Şike Davasının Gerekçeli Kararı Ne Anlama Geliyor?

-

Mahkeme Şike Davası Gerekçeli Kararını Açıkladı

Mahkeme Şike Davası Gerekçeli Kararını Açıkladı

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, ''futbolda şike'' davasına ilişkin 682 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.

Haberin Tamamı İçin:

Şikede gerekçeli karar açıklandı

Şikede gerekçeli karar açıklandı

Futbolda şike davasının 682 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı.

Şike davasının gerekçeli kararından 1:

Mahkememizce yapılan yargılama ve verilen hüküm; spor kulüpleri ve yönetimleri değil, tüm spor camiasına yönelik suç işleyen sanıklar ve onlara yüklenen teşvik ve şike suçlarına yöneliktir.

Şike davasının gerekçeli kararından 2:

Şike suçunun oluşması için, faillerin amacına ulaşmaları gerekmez. Önemli olan müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla menfaatin sağlanması veya bu hususta anlaşmaya varılmış olmasıdır.

Şike davasının gerekçeli kararından 3:

Telefon görüşmeleri tek başına delil olamaz ancak dosyada sadece telefon görüşmeleri bulunmamaktadır. Şike ve teşvik girişimlerine ilişkin telefon görüşmeleri, buluşmalar ve para nakli sözkonusudur

*Şike davasının gerekçeli kararından 4;**

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin bir örgüt olarak gösterilip kabul edildiği iddiaları, tamamen gerçek dışıdır.

Şike davasının gerekçeli kararından 5;

Bir kısım sanığın savunmaları, spor kulübünün temsil ettiği büyük toplumsal kitlenin desteğini almaya ve tümüyle kendilerini suçtan kurtarmaya dönük çaba olarak değerlendirilmiştir

Şike davasının gerekçeli kararından 6;

Suç işleyen bir kısım sanıkların, özellikle sanık Aziz Yıldırım'ın suçlarını perdelemek amacıyla diğer savunmalar yanında bu yöndeki savunmaları da dile getirdiklerini göstermektedir.

Şike davasının gerekçeli kararından 7;

Fenerbahçe, şike ve teşvik eylemlerinden haberdar dahi olmayan teknik adamının ve çoğu

futbolcusunun emek ve çabaları yanında, sanıkların üstün (!) gayretleri sonucu Trabzonspor ile aynı puanda olmasına rağmen ikili averaj üstünlüğü ile ligi şampiyon olarak tamamlamıştır.

Şike davasının gerekçeli kararından 8;

Liderliğini sanık Aziz Yıldırım'ın yaptığı suç örgütü, gevşek de olsa hiyerarşik ilişkiye dayalı bir yapı.

Şike davasının gerekçeli kararından 9;

Yönetim kurulunun bilgisi ve onayı dışında sadece Aziz Yıldırım'ın talimatı ile İlhan Ekşioğlu'na yapılan ödemelerin neredeyse tamamının şike ve teşvik eylemleri ile eş zamanlı olarak yapıldı

Şike davasının gerekçeli kararından 10 ;

Spor camiasında faaliyet yürüten menajer, futbolcu ve yöneticilerin kazandıkları gelirleri ciddi bir kontrolden geçirilmesi sağlanmalı

Haberin Tamamı İçin:

"Futbolun içinde mafya var"

"Futbolun içinde mafya var"

Futbolda şike davasının gerekçeli kararı açıklandı. 'Örgüt, şike ve teşvik' suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 48 sanık ile beraat eden 44 sanık hakkındaki gerekçeler İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlandı. 682 sayfalık gerekçeli kararda Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci ile üye hakimler Hikmet Şen ve Bülent Kınay'ın imzası bulunuyor.

Sanıkların isimlerinin ve kimlik bilgilerinin yazılı olduğu ilk 30 sayfanın ardından başlayan gerekçeli kararda ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şike operasyonun nasıl başlatıldığı anlatıldı. Gerekçeli kararda, iddianamedeki bazı delillerin, sanık savunmalarının ve duruşma savcısının verdiği mütalaanın ardından “Delillerin değerlendirilmesi ve Gerekçe“ bölümü 231. sayfadan itibaren yer aldı.

"İLGİ ARTINCA SPORDAKI SORUNLAR ORTAYA ÇIKTI"

XXI. Yüzyılda hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda insanların sosyal yaşamlarında spora daha çok zaman ayırmaya başlamış ve günlük yaşamda sporun daha çok alan kapsaması ile birlikte sporda ortaya çıkan sorunları daha çok arttığının belirtildiği kararda,“ Sporun profesyonel olarak icra edilmesine başlanmasıyla birlikte, spor sadece zevk için yapılan bir faaliyet olmaktan çıkıp meslek olarak değerlendirilen ve kazanç elde etme amacı güdülen bir uğraş haline de dönüşmüştür“ denildi.

“OYNANAN OYUN ARTIK FUTBOL

Kararda, futbolun içinde bulunduğumuz dönemin en etkili iktidar nesnelerinden bir tanesine dönüştüğünü belirtilerek, “Bir oyun olmanın ötesinde futbol, toplumsal yaşam içerisinde bir 'minyatür' model olarak işlev görmekte ve onun üzerinden toplumsal yaşama bir takım rol ve değer transferleri gerçekleştirilmektedir. İşte bu yüzden futbolun 'endüstriyel futbol' olarak adlandırılması sonrasında oynanan oyunun artık futbol olmadığının net bir biçimde dile getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Futbol, günümüzde sadece var olan statükonun korunmasına katkı sağlamamakta fakat aynı zamanda yeni dönemin ekonomik değerlerinin geniş kitlelere ulaştırılması ve benimsetilmesinde de etkili bir ajan konumunda bulunmaktadır.“ ifadeleri kullandı.

“FUTBOLLA SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İLGİSİ"

Futbol kulüplerinin tüm Dünya'da yarattığı gelirin yıllık 24 milyar dolara ulaştığı, ülkemizdeki futbol pastasının büyüklüğünün 820 milyon dolara yükseldiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, “Alan hakimiyeti bakımından dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir yaygınlık kazanan futbolda söz sahibi olma yarışı özellikle çıkar amaçlı suç örgütleri açısından dikkate değer bir boyut kazanmıştır. Nitekim soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilen deliller ve yine soruşturma ve kovuşturmaya tabi olmamakla birlikte bağlantı sebebiyle bir şekilde dosyaya intikal eden bilgi ve belgelerden çıkar amaçlı suç örgütü yönetici ve üyelerinin bu sahaya da el atmaya çalıştıklarını gözlemlenmiştir" denildi.

“MAFYA FUTBOLUN İÇİNDE YER ALIYOR"

Olgun Peker ve Sedat Şahin gibi kamu oyunda mafya olarak tabir edilen çıkar amaçlı suç örgütlerinin futbol camiası içerisinde yer aldıklarının vurgulandığı kararda, şöyle denildi; “Çıkar amaçlı suç örgütleri özellikle futboldaki transferlerden kolay ve yüksek miktarda para kazanma avantajı yanında futbol camiasında menajer olarak yada yönetici olarak yer almak suretiyle kamu oyunda tanınmış medyatik futbolcu-spor adamlarıyla ilişki kurmak suretiyle kamu oyuna kendilerini kabul ettirme ve legal alanda faliyet gösteriyor görüntüsü verme, bu vesileyle kamu oyunda iş adamı kimliğine bürünme şansına sahip olmakla kamu görevlileri nazarında da saygınlık kazanmayı amaçlamaktadırlar. Nitekim daha sonra bu saygınlık olası problemleri aşmada bir bağlantı kurma yolu olarak değerlendirilebilecektir. Burada asıl önemli olan boyut çıkar amaçlı suç örgütlerinin çok para kazanmasından ziyade özellikle hitap ettiği taban itibariyle yönlendirilmeye açık futbol seyircileri, özellikle taraftar gruplarının bu çıkar amaçlı suç örgütlerinin kontrolüne girmesidir."

“FUTBOL ASLA SADECE FUTBOL DEĞİLDİR"

Kararda, "Işte tam bu noktada idari ve adli tedbirlerle spor camiasında faaliyet yürüten menajer, futbolcu ve yöneticilerin bu faaliyetleri sonucu kazandıkları gelirleri ciddi bir kontrolden geçirilmesi sağlanmalı, yine çıkar amaçlı suç örgütlerinin bir şekilde taraftar gruplarını içerisine sızarak yada yönetimini ele geçirerek geniş bir tabanı olan taraftar gruplarını kontrolleri altında tutmaları engellenmelidir. İşte bu takdirde şiddetten, küfürden, kara paradan uzak, çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin boy gösteremediği temiz futboldan söz edilebilir. Özetle, Simon Kuper'in dediği gibi, “Futbol Asla Sadece Futbol Değildir'"ifadeleri kullanıldı

FENERBANÇE YÖNETİMİ ÖRGÜT OLARAK KABUL EDİLDİ İDDİALARI GERÇEK DIŞI"

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin bir örgüt olarak gösterilip kabul edildiği iddialarının gerçek dışı olduğunun ifade edildiği kararda; “Bir kısım sanıkların spor kulübünün temsil ettiği büyük toplumsal kitlenin desteğini almaya ve tümüyle kendilerini suçtan kurtarmaya dönük çaba olarak değerlendirilmiştir.“denildi.

“20 YÖNETICIDEN SADECE 4'Ü YARGILANDI“

Kararda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 asil ve 5 yedek olmak üzere toplam 20 yönetici bulunduğunun ancak bu yöneticilerden yalnızca suçla ilişkili oldukları belirlenen sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu ile Alaeddin Yıldırım hakkında kamu davası açılıp, ceza verildiği ifade edildi.

“YILDIRIM SUÇLARINI PERDELEMEK ISTIYOR“

Gerek soruşturma aşamasında ve gerekse kovuşturma aşamasında anılan sanıklar dışında Fenerbahçe Spor Kulubü Yönetim Kurulu Üyesi olan kişilerin suç örgütü kurma ve üye olma ile şike ve teşvik suçlarını işlediklerine dair herhangi bir delil ve emare elde edilemediğinin belirtildiği kararda, “Bu durum dahi sanıkların, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun yargılandığı yönündeki savunmalarını çürüttüğü gibi suç işleyen bir kısım sanıkların, özellikle sanık Aziz Yıldırım'ın suçlarını perdelemek amacıyla diğer savunmalar yanında bu yöndeki savunmaları da dile getirdiklerini göstermektedir. Demokratik bir hukuk devletinde suç isnadı altında bulunan bir kişinin, işgal ettiği makamlar ile temsilcisi olduğunu iddia ettiği toplumsal yapıların büyüklüğünün, adeta suçsuzluğuna karine olması gerektiğini savunması kabul edilebilir bir durum değildir “ ifadeleri yer aldı.

“YARGILAMA SPOR KULÜPLERINE YÖNELIK DEĞIL“

Yapılan yargılama ve verilen hükmümün spor kulüpleri ve yönetimlerine yönelik olmadığını dikkat çeken mahkeme kararında,“ Yargılama ve hüküm, centilmenlik ve sportmenlik çerçevesinde sürmesi gereken rekabet ortamını, sözde kulüpleri lehine avantaj sağlama çabası içerisine girerek, başta kendi kulüp taraftarları, alınlarının teriyle sahada mücadele eden sporcular, teknik heyet olmak üzere tüm spor camiasına yönelik suç işleyen sanıklar ve onlara yüklenen teşvik ve şike suçlarına yöneliktir“ dedi.

“ŞİKENIN SAHAYA YANSIMAMIŞ OLMASI" TESPİTİ GÖRECELİ

Haberin Tamamı İçin:

11 Maddede Şike Davasının Gerekçeli Kararı Ne Anlama Geliyor?

Futbolda şike davasının 682 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı. Kararda 'Fenerbahçe örgüt değildir' vurgulaması yapılırken Aykut Kocaman ve futbolcuların, bir takım yöneticilerin yaptığı şike ve teşvik girişimlerinden haberdar olmadığı ancak bu girişimler sonucu takımın Trabzonspor'un önünde averajla şampiyon olduğu belirtildi.

hürriyet.com.tr'de yer alan haber şöyle: Şike davasının gerekçeli kararında İBB futbolcuları İskender Alın ve İbrahim Akın ile ilgili olayın kupa finali öncesi transferden çok şike ile ilgili olduğu ifade edildi. Ünlü spor hukuku uzmanı Avukat Metin Ünlü, gerekçeli kararın ne anlama geldiğini hurriyet.com.tr okurları için madde madde değerlendirdi.

İşte şike davasının gerekçeli kararından önemli satır başları ve Metin Ünlü'nün yorumu:

Gerekçeli karar 1;

Mahkememizce yapılan yargılama ve verilen hüküm; spor kulüpleri ve yönetimleri değil, tüm spor camiasına yönelik suç işleyen sanıklar ve onlara yüklenen teşvik ve şike suçlarına yöneliktir.

Avukat Metin Ünlü'nün yorumu: Zaten kanunlar ve bütün mevzuat belli. Kanunlar kişilere değil, kurumlara yöneliktir.

Gerekçeli karar 2;

Şike suçunun oluşması için, faillerin amacına ulaşmaları gerekmez. Önemli olan müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla menfaatin sağlanması veya bu hususta anlaşmaya varılmış olmasıdır.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: 6222 yasanın 11.maddesi çok açık. Suçun oluşması için maddi ve manevi unsurların taraflar tarafından anlaşılmış olmasını yeterli görüyor. Yani iki kulübün yöneticilerinin anlaşması yeterli.

Gerekçeli karar 3;

Telefon görüşmeleri tek başına delil olamaz ancak dosyada sadece telefon görüşmeleri bulunmamaktadır. Şike ve teşvik girişimlerine ilişkin telefon görüşmeleri, buluşmalar ve para nakli sözkonusudur.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Mahkeme telefon konuşmalarının delillerini kabul edilebilir bir delil olduğuna kanaat getirmiş. Mahkeme ilginç bir yorumda bulunmuş. Yargıtay'ın görüşünü merak ediyorum.

Gerekçeli karar 4;

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin bir örgüt olarak gösterilip kabul edildiği iddiaları, tamamen gerçek dışıdır.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Yani tüm yönetim kurulunun bu işten haberi yok. Aziz Yıldırım ve diğer yargılanan sanıkların "Biz yönetim kuruluyuz, aramızda böyle konuşmalar yapılır" savunmasını mahkeme böyle değerlendirmiş ve "Siz 3-5 kişisiniz ve yönetim kurulundaki diğer üyelerden habersiz yapmışsınız. Yani siz kendi aranızda bir örgütsünüz" demiş.

Gerekçeli karar 5;

Bir kısım sanığın savunmaları, spor kulübünün temsil ettiği büyük toplumsal kitlenin desteğini almaya ve tümüyle kendilerini suçtan kurtarmaya dönük çaba olarak değerlendirilmiştir.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Bu karar verdiği hükmün altını doldurmaya yönelik sosyolojik bir gerekçe. Yargıtay tarafından bu kararın onanması halinde araştırmaya yönelik bir konu olacaktır.

Gerekçeli Karar 6;

Suç işleyen bir kısım sanıkların, özellikle sanık Aziz Yıldırım'ın suçlarını perdelemek amacıyla diğer savunmalar yanında bu yöndeki savunmaları da dile getirdiklerini göstermektedir.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Mahkeme, kendi suçlarını örtmek için sanıkların "Ama x kişisi de şike yaptı" demesini tutarlı savunma olarak görmemiş.

Gerekçeli karar 7;

Fenerbahçe, şike ve teşvik eylemlerinden haberdar dahi olmayan teknik adamının ve çoğu futbolcusunun emek ve çabaları yanında, sanıkların üstün (!) gayretleri sonucu Trabzonspor ile aynı puanda olmasına rağmen ikili averaj üstünlüğü ile ligi şampiyon olarak tamamlamıştır.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Yani, şikenin sahaya yansımasına gerek yok masa başında da bitmiş olabilir. Yıllar önce Aziz Yıldırım, "Şampiyonluk sahada değil masa maçında olunuyormuş" sözü bugün önüne geldi. Mahkeme eminin Yıldırım kullandığı cümleden etkilenmiştir.

Gerekçeli karar 8;

Liderliğini sanık Aziz Yıldırım'ın yaptığı suç örgütü, gevşek de olsa hiyerarşik ilişkiye dayalı bir yapı.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Örgüt hiyerarşik olması gerekir. Mahkeme Fenerbahçeli sanıkların hep "Biz yönetim kuruluyuz" demesi fakat yönetim kurulundaki diğer üyelerden hiçbirinin haberi olmaması bu söylemi çürüttüğünü açıklıyor.

Gerekçeli karar 9;

Yönetim kurulunun bilgisi ve onayı dışında sadece Aziz Yıldırım'ın talimatı ile İlhan Ekşioğlu'na yapılan ödemelerin neredeyse tamamının şike ve teşvik eylemleri ile eş zamanlı olarak yapıldı.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Şikenin sahaya yansımasına gerek yoktur. Maçın sonucunu saha dışında 3-4 kişi arasında parar vererek yaptığını açıklamış. Paraların verilmesi somut hale getirilmiş.

Gerekçeli karar 10;

Spor camiasında faaliyet yürüten menajer, futbolcu ve yöneticilerin kazandıkları gelirleri ciddi bir kontrolden geçirilmesi sağlanmalı.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Mahkemeyi tebrik ediyorum. Türkiye'nin kanayan yarasına parmak basmış. İnşallah bu gerekçeden ders alınır. Görev yine devlete düşüyor. Spor kulübü yasalarının tozlu raflardan çıkması lazım. Ve mahkeme futbolcuların aldıkları paraların net olarak açıklanması gerektiğini ifade etmiş.

Gerekçeli karar 11;

İBB Spor futbolcuları sanıklar İbrahim Akın ve İskender alın ile kurulan irtibatın transfer amaçlı olmadığı, transfer vaadiyle şikeye yönelik olduğu izahtan varestedir. Esas amaç her iki futbolcunun transferi değil, kupa finali öncesinde transferler edilecekleri bahanesiyle şike yapmaktır.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Burada hedef alınan kulüp Beşiktaş'tır. Beşiktaşlı yönetici Serdal Adalı ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun savunmasındaki söylediği "Biz futbolcularla transfer görüşmesi yaptık" ifadelerini mahkeme "Bu bir transfer görüşmesi değil, şike ve Türkiye Kupası'nı kazanmak için yapılan eylemler" olduğunu belirtti.

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Aykut KocamanAziz YıldırımBeşiktaş Jimnastik KulübüCasusFenerbahçeFenerbahçe Spor Kulübüİstanbulİstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul Büyükşehir BelediyesporTrabzonspor KulübüTürkiye KupasıYargıtayfutboloyuntransfer
Görüş Bildir