Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Tarım Ve Teknoloji Üniversitesi

0PAYLAŞIM

Tarım Ve Teknoloji Üniversitesi

Tarım Ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörlük binası toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Üniversitemiz üst yönetiminin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Cemil Çelik, ilimize ikinci bir üniversitenin kurulması, Recai Kutan’a Fahri Doktora Belgesinin verilmesi kararı, TEKNOKENT, ülkemizin en büyük güneş enerjisi santralinin üniversitemizde kurulması, Meslek Yüksekokullarımızın yeniden yapılandırılması, üniversite hattı trambüs araç depo alanı için Malatya Belediyesine yer tahsis edilmesi başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cemil Çelik şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi, İnönü Üniversitesi, 38 yıllık geçmişi, 13 fakültesi, 5 enstitüsü, 3 yüksekokulu, 1 konservatuarı, 12 meslek yüksekokulu, 18 araştırma ve uygulama merkeziyle Türkiye’nin en saygın ve köklü üniversitelerinden biridir. 29.000 öğrencimizin 20.000’i lisans, 6.500’ü ön lisans, 2.500’ü ise lisansüstü öğrencisidir. Öğrencilerimizin 13.500’ü kız, 15.500’ü de erkektir. “Dünya üniversitesi” olma vizyonunun bir gereği olarak, son yıllarda yabancı uyruklu öğrenci kabul etmeye başlayan Üniversitemizin bugün 40’a yakın ülkeden toplam 300 yabancı uyruklu öğrencisi bulunduğunu ayrıca belirtmek istiyorum.

2012-2013’teki 29.000 öğrenci sayımızdan mezunları çıkarıp yerine yeni kontenjanlarımızı ilave ettiğimizde, 2013-2014 akademik yılında öğrenci sayımızın yaklaşık 33.000 olacağını tahmin ediyoruz.

İnönü Üniversitesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bilim ve teknoloji üretiminde de kendini ortaya koymuş bir üniversitedir. Üretilen bilim ve teknolojinin, ülkemizin kalkınmasına ve ilerlemesine somut bir katkıya dönüşebilmesi için üniversite-sanayi ilişkisini ve işbirliğini önemsiyor ve bunun önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda İnönü Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğinin bir gereği olarak, Malatya’ya 381.000 metrekarelik genişalan üzerinde kurulmuş bir Teknokent kazandırdı. Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacak birçok firmayı bünyesinde bulunduran Malatya Teknokent, şimdiden pek çok alanda faaliyet göstermeye başlamış bulunuyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak yerel anlamda sanayicimizin eğitimli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızda pek çok yeni bölüm ve program açıldı. Ayrıca, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi ve bu merkez bünyesinde yer alan Petrol Araştırma Merkeziyle sadece Malatya’ya değil, Türkiye genelinde birçok üniversiteye ve özel sektöre de hizmet veriyoruz.

Üniversitemiz, son yıllarda büyük gelişme göstermiş ve birkaç yıl içinde gelişmişlik düzeyini üçe katlamıştır. Üniversitemiz, öz gelirleriniönemli oranda artırmak suretiyle devlete fazla yük olmadan kendi gelişmesini sürdürme imkânı bulmuştur. Biliyorsunuz, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralini İnönü Üniversitesinde kuruyoruz. Bu projemiz, devlete fazla yük olmadankurumumuzu geliştirme anlayışımızın somut bir neticesidir.

Üniversitemizin sağlık alanındaki hizmeti ve başarısı, ulusal sınırlarımızın çok ötesine geçmiştir. Biliyorsunuz, Turgut Özal Tıp Merkezimiz, 2002 yılında başlattığı karaciğer organ naklinde bugün dünyada birinci, Avrupa’daise ikinci sırada yer alıyor.Üniversitemizdeki lisansüstü eğitim veren 5 enstitüden birinin Karaciğer Nakli Enstitüsü olduğunu vebunun dünyada ikinci bir örneği olmadığını bilmenizi istiyorum. Şu andaKaraciğer Nakli Hastanesinin de inşaatına başlamış bulunuyoruz.Başından beri söylüyoruz;bu, bir Türkiye Projesi, bir Anadolu Mucizesidir. Bu proje Malatya’da gerçekleşiyor. Malatya, bu yüzden çok şanslı bir şehirdir.

Turgut Özal Tıp Merkezimiz, sadece karaciğer naklinde değil, karaciğer nakliyle beraber, kemik iliği ve böbrek naklinde, kardiyoloji, girişimsel radyoloji, kalp ve damar cerrahisi, onkoloji gibi diğer tıp alanlarında da büyük başarılara imza atıyor. Bu başarılar, artarak devam edecek ve öyle inanıyorum ki, çok yakın bir gelecekte,karaciğer naklindeolduğu gibi, diğer tıp alanlarındada dünya çapındabir başarı düzeyini yakalayacağız.

İnönü Üniversitesi, sağlık alanındagösterdiği başarının benzerini diğer alanlarda daortaya koymak için canla başla çalışıyor. Fen, mühendislik, eğitim, güzel sanatlar, temel bilimler, sosyal bilimler gibi alanlarda da geleceğimizin çok parlak olduğuna inanıyorum.

Bugün geldiği noktada İnönü Üniversitesi, adını dünyaya duyuran başarıları, donanımı ve nitelikli insan gücüyle, hızla uluslararasılaşan, “model alan değil aksine model olan” önemli bir üniversite olmuştur. Bugün, İnönü Üniversitesi, artık kendi bünyesinde yeni bir üniversite daha çıkarabilecek kadar büyümüş ve gelişmiş bulunuyor. Malatya her geçen gün biraz daha büyüdüğüne ve büyükşehir statüsü de kazandığına göre,burada ikinci bir üniversite kurmanın artık zamanı gelmiş demektir. Fakat Malatya’da kurulacak ikinci üniversitenin, mevcut üniversitemizden farklı özelliklere sahip olması gerekiyor. Aynı ilde aynı özellikte ikinci bir üniversite kurmanın hiçbir mantığı yoktur. Böyle bir durum, kaynak israfından başka bir şey değildir. Aynı ilde ikinci üniversite kurulurken, hem o ilin hem deo bölgenin ihtiyaçları mutlaka dikkate alınmalı ve o üniversitenin hangi alanlarla ilgili olacağı ve hangi alanlarda öne çıkacağı buna göre belirlenmelidir. Aynı şehirde, üniversitenin biri genel üniversite ise, ikinci üniversitenin “alan üniversitesi” olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa aynı bölüm ve programların hem o üniversitede hem de bu üniversitede bulunması anlamlı değildir. Bu yüzden biz İnönü Üniversitesi olarak, Malatya’da kurulacak ikinci üniversitenin Tarım ve Teknoloji Üniversitesi formatında olması gerektiğini düşünüyoruz. İnönü Üniversitesi Senatosu, 10 Haziran 2013 günü gerçekleşen toplantısında bu konuyu görüşmüş veÜniversitemizin ikinci büyük kampusu olan Battalgazi Kampusumuzda “Tarım ve Teknoloji Üniversitesi” kurulması için hazırlanan teklifin üst makamlara sunulmasını oybirliği kararlaştırmış bulunuyor.

Giderek artan gıda ihtiyacının karşılanması,bugün sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en önemli sorunuolmuştur. Tarım sektörü,içinde yaşadığımız çağın en stratejik sektörlerindenbiri hâline gelmiştir. İstihdam, tüketim harcamaları, diğer sektörlere hammadde temini, millî gelir ve ihracattaki payı dikkate alındığında, tarım sektörünün sosyoekonomik önemi daha da artmaktadır. Geniş bir etki alanına sahip olması nedeniyle tarım politikaları, ülkelerin siyasal, ekonomik ve sosyal politikaları üzerinde de belirleyici olmakta ve onları doğrudan etkilemektedir.

Açılacak üniversitede, tarım ve hayvancılık alanındaki lisans eğitiminin yanı sıra, lisansüstü düzeyde de tarım teknolojileri konusunda eğitim ve araştırma yapılmasınaimkân sağlayacaktır.

Sebze, süs ve endüstri bitkilerinin üretiminde,bugün kullanılan tohumların büyük bölümü dışarıdan ithal edildiği için,ülkemizde her yıl milyonlarca dolarlıkbir döviz kaybı yaşanmaktadır. Hâlbuki Türkiye, ithalatı yapılan tohumların tümünü üretebilecek iklim, toprak ve bitki genetiği kaynaklarına sahiptir. Malatya’da kurulacak Tarım ve Teknoloji Üniversitesi, ülkemizin ihtiyacı olan tohum üretiminde de önemli katkılar sağlayacak ve bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca Türkiye’deki biyo-çeşitliliğin korunması, tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğaltılarak ülke ekonomisine katkıya dönüştürülmesi konusunda önemli çalışmalar yapacaktır.

Ülkemizde, bitkisel ürünlerde kalitenin iyileştirilmesine yönelik moleküler düzeydeki çalışmalar bugün istenilen düzeyde değildir. Bitkisel üretimi sınırlayan faktörlerin başında çok çeşitlilik taşıyan hastalık ve zararlılar gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için çevreye duyarlı tarımsal tekniklerin benimsenmesi ve uygulanması ile bitki hastalıkları ve zararlılarının tanı ve mücadelesinde yeni tekniklerin geliştirilmesi için Tarım ve Teknoloji Üniversitesi öncülük edecektir.

Ülkemizde hayvan ıslahı ve üretiminin daha kârlı hâle getirilebilmesi için yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Klâsik ıslah yöntemleriyle hayvan üretiminde belirli bir mesafe alınmış, ancak yeterli sayıda damızlık seviyesine ulaşılamamıştır. Bunun için klâsik hayvan ıslah yöntemlerinin yanında, modern biyo-teknolojik yöntemlerin de üretim çalışmalarına katılması zorunludur. Bu bağlamda, kurulacak üniversite, hayvan ıslah çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Hayvan gen kaynakları, varyasyonun herhangi bir şekilde azaldığı durumlarda bu genetik varyasyonu tekrar sağlayabilmek, bölgesel ya da özel hat veya ırkları ve endemik hayvanların sahip oldukları özel genleri saklamak amacıyla koruma altına alınmalıdır. Son yıllarda biyo-teknolojik yöntemler kullanılarak birçok aşı da üretilmektedir. Kurulacak üniversite, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğine de hizmet edecektir.

Türkiye’nin söz konusu tarım potansiyelini değerlendirecek, sektörle ilgili bilgi ve teknolojileri takip edecek ve üretecek bir Tarım ve Teknoloji Üniversitesinin kurulması, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunacaktır.

Teklif ettiğimiz Tarım ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılık Bilimleri alanında ülkemizde mevcut bulunan açığı gidermek üzere nitelikli ve donanımlı, bilim ve teknoloji üretebilen, yenilikçi elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu üniversite, vereceği lisans eğitimiyle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılarken lisansüstü eğitimle de bilim adamları yetiştirecek, sektörü daha ileriye taşımak için gerekli bilimsel ve teknolojik üretimi gerçekleştirecektir.

Battalgazi Kampusumuzda kurulması için teklifte bulunduğumuz yeni üniversite, tarımsal teknoloji alanında bilginin üretilmesini, üretilen bilginin uygulamaya aktarılmasını, ülke ekonomisine katma değer oluşturma konusunda diğer paydaşlara öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

İnönü Üniversitesinin ikinci büyük kampusu olan Battalgazi Kampusu, 630 dekarlıkgeniş bir alan üzerinde kurulmuştur. İleride ihtiyaç duyulduğunda, kamulaştırılmaya veya başka kamu kurumlarından alınmaya müsait toprakların kampus çevresinde bulunuyor olması, bu kampusiçin artı bir özelliktir. Burası, aynı zamanda tarım ve tarım teknolojisi uygulamalarının etkin olarak gerçekleştirilebileceği özelliklere de sahiptir. Tarıma elverişli topraklara sahip olan kampus alanı, yer altı suları bakımından zengin olduğu gibi, Karakaya Baraj Gölü’ne çok yakın olma avantajına da sahip bulunuyor.

Tarım ve Teknoloji Üniversitesi kurulması teklifinde bulunduğumuz Battalgazi Kampusumuzda, hâlen iki fakültemiz (Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi) ile 2 meslek yüksekokulumuz (Battalgazi Meslek Yüksekokulu, Akçadağ Meslek Yüksekokulu) bulunuyor.

Aynı kampusta Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulması ile ilgili bir teklifi, 10 Haziran günü gerçekleştirdiğimiz Senato toplantımızdan geçirdiğimiz bilgisini de, sizin aracılığınızla kamuoyuna duyurmuş olalım. Sivil havacılık her geçen gün daha da önem kazanıyor. Zirai ilaçlamada hava araçlarından da yararlanıldığı için, Sivil Havacılık Yüksekokulu, yeni üniversitenin konsepti ile de paralellik gösteriyor.

Üniversite kurulurken, Biyoteknoloji Fakültesi, Gıda Bilimleri ve Beslenme Fakültesi, Çevre Bilimleri Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsügibi akademik birimlerin de kurulması gerektiğini düşünüyoruz.

Malatya’da Tarım ve Teknoloji Üniversitesi kurulması sürecinde bize düşen sorumluluk neyse, İnönü Üniversitesi olarak onu yerine getirmeye hazırız. Sizler de takdir edersiniz ki, bir üniversitenin kurulması bir süreç işidir. Herkes bu sürece bir biçimde katılmalı ve mutlaka katkıda bulunmalıdır. YÖK’ün, Hükümetimizin ve TBMM’nin, Malatya’da Tarım ve Teknoloji Üniversitesi kurulması teklifimize sıcak bakacağına inanıyorum.Malatya Valiliği ile Malatya Milletvekilleri başta olmak üzere, Malatya Belediyesini, sanayici ve işadamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, yerel ve ulusal basınımızı, kısacası bütün Malatya’yı bu sürece katılmaya ve katkı sunmaya davet ediyorum. Çünkü bu iş, hepimizin ortak işidir.

İkinci üniversitelerin alan üniversitesi olmasını savunduğumuz gibi, meslek yüksekokullarının da belli alanlara ağırlık vermesini ve o alanlarda öne çıkmalarını savunuyoruz. Tıpkı Sağlık Meslek Yüksekokullarında olduğu gibi. Diğer meslek yüksekokullarımızı da aynı düşünceyle yeniden yapılandırıyoruz.

Bu bağlamda Kale Meslek Yüksekokulumuzun adını, Kale Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu olarak değiştirdik. Buradaki bütün programlar turizm işletmeciliği ve otelcilikle ilgili olacak. Bildiğiniz gibi, bu ilçemizde bizim bir otelimiz var. Malatya’dakiotel sayısında büyük artış yaşanıyor. Turizmci ve otelci ara eleman ihtiyacı da her geçen gün biraz daha artıyor.

Meslek Yüksekokulumuzda dabenzer bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Çünkü ilçemiz, maden sektöründe büyük bir gelecek vaat ediyor. Bu yüzden buradaki programların madencilikle ilişkili programlar olması gerekiyor.

Battalgazi Meslek Yüksekokulumuzdaki programlar ise,tahmin edeceğiniz üzere, tarım ve tarım teknoloji ile ilgili olacak. Bu bağlamda, Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Programının açılması teklifini Senatomuzdan geçirmiş bulunuyoruz.

Meslek yüksekokullarımızı yeniden yapılandırırken, aynı programın iki ayrı okulda açılmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi, okulun konseptine uymayan programları da hangi okulun konseptine uyuyorsa oraya taşıyacağız.

Biliyorsunuz, 2012-2013 Akademik Yıl Açılış Törenimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Cemil Çiçek onur konuğumuz olmuştu. İnönü Üniversitesi Senatosunun Sayın Cemil Çiçek’e verdiği “Fahrî Doktora Belgesi”nibu törenimizde kendilerine takdim etmiştik.

10 Haziran 2013 Pazartesi günü toplanan İnönü Üniversitesi Senatosu, iki enstitümüzün (Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü) teklifleri doğrultusunda oybirliğiyle devlet ve siyaset adamı Sayın Recai Kutan’a fahrî doktora belgesi verme kararı aldı. 2013-2014 Akademik Yıl Açılış Törenimizde,onur konuğumuz olarak davet edeceğimiz Sayın Recai Kutan’a “Fahrî Doktora Belgesi” de takdim etmiş olacağız.

Sayın Kutan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde kısım mühendisliğinden başmühendisliğe, bölge müdürlüğünden genel müdür muavinliğineve TÜMAŞ Türk Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadar pek çok görevde bulunmuş;ayrıca Türkiye'nin en büyük projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Etüt ve Plânlama çalışmalarını yönetmiş; Keban ve Gümüşkaya Barajlarının yapımında da görev almıştır.

1973 yılından itibaren siyasete atılan Recai Kutan, farklı dönemlerde milletvekili olarak parlamentoda bulunmuş; İmar ve İskân Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,PartiGenel Başkanlığı yapmış önemli bir siyaset ve devlet adamıdır. Siyasette kullandığı dilin yumuşaklığı ve farklı kesimlerle diyalog kurmaktaki rahatlığı, Sayın Recai Kutan’ı kendine has bir tarz-ı siyasetin sahibi yapmıştır. Üniversitemiz Senatosu, hem bir mühendis hem bir bürokrat hem de bir siyaset adamı olarak Türkiye’ye yapmış olduğu değerli katkıları nedeniyle Sayın Recai Kutan’a“Fahri Doktora Belgesi”verilmesini kararlaştırdı. İşte bu belgeyi, 2013-2014Akademik Yıl Açılış Törenimizde kendilerine takdim edeceğiz inşallah.

Malatya Belediyesinin ulaşım hizmetlerinde kullanmayı planladığı trambüslerle ilgili bir hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, öğrenci sayısı 29.000olan bir üniversiteyiz. Bu sayının önümüzdeki yıl 33.000’i bulacağını tahmin ediyoruz. Buna akademik ve idari çalışanlarımızı, lojmanlarda oturan personelimizin ailelerini, hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarını, kampus çevresindeki yerleşim yerlerinde oturan insanlarımızı da eklediğimizde, günde en az 50.000 insanın buraya gelip gittiğini söyleyebiliriz. Arazisi Üniversitemiz tarafındantahsis edilen Malatya Stadyumu da tamamlanıp hizmete girdiğinde, buradaki insan sirkülâsyonunun boyutları daha da büyüyecektir. Malatya Belediyesi, kendi belediye sınırları dâhilinde yer alan İnönü Üniversitesi ve çevresinin insan ulaşımınıdaha hızlı ve daha kaliteli gerçekleştirmeküzere trambüs denilen sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Belediye, “Üniversite Hattı Trambüs Araç Depo Alanı” olarak kullanmak üzere,İnönü Üniversitesinden yer talep etti. Biz de, Malatya-Elazığ karayolunun hemen alt tarafında ve stadyum inşaatının yanında bulunan 23.415 metrekarelik bir alanı, 5 yıllığına Malatya Belediyesine tahsis ediyoruz.

Üniversitemiz ana kampusunun bulunduğu bu bölge, gerek Turgut Özal Tıp Merkezimizin gerekse Malatya Stadyumu’nun aynı yerde olması nedeniyle hızla gelişiyor ve genişliyor. Az önce de ifade ettiğim gibi, buranın günlük insan sirkülasyonu, 50.000’in çok üstündedir. Bu yüzden burası daha çok hizmeti, daha fazla yatırımı hak ediyor. Buraya gelen hizmetlerde ve yatırımlar konusunda, Üniversite olarak bizim de üzerimize düşen bir şey varsa, yapmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum.”

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir