Gül: 'İsrail Saldırganlığa Son Vermeli'

 > -

Gül: '5 Yılda Önemli Adımlar Attık'

Gül: '5 Yılda Önemli Adımlar Attık'

Cumhurbaşkanı Gül, İSEDAK Başkanı olarak yaptığı konuşmada, ''Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde tercihli ticaret sisteminin hayata geçirilmesi yönünde önemli adımlar attık'' dedi.

KAHİRE

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Dönem Zirvesi, kapsamındaki, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın yönettiği oturumda, İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Başkanı olarak yaptığı konuşmada, komitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Gül, İSEDAK stratejisinin uygulama safhası bağlamında kurulması kararlaştırılan ''çalışma grupları''nın ilk toplantılarının bu yılın ilk yarısında, Türkiye'de yapılacağını bildirdi.

''Bildiğiniz gibi gerek üye ülkeler arasında, gerek diğer ülkelerle ticaretin artırılması, İSEDAK'ın en önemli hedeflerinden birisidir. Bu doğrultuda geçtiğimiz 5 yıl içerisinde tercihli ticaret sisteminin (TPS-OIC) hayata geçirilmesi yönünde önemli adımlar attık'' diyen Gül, ''Tercihli Tarifeler Protokolü'' (PRETAS) ve ''Menşe Kuralları Anlaşmaları''nın yeterli sayıda ülke tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gül, son yıllarda küresel finans piyasalarında önemli gelişmeler yaşandığını belirterek şöyle devam etti:

''Bu gelişmeler, doğrultusunda İSEDAK, İİT Menkul Kıymetler Borsaları Forumunun önemli projelerinden birisi olan Standard&Poors İİT/İSEDAK 50 Shariah Endeksi, geçtiğimiz yıl hayata geçirilmiştir. Bu endeksi İslami finans konusunda tüm dünyada artan talebe paralel geliştirilen önemli bir enstrüman olarak görüyorum.

Son olarak, yoksullukla mücadele konusu, İSEDAK için de önemli bir işbirliği alanı teşkil etmektedir. Bu çerçevede, mesleki becerilerin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında İİT Mesleki Eğitim Programı (OIC-VET) başlatılmıştır.

Artık yeni bir strateji belgesi ve statüye kavuşan İSEDAK'ın, kardeş ülkelerimizin ortak refahına katkıda bulunmak amacıyla, bundan sonra da faaliyetlerine kararlıkla devam edeceği hususunda sizleri temin ederim.''

Haberin Tamamı İçin:

Gül'den İslam Dünyasına İşbirliği Çağrısı

Gül'den İslam Dünyasına İşbirliği Çağrısı

Gül’den İslam dünyasına, ekonomik krizlere karşı işbirliği çağrısı yaptı.

Mısır’ın başkenti Kahire’deki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 12’nci Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Gül, ekonomik refah ve kalkınmanın, siyasi istikrarın devamı için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Gül, ‘İslam Alemi olarak yaşanan ekonomik krizlerin ekonomilerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için işbirliğimizi artırmak temel önceliğimiz olmalıdır’ dedi.

Kahire’deki İslam İşbirliği Teşkilatı 12’nci Zirvesi’nde İSEDAK Başkanı sıfatıyla bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gündeminde küresel ekonomik krizler vardı.

Dünya ekonomisinin son beş yılda önemli krizlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İslam dünyası liderlerine de çağrıda bulundu:

Cumhurbaşkanı Gül, ‘Bu süreçte, bir çok ülkede işsizlik artmış, yoksulluk daha yaygın hale gelmiş ve bunların neticesinde pek çok sosyal sorun nüksetmeye başlamıştır.Dolayısıyla hepimiz ekonomik refah ve kalkınmanın, sosyal barışın sağlanması ve siyasi istikrarın devamı için elzem olduğunun bilincinde olmalıyız.Bu itibarla İslam alemi olarak, yaşanan krizin ekonomilerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek, kalkınma yolunda dayanışmamızı artırmak için, ekonomik ve ticari işbirliğimizi daha da ilerletmek temel önceliğimiz olmalıdır.’ dedi.

Zirve kapsamında ‘Filistin’de Yeni Yerleşimler’ başlıklı kapalı oturumda da bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zirvenin kapanış oturumunda da üye ülke liderlerine seslenecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır’daki temasları çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile biraya gelecek ve iki lider ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Haberin Tamamı İçin:

“Orta Doğu'da Kalıcı Barış Ve İstikrarın Önündeki En Büyük Engel İsrail'dir”

“Orta Doğu'da Kalıcı Barış Ve İstikrarın Önündeki En Büyük Engel İsrail'dir”

Mısır’da devam eden 12. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde “Filistin’deki Yerleşimler” konulu özel oturumunda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, “İsrail’in bölgede fiilî durumlar yaratarak kendi çözümünü empoze etmeye çalışması beyhude bir çabadır. İsrail için özel ve farklı bir hukuk uygulanmayacağını hep birlikte anlatmalıyız. İsrail’in saldırganlığına son verilmesi ve yasadışı yerleşimlerin durdurulması, tüm uluslararası camianın sorumluluğudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuşmasında, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasının önünde en büyük engelin, İsrail’in, Filistin’deki yasadışı yerleşim faaliyetleri olduğunu vurgulayarak, bu durumun, sadece İslam dünyasının değil tüm insanlığın vicdanını derinden yaraladığını belirtti.

“İSRAİL’İN, KARDEŞ FİLİSTİN HALKININ HAKLARINI GASPEDEN HUKUK TANIMAZ TUTUMUNU REDDEDİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasında, “Bugünkü özel oturumla, İsrail’in, kardeş Filistin halkının haklarını gasp eden bu hukuk tanımaz tutumunu, İslam ülkelerinin tek vücut halinde reddettiklerini ve İsrail’in oldu-bittilerini hiçbir şekilde tanımayacaklarını bir kez daha ilan etmekteyiz. Sayın Genel Sekreterin istifademize sunduğu kavram kâğıdı, İsrail’in yasadışı yerleşim faaliyetlerinin arkasındaki saikleri ve bu yıkıcı tutumunun olumsuz etkilerini tüm boyutlarıyla gözler önüne sermektedir” dedi.

“FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN VATAN TOPRAKLARI DA TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE GASP EDİLMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Gül, Oslo Sürecinin başladığı dönemde 200 bin civarında olan Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimci sayısının, bugün 650 bine ulaşmış olmasının, iki devletli çözüm çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti için hayati bir tehdit oluşturduğunu ve ilgili BM kararları çerçevesinde sonuçlandırılmaya çalışılan barış sürecinin önündeki en büyük engellerden birisini teşkil ettiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Gül şunları söyledi: “Filistinli kardeşlerimizin sadece vazgeçilemez hakları değil, vatan toprakları da tüm dünyanın gözü önünde gasp edilmektedir. Başta Doğu Kudüs olmak üzere, Filistin topraklarındaki yerleşimler uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen genişlemekte, çoğalmakta ve kendilerince, ‘yasal’ hale getirilmektedir.”

Cumhurbaşkanı Gül, yerleşimcilerin, Doğu Kudüs’te veya Batı Şeria’daki cami ve kiliselere pervasızca tecavüzlerini sürdürdüklerini, bu durumun, İsrail’in, Kudüs’ün binlerce yıllık Müslüman ve Hıristiyan tarihiyle Filistin geçmişini silme çabasına işaret ettiğini kaydetti.

İSRAİL’İN MESCİD-İ AKSA ÇEVRESİNDE YÜRÜTTÜĞÜ KAZILAR

İsrail’in yürüttüğü kazıların, başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekânları tehdit ettiğine de değinen Cumhurbaşkanı Gül, Filistinlilere, kendi toprakları olan Doğu Kudüs’te inşaat izni verilmediğini, Kudüs’teki Filistinlilere ait evlerin bir bir yıkıldığını ya da istimlâk edildiğini söyledi.

“İSRAİL, KUDÜS’Ü DİĞER FİLİSTİN TOPRAKLARINDAN AYIRMAYI AMAÇLIYOR”

Doğu Kudüs’ün, bugün yasadışı yerleşimlerle tamamen çevrelenmediğini, İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı ile Kudüs’ün Batı Şeria ile fiziki, siyasi, kültürel ve sosyal bağlantısının kesildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, İsrail’in bu şekilde Kudüs’ü diğer Filistin topraklarından ayırmayı amaçladığını bildirdi.

“AYRIM DUVARI BİR UTANÇ ABİDESİDİR”

Cumhurbaşkanı Gül, İsrail’in başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında demografik durumu değiştirme gayretlerinin, bir utanç abidesi olarak yükselen Ayrım Duvarı ve Filistinlilere yönelik diğer zalimane eylemlerinin geçerli ve meşru olmadığını ifade ederek şöyle konuştu: “Şunu herkesin bilmesi gerekir: İsrail’in bölgede fiilî durumlar yaratarak kendi çözümünü empoze etmeye çalışması beyhude bir çabadır. Bölgede, kalıcı barış ve istikrarın önünde en büyük engel olarak duran İsrail’e artık oyunun bu şekilde devam edemeyeceğini, hiçbir ülkenin hukukun üstünde olmadığını, İsrail için özel ve farklı bir hukuk uygulanmayacağını hep birlikte anlatmalıyız. Bu çerçevede, İsrail’in saldırganlığına son verilmesi, Filistin halkının topraklarını İsrail devletinin sınırsız desteğiyle bir virüs gibi saran yasadışı yerleşimlerin durdurulması tüm uluslararası camianın sorumluluğudur.”

“KUDÜS’ÜN TARİHÎ DOKU VE KÜLTÜREL KARAKTERİNİN KORUNMASI TÜM İNSANLIĞIN MESULİYETİDİR”

Üç kutsal dinin ortak mirası olan Kudüs’ün tarihî dokusunun ve kültürel karakterinin korunması tüm insanlığın mesuliyeti olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, İslam dünyası olarak, Filistin’in kalkınmasına ve refaha kavuşmasına engel olan kısıtlamaların son bulmasına yönelik ortak hassasiyetleri sürdürmeye devam edilmesi gerektiğini, bunu yalnızca sözle değil, eylemle de ortaya koymak gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gül, bu çerçevede kavram kâğıdında sunulan önerileri dikkate şayan bulduklarını belirterek, söz konusu öneriler temelinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak birlikte kararlı bir şekilde hareket edilmesi ve uluslararası camiaya da örnek oluşturarak harekete geçilmesi gerektiğini aktardı.

“YENİ İSRAİL HÜKÜMETİ, BARIŞ SÜRECİ İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMA İRADESİNİ GÖSTERMELİ”

İsrail, Filistin’in, BM’de 29 Kasım günü “üye olmayan gözlemci devlet” statüsü kazanmasını yasadışı yerleşim faaliyetlerini genişletmek için bir bahane olarak kullandığına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, “Bu durum, BM’de uluslararası toplumun ezici çoğunluğu tarafından verilen mesajın İsrail tarafından ne yazık ki doğru algılanmadığını göstermektedir. Yeni İsrail hükümetinin barış sürecinin ilerletilmesi için üzerine düşeni yapma iradesine sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Bu da, Filistin halkının topraklarının gasp edilmesini barışçı bir şekilde protesto etmek amacıyla kurduğu çadırların sökülmesiyle değil, Batı Şeria’nın ücra köşelerine kadar uzanan tüm yasadışı Yahudi yerleşimlerinin kaldırılmasıyla mümkün olabilecektir” dedi.

TÜRK İŞ ADAMLARIYLA BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Gül, 12. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde “Filistin’deki Yerleşimler” konulu özel oturumun ardından Mısır’da iş yapan Türk iş adamlarını kabul etti.

Tüm Haberler

Haberin Tamamı İçin:

Gül: 'İsrail Saldırganlığa Son Vermeli'

Cumhurbaşkanı Gül, ''İsrail kazıları başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanları tehdit etmektedir'' dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Dönem Zirvesi kapsamında düzenlenen ''Filistin'deki Yerleşimler'' özel oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Oslo Süreci'nin başladığı dönemde 200 bin civarında olan Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimci sayısının, bugün 650 bine ulaşmış olması, iki devletli çözüm çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti için hayati bir tehdit oluşturmaktadır'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, basına kapalı gerçekleştirilen oturumda konuşan Gül, Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanmasının önünde en büyük engeli, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin oluşturduğunu belirterek, ''Filistinli kardeşlerimizin sadece vazgeçilemez hakları değil, vatan toprakları da tüm dünyanın gözü önünde gasp edilmektedir'' diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırgan tutumuna son vermesi ve barış sürecinin ilerletilmesi için üzerine düşeni yapma iradesine sahip olduğunu kanıtlaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Bu çerçevede, İsrail'in saldırganlığına son verilmesi, Filistin halkının topraklarını İsrail devletinin sınırsız desteğiyle bir virüs gibi saran yasa dışı yerleşimlerin durdurulması tüm uluslararası camianın sorumluluğudur. Üç kutsal dinin ortak mirası olan Kudüs'ün tarihi dokusunun ve kültürel karakterinin korunması tüm insanlığın mesuliyeti olmalıdır'' ifadelerini kullandı.

İsrail'in başta Doğu Kudüs olmak üzere Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşimlerini uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen genişlettiğine ve çoğalttığına dikkati çeken Gül, yasa dışı yerleşimlerin, yasal hale getirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Konuşmasında, ''İsrailli yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki cami ve kiliselere pervasızca tecavüzleri sürmektedir'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, bu durumun İsrail'in binlerce yıllık Müslüman ve Hristiyan tarihi ile Kudüs'ün geçmişini silme çabasına işaret ettiğini söyledi.

''İsrail kazıları kutsal mekanları tehdit ediyor''

Konuşmasında, İsrail'in Doğu Kudüs'teki kazılarına da değinen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şöyle devam etti, ''İsrail'in yürüttüğü kazılar, başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanları tehdit etmektedir. Filistinlilere, kendi toprakları olan Doğu Kudüs'te inşaat izni verilmemektedir. Kudüs'teki Filistinlilere ait evler bir bir yıkılmakta ya da istimlak edilmektedir. Doğu Kudüs, bugün yasa dışı yerleşimlerle tamamen çevrelenmiştir. İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı ile Kudüs'ün Batı Şeria ile fiziki, siyasi, kültürel ve sosyal bağlantısı kesilmiştir. İsrail, bu şekilde Kudüs'ü diğer Filistin topraklarından ayırmayı amaçlamaktadır.''

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Abdullah GülBirleşmiş MilletlerFilistinİsrailMısır
Görüş Bildir