İşte Yeni Müfredat

 > -

Dersler oyunla öğretilecek

Dersler oyunla öğretilecek

Velilerin ‘66 ay’ çilesi devam ederken birinci sınıf öğrencileri için uygulanacak uyum ve hazırlık çalışmalarına ilişkin kitap hazırlandı. Çocuklar Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi’ni oyunla öğrenecek. Sudoku, tangram ve mandala gibi oyunlar oynayacak.

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran 4+4+4 sistemiyle bu yıl okula başlayacak 66 ayını tamamlayan öğrencilere ilk 3,5 ay uygulanacak uyum ve hazırlık çalışmalarına ilişkin kitaplar hazırlandı. Buna göre çocuklar ilkokul 1. sınıfa; boyama, çizgi birleştirme, eşleştirme, resimler arası farkları bulma gibi oyunlarla uyum sağlamaya çalışacak. Oyunlarda, çocuklardan; sesleri dinlemesi, algılaması, ayırt etmesi ve duyduğunu anlatabilmesi istenecek. Çocuklara olay sıralama, hikaye oluşturma, günlük basit sorunlara çözüm bulma gibi mantık geliştirme egzersizleri yaptırılacak. Yeni müfredata göre 3,5 aylık süre boyunca çocuklara yalnızca “a” ve “e” harfleri ile 1’den 10’a kadar rakamlar öğretilecek. Çocukların zeka gelişimi için, sudoku, tangram ve mandala gibi oyunlar ders içi etkinlik kapsamına alınacak. Çocukların günlük hayatta karşılaşacakları basit bilgiler de çocuklara anlatılacak.

14 HAFTALIK

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kitabı, ilk 14 haftalık süreyi kapsıyor. Uyum ve hazırlık çalışmalarını içeren Öğretmen Kitabı’nın giriş bölümünde, öğretmenlere, ilkokul 1. sınıfa doğrudan okuma yazma çalışmalarıyla başlamak yerine, çocuklara keyif alacakları sınıf içi oyunlar düzenlenmeleri, boyama ve çizme etkinlikleri, kesme yapıştırma çalışmaları yaptırmaları ve müzikli oyunlar oynatmaları önerildi.

UYUM VE HAZIRLIK

Yeni müfredata göre Türkçe dersi, uyum ve hazırlık çalışmaları süresince “görsel okuma, dinleme, sesleri tanıma, ses benzerliği, iletişim kurma, görsel algının geliştirilmesi, dikkat becerilerinin geliştirilmesi, ses farkındalığı ve yazı bilincinin oluşturulması, çizgi çalışmaları gibi becerilerin yapılandırılması”nı kapsayacak.

Hayat Bilgisi dersi kapsamında genel olarak sınıfına ve okuluna uyum; kendini, arkadaşlarını ve okulunu tanıma, sınıf ve okul kurallarını öğrenme, özbakım becerilerini edinme, değerleri tanıma, günlük yaşam becerilerinin yanı sıra, araştırma ve yeni şeyler öğrenme isteğinin kazandırılması gibi becerilerin edinimi sağlanacak.

ALGIYI DESTEKLEME

Matematik dersi kapsamında da öğrencilerin muhakeme yapma ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla sıraya koyma, kıyaslama, hatırlama, eşleştirme, günlük hayatta sayıları kullanma, basit ölçme çalışmaları yapma, nesneleri gruplama, örüntü tamamlama, görsel algıyı destekleme gibi çalışmalar yapılacak.

Öğretmen Kılavuz kitabında, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okulun ilk günlerinde onların kaygılarını azaltmak için yapılması gerekenler de sıralandı. Uyum haftası süresince öğrencilere, teneffüsün ders arası olduğunu, teneffüsün oynama, tuvalete gitme, burun silme, su içme, bir şeyler yeme gibi ihtiyaçları karşılamak için gerektiğini, zille başlayıp ve zille bittiğinin açıklanması önerildi.

Uyum haftasında öğrencilere boyama ve müzik etkinlikleri yaptırılacak, “Kutu Kutu Pense, Çömel Kurtul, Yuvarlanan Toptan Kaç, Salyangoz Oyunu” gibi oyunlar oynatılacak.

‘Zor gelebilir’ uyarısı

Etkinliklerin kolaydan zora, basitten karmaşığa, yakından uzağa öğrenme ilkelerine göre tasarlandığı ancak yine de bazılarının öğrencilere kolay, bazılarının ise zorlayıcı gelebileceği belirtilen kılavuz kitapta, bu durumda öğretmenlerin etkinlikleri öğrencilerin gelişim özelliklerine, okul veya sınıfın olanaklarına göre değiştirebileceği belirtiliyor. Kitaba göre, matematik etkinlikleri, hem matematiğin doğal yapısı hem de çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak “oyun” teması dikkate alınarak tasarlandı.

Yalnızca ‘a’ ve ‘e’

Öğrenciler için hazırlanan kitaplar ile çocukların boyama, çizgi birleştirme, eşleştirme, resimler arası farkları bulma gibi oyunlarla, ilkokula uyum sağlaması amaçlanacak.

Oyunlarda çocuklardan sesleri dinlemesi, algılaması, ayırt etmesi ve duyduğunu anlatabilmesi istenecek. Bunun yanı sıra çocuklara olay sıralama, hikaye oluşturma, günlük basit sorunlara çözüm bulma gibi mantık geliştirme egzersizleri yaptırılacak. Yeni müfredata göre 3,5 aylık süre boyunca çocuklara yalnızca “a” ve “e“ harfleri ile 1’den 10’a kadar rakamlar öğretilecek.

DUA, ZİKİR VE SECDE 6. SINIFTA BAŞLIYOR

Yeni eğitim sisteminde 5. sınıftan itibaren haftada 2’şer saat seçmeli olarak okutulacak Kur’an-ı Kerim ve Siyer derslerinin müfredatlarının ayrıntıları belli olmaya başladı

inShare0Yorum: 0

Buna göre, Kur’an dersinde öğrencilere Kur’an’ın nasıl okunacağı detaylarıyla öğretilecek. Kur’an dersi kapsamında okuması da yazması da karmaşık olduğu bilinen Arapça harfler ve kullanım şekilleri öğrencilere tek tek anlatılacak. Talim Terbiye’nin onayından geçen Kur’an-ı Kerim dersi müfredatına göre, derste öğrencilere Kur’an-ı Kerim’in nasıl okunacağı öğretilerek, öğrencilerin kitabın mesajını kavraması sağlanacak.

  • 5. sınıf: Öğrenciler “Kur’an-ı Kerim’i niçin okumalıyız?” sorusuna yanıt arayacak. “Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım” ünitesinde Kur’an kıssaları, duaları, kavramları hakkında bilgi edinecek. Arapça harfler, harflerin okunuşu öğrencilere tek tek öğretilecek. Kur’an okumayı öğrendikleri zaman ise Bakara suresini okumaları; subhaneke, salli barik, ihlas, kevser gibi duaları da ezberlemeleri sağlanacak.

  • 6. sınıf: Kur’an-ı Kerim’i güzel okumanın önemi aktarılacak. Öğrencilere tevcit, yani “kurallarına göre güzel okuma” dersi verilecek. Dua, zikir, tesbih ve secde kavramları hakkında bilgiler de bu ders kapsamında öğrencilere aktarılacak. Bakara ve Yasin surelerini okuyacak, Amentü, Felak, Nas gibi sureleri ezberleyecek.

  • 7. sınıf: Kur’an-ı Kerim’in islam dinindeki yerini öğrenecek; mesajını anlamaya çalışacak. Yıl boyunca Kur’an okuma çalışmalarında da aşama kaydedilecek. Böylece harfleri uzatma, harflere vurgu yapma gibi bilgilerle, öğrencilerin Kur’an’ı daha profesyonelce okuması sağlanacak. Kafirun, Fil, Kureyş, Maun sureleri ezberlenecek.

  • 8. sınıf: Hz. Yakub, Hz. Yusuf gibi peygamberlerin kıssaları öğrencilere aktarılacak. Furkan, Rahman, Cuma gibi ayetlerin okunacağı derste, Asr, Kadir suresi ve Ayetül Kürsi anlamlarıyla birlikte ezberlenecek.

Hz. Muhammed’in hayatı 5. sınıfta

Dersin seçmeli olarak alınabileceği ilk yıl olan 5. sınıfta, Hz. Muhammed’in temizlik anlayışı işlenecek. Peygamberin temizliği, Allah inancının bir gereği olarak gördüğü vurgulanacak. Hz. Muhammed’in yıkanma, saç bakımı, tıraş olma, tırnak kesme, tuvalet adabı, el ve yüz temizliğine ilişkin söz ve uygulamaları öğrencilere açıklanacak. 6. sınıfta ise öğrenciler, Hz. Muhammed’in beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olacak. Peygamberin beslenmede ölçülü davrandığı, yiyecekleri israf etmediği, hijyene önem verdiği anlatılacak. 7. sınıfa geldiklerine ise Hz. Muhammed’in neler giydiğini, kılık kıyafete verdiği önemi öğrenecek. 8. sınıfta ise Hz. Muhammed’in eğlence ve spor anlayışı işlenecek. Peygamberin insanları spora nasıl teşvik ettiği, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenlediği öğrencilere anlatılacak.

Uzakdoğu oyunları müfredatta

Kitapta çocukların sayılarla oynanan zeka oyunu “sudoku”; taş, kemik, plastik veya tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki yedi adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı “tangram” ve Hindistan kökenli; şekilleri belli bir düzene göre boyama esasına dayanan “mandala” etkinliklerine de yer verilecek. Çocuklara günlük hayatta karşılarına çıkabilecek bazı basit bilgiler de yine 1. sınıfta aktarılacak. Örneğin, tavuğun nasıl yumurtladığı, denizden balığın nasıl tutulduğu çocuklara kes-yapıştır yöntemiyle öğretilecek.

‘Ali gel’ ve ‘Ayşe git’ tarih oldu

Eskiden okuma fişlerinde sıklıkla kullanılan Ali, Ayşe gibi geleneksel isimler de, hazırlanan yeni ders kitapları ile birlikte tarih oldu. Çalışma kitabında yer alan etkinlikler, “Bilge” adlı karakter üzerinden düzenlendi. Kitaplarda geçen diğer isimler de günümüzde yaygın kullanılan isimlerden seçildi. “Emel, Efe, Arda, Ege, Ela” gibi isimlerdeki karakterler de kitapta yer aldı.

Çalışma Kitabı’nda ilkokul birinci sınıf öğrencileri için tangram, sudoku ve mandala gibi oyunlar hazırlanmış.

**Peki uzmanlar ne dedi?

66 aya uygun ama büyük olanı soğutur**

- Prof. Dr. Haluk Yavuzer (İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı ve Çocuk Psikolojisi Uzmanı): Bu 14 haftalık süre boyunca uygulanacak müfredat, 84 aylık çocukların okulda sıkılmasına, soğumasına neden olacak. Belki de buna bağlı okul fobisi yaşayabilecek. Öte yandan burada bir zorlama var. Öğretmenler, okulların fiziki yapıları bu müfredata uygun olmadığı için ciddi manada zorlanacaklar. İnşallah 1 sene geciktirme yoluna gidilir.

- Sevil Yavuz (Uzman Pedagog): Bu müfredatta MEB, anasınıfı müfredatını kullanmış. Ancak bu müfredat, sınıflarda yuvarlak masayı gerektirir. Şubelerin, öğretmenlerin çocuklarla tek tek ilgilenebilmesine fırsat tanıyacak kadar az sayıda öğrenciden oluşması gerekir. Öğretmenlerin okul öncesi eğitim formasyonuna sahip olması gerekir. 60-66 aylık çocukların duygusal gelişimleri, ilkokul için hazır değil. İngiltere’deki sistem kopyalanmış görünüyor ama Türkiye buna hazır değildi.

- Prof. Dr. İrfan Erdoğan (Eski Talim Terbiye Kurulu Başkanı): Müfredatta herhangi bir sorun yok. Talim Terbiye Kurulu detaylı bir program sunmasa bile, sınıf öğretmenleri okul öncesi yaşta çocuklara uygun eğitim verebilir. Çalışma kitabında öğrenciler için çizilen çerçevenin uygun olduğunu düşünüyorum. Sınıf sayısı da öğrenci sayısı da üç aşağı beş yukarı belli. Öğretmenlerin öğrencilere ilgi göstermesinde sorun çıkmaz.

Haberin Tamamı İçin:

Cin Ali gitti, matematikçi Bilge geldi

Cin Ali gitti, matematikçi Bilge geldi

4+4+4 sistemiyle birlikte merak konusu olan yeni müfredat açıklandı. Bu yıl ilk kez okula başlayacak olan 60/66 aylık öğrenciler için hazırlanan müfredata ‘Ellerim Tombik Tombik’ ve ‘Yerden Yüksek’ gibi oyunlar da girdi.

Öğretmenler öğrencileri okula şarkılar söyleyerek alıştıracak. “Tuvalete teneffüste gidilir” kuralı da öğretmenlerin öğretecekleri konular arasına girdi.

Ellerim tombik tombik müfredata girdi

1-4. sınıflarda uygulanacak ‘Oyun ve Fiziki Etkinlikler’ dersinde uygulanacak oyunlar da belli oldu. Oyunlardan bazıları şöyle: Yağ Satarım Bal Satarım, Köşe Kapmaca, Kurbağa Havuzu, Üç Küçük Kuzu, Bovling, Taş Taş Üstüne, Pazara Gidelim, Ellerim Tombik Tombik, Mikrop, Temizlik, Yerden Yüksek’

*Tuvalete teneffüste gidilir. İlkokul 1. sınıfa başlayacak sınıflarda eğitim verecek olan öğretmenler için de bir uyum kitabı hazırlandı. İlk 3 ay uygulanacak uyum haftasında kart sisteminin nasıl kullanılacağı tek tek açıklandı. Çocukların okulda geçirecekleri zaman dilimini onlar için somutlaştırmanın oldukça önemli olduğunu belirtilerek, “Bu durum onların kaygılarını azaltacaktır” denildi. Sanat, oyun ve müzik etkinlikleri için öğretmenlerden kart hazırlamaları istendi. Hangi etkinlik yapılacaksa bu kart tahtaya yapıştırılacak. Kart tahtadan indirildikten sonra çocukların dikkati saate verilecek ve “Etkinliklerimiz bitti, şimdi evlerimize gitme zamanı” denilecek.

Öğretmenler öğrencilere teneffüsün ders arası olduğunu, oynama, tuvalete gitme burun silme, su içme gibi ihtiyaçların karşılanması için gerektiğini anlatacaklar. Zil ile başlayıp zil ile bittiğini de açıklayacak olan öğretmenler teneffüse öğrencileri şarkı söyleyerek alıştıracaklar: “Zil çaldı, 1-A yanımda toplandı” gibi.

Matematik etkinlikleri ‘Bilge’ karakteri üzerinden öğretilecek. ‘Bilge’ karakterinin yanı sıra ‘Emel, Efe, Arda, Ege , Ela” gibi isimlerdeki karakterler de yer alıyor.

*Kurmanci, Zazaca, Adigece ve Abhazca dersi

10 öğrenciden talep gelmesi halinde Kurmanci, Zazaca, Adigece ve Abhazca sınıfı açılacak. Kurmançi ve Zazaca derslerinin müfredatının hazırlanmasında, üniversitelerdeki uzmanlardan destek alındı. Adigece ve Abhazca içinse sivil toplum örgütlerinin yardımlarına başvuruldu. Derslerin bu yıl kitabı yok, ders materyalleri kullanılacak ama seneye kitap basılması planlanıyor.

MEB , 4 +4+ 4 eğitim sistemi kapsamında ortaokullarda bu eğitim-öğretim yılından itibaren seçmeli okutulmaya başlanacak Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kur’an-ı Kerim derslerinin nasıl işleneceğine ilişkin müfredatını hazırladı.

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

4+4+4HindistanİngiltereİstanbulKitapÖğretmenmüzikolayoyun
Görüş Bildir