Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir. Onedio ana sayfasından, kategori sayfalarından ve arama motorlarından bu içeriğe ulaşılamaz.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

İslamiyet Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

-

Amacımız kimsenin değerlerini yargılamak değil, sokaktaki İslam ile kuranı kerimde ki İslam inancını karşılaştırmak. Sürç-i lisan ettiysek affola

İslamiyet ve Akıl

İslamda aklın ve bilincin önemini bir ayetle örnek verelim.

 • Ey iman edenler, sizler sarhoş ve zihinsel uyuşukluk halindeyken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız. NİSA SURESİ 43 

Söylediğin şeyin anlamını bilmeden ve akıl yürütemez haldeyken  ibadet etmenin, gerçek İslam anlayışına ters olduğunu görebilmekteyiz.

Din Tüccarlığı

Gelin bu tip insanlara Kuran ne diyor ona bakalım.

 • Emanete hıyanet etmek, bir peygamberin yapacağı iş değildir. Her kim hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse, kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyler, boynuna asılı olarak gelir. Sonra her kişiye kazandığı şeylerin mükafat veya cezası eksiksiz ödenir Ve onlar asla haksızlığa uğratılamazlar. ALİ İMRAN 161 

 • Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar gerçekten karınları dolusu ateşten başka bir şey yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azab vardır. BAKARA 174

Tesettür

Kuranı Kerim  inananlar için tesettürü şu ayetlerde açıklamıştır.

 • “Mümin kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten)kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni (El,yüz,ayaklar) hariç.Başörtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde)koysunlar.” NUR SURESİ 31.AYET

 Aşağıda ki ayette inanan Erkeklerin Tesettürünün  kıyafet ve daha önemlisi nefisleri olduğunu belirtir.

 • Ey Adem oğulları,size ayıp yerlerinizi örtecek giysi,süslenecek elbise indirdik.Ama en hayırlısı takva elbisesidir.İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir,belki düşünüp öğüt alırlar AR'AF SURESİ 26.AYET

İslamiyet ve Kadın

Genel bir algı olarak müslümanlıkta kadına verilen değer insanları ikiye ayırmıştır.Kuranda kadına ait ayetlerden bazıları şunlardır;

 • Kadınları boşadığınız zaman sürelerini bitirdiklerinde, artık kendilerini ya iyilikle tutun veya güzellikle salın. Yoksa haklarına tecavüz için zararlarına olarak onları tutmayın. Her kim bunu yaparsa nefsine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin, Allah'ın üzerinizdeki nimetini, size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayıp, düşünün. Hem Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilir. BAKARA SURESİ 231.AYET

Aşağıda ki ayette ise kadının çalışarak kazandığı paradan söz edilmektedir, 

Allah'ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah’tan, Onun lütufunu isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. NİSA SURESİ 32.AYET

Kıyamet alametleri

Bilmeyenler için halk arasında bilinen kıyamet alametleri ;

 • Binaların yükselmesi

 • Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi

 • Deccal'in ortaya çıkışı 

 • Deccal'in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında "kâfir" yazdığı, çocuğunun olmadığı,

 • Deccal'ın Medine'ye ve Mekke'ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde kırk gün kalacağı, 

 • Bu süre içerisinde  bazı olağanüstü olaylar göstereceği,

 • Hz. İsa'nın yeryüzüne inerek deccal ile savaşacağı

 • Dabbetü'l-arz'ın çıkışı: Kıymet'ten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir.

Kuranda olmayan bu alametler hadisçiler tarafından ve sonrasından gelen aksiyon sever insanların da katkısıysa bugünlere kadar gelmiştir.Hatta bu alametler sayesindesinema sektörü canlanmıştır.Fakat bu alametlere Kuranı kerimde asla yer verilmemiştir.Kuranın kıyamet günü ve zamanı hakkında en keskin ayeti şudur.

 • Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir." Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar." ARAF SURESİ 187.AYET

Ölüye Mevlud Okutmak

Ölen kişinin yedinci ve kırkıncı gecelerine özel kuran okutmak;

Bu tarz adetler , törenler İslam'da bulunmamaktadır.
Ancak, Mevlit, halk arasında büyük bir ibadet olarak kabul edilmekte, ölülerin ruhu için mevlitler okutularak, onların günahlarının bağışlanacağı zannedilmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de çeşitli hitaplar vardır. Bu hitapların tamamı yaşayan insanlaradır.Onda Müminlere,kafirlere, müşriklere, münafıklara ve diğer tüm insanlara hitaplar bulunmaktadır. Ama hiçbir zaman ölülere hitap yoktur. Çünkü o bir hidayet rehberidir. Ölülerin o rehberden faydalanma imkanları ortadan kalkmıştır.

Allah kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez.

Bu ayetin halk arasında bilinen anlamı kuranda ki anlamdan çok uzaktır.Halk arasında güç bir olayla karşılaşan birisine   Allah kaldıramayacağın yükü vermez diye  teselli verilir. Tamamen ayetin anlamına ters bir yaklaşım.Kuranı kerimdeki anlamı çok daha derindir.Ve konuya bütünüyle bakmak gerektiğini unutmamalıyız.Kurana göre o ayet ibadet ve dini yükümlülükler için indirilmiştir. Aklı dengesi yerinde olmayan kişiye ibadetin farz olmadığı,fakir insanların hacca  gitmenin farz olmadığı gibi örnekler verilir.

İslamiyet ve Bilim

 Bilim İslamiyete göre; Allah'ın kainatta koyduğu kanunların insanlar tarafından keşfedilmesidir Bilim din ile ters düşmez çünkü bilimin gerçekçi olarak ifade ettiği konularda dinle tamamen ittifak halindedir.

Nobel  Ödülü kazanan Müslüman fizikçi Muhammed Abdül Selam kürsüde Kurandan şu ayetleri okumuştur. 

 • O ki, birbiri ile uyumlu yedi göğü yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulamamaktan) aciz ve bitkin halde sana dönecektir.'' MÜLK SURESİ 3-4 AYETLER

Şefaat

ŞEFAAT: Ahiret hayatı için Allah'tan bir başkası adına ricada bulunmak, bir suçlunun af edilmesi için aracı olmak.Bu düşünce kurana ters düşmekle birlikte Allah'la kul arasında bir aracı koyma ihtiyacı İslamiyetin kabul görmediği,karşı çıktığı yöntemdir.

 • Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve: Bunlar, Allah katında bizim şefaatçılarımızdır, diyorlar. De ki: "Siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir." YUNUS SURESİ 18. AYET

Buradan anlaşıldığı üzere din Allah ve kul arasındadır.Kul direk Allah'tan ister,başka hiç bir şeye el açmaz,yalvarmaz,şefaatte bekleyemez.

Kuranı kerim okumak

Gelenekçi topluluk anlamını bilmeden arapça okunuşuyla kuranı kerimi dinlemeyi tercih etmektedirler. Aşağıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, Kuranı anlamıyla okumak bir rehber kitap görmek İslamın istediği Müslüman modelidir.

Bu kuranı, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz yol gösterici bir kitaptır. SAD SURESİ 29.AYET

 • An dolsun ki, biz bu Kur’an’da çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp-düşünsünler diye. Oysa bu, onların daha uzaklaşmalarından başkasını arttırmıyor. (İSRA/41)

 • Hayır! Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Dileyen ondan (Kur’an’dan) öğüt alır. ABESE SURESİ 11.AYET

Mezhepler

Mezhepler

İslam'ın yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan siyasal çekişmeler özellikle H.z Muhammedin vefatından sonra halifelik sorununda odaklanmıştı. Bunun sonucunda Müslümanlar birbirlerine düşman topluluklara ayrıldılar. Bu ayrılık aynı zamanda İslam'ın temel ilkelerini yorumlama konusunda da farklılıklara yol açtı. Bu farklı yorumlardan da mezhepler doğdu. Zamanla bu ana kolların içinden de yeni mezhepler çıktı. Kuranı kerimin bu konuda ki ayetleri şunlardır;

 Dinlerini parça parça edip hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara yapıp ettiklerini haber verecektir.ENAM SURESİ 159. AYET

Ayet Onlar ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her parti kendine ait  olanlarla sevinip övünmektedir. RUM SURESİ 32. AYET

Bu içerik, sadece içeriği yaratan kullanıcı profilinde listelenmektedir.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
gokturkk

Başarılı bir çalışma.

hknbyrm

Yayınlansa iyi olurmuş. Birkaç dinlediğim ilahiyat profesörünün bakış açısına çok benziyor burada anlatılan İslam ve kuran-ı kerime yaklaşım. Bence de doğrusu bu kuranı kerimin tasdik etmediği tüm bilgiler rivayettir. Ellerine sağlık.

ridvan-dogan2

Sende geçmişimi görüyorum :)

Gizli Kullanıcı

güzel bir çalışma.elinize sağlık :)

Görüş Bildir