1. Dünya Savaşı'nı Kazanabilecek misin?

6.1bPAYLAŞIM

Bir yanda İngiltere, FransaRusya; diğer yanda Almanya, Avusturya-Macaristan ve diğer devletler... Osmanlı'nın içinde bulunduğu zor koşullar, tarihten bugüne gelen dostluklar, düşmanlıklar malum.

Doğru kararlarla, stratejilerle Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkar!

Savaş kapıda, tarafını seçmen lazım! İngiltere Başbakanından bir mesaj var... 'Almanya-Macaristan ittifakına karşı bizimle olmanızı istiyoruz!'

Teklifi kabul et, İngiltere'yle müttefik ol.
Reddet ve Almanya ile işbirliğine git.
Sırp milliyetçisi Princip'le konuşup ikna et.

İngiltere, 'Toprak bütünlüğünün taahhütü' konusunu savaşın ardından değerlendirebileceğini ifade etti, yani bir güvence vermedi.

çalışma

Sırp milliyetçi ikna oldu, Dünya Savaşı çıkmadı!

Avrupadaki kutuplaşmış, gergin havanın bir savaş ortamına dönüşmesini sağlayan Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip, Avusturya veliahtı Franz Ferdinand'aa suikast düzenlemekten vazgeçti ve savaş çıkmadı. 

Ülkeler kendi aralarında konuşup hallettiler... En büyük zafere ulaştın, tebrikler!

Dünya Savaşı sonunda patlak verdi... Rusya, İngiltere ve Fransa'ya karşı Osmanlı savaşın içinde! Hangi cepheye ağırlık vereceksin?

Balkanlar
Hicaz-Yemen
Filistin-Sina

Filistin'de İngilizlerin taarruza geçeceği bilgisi var. Ancak Irak'a da düşman askeri ilerleyebilir. Birlikleri dağıtacak mısın, yoksa ağırlığı Filistin'e mi vereceksin?

Bağdat tehlikesine karşı birliklerin bir kısmını Irak'a sevk et.
Kudüs'te İngiliz tehlikesine karşı askerleri sevk etme.

Orada bulunan generallerden Mustafa Kemal, askerlerin Bağdat'a sevk edilmesine çok şiddetle karşı çıkıyordu.

İngilizler Filistin'i ele geçirdi, kaybettin!

Henüz ilk operasyonunda izlediğin yanlış stratejinin sonucu, Fransız gemilerinin de desteklediği bir deniz operasyonuyla Filistin ilk önce deniz taarruzuna uğradı, ardından da bir kara harekatı ile düştü. 

Ordu, senin böyle büyük bir savaşta askeri komuta edemeyeceğini, iyi stratejiler oluşturamayacağını anladı ve baskılar sonucu görevinden alındın!

İngiliz saldırısı püskürtüldü. Tüm cephelerde ismin konuşuluyor! Ancak şimdi ciddi bir sorun var, İngiliz ajanları Arapları örgütlemiş... Küçük çapta bir isyan başladı!

'Cihad-ı Ekber kararı çıktı, uymayanlar düşmanımızdır!'
İleri gelenlere durumu açıkla ve halkı sakinleştir.
Ajanları ve isyancıları tutuklatıp idam ettir.

Araplar, sert müdahale sonrası İngiliz safına geçti, Filistin düştü!

Dengeyi tutturamadın... İsyancılara müdahale ederken canla başla Osmanlı için müdahale eden Araplar da olumsuz etkilendi, halk bunun sonucunda İngilizlerin vaatlerini makul buldu ve bölgeden çekilmek zorunda kaldın!

Cihad ilanı işe yaramadı... Cephe düştü!

Cihat ilanının çok ses getirmemesi ve düşman ülkelerin etkili bir karşı-propaganda izlemesinin sonucunda isyanlar dinmek bilmedi... 

İngilizlerin 'Bizim savaşımız İslamla değil, hilafet topraklarına dokunulmayacak, mücadelemiz İttihat ve Terakkiyle' propagandası sonrasında birçok ülkede olduğu gibi Filistin'de de ciddi bir refleks oluşmadı.

Gitgide artan kayıpların ardından ordu çekilmek zorunda kaldı! Diğer cephelerin düşmesi de çok zaman almadı ve Osmanlı savaşı kaybetti. Üstelik Almanya yenildiği için yanında yenik sayılmadan, direkt kaybetti.

Aşiretleri ikna etmeyi başardın, İngiliz güçleri püskürtüldü! Daha büyük bir tehlike var, Rusya'nın harekat düzenleyeceği konuşuluyor. Askeri Balkanlara mı, yoksa Kafkaslara mı sevk edeceksin?

Balkanlarda cephe aç.
Kafkaslarda cephe aç.

İngilizlerin Irak'taki petroller için harekat düzenleyeceği bilgisi var, muhtemelen Rusya da petrol kaynaklarının yoğun olduğu bir bölgeyi işgal etmeyi düşünecektir.

Ruslar Kafkaslardan saldırıya geçti! Yanlış öngörü: kaybettin!

Rusya'nın, İngiltere gibi petrol kaynaklarının yoğun olduğu bir bölgeye harekat düzenleyeceği belliydi... 

Bakü petrollerini tamamen ele geçirmeyi düşünen Rus ordusu, Kafkaslardaki Osmanlı tehlikesini ortadan kaldırmak için Kafkaslardan geldi ve Kars, Erzurum, Muş ve Ardahan'ı zapt etti! 

Bu yanlış kararının ardından Osmanlının doğusu tamamen elden çıktı, gelen baskılar sonucunda istifa ettin. İlerleyen yıllarda yargılanmana karar verildi ve sürüldün... Bol şans!

Doğru öngörün sonucu Kafkaslarda açılan cephede Rus kuvvetleri ağır kayıplar verdi, Rusya savaştan çekilme kararı aldı! ABD'nin savaşa gireceği söylentileri başladı... Bunun için bir plan var!

Almanya'yı uyar ve geminin vurulmamasını iste.
ABD'yi geminin vurulma ihtimali konusunda uyar.

ABD'den İngiltere'ye hareket eden bir yolcu gemisine Alman denizaltıları tarafından saldırı düzenleneceği, İngiltere'nin 'geminin rotasının çok riskli' olduğunu bile bile ABD'yi savaşa sokmak için bir uyarıda bulunmadığı bilgisine istihbarat birimlerin ulaştı. 

ABD'nin savaşa girmesini istemiyorsun, geminin rotası değişmezse ya da bilgilendirme yapılmazsa sonuç belli gibi...

Almanya, ABD saflarında yer aldığını düşündü! Görevden alındın.

Almanya, ABD gemisi Lusitania için yaptığın uyarıdan rahatsız oldu ve görevden alınman için muhalif komutanlarla görüştü, bir sabah kapında seni tutuklamak için gelen iki askerle uyandın...

Savaşın geri kalan kısmını gazetelerden takip edebilirsin.

ABD'ye istihbarat verdiğin ortaya çıktı, hain damgası yedin!

Çok ince bir stratejiyle, ABD'nin savaşa dahil olmaması için bir hamle yaptın ama Almanya tarafından öğrenilen bu olay, senin sonunu getirdi. 

Ordu içindeki gücünden rahatsız olan birçok yüksek rütbeli asker, bu olayı iyi kullandı, büyüttü ve görevinden alınmanı sağladı... 

Birinci Dünya Savaşı, ilkokul kitaplarında yer aldığı halinden biraz farklı sürecek, ama artık sen yoksun!

Yemen cephesine askeri yığınak sürerken, kötü bir haber geldi. İngilizlerin kışkırtmasıyla, Araplar isyan bayrağını açtı!

İsyancı Arapları tutuklat ve elebaşlarını idam ettir.
İngiliz ajanını yakalat ve görüşmeye çağır.
İsyanların durması için bölgeden çekil.

İngilizler bölgeyi ele geçirdi! Kaybettin!

İsyanların durması için bölgeden çekilme kararı alman gerçekten çok talihsiz oldu. İngiliz askerinin de beklediği buydu...

Bölgeden ayrılmanla birlikte isyancılar İngilizlerle birleşti ve sonraki saldırılarda bölgeyi tekrar ele geçirme hamlelerin sonuçsuz kaldı. 

Birinci Dünya Savaşı bu defa dört yıl da sürmedi...

İsyanı bastıramadın! Bölge İngilizlere geçti!

İsyanı çıkartan elebaşlarını tutuklatıp idam ettirmek pek işe yaramadı, isyana katılmayanların da Osmanlı'ya karşı tepki vermesine sebep oldu!

Bunu kullanan İngilizler olayları başa çıkamayacağın noktaya getirdi ve bir askeri harekatla çekilmeni sağladı.

Ajan kendinden emin şekilde Osmanlı'nın bölgede tutunma şansı olmadığını, İngiltere safına geçerek savaştan çekilmenin senin için en iyisi olduğunu söyledi.

İsyanlar zor durdurulur gibi görünüyor, teklifi kabul et ve İngiltere'nin yanında yer al.
Ajanı idam ettir ve ek birlik takviyesiyle hücum emri ver.

Almanlar affetmedi! Kaybettin!

İngiliz ajanının teklifini kabul ettiğin haberi Alman ve Avusturya-Macaristan grubunda şok etkisi yarattı. 

Çok geniş, profesyonel bir ordu bunu cezalandırmak için İstanbul önüne geldi, Mahmutbey Gişeler'de bekleyen Alman süvarileri bir şeyin habercisiydi, çok yanlış bir karar verdin, ve tarih kitaplarına bir 'korkak' olarak geçerek bu savaşı kaybettin!

Son hücumla İngilizleri bölgede mağlup etmeyi başardın! Şimdi ciddi bir tehlike yaklaşıyor, Kafkaslarda Ruslarla karşı karşıyasın... Mevsim kış, Rus ordusu sayıca fazla. Ancak bir generalin taarruza geçmeyi, aksi taktirde kaybedileceğini söyledi.

Ordu hazırken zaman kaybetmeden taarruz emri ver.
Orduyu savunma pozisyonuna al, geri çek ve ilkbahara kadar taarruz için bekle.

Ordu teçhizat olarak tamamen hazır, denetlemeler yapıldı bilgisi geldi.

Yanlış karar! Rus ordusuna karşı kaybettin!

Mevsim şartlarının normalleşmesini beklemen gerekiyordu. Üstelik ordunun hazır olduğu bilgisi de doğru değilmiş, denetleme zamanında rütbeli askerler, orduyu eksiksiz göstermiş.

Çok ağır kayıplar vererek geri çekildin, bu kararının ardından sana harekat konusunda tavsiye veren generalini ve seni görevden aldılar...

Kafkaslardaki başarın ses getirdi! Ruslar çok kan kaybetti... Şimdi Balkan cephesine gitmen gerekiyor, Fransız ve Sırplar Bulgar cephe hattını yarmak üzere!

İlk önce Sırbistan'a yardım bağlantısı kes, sonra saldır.
Hilal taktiği uygulamak için Ankara'ya kadar ilerlemelerine izin ver.
O Bulgarların sorunu, işim olmaz. Diğer cephelere ağırlık verelim.

Düşman İstanbul'u işgal etti!

Başarısız stratejilerin sonunda koskoca devleti, orduyu bu savaşta erkenden havlu atmaya zorladı! Bulgarlara yardımcı olamadın ve 'ilgin' taktiklerin sonucu Sırplar, Fransızlar ve bir grup İngiliz askeri Bulgar cephe hattını yarıp, İstanbul'a kadar girdi...

Sırbistan düştü! Ancak bu esnada ABD de İngilizlerin yanında savaşa girdi, bir birliğini Almanya'ya göndermeye karar verdi. Almanya ciddi bir destek istedi!

Kolordu gönder.
2 mayın gemisi ve 5 tabur asker sevk et.
İki tabur asker sevk et.

Bu esnada Filistin-Sine cephe hattında da askere ihtiyaç var...

Almanya yenildiği için yenik sayıldın!

ABD'nin savaşa girmesi dengeleri tümden değiştirdi... Almanların istediği desteğe çok pinti bir şekilde yanıt verince, ittifakın önemli ülkelerinden biri olan Almanya ABD ve İngiliz birliklerine direnemedi ve düştü! 

Tarih kitapları senden çok hoş bir şekilde bahsetmeyecek...

Ülkede asker kalmayınca, İngilizler İstanbul'a girdi!

Almanya'nın istediği desteğe çok bonkör bir şekilde kolordu ile yanıt verince, Alman generalleri adeta şok ettin. 

Bu aşırı desteğin farklı sorunlara yol açabileceği düşünülüyordu, nitekim öyle de oldu. ABD ve İngiliz birliklerine karşı sert yanıt verildi, ama İstanbul'da asker kalmayınca, İngilizler yanaşık düzen eğitimlerini İstiklal'de yapmaya başladı!

Çok ağır kayıplar veren ABD savaştan çekilme kararı aldı! Şimdi hedef Fransa... Zaferin işaretleri gelmeye başladı!

Fransa'ya önce kapitülasyon ver, sonra saldırıya geç.
Az sayıda çıkarma gemisini İngiltere'ye gönder, ardından Fransa'ya saldır.
Askeri Alman komutanların emrine verip tatile çık.

Fransa'da bozguna uğradın!

İngiltere'yi belki de yalnız bırakacak, savaşın son düzlüğüne geçilecek hamle olmadı, Fransa'yı zapt edemedin! 

Tekrar güçlenmeye başlayan İngiliz-Fransız ittifakı orduyu Arel Üniversitesi hattına kadar kovaladı... 

Muhalif komutanların da lobisiyle görevinden alındın!

Fransa düştü! Fransa yenilince İngilizler de yenik sayıldı, Young Boys Konferansı'nda tarafların talepleri tartışılıyor!

Kapıyı yüksekten açıp Fransa'nın yarısını iste. (alsas loren dahil)
'İngiliz Kralı benim muhtarıma denk sayılacak'

Savaşı kazandın! Eyfel'de selfie zamanı!

Birinci Dünya Savaşı'nda verdiğin önemli, stratejik kararların ardından birçok ülkeyi savaşta saf dışı bıraktın, ve Young Boys Konferansı'nın sonucunda Fransa'dan talep ettiğin topraklar için, Fransız heyeti oui, yani evet dedi. 

Tebrikler paşam!

Kazandın! İngiliz kralı, muhtara denk sayılacak!

Cepheden dönen askerler gururlu, hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bu zorlu savaş sona erdi, Young Boys Konferansı'ndaki kazanımlar ile taçlandı! 

Artık İngiliz ve Fransız kralları, protokolde muhtarlara denk sayılacak...

Balkan cephesi kararını üst rütbeli komutanlar beğenmedi. Bir grubun seni devirmeyi düşündüğünü duydun, ne yapacaksın?

Hepsini tutuklat, cepheyi güçlendir.
Tek başına karargahlarına gidip konuş.
Operasyonu durdur, istifa et ve bir kıyı kasabasına yerleş.

Askerler istifanı aldı, tutuklandın!

İtithat ve Terakki'nin önde gelen isimleri, 1. Dünya Savaşı öncesinde operasyonu senin yürütmenden son derece rahatsızdı... 

Balkan kararını beğenmeyen yüksek rütbeli askerler, sonunda seni saf dışı bıraktı!

Muhalif askerler tutuklandı! Ordunla Balkanlara ilerliyorsun... Nasıl bir strateji izleyeceksin?

Sırbistan'a topyekün hücum emri ver.
Sırbistan'ın alt tarafından sahil şeridini kontrol altına al.
Macaristan'a ilerleyip müttefiklerle hareket et.

Balkanlarda başarılı olamadın!

Yapman gereken ilk önce karşı cephede yer alan Sırbistan'ı savaşın dışında bırakmaktı, ama Yunanistan üzerinden ciddi bir lojistik, askeri destek alan Sırbistan saldırıların sonucunda savaş dışında kalmadı, ve bu da ilerleyen zamanlarda savaşın seyrini değiştirdi. 

Üzgünüz, Dünya Savaşı'nı kaybettin!

Sırbistan'ın aldığı desteği kesince, teslim olmasını sağladın! Ancak bu esnada Hicaz-Yemen ve Filistin tarafında İngilizler ciddi ilerleme kat etti!

Tüm askeri birlikleri Bağdat yönüne sevk et!
İngilizleri durdurmak için Fransa'ya operasyon düzenle, kafaları karıştır.

Savaşın en gereksiz hamlesi! Kaybettin!

İngilizler doğuda ilerlerken, tüm birliklerle Fransa'ya operasyon düzenlemek nasıl bir kafa kumandanım? 

Savaş maalesef kaybedildi ve çok ağır bir şekilde kaybedildi!

Askeri doğuya sevk edince saldırı batıdan geldi!

Çok yanlış bir tercihle, tüm birlikleri doğuya kaydırdın ancak dengeli bir politika izlemen gerekiyordu...

İngiltere, Fransa ve Rusya ile savaşa girdin! Operasyonlarda hangi cepheye ağırlık vereceksin?

Batı Cephesinde Almanya'ya karşı
Macar Cephesinde Avusturya-Macaristan'a karşı
Cephe açma, saldırıyı karşıdan bekle

İngilizlerin yanında yer almandan rahatsız olan Almanya yanlısı bir grup asker, Batı cehpesi kararına tepki gösterdi.

Muhalif askerlerin karargahına gidip onlara ders ver.
Almanya yanlısı olduğuna en ufak şüphe bulunan herkesi tasfiye et.
Almancı askerlerin temsilcisi ile makamında görüş.

Alman yanlısı askerler seni tutukladı!

Onlara bir cesaret dersi vermek için, yaverlerin olmadan sana muhalif onlarca silahlı askerin karargahına gittin ama işler yolunda gitmedi. İlk önce neden orduyu senin kumanda edemeyeceğini açıkladılar, sonra da seni tutuklayıp rütbelerini söktüler. 

Darbe mağduru olarak yola erken veda ettin!

Tasfiye ters tepti, askerler isyan bayrağını açtı!

Rütbeli rütbesiz yüzlerce askerin, ordugahtan yaka paça gözaltına alınması orduda ciddi bir tepki yarattı. 

Diğer askerler de onların yanında yer alınca, harekat iptal oldu ve Osmanlı, 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmek zorunda kaldı...

Muhalif askerlerin lideri: 'Eğer Almanya saflarında yer almazsak kazanma şansımız yok, Alman imparatoru size bir şans daha verdi. Karşınıza bizi almayın!'

Alman imparatoru ile gizli bir görüşme yapmayı kabul et.
Generali tutuklatıp idama mahkum et, askere hazırlık emri ver.

Düşmanla görüştüğün öğrenildi! İttifaktan çıkarıldın!

Komutan senin ayağını kaydırmak için bir görüşme olasılığından bahsetti, sen de inandın. 

Aslında İmparator'un öyle bir mesajı yoktu, ancak bu hamlen hemen diğer muhalifler tarafından Rusya ve İngiltere'ye haber verildi, ve kafanı kaldırdığında, İstanbul'a ayak basıp kışlaları kuşatan Rus birliklerini gördün!

Bir savaşta ancak bu kadar kötü bir yönetim izlenebilirdi...

General idam edildi, ancak Alman yanlısı askerler bu defa İngiltere'ye 'Almanlarla gizlice görüşecek' istihbaratını verdi. İngiliz elçisi acilen bilgi istiyor! Bir İngiliz birliği İstanbul'a çıkmış!

'Birlikleriniz İstanbul'u hemen terk etmezse, tutuklayacağız.'
'Almanlarla görüşmem olmadı, bu politikanız çok yanlış.'
'İttifak için canımızı ortaya koymaya hazırız, bağışlayın!'

İttifak dışında kaldın! Cesaretsizliğin utandırdı!

Görüşme yapmamış olmana rağmen toplantıda İngiliz ve Rus temsilcilere karşı duruş gösteremedin... Sonunda müttefikler, senin ittifaka bir faydan olmayacağı konusunda net oldu, ittifak erkenden dağıldı.

Binadan çıkarken yaverlerin arasından sıyrılan bir Alman yanlısı ittihatçı yüzbaşı seni bıçakladı ve ağır yaraladı. Uzun bir süre hastanede yattın, taburcu edildiğinde seni kimse karşılamadı. 

Artık ne bir yönetici, ne bir askerdin... Yalnız kaldın, kaybettin. Bitti!

Masayı devirdin, tüm ulus seninle gurur duydu. Ancak Almanlar ve Macarlar Balkanlardan saldırıya geçti! Ancak İstanbul'da İngiliz piyadesi, Boğazlarda İngiliz gemileri var!

Orduyu Balkanlara sevk et ve Almanlara karşılık ver.
İlk önce İstanbul'daki İngiliz birliklerine hücum emri ver.

Alman birlikleri İstanbul'a girdi! Kaybettin!

Balkanlardan gelen tehlike, ülkenin bütünlüğü için genel olarak en büyük tehlikeydi, ancak duygusal davranıp İngilizlere yönelince Alman-Macar birlikleri Rumeli'de önüne çıkan her yerleşim yerini dağıttı, halka zulüm etti ve işgali sürdürdü...

Savaşın başından beri hiçbir şey başaramamış bir komutan için, yani senin için en olağan senaryo gerçekleşti ve tutuklandın, idam edileceksin.

Yanlış hamle! İstanbul İngilizlerin eline geçti!

Alman tehlikesiyle İngiliz tehlikesi aynı anda başgösterince çaresiz kaldın, Almanları mahmutbey gişeler önünde durdurdun, ancak bu defa da İngilizler başkent İstanbul'da hakimiyeti ele geçirdi!

Macar cephesi konusunda müttefik ülkelerden itiraz geldi, askeri İngilizlerin emrine verip Almanya'ya hareket etmen söylendi...

İngilizlerle karşı karşıya gelmemek için kabul et.
'Askeri emrinize veremem, Macaristan'a operasyon başlatıyoruz!'

Macaristan'da bozguna uğradın!

Müttefiklerin isteğine karşı çıktığın için, Macaristan önünde orduya hiç destek verilmedi... Sırbistan'ın ve diğer ülkelerin de saldırıları ile asker yıprandı, operasyon başarısızlıkla sonuçlandı!

İngiliz emrine giren ordu isyan etti!

Orduyu İngiltere'nin emrine verip Almanya'ya sevk etme fikri çok tepki gördü! Bunun sonucunda muhalif kesim seni devirdi...

Savaş devam edecek, ama sensiz!

Asker taarruza hazır, savunmada bekliyor. Almanya'nın petrol kaynaklarının yoğun olduğu bir bölgeye harekat düzenleyeceği istihbaratı geldi. Askeri nereye yığacaksın?

Kafkaslar üzerinden Bakü için cephe aç
Balkan cephesi oluştur

Balkanlarda bekledin, Kafkaslardan geldiler!

Petrol kaynakları, eğer güvendeki Irak'ı, saymazsak Azerbaycan tarafındaydı, nitekim Balkanlara askeri yığdın, ancak ters taraftan geldiler!

Savaşı kaybetmene sebep olacak olaylar silsilesi böyle başlamış oldu...

Kafkas cephesinde Almanlar ile karşı karşıya geldin! Ancak sayı bakımından üstünler, ve teçhizatları da çok güçlü. Ne yapacaksın?

Kayıp vermeden teslim ol.
Savaşı Rus topraklarına sürükleyip hücum et.
Orduyu geri çek ve yardım iste.

Alman süvarilerin bozgununa uğradın!

Alman ordusu güçlüydü, ancak emrindeki askerlerle zafere gidebilirdin! 

Sense teslim olmayı, yardım istemeyi tercih ettin. Osmanlı en başından sana güvenmemeliydi...

Almanlar bozguna uğradı! Savaştan çekilmeleri söz konusu... Ancak sen Kafkaslardayken, Balkanlar üzerinden Alman ve Macarlar çok büyük bir orduyla geliyor!

Cihat ilan edip Müslümanların katılımını bekle
Rumeli'ye ordugah kur ve savunma cephesi oluştur

Cihat ilanı işe yaramadı!

Tamamen Müslüman dünyasının tepkisizliğinden değil ancak iletişim problemlerinden, düşman devletlerin ajanlarının halk arasında farklı söylentiler yaymasından ötürü çok az bir katılım gerçekleşti. 

Macar ordusu ve Kafkaslardaki başarısızlığın ardından son şansını deneyen Almanların yoğun gücü, Osmanlı'yı bozguna uğrattı ve savaştan çekilmesine neden oldu!

Macar-Alman birlikleri düştü! Zafer geldi... Ancak İngilizlerle yapılan ilk görüşmede, Osmanlı'ya Balkanlarda toprak verilmeyeceği, savaş tazminatı da almayacağı söylendi.

İngilizlerin önerisini kabul et.
'Madem öyle, 5 çayımızı Londra'da içeriz!'
'Zaferde büyük pay sizin, ama en azından biraz toprak alalım.'

Savaşı kazandın, masada kaybettin!

Yıllarca süren savaş, kayıplar ve bunun sonucunda İngiliz-Rus-Fransız ittifakının Osmanlıya hiçbir şey verilmeyeceğini söylemesi orduda tepki yarattı.

İttihat ve Terakki üyeleri ilk önce seni tutuklattı, sonra ülkedeki müttefik güçlerini... 

Ortalık karışacak gibi, ama yolumuza sen olmadan devam edeceğiz!

Chelsea Konferansı toplandı, zafer senin!

İngilizler, blöfe restle karşılık vermenin ardından fikrini değiştirdi... İngiltere'de toplanan Chelsea Konferansı'nda taleplerini sıraladın, ve hepsi kabul edildi!

-Eflak ve Boğdan Osmanlının olacak

-İngiltere'de Osmanlı üssü olacak

-İngiliz, Alman ve Macar kralları muhtarlarımıza denk sayılacak!

Bu zafer senin, tebrikler! 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
mehmet-serin2

Avrupadaki kutuplaşmış, gergin havanın bir savaş ortamına dönüşmesini sağlayan Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip, Avusturya veliahtı Franz Ferdinand'aa suikast düzenlemekten vazgeçti ve savaş çıkmadı. Ülkeler kendi aralarında konuşup hallettiler... En büyük zafere ulaştın, tebrikler!

mehmet-serin2

İngilizler, blöfe restle karşılık vermenin ardından fikrini değiştirdi... İngiltere'de toplanan Chelsea Konferansı'nda taleplerini sıraladın, ve hepsi kabul edildi! -Eflak ve Boğdan Osmanlının olacak -İngiltere'de Osmanlı üssü olacak -İngiliz, Alman ve Macar kralları muhtarlarımıza denk sayılacak!

the-pretty-reckless

Ülkede asker kalmayınca, İngilizler İstanbul'a girdi

wolwerine

Kazandın! İngiliz kralı, muhtara denk sayılacak! Kazandın! İngiliz kralı, muhtara denk sayılacak! Cepheden dönen askerler gururlu, hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bu zorlu savaş sona erdi, Young Boys Konferansı'ndaki kazanımlar ile taçlandı! Artık İngiliz ve Fransız kralları, protokolde muhtarlara denk sayılacak...

abdullah-hakan-akkaya

İngilizler, blöfe restle karşılık vermenin ardından fikrini değiştirdi... İngiltere'de toplanan Chelsea Konferansı'nda taleplerini sıraladın, ve hepsi kabul edildi! -Eflak ve Boğdan Osmanlının olacak -İngiltere'de Osmanlı üssü olacak -İngiliz, Alman ve Macar kralları muhtarlarımıza denk sayılacak! Bu zafer senin, tebrikler!

Görüş Bildir