Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Anayasa'ya Aykırı: “Polisler Sendika Kuramaz”

 > -

Polis Sendikası Validen Döndü

Polis Sendikası Validen Döndü

“13 günde 1 polis memuru intihar ediyor. Haliniz nedir, diyen yok. Memurlar haftada 40 saat çalışıyor, biz en az 60 saat. Maç, konser, miting varsa 80 saate çıkıyor. Öcalan serbest bırakılsın, diyenin dilekçesi kabul edildi. 29 bin polis adına verdiğimiz dilekçe kabul bile edilmedi.”

Polis sendikası Emniyet-Sen’i kurmak için bugün Ankara Valiliği’ne avukatlarıyla birlikte başvuran 7 kurucu polis memurunun dilekçeleri kabul edilmedi. Emniyet-Sen Kurucu Başkanı İrfan Çelik’in , 6 kurucu üye, avukatlar ve basın sözcüleri Abdurrahman Yılmaz ile birlikte sendikayı kurmak için verdikleri dilekçe, ‘yasalar gereği polisin sendika kurma hakkı yok’ gerekçesiyle reddedildi.

13 günde 1 polis memurunun intihar ettiğini belirten Abdurrahman Yılmaz, çalışma koşullarının çok zor olduğunu, memurların haftada 40 saat çalışırken polislerin 60 saat çalıştıklarını vurguladı. Ancak maç, miting, konser, yürüyüş gibi ek görev çıkması durumunda bu sürenin 80 saate kadar ulaştığına dikkat çekti. “Polis de insan. Hukuku dağıtan ilk basamak hukuksuz kalıyor” diyen Yılmaz, Öcalan serbest bırakılsın dilekçesinin kabul görürken, polisin haklarını savunacak sendika kuruluş dilekçesinin reddedilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

29 BİN POLİS ADINA

4 yıldır sendika kurmak için çalışıldığını ve dilekçeyi 29 bin polis memuru adına Ankara Vali Yardımcısı Fahri Aykın’a vermek istediklerini belirten Yılmaz, ancak dilekçe haklarının engellendiğini ve kabul edilmediğini söyledi. Dilekçeyi 29 bin polis adına vermek istediklerini, yasağın kalkması ve sendikanın resmen kurulması halinde ise bu sayının 180 bin kişiye ulaşacağını belirten Yılmaz, kendilerine uluslar arası örgütlerin de destek verdiğini açıkladı.

Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün yanı sıra Avrupa’da 700 bin üyeli 34 polis sendikasını çatısında toplayan Polis Sendikaları Konfederasyonunun kendilerine destek verdiğini anlattı. Yurtiçinde de Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK’in desteğini aldıklarını söyledi.

ANAYASAL HAK

Polisin hem Anayasa hem de Türkiye’nin imza attığı uluslar arası sözleşmeler gereği sendika kurabileceğini savunan Yılmaz, emniyet güçlerinin sendika kuramayacağına ilişkin tek hükmün 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda bulunduğunu anımsattı. Ancak yasaların, hem Anayasa’ya hem de imzalanan uluslar arası anlaşmalara aykırı olamayacağı hükmüne dikkat çekti. Dolayısıyla da polisin sendika kurmasının önünde yasal bir engel bulunmadığını ifade etti.

“POLİS İNFİAL İÇİNDE”

Polisin sahipsiz kaldığını, sorunlarını anlatabileceği, çözüm arayacağı bir platform olmadığını belirten Yılmaz, 200 bini aşkın polis memurunun infial içinde olduğunu ileri sürdü. Çok sık intiharlar yaşandığını, cinnet geçirdiklerini vurgulayan Yılmaz, “Senin sorunun nedir, diyen yok. Çözüm arayacağımız, sorunları dile getireceğimiz bir platform yok” dedi.

Haberin Tamamı İçin:

Polislerin Sendikası Emniyet-Sen Kuruldu

Ankara Valiliği, polislerin cuma günü yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından, bugün yapılan başvuruyu kabul etti

Polis sendikası Emniyet-Sen resmen kuruldu.

Ankara Valiliği, polislerin cuma günü (9 Kasım 2012) yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından, bugün yapılan başvuruyu kabul etti. Valiliğin polislerin dilekçesini kabul etmesiyle Emniyet-Sen resmen kurulmuş oldu.

Emniyet-Sen saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Emniyet-Sen'in kurulması için Başkan İrfan Çelik, 6 kurucu polis memuru, avukatları, basın sözcüsü ile Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK'in temsilcileri eşliğinde Ankara Valiliği'ne başvurdu.

hurriyet.com.tr'den Aysel Alp 'ın haberine göre; Emniyet-Sen Basın Sözcüsü Abdurrahman Yılmaz , dilekçenin verilmesiyle birlikte sendikanın 'resmen' kurulmuş olduğuna dikkat çekti. Saat 09.30 itibariyle sendikanın tüzel kişilik kazandığını belirten Yılmaz, "Sendika artık kurulmuş oldu. Ankara Valiliği'nin bunu iptal ettirebilmesi için İş Mahkemesi'ne başvurması gerekiyor. Ancak biz mahkemenin bunu kabul edeceğini düşünmüyoruz. Çünkü hem Anayasa hem de ILO ve Türkiye'nin imzası olan diğer uluslararası anlaşmalar gereği polisin sendika kurmasının önünde hiçbir engel yok" dedi.

Yılmaz, sendika kuruluşunun 1 yıldır gündemde olmasına karşın bugüne kadar kendilerini ne Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ne de İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin aradığını belirterek, "Bizi çağırıp, soran olmadı. Beş dakika randevu verip, siz ne istiyorsunuz, hangi sıkıntınız var ki sendika kurmak istiyorsunuz, diyen olmadı. Bizi yok, kabul ettiler" dedi.

Yılmaz, İsveç'te 103 yıl, İngiltere'de 101 yıl, Fransa'da 99 yıl önce polislerin sendika kurduklarına dikkat çekerek, "Biz Avrupa'nın 100 yıl mı gerisindeyiz" diye sordu. Polisin, öğrenci, memur, taksiciler, gazeteciler kısacası halk tarafından sevilmediğini ifade eden Yılmaz, sendikanın bu sorunu aşmak için bir köprü oluşturabileceğine dikkat çekti.

Emniyet-Sen Avukatı Emrullah Aksakal , polis sendikasının kuruluşuna dair dilekçenin Cuma günü kabul edilmemesi üzerine kargo yoluyla başvuruda bulunduklarını söyledi. Bugün de kargo görevlisinin evrakları, kurucularla birlikte Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcilerinin eşliğinde Ankara Valiliği'ne teslim ettiğini anlattı.

Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Tatsız'ın bizzat evrakları aldığını ve İl Emniyet Müdür Yardımcısını çağırarak, incelenmesi için evrakları teslim ettiğini aktardı.

Aksakal, "Size bugün mutlaka yanıt vereceğiz" denildiğini belirtti.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu'nun 6. maddesinin 3. fıkrası gereği sendikanın kuruluşu için evrak tesliminin yeterli olduğunu ifade eden Aksakal, bugün itibariyle sendikanın tüzel kişilik kazandığını vurguladı.

4688 Sayılı Kanun-6.madde-3.fıkra

"(Değişik dördüncü fıkra: 4/4/2012-6289/4 md.) Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü ile sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararını ve konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini konfederasyon merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar. Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi oldukları sendikaların zorunlu organlarına seçilmemişlerse, kamu görevlisi olduklarını gösterir belgeyi eklemekle yükümlüdürler.

Yukarıda anılan belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır."

Bu başvurunun ardından ne olacağı ise yine aynı kanun maddesinin 4. fıkrasında belirtiliyor. Buna göre valilik 15 gün içinde tüzek ve belgelerin birer örneğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderecek. Tüzüğün ya da maddede sayılan belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde valilik, eksikliklerin tamamlanması için bir ay süre verecek. Tamamlanmadığı takdirde sendikanın faaliyetinin durdurulması için 1 ay içinde iş mahkemesine başvuracak.

6.MADDE 4.FIKRA

(Değişik altıncı fıkra: 4/4/2012-6289/4 md.) Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneğini, onbeş işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.

Tüzüğün veya bu Maddede sayılan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmasını ister. Tamamlanmadığı takdirde sendika veya konfederasyonun faaliyetinin durdurulması için ilgili valilik bir ay içinde iş mahkemesine başvurur. (1)

Mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan bir süre verir. Verilen süre sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale getirilmemişse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapatılmasına karar verir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonlar için birer bilgi kaydı tutar.

T24

Haberin Tamamı İçin:

EMNİYET-SEN Kuruldu

Emniyet teşkilatında çalışanların özlük ve sosyal haklarını gelişimi için Emniyet Sendikası (EMNİYET-SEN) kuruldu.

EMNİYET-SEN'in kuruluşuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan sendika basın sözcüsü Talip Doğan Karlıbel, ilk defa bir emniyet sendikasının kurulduğunu kaydetti.

Emniyetin içinde 253 bin çalışan olduğunu ve çalışanların sorunlarıyla ilgilenecek hiçbir kurum olmadığını ileri süren Karlıbel, her konuda polis memurlarının eleştirildiğine, haklarını koruyacak herhangi bir sendika olmadığına dikkati çekti.

Sendika olmadığı için polislere açılan davaların 15 bin civarında olduğunu vurgulayan Karlıbel, sorunların çözümü için, sendikalarının fiili şekilde kurulduğunu bildirdi. Karlıbel, "Emniyet Genel Müdürlüğü bu oluşumun kurulmaması için çok ciddi şekilde girişimlerde bulundu. Sendika bir anayasal haktır" diye konuştu.

EMNİYET-SEN'in de 'taki yürüyüşlere katılacağını kaydeden Karlıbel, bütün siyasi partilere ve basın mensuplarına eşit şartlarda yaklaşılacağını, amaçlarının reformlaşmaya gitmek olduğunu vurguladı.

Bazı istatistikler veren Karlıbel, şöyle devam etti: "Polis eleştiriliyor ama memurun psikolojik sorununu, geçim sıkıntısını, lojman sorununu kimse düşünmüyor. Amaçlarımızdan biri AB seviyesinde high-teck Türk polisi yaratmak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapması gereken 600 sayfalık bir çalışmayı hazırlamış durumdayız. 2016 yılına kadar Ulusal DNA Bankası'nın oluşturulması için ciddi bir girişime başladık."

Sorunların çözümü için sendika kurulduğunu belirten Karlıbel, 5 senelik bir proje çalışmalarının olduğunu, Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde saldırıya uğrayan karakollar üzerine çalışma yaptıklarını söyledi. Karlıbel, "Son 10 yıldaki istatistiklerde karakollara yapılan bombalı saldırılarda karakol nöbeti tutanlar ve ilk kattakiler şehit olmuş, yaralanmış. Karakolların daha güvenli yapılması, daha fazla lojman yapılması üzerine çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

Polislere psikolojik destek sağlanmalı

Polisin çalışma oranlarına değinen Karlıbel, Almanya'da polis memurunun yıllık 2 bin 100 saat, Fransa'da 2 bin 200 saat çalıştığını, Türkiye'de bu oranın 2 bin 800-3 bin 100 saat arasında olduğunu kaydetti.

Sendikanın kurulmasının sebeplerininden birininde polise psikolojik desteğin sağlanmamasının olduğunun altını çizen Karlıbel, "38 bin memurun olduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 2 psikolog var. Almanya'da 250 polis memuruna 1 psikolog, Romanya'da bile 500-700 memura 1 psikolog düşüyor" dedi.

Avrupa'da bugün her ilçe ve il emniyet müdürlüklerinde polis danışmanın olduğunu, Türkiye'de sadece Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir kişi olduğunu kaydetti. Karlıbel, il emniyet müdürlüklerinde temsilcilikler açacaklarını da söyledi.

Haberin Tamamı İçin:

Polis Sendikası 'Resmen' Kuruldu İlk Eylemi 1 Mayıs'da Yapacak

Sendika kurma konusunda kararlı olan polisler, kuruluş dilekçelerinin Cuma günü kabul edilmemesi üzerine evraklarını Ankara Valiliği'ne kargo yoluyla gönderdiler. Dilekçeleri bugün işleme alınan Emniyet- Sen yöneticileri, 'resmen' kurulduklarını ilan ederken, Sözcü ilk eylemlerini de açıkladı. 1 Mayıs'ta biber gazı kullanmak yerine diğer sendikalarla birlikte Kızılay'da olacaklarını söyledi.

Emniyet-Sen Kurucu Başkanı İrfan Çelik, 6 kurucu üye ve avukatlarının yanısıra Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcileri kargo görevlisi eşliğinde dilekçelerini Ankara Valiliği'ne vermeyi başardılar. Avukat Emrullah Aksakal, evrakların verilmesi itibariyle sendikanın resmen tüzel kişilik kazandığını savundu. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği Ankara Valiliği'nin evrakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göndermesi gerektiğini bildirdi. Evraklarda eksiklik olması durumunda bunun taraflarına bildirilmesi, eksikliklerin tamamlanmaması halinde ise sendikanın kapatılması için İş Mahkemesine başvurulması gerekeceğini söyledi.

Sendikanın resmen kurulduğu iddiasıyla Emniyet-Sen Basın Sözcüsü ile avukatlar basının karşısına geçti. Basın Sözcüsü Talip Karlıbel, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'de 'ileri demokrasi' olduğunu söylediği bir dönemde, polis sendikası kurulmaması için bir neden olmadığını vurguladı. 253 bin polisin çalıştığı bir kurumda bunların sorunlarına çözüm arayacak hiçbir kurum olmadığına dikkat çekerken, ABD'de 2 milyon polis memuru olmasına karşın hakkında soruşturma açılan polis sayısının bin 500'ü geçmediğini; Türkiye'de ise 253 bin polis memurundan 15 binine soruşturma açıldığını vurguladı. Polisin intiharından, psikolojik sorunlarına; mesai saatlerinin uzunluğundan çalışma koşullarının zorluğuna kadar yığınla sorunu olduğunu belirten Karlıbel, sendikanın bu sorunlara çözüm bulmak için kurulduğunu anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sendikayı durdurmak için yayınladığı genelgeyle Anayasal suç işlediğini savunan Karlıbel, polisin hem Anayasa hem de Türkiye'nin imza attığı uluslararası sözleşmeler gereği sendika kurabileceğini savundu. Verdikleri dilekçenin takipçisi olacaklarını belirten Karlıbel, Avrupa Polis Sendikaları Konfederasyonunun da kendilerini desteklediğini söyledi. 15 gün içinde bu konfederasyona üye olacaklarını, böylece hukuki süreçte onların da desteklerini alacaklarını bildirdi.

167 yıllık Emniyet Teşkilatının reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sözcü Karlıbel, 1 Ocak'tan beri görev başında şehit olan polis sayısının Avrupa'nın iki katı; yaralanan polis sayısının ise 3 katı olduğuna dikkat çekti. "Polis orantısız güç kullanıyor ama hangi koşullarda çalışıyor" diye soran Karlıbel, 253 bin çalışanın üvey evlat muamelesi gördüğünü, bu sorunları çözmeye talip olduklarını tekrarladı. "İstikrarlı bir emniyet teşkilatı ülkenin huzuru, demektir" diyen Karlıbel, "Umarım 1 Mayıs'ta biber gazı kullanmak yerine, biz de Kızılay'da olacağız, diğer sendikalarla birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Haberin Tamamı İçin:

Anayasa'ya Aykırı: “Polisler Sendika Kuramaz”

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet-Sen kurucusu 7 polis hakkında soruşturma açıyor. Dün kuruluş dilekçelerini Ankara Valiliği'ne veren kurucu Başkan İrfan Çelik ile 6 üye hakkında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa aykırı olarak hareket ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatına ilişkin sendika kurma hakkının uluslararası sözleşmeler ve iç hukukta açıkça düzenlendiğine dikkat çekti. Hem iç hem de uluslararası hukuk gereği polislerin sendika kuramayacağı vurgulandı.

Taraf olunan uluslararası sözleşmeler yönünden Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 2. maddesinde sendikal hakkın sınırlarının tespit edildiği belirtilerek, bu maddenin silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı mensuplarının bu hakkı kullanmaları üzerine hukuki kısıtlamalar konulmasını engelleyemeyeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

İşte hakkında soruşturma açılan 7 polis memuru

Başkan İrfan Çelik- Muğla Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapıyor.

Genel Sekreter Faruk Sezer, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru.

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atilla Aktin- Çanakkale’de polis memuru.

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akkın- Manisa’da görevli polis memuru.

Mevzuat, Toplu Sözleşme İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Osman Ceyhan- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başpolis.

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Metin Karakuş- İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, polis memuru.

Basın ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Metehan Aydın- Muğla’da görev yapıyor, polis memuru.

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesinde sendika kurma ve üye olma hakkı düzenlenmiş ancak bu maddenin, sendika hakkının kullanılmasında “Silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına” engel teşkil etmediği ifade edilmiştir. Yine Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 151 sayılı Sözleşmesi’nin 9. maddesinde sendikal hakların “Silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir” şeklinde ifade edilmiştir.

ANAYASA'YA DA AYKIRI

İç hukukumuzda ise sendika ile ilgili olarak; Anayasanın 51. maddesinde çalışanlar ve işverenlerin sendikaya üye olmaları hakkı düzenlenirken milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla kanunla sınırlanabileceği düzenlenmiştir. Kamu görevlilerinin sendika haklarını düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu’nun 15. maddesinde sendika üyesi olamayacak kamu görevlileri arasında polisler sayılmış, aynı maddenin (j) bendinde ise “Emniyet hizmetleri sınıfı ve Emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli, üye olamazlar ve sendika kuramazlar” hükmü düzenlenmiştir.

Emniyet Teşkilatı kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile sunduğu hizmetler kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda, sendikal haklar konusundaki talep ve girişimlerin de kanunlar çerçevesinde değerlendirilmesi bir zorunluluktur.

EVRAKLAR İADE EDİLDİ

Ankara Valiliği’ne 12.11.2012 tarihinde 7 personelimizin vermiş olduğu sendika kurulumu ile ilgili dilekçe hakkında;

  • Ankara Valiliği’nce 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu’nun hükmü gereği hukuken herhangi bir işlem yapılmadan başvuru evraklarının posta yoluyla iade edildiği bildirilmiştir.

  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 47’nci maddesinde kişi topluluklarının tüzel kişilik kazanabilmesi için kendileri ile ilgili özel hükümlerde belirtilen koşulları taşımaları gerektiği ve amacı hukuka aykırı olan kişi topluluklarının tüzel kişilik kazanamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

1 Mayıs2016Abdullah ÖcalanAlmanyaAmerika Birleşik DevletleriAnkaraAntalyaAvrupa BirliğiAydınBaşbakanBiber GazıBirleşmiş MilletlerCinnetFransaİngiltereİntiharİstanbulİsveçKonserManisaMuğlaPolisRomanyaŞehitTürk Kızılayımemurmemurlar
Görüş Bildir