Mustafa Çakır -Esnafın 'Big Brother'ı

-

Maliye, yeni POS cihazlarıyla mükelleflerin her anını izleyecek

Maliye, yeni POS cihazlarıyla mükelleflerin her anını izleyecek

Esnafa da ‘Big Brother’ geliyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın sorusu üzerine, seyyar EFT-POS cihazları ile yazarkasaların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değişiminin temmuzda başlayacağını bildirdi. Maliye Bakanlığı’nın, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla tüm mükelleflerin ekonomik faaliyetlerini anlık olarak izleyebileceği de ortaya çıktı. CHP’li Oran, “Bir anlamda Maliye de artık 'Big Brother' olacak. Bu, kötüye kullanılabilecek, risk barındıran bir işleyiş olarak ortada duruyor. Maliye bu bilgilerin güvenliğini sağlayamazsa rakip firmalar birbirlerini bu şekilde kontrol edebilecek ve haksız rekabet örnekleri çokça yaşanabilecektir” uyarısında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran kayıt dışılıkla mücadele stratejisi çerçevesinde yapılan düzenlemeye dayalı olarak 2.2 milyon adet yazarkasanın 2015 yılı sonuna kadar yeni nesil kasalarla değiştirileceği ve yazarkasa ile POS cihazlarının birleştirileceği bilgisinin doğru olup olmadığını Maliye Bakanı Şimşek’e sordu. Oran ayrıca, yeni nesil cihazlara anlık erişim sağlanabileceği için elde edilecek bir firmanın iş yapıp yapmadığı bilgisinin nasıl kullanılacağı sorusunu yöneltmişti. Bugün itibariyle POS ve yazarkasayı birleştiren cihazın üreticisinin tek firma (MT Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret AŞ) olduğu iddiasını gündeme getiren Umut Oran, sorularına şöyle devam etmişti:
"Bu bilgi doğruysa, bugün KDV hariç 590 dolara satılacağı belirtilen cihazı üreten söz konusu firma lehine toplamda 1 milyar 298 milyon dolarlık bir haksız rekabet, tekel konumu oluşmayacak mı, bu durumu nasıl önleyeceksiniz? 2008 yılında çıkartılan Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planına dayandığı belirtilen bu uygulama için yeterli üretimin yapılarak çeşitliliğin sağlanması adına niçin gerekli teşvikleri zamanında yapmadınız? Adı geçen firmanın, POS-yazarkasanın elektronik donanımını Japonya'da ürettirdiği ve Çin'de monte ettirdiği ve bugüne kadar 35-40 milyon dolan bu amaçla harcadığı belirtilmektedir. Bu cihazın Türkiye'de yerli işçi ve sanayi ile üretilmesi niçin sağlanmıyor?"

İlk uygulama 40 gün sonra

Önergeyi yanıtlayan Maliye Bakanı Şimşek, Maliye’nin, tıpkı 1984 romanındaki 'Büyük Ağabey' gibi herkesin her ekonomik adımını izlemeye başlayacağı bilgisini doğruladı. Şimşek, seyyar POS kullananlarla yol kenarı otopark hizmeti verenlerin birinci grupta yer alacağını ve bunlar için zorunlu uygulamanın 1 Temmuz'da başlayacağını, diğer mükellefler içinse zorunluluğunu 1 Ocak 2016'da başlayacağını bildirdi.

Maliye bilgileri anlık olarak görecek

Temmuzda kaç adet cihazın değişeceği konusunda bakanlıkta bilgi olmadığını, ancak diğer gruplarda toplamda 1,5 milyon adetlik bir cihaz değişikliğinin söz konusu olduğunu belirten Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara erişim sağlayabileceğini, mükelleflerle ilgili yapılacak denetimlerde kullanmak üzere anlık veya dönemsel mali bilgileri alabileceğini hatırlatarak, "Bilgiler, Gelir idaresi Başkanlığı'na şifrelenmiş olarak güvenli bir şekilde gelecek ve bu bilgilere üçüncü kişilerin erişememesi için gerekli teknik tedbirler alınacaktır" dedi.

Hafızası dolan 2014’te değiştirecek

Şimşek, yeni nesil cihazların mali hafızalarının en az 10 yıllık veriyi tutabileceğini, kapasiteleri dolunca içindeki veriyi en az 5 yıl saklayabileceklerini, mevcut yazarkasalardan mali hafızası dolanların 2014 yılı başında hurdaya ayrılacağ4ını bildirdi. Şimşek, firmaların yeni cihazları nereden temin edecekleri konusunda bir sınırlama bulunmadığını da aktardı.

3 firma yeni cihazı üretti

Yeni nesil cihaz modellerinden Maliye Bakanlığınca onaylananların Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlandığını ifade eden Şimşek, "Halihazırda üç ödeme kaydedici cihaz firmasının onay talepleriyle ilgili olarak TÜBİTAK ve TSE'de başlatılan teknik incelemeler devam etmekte olup, bu incelemelerin tamamlanmasını müteakip onayları verilecektir. Yeni talep gelmesi halinde bunlar Bakanlığımızca teknik incelemeler için mezkur kurumlara intikal ettirilecektir" diye konuştu.

1,5 milyar dolarlık maliyet söz konusu

CHP’li Oran Bakan Şimşek’in bu yanıtı üzerine yaptığı değerlendirmede, yazarkasa değişiminin 1.5 milyar dolara yakın bir maliyet ortaya çıkaracağını belirterek, küçük esnafın zorlanmaması için hükümetin acilen uygun kredi koşullarını yaratması gerektiğini söyledi. Umut Oran şöyle devam etti:

Niçin Çin’de değil de Türkiye’de üretilmiyor?

"Bu işin mali boyutunun dışında bir de veri güvenliği söz konusu olacak. Çünkü Bakan'ın da kabul ettiği gibi her firmanın o an ne kadarlık satış yaptığı eş zamanlı olarak Maliye tarafından görülecek. Yani bir anlamda Maliye de artık 'Big Brother' olacak. Bu, kötüye kullanılabilecek, risk barındıran bir işleyiş olarak ortada duruyor. Maliye bu bilgilerin güvenliğini sağlayamazsa rakip firmalar birbirlerini bu şekilde kontrol edebilecek ve haksız rekabet örnekleri çokça yaşanabilecektir. Umarım Maliye sözünü ettiği önlemleri tam olarak alır ve bu konularda bir suistimale yol açmaz. Öte yandan yabancı firmaları Türkiye'ye çağıran hükümetin bu kadar büyük paraların döneceği bu yeni nesil cihazların üretiminde yerli payını gözetmemesi ise büyük eksikliktir. Niçin Çin’de değil de Türkiye'de üretim yapılarak bu paranın yurt dışına çıkması önlenmiyor, bin kişi de Türkiye'de bu işte çalışsa, evine ekmek götürse fena mı olurdu?"

Bakanın yanıtı: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-20409sgc.pdf
Umut Oran’ın bir kısmı yanıtlanmayan soruları: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-20409s.pdf

Maliye Bakanlığı 'Big Brother' Olacak

Maliye Bakanlığı yeni nesil yazarkasalarla her hareketi izleyecek duruma gelecek. Yeni nesil yazarkasa değişiminde ilk etapta 1.5 milyon cihazın değişiminin olacağı, bunun da maliyetinin 1.5 milyar doları bulması bekleniyor. Yeni nesil yazarkasalarla Maliye her firmanın o an ne kadarlık satış yaptığını eşzamanlı olarak görecek. Bu aynı zamanda verilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı tartışmasını da beraberinde getirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “3. kişiler ulaşamasın diye tedbir alacağız” diye konuştu.

Maliye mevcut yazarkasaları değiştirip yeni nesil yazarkasalara geçerek yapılan her işlemi birebir online izler duruma gelmeyi planlıyor. Kasaların en önemli özelliği Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki veriambarı ile online bağlantılı olmaları.

Yeni nesil yazarkasalar her fiş sonlandığında fiş toplamı ve toplam KDV’yi günlük olarak hafızasına kaydedecek. Bu bilgiler Gelir İdaresi sistemlerine günlük ya da anlık olarak iletilebilecek. Günlük hafızada yer alan ancak mali hafızaya aktarılmamış verilerin değiştirilmesi engellenecek ve bu bilgiler hiçbir şekilde silinemeyecek. Hasılat, nakit, kredi kartı ya da başka şekilde ödeme türleri günlük hafızada yer alacak. Yazarkasalarda elektronik mühür olacak. Bu mühür fiziki müdahaleleri algılayacak, kapağın açılması ya da zorlanması gibi durumlarda cihaz devre dışı kalacak. Yeni yazarkasaların en önemli özelliği POS cihazları ile bağlantılı olması olacak. Yani kredi kartı ile bir işlem gerçekleştiğinde yazarkasa bunu görecek.

Tüm mükellefleri izleyebileceğiz Bakan Şimşek, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, seyyar pos cihazı kullananlar ile yol kenarındaki otoparklarda yeni nesil yazarkasaların 1 Temmuz 2013’te kullanılmaya başlanacağını bildirdi. Diğer tüm esnaf için 2016 başında kullanılmaya başlanacağını kaydeden Şimşek, mali hafızası dolan cihazların ise yıl sonundan itibaren yenilenmeyeceğini, hurdaya ayrılacağını bildirdi.

Haberin Tamamı İçin:

Mustafa Çakır -Esnafın 'Big Brother'ı

Önce seyyar POS makineleri, ardından tüm yazarkasalar yeni nesil araçlarla değiştirilecek. Maliye, tıpkı 1984 romanındaki 'Büyük Ağabey' gibi herkesin her ekonomik adımını izlemeye başlayacak.'Ya bu bilgiler rakiplerin eline geçerse' diye soran CHP'li Umut Oran, araç satışının kime yarayacağını soruyor.

Mustafa Çakır

Cumhuriyet - Seyyar EFT-POS cihazları ile yazarkasaların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değişimi temmuzda başlıyor. Maliye Bakanlığı, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla tüm mükelleflerin ekonomik faaliyetlerini anlık izleyebilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, “Her firmanın o an ne kadarlık satış yaptığı eşzamanlı olarak Maliye tarafından görülecek. Yani bir anlamda Maliye de artık ‘Big Brother’ olacak” diyerek bu bilgilerin güvenliği sağlanamazsa haksız rekabetin ortaya çıkacağına dikkat çekti.

CHP’li Oran, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, 2 milyon 200 bin yazarkasanın yeni nesil kasalarla değiştirileceği, yazarkasa ve POS cihazlarının birleştirileceği bilgisinin doğru olup olmadığını sordu.

Şimşek yanıtında, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların temel olarak EFT-POS özelliği olanlar ile basit/bilgisayar bağlantılı cihazlar olarak iki gruba ayrıldıklarına dikkat çekti. Cevaba göre seyyar POS kullananlarla yol kenarı otopark hizmeti verenler birinci grupta yer alacak ve zorunlu uygulama 1 Temmuz’da başlayacak. Diğer mükellefler için uygulama ise 1 Ocak 2016’da başlayacak. Bu yolla yaklaşık 1.5 milyon cihaz değiştirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara erişim sağlayacak. Mükelleflerle ilgili mali bilgileri anlık veya dönemsel olarak alabilecek. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için gereken önlemler alınacak. Yeni nesil cihazların mali hafızaları en az 10 yıllık veriyi tutabilecek. Kapasiteleri dolunca içindeki veriyi en az 5 yıl saklayabilecek. Şimşek, firmaların yeni cihazları nereden temin edecekleri konusunda bir sınırlama bulunmadığını söyledi.

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

2016ÇinCumhuriyet Halk PartisiİstanbulJaponyaKredi KartıMehmet ŞimşekUmut Oran
Görüş Bildir