İş Hayatında Başarıya Ulaşmak İsteyenlerin Geleceğine Yön Verecek 13 Eğitim Programı

-

İş dünyasına en iyi noktadan giriş yapabilmek için iyi bir eğitim, yabancı dil ve belirli alanlarda uzmanlaşmak, sertifika sahibi olmak şart. Bu sertifikaları edinebilmek için de tabii ki öncelikle kaliteli bir eğitim almak gerekli.

Biz de  başarıya ulaşmanız adına geleceğinize yön verecek güncel eğitim programlarını derledik.

Buyurunuz... 😌

1. Marmara Üniversitesi - Finansal Yönetim Uzmanlık Programı

Program; katılımcıların finansal yönden bilgilerine yenilerini katarak, para ve sermaye piyasası hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyor.

Finansal piyasalar ve finansal yönetim uygulamalarına odaklanan bu programda, planlama, bütçeleme, karar alma, halka açılma, kredi kullanma, analiz yapma ve mevcut durumu değerlendirme konularında bilgiler sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

2. İstanbul Teknik Üniversitesi – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı

Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir. Ülkelerin büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri arasın da birinci planda önem kazanmaktadır. 

Bu eğitim programıyla bu sektörde çalışmak isteyenler ve sektör de çalışan teknik kadroların bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler ve teknolojiler hakkında da bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

3. Boğaziçi Üniversitesi – Proje Yönetimi Eğitim Semineri

Proje Yönetimi, günümüz küreselleşen dünyasında giderek daha karmaşık bir yapı gerektirmektedir ve güncel metodik çerceve içerisinde takip edilmesini şart koşan bir hal almaktadır. Bu nedenle proje yönetimi konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır. İş dünyasındaki bu açığı fark eden Business Management Institute hazırladığı "Proje Yönetimi Seminer Programı" ile Türkiye'nin konuda en başarılı kurumu olan Boğaziçi Üniversitesi'ni katılımcılarla buluşturuyor.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

4. Marmara Üniversitesi – Dijital Pazarlama & Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı

Business Management Institute ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde, 5 senedir aralıksız olarak düzenlenen eğitim programı, katılımcılarına her gün biraz daha önem kazanan dijital pazarlama araçları ve stratejilerine dair, markalara ve kurumlara uygulanabilecek şekilde yetenek seti ve beceri kazandırma amacını taşımaktadır. Alanında uzman akademisyenler ve yöneticiler tarafından verilen eğitimler ile katılımcılar gerek ajans gerek marka tarafında tam yetkiyle çalışabilecek uzman sosyal medya profesyonelleri olarak mezun ediliyor.

Program özellikle güncel pazarlama araçları ve teknolojilerini tanıtarak, yeni pazarlama kanallarını yakından tanıyan ve etkili biçimde kullanabilen pazarlama profesyonelleri yetişmesini sağlıyor.  

Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve başvurmak için

5. Marmara Üniversitesi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Marmara Üniversitesi ve Business Management Institute işbirliğiyle 6 senedir aralıksız olarak düzenlenen "Insan Kaynakları Yonetimi Sertifika Programı", katılımcılarına IK'nin ve IK departmanlarının önemini aktarırken aynı zamanda katılımcılarının iş hayatındaki gelişimini ve değerini artırarak, katılımcılarının IK alanında uzmanlık sahibi profesyoneller olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

6. Marmara Üniversitesi - Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

Dış Ticaret"in uzmanlarını yetiştirmeyi hedefleyen program; yüksek lisans niteliği taşıyan eğitim içeriğiyle katılımcılarına Dış Ticaret Uzmanlığı bilgi ve becerisi kazandırarak; dış ticaret bilgilerini güncel tutma ve mesleki ilerleme sağlayacak özelliklere sahiptir. 

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

7. Gelecek Nesil CMO | Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı

Bir CMO’nun sahip olması gereken yetkinlik ve teknik özelliklerin kapsama alındığı, toplam 10 gün sürecek olan bu sertifika programında katılımcılar, Türkiye’nin pazarlama iletişimi ve marka yönetimi alanında en önemli eğitmenleriyle çalışacaklar. 

Aynı zamanda sektörün önde gelen kurumlarının deneyimli CMO’ları ile koçluk ve deneyim aktarım seansları sayesinde tanışma fırsatı yakalayacaklar.

*Bu eğitim şirketlerin pazarlama, marka yönetimi, halka ilişkiler, iletişim vb. bölümlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi iş dünyası profesyonellerini geliştirmeye yönelik bir programdır.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

8. Marmara Üniversitesi | Micro-MBA Sertifika Programı

Marmara Üniversitesi ve Business Management Institute işbirliğinde düzenlenmekte olan eğitim programı, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin, yönetimsel altyapılarını geliştirerek; İşletmelerin Yönetim koltuklarını hedefleyen iş dünyası profesyonellerini “Yönetim” kavramına yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

9. Marmara Üniversitesi - Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Marmara Üniversitesi ve Business Management Institute işbirliğinde düzenlenen bu eğitim programının amacı kurumlarda eğitim veren eğitmenlere veya verecek olan eğitmen adaylarına bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmaktır. Katılımcılar eğitim, eğiticilik ve eğitim yöntemleri ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrayabilecektir, böylece eğitimcilik nitelikleri geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

10. Business Management Institute - Siber Güvenlik Eğitim Programı

Günüzümde bankaların, büyük şirketlerin hatta devletlerin dijital sistemlerini korumaları oldukça önemli. Siber Güvenlik Uzmanlığı da böyle durumlarda devreye giriyor. Bilgisayarların, sunucuların, ve en önemlisi verinin siber saldırılardan korunması gerekiyor. 

Tasarlanan bu Siber Güvenlik Eğitim Programı katılımcılarına bilgi ve haberleşme güvenliğinin temel bilgi setini kazandırmayı amaçlıyor.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

11. Marmara Üniversitesi - Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda dünya ve ülkemiz hızla gelişmekte her geçen gün yeni teknolojiler, sistemler ve yöntemler oluşturulmakta; Rekabet giderek artmaktadır. Lojistik Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi gibi başlıkların detaylı olarak irdeleneceği olan eğitim programı, tamamiyle Marmara Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilmektedir. 

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

12. Marmara Üniversitesi - Satış ve Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı

Marmara Üniversitesi ve Business Management Institute işbirliğinde kurgulanmış olan bu eğitim programı, Satış ve pazarlama sürecini operasyonel ve yönetsel anlamda irdeleyerek ele almakta ve satış konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip, satış elemanları  ve yöneticileri yetiştirmeyi, aynı zamanda da satışa odaklı donanımlı satış ekipleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

13. Geleceğin Lider CFO'ları | Stratejik Finasal Liderlik Sertifika Programı

Liderlik, bir yöneticinin kazanması gereken en önemli özelliklerden biri. 

Bir CFO’nun sahip olması gereken yetkinlik ve teknik özelliklerin kapsama alındığı, toplam 11 gün sürecek olan bu sertifika programı boyunca katılımcılar, Türkiye’nin finans – muhasebe alanında en önemli eğitmenleriyle çalışacaklar.

* Bu eğitim de finans – muhasebe alanında en az 5 yıl deneyimli iş dünyası profesyonellerini geliştirmeye yönelik bir programdır.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için

Görüş Bildir