Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

KAN GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ- KİŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

-

KAN GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ- KİŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KAN GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ- KİŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dünyada kan
gruplarının dağılımı :

 

0 RH pozitif Her
100 kişiden 40´ı

0 RH Negatif Her
100 kişiden 7´si

A RH pozitif Her
100 kişiden 34´ü

A RH Negatif Her
100 kişiden 6´sı

B RH Pozitif Her
100 kişiden 8´i

B RH Negatif Her
100 kişiden 1´i

AB RH Pozitif Her
100 kişiden 3´ü

AB RH Negatif Her
200 kişiden 1´i

 

En eski kan
grubunun "0" grubu olduğunu belirtiliyor. "Herkes 0 grubuyken
insanlar çok küçük bir alanda yaşıyorlardı, aynı yemeği yiyor, aynı organizmaları
soluyorlardı ve bu yüzden değişim gereksizdi. Ancak nüfus arttığında ve göçler
hızlandığında değişimler ivme kazandı. Sonrasında gelişen A ve B gruplarının
geçmişi ancak 15 bin - 25 bin yıl öncesine uzanıyor. AB grubu ise çok
yenidir."

0 grubu
"avcı", A grubu "çiftçi", B grubu "göçebe" ve AB
grubu "modern" olarak değerlendiriliyor

 

Kan gruplarına
göre kişilik tahlili

 

0 grubu: Kendine
güven, cesaret.

A grubu: Sinirli
ve hassas.

B grubu: Uyumlu ve
yaratıcı.

AB grubu: En
çekici ve ilginç...

En cesur ve güçlü " 0" grubu

En cesur ve güçlü " 0" grubu

Bu kan grubu
taşıyan herkes gücü, dayanıklığı, kendine güveni, cesareti, sezgiyi ve tanrı
vergisi bir iyimserliği genetik hafızalarında taşırlar.Melodik mizaç özelliğine
sahiptirler. Bunlar yaşamın tadını en iyi çıkaran, dünya nimetlerinden en geniş
biçimde yararlanan kişilerdir. Hayati bir melodi gibi yaşar ve kavrarlar.

 

İçinde
bulundukları ortama çok iyi uyum gösterirler. Tüm insanlarla ve bütün
varlıklarla anlaşırlar. Onlara ters düşmeden, olumlu ilişkiler kurmayı başararak
yaşarlar. Bu engin uyum düzeni içinde, önlerine sunulan olanaklardan rahatlıkla
yararlanırlar.

 

Amaçladıkları
sonuca, büyük uğraşlara kalkışmadan, kolayca ulaşırlar. Onların bu
başarılarındaki en büyük etken, dış dünyayla, sudaki hidrojenle oksijen gibi
uyumlu olmalarıdır.

 

Modaya, havaya,
zamana hemen uyuverirler. Herhangi birine çok değişik ve ters gelebilecek bir
ortam düşünelim. Onlar bu ortam içinde dağılıp şaşırmaz, ürküp sinmez, bir
köşeye çekilip donup kalmazlar. Hemen uyum gösterirler. Sivri ve uç
düşünceleri, aykırı fikir ve eğilimleri yoktur.

Sağlıklı bir bünye
ve iyimserlikle desteklenmiş liderlik özellikleri (güç, etki, güvenirlik) ve
başarı için gerekli güdüler size kalan 0 grubu mirasıdır.

En paylaşımcı "A" grubu

En paylaşımcı "A" grubu

Kalabalık insan
toplulukları ve yerleşik ama daha kırsal yaşam gerilimleri baş edebilmek üzere
ortaya çıkmıştır. Psikolojik özelliklerinin bazıları, kalabalık çevresel
kitlelerin ihtiyaçlarına katlanabilmekle gelişir. Uyumlu mizaç özelliğine
sahiptirler. Bu grup içinde yer alanlar, duyan, hisseden, sürekli olarak
araştıran, çevrelerindeki kişiler ile bağlantı ve uyum sağlamaya çalışan
kişilerdir. Dış dünyadaki tüm değişikliklere karşı duyarlıdırlar. Ancak aşırı
duyarlılıkları, çevrelerinde büyük uyum güçlüğüne düştüklerinde onların geriye
doğru kaçmalarına ve içlerine kapanmalarına neden olur.

 

Uyumlular, içinde
bulundukları toplumun en ilgi çekici ve en renkli varlıklarıdır. Ancak dayanma
ve uyum sağlama yeteneklerinin yetersiz kaldığı ortam ve koşullarda çözülürler.
Acınacak, zavallı insanlar olurlar.

Büyük bir
olasılıkla, bu oluşumun içindeki bireyde olması gereken en önemli özellik,
paylaşımcı yapıdır. İlk A´lar, karmaşık bir hayatın meydan okumalarına karşı
duyarlı, kurnaz, istekli ve akıllı olmak zorundaydılar.

Ancak bütün bu
niteliklerin tek bir yapıda toplanması gerekiyordu. Belki de bu bugün bile
A´ların daha gerilimli bir yapıya sahip olmalarının bir nedenidir.
Sıkıntılarını içlerine atarlar.

Fakat
patladıklarında da dikkatli olmalısınız. O gruplarının çok başarılı olduğu
gerilimli ve sıkışık liderlik pozisyonlarına A´lar pek uygun değildir. Bu
onların lider olamayacakları anlamına gelmiyor. Ama içgüdüsel olarak, çıkar
gözeten liderliği istemezler.

A kan grubunda
diğer gruplardan daha az grip görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca virüslerin
etkisi, AB grubunda da diğer gruplara göre daha azdır.

 

En uyumlu "B "grubu

En uyumlu "B "grubu

Irkların
karışması, yeni topraklar ve yabancı iklimlerle karşı karşıya kalan ilk B
gruplarının yaşamlarını sürdürebilmek için uyumlu ve yaratıcı olmaları gerekiyordu.

B grupları
yerleşik A grupları kadar düzenli ve uyumlu bir konfora gereksinim duymazken O
grularından da daha az kararlılık sahibidirler. Bu özellikler B gruplarının her
hücresinde mevcuttur. Biyolojik olarak B gruplar diğer gruplardan daha uyumludur.
Ritimli mizaç özelliğine sahiptir. Davranışlarında akılcı, sistemli, düzenli ve
iradelidir. Başkalarının tepki ve eğilimlerini dikkate almaksızın, kendi
düşünce ve kararları doğrultusunda ilerler. Onu bir demiryolu üzerinde giden,
önüne çıkan engelleri ezen veya birlikte sürükleyen bir lokamotife
benzetebiliriz.

 

Çevrelerine egemen
olmak ve yönetmek isterler. Gözüpek, inatçı, otoriter ve serttirler. Mantık ve
irade, onlarda daima duygulardan daha önce gelir. Bu mizaca sahip bulunanların
tipi, asker, uzman ve danışmandır.

Bir çok yönüyle B
grupları bütün olası seçeneklerin en iyisine sahiptirler. A gruplarının
zihinsel ve duygusal olarak uyarılmış edimlerinin yanı sıra O gruplarının
saldırgan ve keskin fiziksel tepkilerine ait öğeleri de içlerinde
barındırırlar.

B gruplarının
farklı kişiliklerle daha kolay ilişkiye girebilmelerinin nedeni, genetik
doğaları gereği daha uyumlu olmalarındandır. Çünkü kendilerini rekabet ve
savaşlara karşı daha az eğilimli hissederler. Onlar diğerlerinin bakış
açısından da bakabilirler. Empati yetenekleri vardır.

En çekicisi "AB" grubu

En çekicisi "AB" grubu

Bu grup sinirli ve
hassas A´larla dengeli B´lerin birleşmesiyle oluşmuştur. Sonuç ise tinsel,
yaşamın özellikle sonuçlarının pek farkında olmadıkları bir takım etkenlerini
kucaklayan, biraz parça parça bir karakterdir. Kompleks mizaç özelliği
gösterirler. diğer üç mizacın tüm özelliklerini, karmaşık ve karışık bir
biçimde bu kümede yer alan kişilerde görülür. Bu üç özellik, farklı
yoğunluklarla bir arada bulununca, kişi birbiriyle uyuşmaz eğilimlerin elinde
adeta oyuncak olur.

 

Böyleleri,
dengeleri için gerekli olan dinamik bir düzenleme, güçlü bir irade ve iyi bir
disiplinle karşılaşana değin, çelişen, karmaşık duygu, düşünce ve eğilimlerin
elinde bocalayan, kaprisli, kararsız ve tutarsız bir kişi olur çıkarlar.
Bununla birlikte çevrelerine önem vermeleri, sosyal tutum ve yargıları
önemsemeleri, mantıklı düşünme yetisine sahip olmaları gibi olumlu yönleri
onları başarıya ulaştırabilir."

Çoğu kez onlar
detaylarla uğraşıp kendilerini yormazlar.. AB grubu, kan grupları arasında en
çekici ve en ilginç olanıdır. Ama onların doğal karizması ardında hep kırık
kalpler bırakır.

Kan grupları
arasında AB çok ender görülür.A grubuyla B grubunun karışmasından meydana gelen
bu kan grubuna dünya nüfusunun ancak %5 ´i dahildir.Ve de bu grup,kan
gruplarının en yenisidir.Bundan 10-12 yüzyıl öncesine kadar böyle bir kan grubu
yoktu.Doğudaki istilacı güçlerin batıdaki ülkeleri ele geçirmeleri üzerine
farklı uluslar birbirlerine karıştılar. Doğuyla batı uygarlığının karışması
sonucunda AB kan grubu ortaya çıktı. M.S. 900 yıllarından itibaren AB kan grubu
oluştu. A ve B gruplarındaki Avrupalılar´ın evlilik yoluyla bir araya
gelmedikleri kesindi. Ancak doğudan batıya akın başladıktan sonra farklı kan
grupları birleşebildi.

 

Kan grubu-Kişilik ilişkisi

Kan grubu-Kişilik ilişkisi

Kan gruplarının
insan kişiliği ile yakından ilgisi olduğu anlaşıldı. Japon uzmanlar farklı kan
gruplarının erkekler ve kadınlar üzerindeki etkilerini konu alan bir
araştırmasının sonuçlarını açıklarken, "İnsan vücudunun kimyası ile
kişilik arasında önemli bağlar var. Kan grupları bunlardan biri." dedi

A Grubu

A Grubu

A Grubu Kadını

 

Para harcamasını
çok sever. Seksi iç çamaşırlarına düşkündür. Çocukları çok sever ve çocuk
sahibi olduktan sonra eşini ihmal eder. Değişikliği seven biridir.

.

A Grubu Erkeği

 

Düzenli yaşamayı
sever. İyi bir dost ve konuşmacıdır. Birlikte olacağı kadını seçerken çok titiz
davranır.

B Grubu

B Grubu

B Grubu Kadını

 

İstek doludur.
Sekse hiç hayır demez.. Para konusunda eli ya çok açıktır ya da cimridir

.

B Grubu Erkeği

 

Özgürlüğünün
sınırlanmasından nefret eder. Kadınlara saygısı sonsuzdur. Hep neşe dolu bir
aileye sahip olmak ister. Yemek konusunda son derece titizdir.

 

AB Grubu

AB Grubu

AB Grubu Kadını

 

Erkeklerin
yüreğini hoplatan elbiseler giymeye bayılır. Para konusunda tutumludur. Yemek
pişirmekte, mükellef bir sofra hazırlamakta üzerine yoktur.

 

AB Grubu Erkeği

 

Aile içinde
mutlaka sözünün dinlenmesini, isteklerinin yapılmasını ister. Hoşgörülü ve
kararlıdır. En iyi aşıklar bu gruptan çıkar. Eşine ev işlerinde yardım etmekten
çekinmez.

 

0 Grubu

0 Grubu

0 Grubu Kadını

 

Mutfak
masraflarından kısarak kendine hoş elbiseler alır. Çocukları biraz ele avuca
geldiğinde hemen çalışma hayatına dönmek, toplumdaki yerini almak ister. Yemek
yapmakla fazla uğraşmak istemez. Pratik yemekleri tercih eder.

 

0 Grubu Erkeği

 

Aşık olduğu zaman
birlikte olduğu kadını çok kıskanır. Kalabalığı sevmez. Son derece hareketli,
çalışkan ve hırslıdır. Sevgilisine veya eşine sık sık hediye almayı sever.

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
sciencesoldier

güzel içerik olmuş. ama kan grubu özelliklerimi taşımamam da ayrı ironi :)

Görüş Bildir