İsrail’in Filistin Halkına Yüzyıllardır Yaşattığı Zulmü Baştan Sona Anlatıyoruz!

563PAYLAŞIM

Yine girdik suskunluk sarmalına...

Kaynak 1, 2, 3, 4

Bildiğiniz üzere 7 Mayıs akşamı Mescid-i Aksa'daki teravih namazında İsrail polisi tüm cemaate ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmiş ancak tüm dünya yaşanan bu felakete sessiz kalmayı tercih etmişti.

twitter.com

Ancak bu yeni bir durum değil. İsrail hükumeti yıllardır Filistin halkına bu zulmü reva görüyor. Peki bu ne zaman başladı? Bu içerikte gelin hep birlikte 200 yıl boyunca neler olmuş, bu olayların miladı ne inceleyelim.

Öncelikle bu durumun çok daha eskiye dayandığını belirterek başlayalım. 1917'den 1948 yılına kadar İngiliz mandası, Filistin'deki bir Yahudi devletinin kurulması için gereken zemini oluşturmaya başladı.

1799 - Napolyon, Filistin'in Yahudilerin anavatanı olduğunu söyledi.

 • 1882 - Filistin'de büyük bir siyonist yerleşim olan Rishon Le Zion kuruldu.

 • 1885 - Siyonizm kelimesi ilk kez kullanıldı.

 • 1896 - Theodor Herzl, bir Yahudi devletini kuracaklarını 'Der Judenstaat' ile yayınladı.

 • 1897 -  İlk siyonist kongre İsviçre'de yapıldı ve ilk organizasyonlar kuruldu.

1907 - Siyonist lider Haim Weizmann Azriel sonrasında Irak Kralı olan Faysal bin Hüseyin ile beraber ilk kez Filistin'i ziyaret etti.

twitter.com
 • 1908 -  Filistinli yazar Najib Nassar, siyonizme karşı yayın yapan 'Al-Karmel' gazetesini kurdu.

 • 1915 -  İngiliz bir kabine üyesi olan Herbert Samuel, Filistin’deki siyonist tutumu destekleyen gizli bir genelgeyle Filistin’in geleceğini yazdı.

1916 - Orta Doğuyu İngilizler ve Fransızlar arasında paylaştıran Sykes-Picot Anlaşması gizlice yapıldı.

twitter.com

1917 - Balfour Deklarasyonu yazıldı. İngilizler bu toprakların 'Yahudilerin milli yuvası' olacağını vadetti.

"Majestelerinin Hükümeti adına size bildirmekten mutluluk duyarım ki, Yahudi Siyonist emellere sempatiyi belirten ekteki deklarasyon kabineye sunulmuş ve kabul edilmiştir. Majestelerinin Hükümeti, Filistin’de Yahudiler için bir milli yurt kurulmasını uygun görmekte olup bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Şurası açıkça anlaşılmalıdır ki, Filistin’deki Yahudi olmayan toplumların sivil ve dini haklarına ve Yahudilerin diğer ülkelerde sahip oldukları hak ve politik statülerine halel getirebilecek hiç bir şey yapılmayacaktır. Bu deklarasyonu, Siyonist Organizasyonun bilgisine sunarsanız müteşekkir olurum."

 • 1919 - Washington’da Filistin’in geleceği için King-Crane Komisyonu kuruldu.

1922 - Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti), Filistin’deki İngiliz mandasını kabul ve Filistin’in Yahudilerin anavatanı olmasına yardım etti.

twitter.com
 • 1929 - Filistin’e Yahudi göçünün artırılmasına karşı ilk kitle direnişi olan Buraq Ayaklanması (Thawrat al-Buraq) yapıldı. 

 • 1933 - Filistin’e yapılan Yahudi göçüne karşı birçok ayaklanma vuku buldu.

 • 1935 - Filistinli devrimci lider İzz Ad-Din El Kasam, İngiliz güçleri tarafından öldürüldü.

 • 1936 - Filistin'e Yahudilerin yaptığı bu göçü engellemek için Filistin halkı altı aylık bir grev yaptı.

1937 - Peel Komisyonu Filistin'in bölünmesini teklif etti. Ülke Yahudi ve Arap devleti olarak ikiye ayrılacak ve rapora göre Kudüs, Beytüllahim, Nasıra, Celile ve Akabe Körfezi’nin girişi manda yönetiminde kalacaktı.

twitter.com
 • 1938 - Silahlı siyonist bir grup olan Irgun, Filistinlilere saldırmaya ve onlarla çatışmaya başladı.

 • 1939 - İngiltere üç yıl süren Arap Baharı’nı tarumar etti.

 • 1946 - Irgun, Kudüs’deki King David Oteli’ne baskın yaparak 91 kişiyi katletti.

Artık İsrail haline gelen Filistin topraklarındaki Filistinlilerin %80'inden fazlası sürüldü ve ülkenin %80'i siyonistler tarafından ele geçirildi.

twitter.com

1947 - Birleşmiş Milletler tarafından Filistin için bir bölünmeye neden olan 181 kodlu ‘Barış’ Planı kabul edildi ancak Filistin halkı bu planı reddetti.

 • 1948 Ocak - Silahlı bir siyonist grup olan Haganah, Kudüs’teki Semiramis Oteli’ni bombaladı. Olayda 20’den fazla kişi öldürüldü.

 • 1948 Şubat - Siyonist güçler, Haifa yakınlarındaki Qisarya köyüne ‘etnik arındırma’ yapmak amacıyla saldırdı. *Bu etnik arındırmanın en erken örneklerinden biridir.*

 • 1948 Nisan - Stern ve Irgun güçleri Kudüs yakınlarındaki Dayr Yassin köyündeki Filistinlileri katletti.

 • 1948 Mayıs - İsrail devleti kuruldu, bu da bölgesel çatışmaların başlamasına neden oldu. ABD ve Sovyetler Birliği, İsrail’i resmen tanıdı.

 • 1948 Ağustos - Stern, İsveçli bir diplomat ve Birleşmiş Milletler’in Kudüs’teki arabulucusu Folke Bernadotte’yi katletti.

1948 Aralık - Birleşmiş Milletler, Filistinlilerin göç etmek durumunda kaldıkları topraklara geri dönmelerini, kutsal mekanların korunması ve Kudüs’ün uluslararası bir yönetime geçmesini ifade eden 194 sayılı kararı onayladı.

twitter.com
 • 1949 Şubat- Temmuz - İsrail ile komşu olan Arap ülkeleri (Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır) arasında silah anlaşmaları imzalandı.

 • 1949 Aralık - Birleşmiş Milletler, Filistinli mülteciler için Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nı kurdu.

1948 yılında yaşanan olaylardan sonra 150 bin Filistinli İsrail’de kaldı ve vatandaşlık verildi ancak 1966 yılına kadar Filistinliler askeri yönetime tabi tutuldular.

1967 yılında Batı Şeria ve Gazze’nin zabtından sonra İsrail hükumeti, işgal atındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinliler üzerinde bir askeri kontrol başlatmış oldu.

1950 - Ürdün, Batı Şeria’nın idari kontrolünü aldı.

 • 1956 - İsrail devleti Qalqilya, Kufr Qassem ve Khan Younis köylerinde yaşayan Filistinlileri katletti.

 • 1964 - Filistin Kurtuluş Örgütü, Kahire’de kuruldu.

 • 1966 - İsrail, As-Samu köyündeki Filistinlileri katletmeye devam etti.

 • 1967 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesi için 242 sayılı kararı çıkardı.

 • 1967 - İsrail, Gazze ve Batı Şeria’da dahil olmak üzere Suriye’nin Golan Tepeleri’ni, Mısır’daki Sina Yarımadası’nı ve Filistin’in geri kalanını işgal etti.

İsrail’in Filistin’in geri kalanını işgal etmesinden hemen sonra Batı Şeria ve Gazze’de yerleşim yerleri inşa edilmeye başlandı.

twitter.com

Burada yaşayan Yahudilerin İsrail ordusunun himayesi altında silah taşımasına izin verildi. 1987 yılında 20 yıllık işgalin ardından Birinci İntifada işgal altındaki Filistin topraklarında başladı.

1970 - İsrail, Ürdün’deki Filistinlilere saldırdı. (Kara Eylül Olayları)

 • 1973 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ekim Savaşı'nın (Yom Kippur Savaşı) ardından İsrail’in işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesi çağrısında bulunan 338 sayılı kararı onayladı. 

 • 1974 - Arap Birliği, Filistin Kurtuluş Örgütü’nü Filistin halkının yegane temsilcisi olarak kabul etti. 

 • 1976 - İsrail, Filistinli vatandaşların bin hektarlık arazilerine el koydu. Bu duruma direnen kitlesel örgütlenmelerin yaptıkları protestolar bastırıldı. Toprak Günü ilan edildi, ve bugün İsrail’in işgaline karşı direnişin adeta bir sembolü haline geldi.

1978 - İsrail ve Mısır Camp David Sözleşmesi’ni imzaladı. Bu anlaşmayla beraber ilk kez bir Arap ülkesi İsrail'i resmen tanımış oldu.

twitter.com
 • 1982 - İsrail, Lübnan’ı işgal etti. 

 • 1982 - Birleşmiş Milletler, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nü ilan etti. 

 • 1987 - İşgal edilen Filistin topraklarındaki birinci intifada başladı.

 • 1988 - Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail devletini kabul ederek 242 ve 338 sayılı kararları resmen tanıdı. 

 • 1991 - Madrid Barış Konferansı yapıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te sonuçlanan gizli müzakereler, modern Filistin tarihinin oluşmasını sağladı. Oslo Anlaşmaları barış için umutları artırdı.

Tabii nereden baktığınıza da bağlı…

1993 - Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail, geçici öz-yönetim düzenlemelerine ilişkin ilkeleri içeren I. Oslo beyannamesini imzaladı.

 • 1995 - Filistin Kurtuluş Örgütü ve İsrail, Batı Şeria ve Gazze’nin belirli bölgelerinde Filistinliler özerklik verilmesine dair II. Oslo Anlaşmasını imzaladı.

 • 1997 - Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail, İsrail güçlerinin Hebron’dan çekilmesini gerektiren bir anlaşma imzaladı. 

 • 2000 - Filistin Kurtuluş Örgütü ve İsrail, Camp David Sözleşmesi’ni yineledi.

 • 2002 - İsrail, ikinci intifada’nın Batı Şeria'daki Filistin şehirlerini işgal etti.

2004 - Filistin Kurtuluş Örgütü başkanı Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf al-Qudwa al-Husseini yani sık bilinen adıyla Yaser Arafat öldü.

 • 2005 - İsrail, Gazze’de ‘çözüm’ sürecine başladı.

 • 2006 - Lübnan’da İsrail ile Hizbullah arasında savaş çıktı. 

 • 2008- Barış aktivistleri Gazze’ye iki gemiyle giderek demir attı ve İsrail’in uyguladığı blokajı engelledi. 

 • 2008 - İsrail’in Gazze’ye saldırması üzerine Gazze Savaşı başladı. (Operation Cast Lead)

 • 2012 - İsrail, Gazze’ye bir kez daha saldırdı. (Operation Pillar of Defense)

 • 2014 - İsrail 1967’den bu yana Gazze’ye yönelik en büyük saldırıyı yaptı. (Operation Protective Edge)

 • 2015 - İsrail, Kenesset için erken seçim yaptı ve Likud Partisi’nden Benjamin Netanyahu tekrar kazandı.

Peki 2014’ten bu yana neler oldu?

 • 2015 - İsrail’in, Avrupa Birliği’nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinden gelen malları İsrail'den değil de yerleşim yerlerinden geldiği şeklinde etiketleme kararı üzerine Filistinliler ile görüşmelerde Avrupa Birliği yetkilileriyle teması askıya aldı.

 • 2016 - İsrail ve Türkiye, Mavi Marmara Saldırısı anlaşma yaptı.

 • 2016 - Amerika Birleşik Devletleri, önümüzdeki 10 yıl içinde İsrail için 38 milyar dolar değerinde askeri yardım paketini kabul etti. Bu durum *ABD tarihindeki en büyük anlaşmadır.*

 • 2017 - İsrail, Batı Şeria'daki özerk Filistin topraklarında inşa edilen onlarca Yahudi yerleşimini geriye dönük olarak yasallaştıran bir yasayı kabul etti.

2017 - Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ve İsrail'in 1967 savaşında Suriye'den ele geçirdiği ve daha sonra ilhak ettiği Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdı.

 • 2018 - Birleşmiş Milletler ve Mısır, Gazze sınırındaki şiddet artışlarından dolayı İsrail ile Hamas arasında uzun vadeli bir ateşkes sağlama girişiminde bulundu.

 • 2019 - Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini artık yasa dışı olarak görmediğini söyledi. Benjamin Netanyahu, üç ayrı davayla bağlantılı olarak rüşvet, dolandırıcılık ve güven ihlali ile suçlandı.

2020 - Benjamin Netanyahu ve Benny Gantz, Kovid-19 salgınıyla başa çıkmak için ulusal bir birlik hükümeti kurmayı kabul etti ancak;

Analiz - Filistin Halkının Aşı Mağduriyeti - onedio.com
Analiz - Filistin Halkının Aşı Mağduriyeti - onedio.com

Şu anda olanlara ise yine ve yeniden tüm dünya gözlerini kapatıyor...

twitter.com

Ancak biz yorumu size bırakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dünya Basınında Yayınlanan 'Türkiye'deki İsrail Protestoları' Görüntüleri - onedio.com
Dünya Basınında Yayınlanan 'Türkiye'deki İsrail Protestoları' Görüntüleri - onedio.com

👇

Günün İç Acıtan Fotoğrafı! İsrail'in Saldırılarında Hayatını Kaybeden Filistinli Küçük Kız - onedio.com
Günün İç Acıtan Fotoğrafı! İsrail'in Saldırılarında Hayatını Kaybeden Filistinli Küçük Kız - onedio.com

👇

Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere Yönelik Saldırıları Karşısında Sessiz Kalanlara Tepki Gösterdi! - onedio.com
Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere Yönelik Saldırıları Karşısında Sessiz Kalanlara Tepki Gösterdi! - onedio.com

👇

İsrail'in Kudüs'te Filistin Halkına Karşı İnsanlık Suçu İşlemesine Sessiz Kalamayan Ünlüler - onedio.com
İsrail'in Kudüs'te Filistin Halkına Karşı İnsanlık Suçu İşlemesine Sessiz Kalamayan Ünlüler - onedio.com

👇

Pink Floyd'un Solisti Waters'tan İsrail'e Tepki: 'Apartheid Devlet' - onedio.com
Pink Floyd'un Solisti Waters'tan İsrail'e Tepki: 'Apartheid Devlet' - onedio.com

👇

Şimdi İsrail Düşünsün! Cicişler'den Esra Ersoy İsrail'e Karşı Savaşmak İçin Kudüs'e Asker Olarak Gidiyor - onedio.com
Şimdi İsrail Düşünsün! Cicişler'den Esra Ersoy İsrail'e Karşı Savaşmak İçin Kudüs'e Asker Olarak Gidiyor - onedio.com
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
dr_geyik

Bu Filistin denilen Türk düşmanı, Ermeni ve PKK müttefiki terörist bok çukuruyla ilgili Arap sevici kansız editörün buraya taşıdıklarından farklı olarak madalyonun diğer yüzünü görmek isteyenler için Ekşi Sözlük'te bir yazar "filistin'in türklere ihanetleri sıralı tam liste" diye bir başlık altında herşeyi toplamış. Link verilmiyor ama Ekşi Sözlüğe girip bu başlığı aratırsanız çıkar. Oradan okuyabilirsiniz.

kendineassassin

Eksik.. Arapların Osmanlı'ya karşı başlattıkları isyandan sonra Filistin'in İngiliz mandasına girmesi, isyancıların bayrağının bugünkü Filistin'in bayrağı olması, İsrail-Arap Savaşı'yla ilgili ayrıca paraf açılmasıyla ilgili birden çok konu eksik.. Filistin'i koşulsuz mağdur görüp tüm tezlerini destekleyerek bir sonuca varamazmışız gibi duruyor..

cengizkhan

Ühüühü mağdurum. Ühüühü, 6 günde arapların anasını sikti ühühü. Çöl fareleri hurafeler ile beyinsizleşti yahudiler bilimle içlerinden geçti ühühü. Ühühü mağdurum da mağdurum.

kursad-altintas

O kadar cahilsin ki

ahmet-hakan-keskin

Faşişt

dr_geyik

Eşcinselleri insandan saymayan ve onların haklarının gözetilmesine "LGBT propagandası" diyen, sokak hayvanlarından ve hayvanların evlerde yaşamasından rahatsız olan, gayrimüslim ve müslüman diye geçen ancak islama göre yaşamayan ateist, değist, agnostik vatandaşları yok sayıp "müslüman ülke" lafları eden ve toplumsal alanda islam dışındaki her konuda sıfır tolerans gösteren tipler nedense Filistin ve Suriye'li mülteciler söz konusu olduğunda bir anda evrenselleşiyorlar. "Irkçı, cahil, faşist zihniyet, insanlar ölüyor burada siyaseti karıştırmayın" gibi şeyler duyuyoruz. İslam dışında hiçbirşey umrumuzda değil, bir müslümanın hayatı milyonlara bedel, müslüman olmayan hiçkimsenin yaşamaya hakkı yok gibi şeyleri delikanlı gibi söyleyemiyorlar.

dingdong

Şu çok garip bilen lütfen aydınlatsın. 1930’larda başlayan avrupadaki yahudi popülerliği nasıl oldu? Hitler’in yahudileri bu kadar sevmemesini nedeni gençliğindeki yahudi kayırmalarından dolayıydı. İngiltere 1930’lardan 50’lere kadar neden bu kadar desteklemiş? Almanya’da 1925-1940 arası neden hep en üst mevkideler? Belki lobiciliktir...

sergo

İsrailin yaptığı terördür, soykırımdır ve asla kabul edilemez ancak olanları birde onların gözünden dinlemek isterdim.

dr_geyik

İsrail'in yaptığı soykırım değildir, kendini savunmadır. Yarımadanın tamamı Arap kaynarken ne soykırımı bu? Araplar niye toplanıp birşey yapmıyorlar? İsrail'de bir şehre yerleşip orada 1 sene yaşarsan anlarsın herşeyi. Filistin dediğin teröristler beklenmedik bir anda sivillere saldırırlar, İsrail'in her bir insanını itinayla koruma politikası sayesinde kayıp verilmez, ama herkes "ya bir gün yeterli olmazsa" korkusuyla yaşar. İstanbul'da büyük deprem gerçeği neyse İsrail'de de böyle bir korku vardır. Bu saldırıların üzerine İsrail Filistin'e belli bir süre verir, bu sürenin sonunda da istediğini alamazsa operasyon düzenler. Öyle kimsenin üzerine haber vermeden roket falan atılmıyor Gazze'de. Bu uyarılara ve verilen sürelere rağmen hala operasyonlarda çocukların ölmesi Arapların caniliğidir. Sırf katil İsrail imajını yaratmak için imkanları olduğu halde çocukları korumaktansa bombaların altına atarlar.

Görüş Bildir