından, 5'i Cumhurbaşkanı, 5'i üst düzey kamu görevlileri veya profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Bakanlar Kurulu'nca; 6'sı ise kendi üyesi olmayan profesörler arasından Rektörler Kurulu'nca seçilecek.

Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanlığa atayacak. Rektörler Kurulu da yükseköğretim kurumlarının rektörlerinden oluşacak. Rektörler Kurulu, kendi üyeleri arasından iki yıl için bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçecek. Bu kurulun da aslında YÖK’ün eski iktidar yanlısı yapısının çok da değiştirmediği, bileşenler ve seçilme dinamikleri incelenince görülebiliyor.

Üniversite Konseyleri

Tasarıda getirilen önemli değişikliklerden birisi de "Üniversite Konseyleri"nin oluşturulması önerisi. Taslakta belirtildiği şekliyle "Devlet üniversitelerinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulacak olan Üniversite Konseyi’nin kuruluş şartları arasında, şu anki tartışmalar itibariyle, en az 10 yıldan beri faaliyette olması; son 5 yıl içinde yükseköğretim kurumunun bütçesinin, Kurul tarafından belirlenen miktarının kendi öz gelirlerinden elde edilmesi; öğretim elemanlarının son 3 yıllık akademik faaliyet puan ortalamasının, 10 yıldır faaliyetini sürdüren devlet üniversitelerinin öğretim elemanlarının ortalamasından fazla olması; öğretim elemanlarının en az üçte ikisinin katıldığı bir oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu ile kabul edilmesi ya da oylama olmaksızın Yükseköğretim Kurulu tarafından doğrudan Bakanlar Kurulu'na teklif edilmesi gibi şartlar" bulunuyor.

Genç Sen, Gençlik Muhalefeti, Öğrenci Kolektifleri ve TKP'li Öğrenciler ortak basın toplantısı düzenleyerek 9 Kasım'da Ankara'da miting yapacaklarını duyurdular. Çağrı metninde "AKP gericiliğine, emperyalist savaş çığırtkanlığına karşı, YÖK'e karşı; eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim hakkı için 9 Kasım'da Ankara'da buluşuyoruz" denildi. TKP'li Öğrenciler'in 9 Kasım afişlerine ise geçtiğimiz hafta el konulmuştu.

Paran varsa üniversite yönetebilirsin

11 üyesi olması belirlenen Üniversite Konseyinin üyelerinden 5’i farklı fakültelerin idari görevi bulunmayan öğretim üyelerinden, 2’si Bakanlar Kurulu tarafından, 2’si YÖK tarafından seçilecek. Bu seçilen 9 üye kalan 2 üyeden birini ilgili üniversitenin mezunları arasından, diğerini ise üniversitenin bulunduğu ilde "en çok vergi veren" veya "üniversiteye en çok bağış yapan" kişiler arasından seçecek. Yeni düzenleme ile geçtiğimiz yılın vergi rekortmenleri Semahat Sevim Arsel ve Rahmi Koç gibi isimleri üniversitelerin en üst yönetim organında görebilmek mümkün olacak.

Üniversite Konseylerinin görevleri

Üniversitelerin önümüzdeki dönemde en yetkili kurulu olacak Üniversite Konseylerinin görev tanımı taslakta şu şekilde belirtiliyor:

Üniversite Konseyi, rektör ve dekanları seçer ve atar; üniversite stratejik planını ve performans programını onaylar; üniversite yatırım programını karara bağlar; üniversite adına kamulaştırmaya, gayrimenkul satın alınmasına ve üniversitenin mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni hak tesisine karar verir; öğrenci kontenjanlarını ve öğrenim ücretlerini Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirler; sözleşmeli öğretim elemanlarına ve idari personele yapılacak ücret ve diğer ödemeleri belirler; senatonun ve üniversite yönetim kurulunun bazı kararlarını onaylar.

Tasarıya göre rektör seçimleri

Yani düzenlemelerle rektör atama ve seçim süreci de değiştiriliyor. Farklı kategorilerdeki üniversiteler için farklı yöntemler uygulanacak olsa da, temelde üniversitenin esas bileşenlerinin iradesini dışlayan rektör atamaları devam edecek. Akademisyenlerin seçtiği rektörlerin yerine, iktidara yakın adayların düşük oy almalarına karşın Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına yönelik yoğun tepki oluştuğu biliniyor. Bu model ile Cumhurbaşkanının prestiji korunurken, aynı süreç adı değişmiş başka kurumlar tarafından yürütülecek.

Yeni kanuna göre Üniversite Konseyi bulunan üniversitelerde Rektör bu irade tarafından atanacak. Konsey tarafından bir Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonu oluşturalacak. Bu komisyon rektörlük için 3 aday belirleyecek. Belirlenen 3 adaydan biri Üniversite Konseyi tarafından seçilerek rektör olarak atanacak.

"Kurumsallaşmış" fakat Üniversite Konseyi bulunmayan üniversitelerde YÖK tarafından belirlenmiş bir komisyon süreci yönetecek. Bu komisyon Üniversite Konseyi’ne benzer şekilde 2’si YÖK tarafından bizzat atanmış, 4’ü üniversitede rektörlük ve dekanlık yapmış öğretim üyeleri arasından, 1 tanesi mezunlar arasından, sonuncusu ise en çok vergi ödeyen veya en çok bağış yapanlar arasından seçilecek. Oluşturulan bu komisyon rektörü belirleyecek.

"Az gelişmiş" üniversitelerde ise bizzat YÖK rektörü atayacak. Özel üniversitelerde de rektörler mütevelli heyetleri tarafından seçilecek.

Piyasa tekelinde bilim anlayışı temel alınacak

Taslakta üniversitelerde araştırma yapılmasının önemi üzerinde uzun uzun durulurken, bir yandan da bu olanakların geliştirilmesi için YÖK’ün gerekli desteği sağlayacağı teminatı veriliyor. YÖK’ün bu anlayışla oluşturduğu yeni kurum ise Bilgi Lisanslama Ofisleri. Bu Ofisin görev tanımı ise şu şekilde veriliyor:

Araştırmacıların yapacağı tanıtım faaliyetleri ile bilimsel çalışmaları ticari değeri yüksek konulara yönlendirmek, pazarda ihtiyaç duyulan bilgileri belirleme çalışmalarını yürütmek, araştırma sonunda üretilen bilgilerin ticari potansiyelini belirleme çalışmalarını yürütmek, ticari değeri olan bilgileri fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alma çalışmalarını yürütmek, ticari değeri olan bilgilerin kullanıcı kişi, kurum ve kuruluşlara pazarlama, lisanslama veya devir ile transferini yapmak, bilgilerin sanayi şirketlerinde veya AR-GE merkezlerinde ürüne dönüştürülmesi çalışmalarına destek hizmetleri sunmak, bilgilerin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet göstermek

Taslağın girişinde yeni yükseköğretim kanununun 5 "ilke" temel alınarak düzenlendiği belirtiliyor. Söz konusu "ilkeler" çeşitlilik, kurumsal özerklik ve hesap verebilirlik, performans değerlendirmesi ve rekabet, mali esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı, kalite güvencesi şeklinde sıralanıyor. Bu "ilkeler" ışığında oluşturulacak yeni YÖK adımı ile AKP, üniversite başlığında önemli bir virajı gerisinde bırakmış olacak.

(soL - Haber Merkezi)

Haberin Tamamı İçin:

YÖK 'YTK' Oluyor | Akşam

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, YÖK'ün yapısını silbaştan yenileyen yasa taslağının, önümüzdeki ay Meclis'e sunulacağını söyledi.

Çetinsaya, 'Hedef yeni yasanın Aralık ayında teslim edilmesi' dedi. Taslağı oluştururken 'bilimsel özerklik'in hedeflendiğini söyleyen Çetinsaya 'Amacımız akademik ve bilimsel özgürlüklerin, kalite, çeşitlilik ve rekabet imkanlarının geliştirilmesinin teminat altına alınmasıdır' dedi. Taslakta, her kademede seçim öngörülüyor, rektörün yetkileri büyük ölçüde üniversite senatosu ve yönetim kuruluna devrediliyor. Öğrenci temsili önem kazanıyor.

İLKELER ÇIKTI - Taslağa göre YÖK'ün adı Türkiye Yükseköğretim Kurulu (TYK) olacak.

  • YÖK Kanunu'nda 'Yükseköğretimin Amacı' başlığı altında yer alan 'Öğrencilerini; Atatürk, inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı yetiştirmek' hükmü, taslakta yer almadı. Kanunun 'Ana İlkeleri' maddesindeki 'Öğrencilere, Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması' ifadesi çıktı.

  • 'Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi', 'Türk Dili' ve 'Yabancı Dil' zorunlu dersleri de, yeni taslakta zorunlu olmaktan çıkarıldı.

  • Rektörlerden oluşan ÜAK yerine, 'Rektörler Kurulu' kurulması önerildi. Genelkurmay'ın, Rektörler Kurulu'nda temsilcisi olmayacak. Genelkurmay, YÖK Denetleme Kurulu'na temsilci atayamayacak.

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

4+4+4Adalet ve Kalkınma PartisiAnkaraBakanlar KuruluBilimDarbeRahmi KoçSavaşStar tvTürkiye Büyük Millet Meclisivergi
Görüş Bildir