Görüş Bildir

HSYK'da Bin Kişinin Görevi Sona Eriyor

Haberler
> HSYK'da Bin Kişinin Görevi Sona Eriyor

HSYK'da Bin Kişinin Görevi Sona Eriyor

HSYK'da görev yapan ha­kim­den şo­fö­re ka­dar herkesin gö­re­vi so­na eri­yor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı, Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısında değişiklik öngören 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte mevcut Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin HSYK'daki görevleri sona erecek.

HSYK'DA 1000 Kİ­Şİ­NİN GÖREVİ SONA ERİYOR

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan onaylanan yasayla, HSYK ve Ada­let Aka­de­mi­si­'n­de yak­la­şık bin per­so­ne­lin gö­re­vi ken­di­li­ğin­den so­na eri­yor. Ya­sa­nın Gül ta­ra­fın­dan onan­ma­sıy­la HSYK'­da­ki 250 tet­kik ha­ki­mi ve 200 ida­ri per­so­ne­lin HSYK ile ilişkisi kesilecek. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re; HSYK'­da, ata­ma­lar­dan so­rum­lu 1. Dai­re 15 gün için­de ka­rar­na­me çı­kar­ta­cak. Per­so­ne­l taş­ra­da gö­rev­len­di­ri­le­cek. Yer­le­ri­ne Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ'­ın ini­si­ya­ti­fiy­le yeni isim­ler ata­na­cak.

HSYK'DA GÖREVİ SONA ERECEKLER

GENEL SEKRETER

 • Genel sekreter yardımcıları

 • Teftiş Kurulu başkanı

 • Teftiş Kurulu başkan yardımcıları

 • Tüm Kurul müfettişleri

 • Tüm Tetkik hakimleri

 • Tüm İdari personel

Ayrıca Kurul Başkanvekili ve daire başkanlarının bu görevleri ile Kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri sona erecek.

ADALET AKADEMİSİ'NDE GÖREVİ SONA ERECEKLER

Türkiye Adalet Akademisi’nde görev yapan;

 • Başkan

 • Başkan yardımcıları

 • Eğitim merkezi müdürü

 • Müdür yardımcıları

HAKİMLER

UZMANLAR

 • Tüm idari personel

 • Tüm yardımcı personelin görevlerine son veriliyor.

haberler.com

Kaynak: http://www.haberler.com/hsyk-da-bin-k...
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?