Görüş Bildir

HSYK'da 20 Madde Kabul Edildi

Anasayfa > Gündem

HSYK Değişikliğinde 20 Madde Kabul Edildi

HSYK Yasa Taslağı'nın görüşmelerinin 4 gündür yapıldığı Adalet Komisyonunda 4. günün sonunda 25 maddenin görüşmesi yapıldı. 4, 5, 12, 17 ve 25. maddeler metinden çıkartıldı, 20 madde kabul edildi. 

KOMİSYONDA 21, 22,23 VE 24 MADDELER KABUL EDİLDİ, 25 MADDE METİNDEN ÇIKARTILDI

Komisyon görüşmelerinde kabul edilen 21. Madde şöyle: 'MADDE 21- 4954 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.'

Kabul edilen 22. Madde şöyle: 'MADDE 22- 4954 sayılı Kanunun 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.'

Kabul edilen 23. Madde şöyle: 'MADDE 23- 4954 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin madde başlığında ve birinci fıkrasında yer alan 'Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları' ibareleri 'daire başkanları' şeklinde değiştirilmiştir.'

Kabul edilen 24. Madde şöyle: 'MADDE 24- 4954 sayılı Kanuna, geçici 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.'

GEÇİCİ MADDE 12

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Adalet Akademisinde; Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları, 23 üncü madde uyarınca görevlendirilen hakim ve savcılar ile diğer personelin görevleri sona erer. Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından; kadrosu Akademide bulunan diğer personel ise Adalet Bakanlığı tarafından görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanırlar. 9 ve 23 üncü maddeler uyarınca Akademide geçici olarak görevlendirilen hakim ve savcılar ile diğer personel, kadrolarının bulunduğu yerlerde göreve başlarlar.

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde Bakan tarafından başkan yardımcıları ve daire başkanları atanır; onbeş gün içinde Bakan tarafından üç başkan adayı belirlenerek Bakanlar Kuruluna sunulur ve ilk Bakanlar Kurulu toplantısında Başkanın atama ya da görevlendirmesi yapılır.

c) Bu Kanuna göre Başkan atanıncaya ya da görevlendirilinceye kadar Başkan tarafından yapılması gereken görev ve hizmetler, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü tarafından yürütülür.

d) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan Başkanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar ve yönetmeliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

e) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

f) 12'nci maddede yazılı kurum, kuruluş ve kurullar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Akademi Genel Kurul üyelerini seçerek Başkanlığa bildirirler. 12'nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca yapılacak görevlendirmeler ay süre içinde yapılır. Genel Kurul üyelerinin belirlenmesi ve Başkanın daveti üzerine en geç bir ay içinde Genel Kurul ilk toplantısını yapar. Genel Kurulun ilk toplantısında, Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyeleri seçilir.'

25. MADDE METİNDEN ÇIKARTILDI

Komisyon görüşmelerinde 25. Madde metinden çıkartıldı.

Metinden çıkartılan 25. Madde şöyle: 'MADDE 25- 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sabah

Kaynak: http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/0...

HSYK Kanun Teklifinde Beş Madde Çıkarıldı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ( HSYK ) kanun tasarısının görüşüldüğü komisyonun 4. günün sonunda 20 madde kabul edildi, 5 madde çıkartıldı.

HSYK Yasa Taslağı'nın görüşmelerinin 4 gündür yapıldığı Adalet Komisyonunda 4. günün sonunda 25 maddenin görüşmesi yapıldı. 4, 5, 12, 17 ve 25. maddeler metinden çıkartıldı, 20 madde kabul edildi.

Samanyoluhaber

Kaynak: http://www.samanyoluhaber.com/gundem/...
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?