TBMM'de Darbe Gerginliği

 > -

TBMM'de Darbe Gerginliği

Meclis Genel Kurulu'nda CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in,"İşte, gördünüz Mursi ne duruma geldi? Onun da çevresinde çok polis vardı" sözleri tansiyonu yükseltti. Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da, "Sayın Genç, darbe çığrıştırıcılığı mı yapıyorsun? Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden darbe çığırkanlığı yapmak yakışıyor mu?" diyerek tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1. madde üzerinde verilen önerge üzerinde söz alan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in konuşması tansiyonu yükseltti. Tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

KAMER GENÇ - Siz zannediyor musunuz ki Tayyip Erdoğan, senin o aldığın 5 bin polis seni yarına koruyacak. İşte, gördünüz Mursi ne duruma geldi? Onun da çevresinde çok polis vardı.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne alakası var?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sen de mi darbecisin?

BAŞKAN - Sayın Genç, Sayın Genç

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla hiçbiriniz kendinize güvenmeyin. Bakın, bu memlekette sizin aklınızın ermediği gerçekler var. Bu gerçeklere karşı

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Hadi oradan be!

BAŞKAN - Sayın Genç, darbe çığrıştırıcılığı mı yapıyorsun? Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden darbe çığrıştırıcılığı yapmak yakışıyor mu?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Darbeci seni, darbeci! Darbeci!

MEHMET Altay (Uşak) - Darbeciler zamanında adam olmuş bir herifsin sen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben darbeci marbeci değilim. Darbeyi yapan sizsiniz. Siz bu memleketin iradesine karşısınız. Bakın, her gün darbeyi getiren Siz burada bir karşı devrim yaptınız. Karşı devrimle Atatürk'ü yok etmeye çalışıyorsunuz, ilkelerini yok etmeye çalışıyorsunuz.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hiç öyle bir şey yok.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama sizin kafanız buna ermez, gücünüz de yetmez çünkü karşı devrimcilerin devrimcilerden daha akıllı olması lazım, daha güçlü olması lazım, cahil cühelayla karşı devrim yapılmaz.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Ara rejimin ürünü, ara rejimin ürünü!

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinden darbe çağrısı yapmak yakışıyor mu bu kürsüye?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Hala bu darbe çağrısı yapanları susturun!

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Utanın ya, utanın!

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri

Buyurun Sayın Elitaş.

İki dakika süre veriyorum Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Aslında, burada konuşma yapan milletvekilinin içinde bulunduğu grubun temsilcilerinin, grup başkan vekillerinin, oradan AK PARTİ Grubundaki milletvekillerinin gösterdiği hassasiyetten daha büyük hassasiyet gösterip bu milletvekillini susturmaları gerekirdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü darbe çağrışımını yaptırıp, darbe yolu göstermeye çalışan bir milletvekili

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Alkışladılar ya alkışladılar, utanma yok ki onlarda!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sen kendine bak kendine! Sen utan, sen! Sen ana avrat küfredeni alkışladın orada!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir parti olduğu iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi içerisine yakışmıyor. Ben arzu ederdim, dilerdim ki

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yaşına başına bak! Terbiyesiz herif!

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Utanın, utanın!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi eğer darbelerden sonra iktidara gelme alışkanlığı olmayan bir parti olduğunu iddia ediyorsa, böyle bir formülün içerisi bize uydurma diyorsa, bu milletvekilini buradan konuşmaktan menederdi.

KADİR Gökmen ÖĞÜT (İstanbul) - Kendine bak, kendine.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ama, basında yazılan işte "CHP artı Ordu, eşittir ihtilal ve iktidar" diye formülasyonun burada olmadığını ispat etmek Bu milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerin susturması gerekirdi.

TUFAN KÖSE (Çorum) - Siz alıştınız susturmaya, siz herkesi susturdunuz.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Alkışlıyorlar, alkışlıyorlar.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ama anlaşılan, aynı kanaatteler, aynı fikirdeler ki, darbe zihniyeti içlerini işlemiş ki bu darbeci zihniyetle olan ve darbenin ürünü Danışma Meclisi üyesi olan bu milletvekilini susturmuyorlar, aynı kanaatleri. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İki, ben Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine diyorum ki: Bakın, bu milletvekili edep dışı sözler söylüyor, haysiyete uymayan, alçakça sözler ifade etmeye çalışıyor.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Sizin milletvekiliniz söylemedi mi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ben Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine diyorum ki: Bu kişinin konuşmalarına bir arıtma tesisi koysunlar, o arıtma tesisinden geçip, süzgeçten, biraz daha düzgün cümlelerle ifade etmeye çalışırlar.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yine de temizlemez.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Arıtma tesisi bile temizlemez seni ya! (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş.

Ben de buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı olarak, her darbe çağrışımı yapan milletvekilini kınıyorum. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Buyurun Sayın Altay.

ENGİN Altay (Sinop) - Darbe çağrışımı konuştuğu (AK Parti ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Altay, buyurun.

ENGİN Altay (Sinop) - Kürsüdeki konuşmasından, anladığım kadarıyla, darbe çağrışımı yaptığı anlaşıldı. Bilmiyorum, Sayın Grup Başkan Vekili de grubumuzu bu yönüyle eleştirdi. Müsaade ederseniz, grubumuzun bu konudaki anlayışını kürsüden ifade etmek istiyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Meclis Başkan Vekilliyle aynı anda sizin de o tepkiyi göstermeniz gerekirdi diye ifade ettim.

RECEP ÖZEL (Isparta) - İnşallah düzeltecek, inşallah.

BAŞKAN - Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN Altay (Sinop) - Hiç merak etmeyin, Cumhuriyet Halk Partisi bütün siyasal yaşamı boyunca darbelere karşı olmuştur, tasvip etmemiştir. (AK PARTİ sıralarından "Ooo" sesleri, gürültüler) Lakayıtlık yapmayın. Lakayıtlık yapmayın. Sizi daha iki saat önce, burada iktidar çoğunluk şımarıklığı yapmamanız konusunda uyarmıştım.

TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - Olmadı şimdi.

ENGİN Altay (Devamla) - Grup adına çıktım, ne söyleyeceğimi bilmeden, dinlemeden ve anlamadan, şu kalabalığınıza güvenip bu ukalalığı yapmanızı kınıyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan

ENGİN Altay (Devamla) - Bir dakika, ne demek?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, lütfen. Bir Grup Başkan Vekiline yakışmıyor, sözünü geri alsın.

ENGİN Altay (Devamla) - Sayın Başkan, konuşmamızı sağlamak zorundasınız.

BAŞKAN - Sayın Altay

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, sözünü geri alsın.

BAŞKAN - Oturun, lütfen Sayın Söz istersiniz sonra efendim, konuşursunuz.

ENGİN Altay (Devamla) - Bir milletvekili

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, sözünü kesmek zorundasınız.

ENGİN Altay (Devamla) - Sayın Başkan, burada konuşuyorum. Gelir konuşursun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, "Ukalalık yaptı." diyemez.

ENGİN Altay (Devamla) - Evet, derim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ukalalık yapıyorsun.

ENGİN Altay (Devamla) - Sen ukalasın.

BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen ukalalık yapıyorsun. "Ukala" diyemezsin.

ENGİN Altay (Devamla) - Sen ukalasın. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Sayın Altay

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir milletvekili bir milletvekiline "Ukala." diyemez.

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, ara verin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, lütfen

ENGİN Altay (Devamla) - Bir milletvekili kürsüde konuşurken ve "Biz darbe karşıtıyız." deyince bütün(Gürültüler)

BAŞKAN - Beş dakika ara veriyorum.

ENGİN Altay (Sinop) - Sayın Başkan, ancak kürsüye çıkmış bir hatip bir cümlenin ilk kelimesini söylediğinde çoğunluk partisi koro halinde gülerse, demin söylediğim söz doğrudur. Nitekim, benim demin söylediğim sözün Türkçe karşılığı "Kendini akıllı ve bilge zanneden, bilgiçlik taslayan kimse." demektir. Önce bunu söyleyeyim.

Değerli arkadaşlar "Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir dönemde, tarihin hiçbir döneminde darbe yanlısı olmadı." dedim. Yanlış refleks gösterdiniz. Dikkatinizi çekiyorum, bunu geniş bir ortamda uzun süreli bir söz alıp konuşuruz, tartışmaya açığım.

Grubumuza mensup milletvekilinin bugün Mısır'da yaşanan olaylardan sonra bir Mursi benzetmesi yapması örtüşmemiştir. Türkiye'de bundan sonra hiçbir zaman ama hiçbir zaman darbe olmayacaktır. Nitekim, ben (AK PARTİ sıralarından alkışlar) İyi, ya bak, dinleseydiniz deminki gibi sırıtmayacaktınız. Ben 23'üncü Dönem'de de bu kürsüde, öyle bir şey olursa, Meclisin önüne tank gelirse tankın tepesine tabancamla çıkacağımı söylemiş biriyim, bunu bilin.

Ankarahaber

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Adalet ve Kalkınma PartisiCumhuriyet Halk PartisiDarbeİstanbulİzmirKayseriMısırPolisRecep Tayyip ErdoğanSakaryaSamsunTunceliTürkiye Büyük Millet Meclisi
Görüş Bildir