Görüş Bildir

Birçok İnsanın Kendisini "Beklenen Kurtarıcı" İlan Ettiği Günümüzde Mesih ve Mehdi Kavramlarıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler

Anasayfa > Cafe

Sizlere çok fazla detay, bilgi içeren bu konu hakkında elimizden geldiğince bazı bilgileri basit bir şekilde aktarmaya çalıştık.

Mesih ve Mehdi iddiasıyla gündeme gelen insanlarla birlikte bu iki kavram hakkında birçok tartışma yapılırken Netflix, "Messiah" dizisiyle bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Mesih ve Mehdi iddiasıyla gündeme gelen insanlarla birlikte bu iki kavram hakkında birçok tartışma yapılırken Netflix, "Messiah" dizisiyle bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Dizi, büyük bir tepki topladı ve yasaklanması için de 4 binden fazla kişi dilekçe verdi. Bazı ülkeler de kaldırılması için açıklamalar yaptı.  Bu gelişen durumun ardından da Netflix şöyle bir açıklama yaptı;  “Mesih kurgusal bir eserdir. Herhangi bir karaktere, figüre veya dine dayanmaz. Netflix'in tüm dizilerinde üyelerin kendileri ve aileleri için neyin doğru olduğu konusunda kendi kararlarını vermelerine yardımcı olacak özellik derecelendirmeleri ve bilgilendirmeler mevcut”

Dizinin "İslam karşıtı propaganda" amacı taşıyıp taşımadığı iddiasını bir kenara bırakalım asıl bilmemiz gereken şeyi; "Mesih'in kim olduğunu, amaçlarını ve kutsal kitaplarda nasıl yazıldığını anlatalım.

Dizinin "İslam karşıtı propaganda" amacı taşıyıp taşımadığı iddiasını bir kenara bırakalım asıl bilmemiz gereken şeyi; "Mesih'in kim olduğunu, amaçlarını ve kutsal kitaplarda nasıl yazıldığını anlatalım.

Bazı kaynaklarda Mesih'in günahlarından arınmış, tereddütsüz inanan seyahat eden anlamlarına geldiğini ve bu kişinin Meryem'den doğma Hz. İsa olduğu yazıyor. Kuran'da birçok ayette Hz. İsa'nın adı veya lakabı olarak "Mesih" kelimesinin geçtiği söyleniyor.

Bazı kaynaklarda Mesih'in günahlarından arınmış, tereddütsüz inanan seyahat eden anlamlarına geldiğini ve bu kişinin Meryem'den doğma Hz. İsa olduğu yazıyor. Kuran'da birçok ayette Hz. İsa'nın adı veya lakabı olarak "Mesih" kelimesinin geçtiği söyleniyor.

Yani bu kelime 'Beklenen Kurtarıcı'ya verilen sıfat olarak kullanılıyor. Bu inanç M.Ö 6. yüzyılda Yahudilikte de görülmeye başlanmış.

Fakat şunu söylemekte fayda var: Bazı profesörler Kuran'da "el-Mesih" kelimesinin birçok yerde geçtiğini söylese de Yahudilik ve Hristiyanlıktaki anlamları gibi "beklenen bir kurtarıcı"yı kastetmediğini anlatıyor.

Fakat şunu söylemekte fayda var: Bazı profesörler Kuran'da "el-Mesih" kelimesinin birçok yerde geçtiğini söylese de Yahudilik ve Hristiyanlıktaki anlamları gibi "beklenen bir kurtarıcı"yı kastetmediğini anlatıyor.

KAYNAK

Uzun lafın kısası; Dünyadaki adaletsizliği ve ahlaksızlığı engellemek, barışı sağlamak amacıyla birçok din, ahir zamanda (son dönem) bir "kurtarıcının" bir şekilde geleceği söyleniyor.

Uzun lafın kısası; Dünyadaki adaletsizliği ve ahlaksızlığı engellemek, barışı sağlamak amacıyla birçok din, ahir zamanda (son dönem) bir "kurtarıcının" bir şekilde geleceği söyleniyor.

Kuran'da da birçok ayette İsa'dan bahsediliyor. Örneğin; "İmrân kızı Meryem’i de (misal vermiştir): O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi." Burada “Ona ruhumuzu üfürdük” ifadesiyle İsa'dan bahsedildiğini ve Allah tarafından olduğu söyleniyor.

Kuran'da da birçok ayette İsa'dan bahsediliyor. Örneğin; "İmrân kızı Meryem’i de (misal vermiştir): O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi." Burada “Ona ruhumuzu üfürdük” ifadesiyle İsa'dan bahsedildiğini ve Allah tarafından olduğu söyleniyor.

Nisa Suresi 171. ayette de şöyle bahsediliyor: “...Meryem  oğlu İsa Mesih, Allah’ın elçisi, Meryem’e bıraktığı kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. (O halde) Allah ve elçisine inanın...” 

 “Melekler şöyle demişlerdi: ‘Ey Meryem! Allah sana, kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan Mesih’i, dünya ve ahirette şerefli ve Allah’a yakın kılınanlardan olarak müjdeler’”

KAYNAK 1

KAYNAK 2

KAYNAK 3

Peki Kuran'da da geçen İsa'nın mucizeleri nelerdir? En başta "yaratma" mucizesiyle başlayalım. Allah'ın sadece ruh olma özelliğini İsa Mesih'e verdiği, yukarıda bahsettiğim üfleme'yi de İsa'dan başka kimse için kullanmadığı belirtilir.

Peki Kuran'da da geçen İsa'nın mucizeleri nelerdir? En başta "yaratma" mucizesiyle başlayalım. Allah'ın sadece ruh olma özelliğini İsa Mesih'e verdiği, yukarıda bahsettiğim üfleme'yi de İsa'dan başka kimse için kullanmadığı belirtilir.

KAYNAK 

KAYNAK 2

Doğar doğmaz konuşmak: Allah İsa'ya ruhlarını üfürerek Meryem'in karnında bir hayat verdi. Namusunu ebedi bir şekilde koruyan Meryem hamile kalıp İsa'yı doğurunca toplum onu zina yaptığı gerekçesiyle suçladı. Rivayete göre ahaliye çocuğu gösterdikten sonra çocuk: 'Ben şüphesiz Allah’ın kuluyum. Bana Kitap verdi ve beni peygamber kıldı...' demiş.

Doğar doğmaz konuşmak: Allah İsa'ya ruhlarını üfürerek Meryem'in karnında bir hayat verdi. Namusunu ebedi bir şekilde koruyan Meryem hamile kalıp İsa'yı doğurunca toplum onu zina yaptığı gerekçesiyle suçladı. Rivayete göre ahaliye çocuğu gösterdikten sonra çocuk: 'Ben şüphesiz Allah’ın kuluyum. Bana Kitap verdi ve beni peygamber kıldı...' demiş.

KAYNAK

Ölüleri diriltmesi, körün gözünü açması: Kuran'da şu şekilde geçiyor; "Anadan doğma körleri, cüzamlıları iyileştireceğim. Allah’ın izni ile ölüleri dirilteceğim...”

Ölüleri diriltmesi, körün gözünü açması: Kuran'da şu şekilde geçiyor; "Anadan doğma körleri, cüzamlıları iyileştireceğim. Allah’ın izni ile ölüleri dirilteceğim...”

Rivayete göre İsa Mesih'in başından şöyle bir olay geçmiş; “İsa, çocuklarla oynarken çocuklardan biri diğerinin üstüne atılıp tekmeledi ve onu öldürdü. Sonra da onu kanlar içersinde İsa’nın önüne attı. Bunun üzerine İsa’yı çocuğu öldürmekle suçladılar, ‘işte katil’ dediler. İsa, hakimin sorusuna cevap olarak, ‘Onu öldüreni bilmiyorum; üstelik arkadaşı da değilim’ dedi. İsa’ya saldırmak istediler ama O, ‘çocuğu bana getirin’ dedi. ‘Ne yapacaksın?’ dediler. ‘Ona kendisini kimin öldürdüğünü soracağım’ dedi. ‘O ölü iken seninle nasıl konuşabilir?’ dediler. Çocuğu yanına getirdiler. İsa dua etmeye koyuldu ve Allah onu diriltti.”

Geleceği bilmesi ve Gökten Sofra İndirmesi de anlatılan mucizeleri arasında yer alıyor.

KAYNAK

Ayrıca Hristiyanlar Mesih'in Allah'ın oğlu olduğunu söylese de bu Kuran'da reddediliyor. Bazı insanlar da Mesih'i tanrı olarak kabul ediyor. Müslüman kesim bunu inkar ediyor ve bunun "kafirlik" olduğunu söylüyor. Müslümanlara göre "Mesih" bir kuldur, elçidir.

Ayrıca Hristiyanlar Mesih'in Allah'ın oğlu olduğunu söylese de bu Kuran'da reddediliyor. Bazı insanlar da Mesih'i tanrı olarak kabul ediyor. Müslüman kesim bunu inkar ediyor ve bunun "kafirlik" olduğunu söylüyor. Müslümanlara göre "Mesih" bir kuldur, elçidir.

Kuran'da şu şekilde geçiyor; “...Ben Allah’ın kuluyum. O bana Kitap verdi, beni peygamber yaptı. Beni her nerede olursam kutsal kıldı. Diri olduğum sürece namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı yaptı. Beni bir zorba, bir bedbaht kılmadı”

KAYNAK

Peki yeniden dirileceği ve dünyadaki kötülükleri engelleyeceği söylenen beklenen kurtarıcı İsa Mesih neye benzeyecek? İsa Mesih'in yeryüzüne yetişkin bir insan olarak geleceği belirtiliyor.

Peki yeniden dirileceği ve dünyadaki kötülükleri engelleyeceği söylenen beklenen kurtarıcı İsa Mesih neye benzeyecek? İsa Mesih'in yeryüzüne yetişkin bir insan olarak geleceği belirtiliyor.

Hz. Muhammed'in anlattığına göre Mesih; esmer, saçı omuzlarına kadar uzun, ne uzun ne de kısa boylu, beyaza çalan kırmızı renkte iki elbise içinde yeryüzüne gelecekmiş.

Hz. Muhammed'in anlattığına göre Mesih; esmer, saçı omuzlarına kadar uzun, ne uzun ne de kısa boylu, beyaza çalan kırmızı renkte iki elbise içinde yeryüzüne gelecekmiş.

KAYNAK

Hz. Muhammed'in, Mesih'i esmer tenli olarak tasvir etmesine rağmen Hristiyanların İsa'yı kendilerine benzetmeye çalıştıkları için İsa'yı beyaz tenli olarak resmettiklerini söyleyenler de var.

Hz. Muhammed'in, Mesih'i esmer tenli olarak tasvir etmesine rağmen Hristiyanların İsa'yı kendilerine benzetmeye çalıştıkları için İsa'yı beyaz tenli olarak resmettiklerini söyleyenler de var.

NYGMA

Bir de Mehdi var tabii. Mesih ve Mehdi'nin aynı kişi olup olmadığı da tartışma konusu. Kimileri aynı kişi olduğunu söylüyor. Peki Mehdi kimdir? Onun dünyadaki amacı nedir?

Bir de Mehdi var tabii. Mesih ve Mehdi'nin aynı kişi olup olmadığı da tartışma konusu. Kimileri aynı kişi olduğunu söylüyor. Peki Mehdi kimdir? Onun dünyadaki amacı nedir?

Onun da Mesih gibi ahir zamanda ortaya çıkacağı ve Hz. Muhammed'in soyundan olduğu ve tıpkı Mesih İsa gibi dünyadaki kötülükleri engelleyecek bir kişi olduğu söyleniyor. Müslümanların inancına göre de Mehdi vardır.

Onun da Mesih gibi ahir zamanda ortaya çıkacağı ve Hz. Muhammed'in soyundan olduğu ve tıpkı Mesih İsa gibi dünyadaki kötülükleri engelleyecek bir kişi olduğu söyleniyor. Müslümanların inancına göre de Mehdi vardır.

Rivayete göre bunu da Hz. Muhammed müjdelemiş ve ona katılmalarını emretmiş. 

NYGMA

Sizlere çok fazla detay, bilgi içeren bu konu hakkında elimizden geldiğince bazı bilgileri basit bir şekilde aktarmaya çalıştık. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
108
60
28
10
8
7
3
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Mother of Dragons

Din düşmanı da gelmiş gene.Dini sevmez ama her paylaşımın altında biter sövmek için.Şikayet edin şunu!

Pasif Kullanıcı

7 krallığın kraliçesi, game of thrones de 4.sezondayım nolacak bu arya stark ın hali kız ordan oraya sürüklendi, Tyrion lannister ölmüyordur umarım, azıcık s... Devamını Gör

Pasif Kullanıcı

İslamda mesih değil mehdi inancı var, Hristiyanların mesih olarak adlandırdığı isa peygamber zaten islamda da önemli bir peygamberdir ve tekrar yeryüzüne gel... Devamını Gör

Puta Şamar Atan Adam

PEYGAMBERLERE NAMAZ KILDIM DİYEN İNSANLARIN PEŞİNDEN GİDİYOR BU CAHİL MİLLET İMAN HIRSIZLARINA İMANINI KAPTIRIYOR

Han

Son peygamber Hz. Muhammed dir (nokta). Kurtarıcı bekleyeceğinize önce kendinizi kurtarmakla başlayın.

Zafer Kaan Budak

Şey hani Kuran-ı Kerim Mesih ve Mehdi'den bahseder ama yine de sen bilirsin...