BDP 30 Ekim'i 'Topyekûn Direniş' Günü İlan Etti

 > -

BDP: 30 Ekim'de Hayat Duracak

BDP: 30 Ekim'de Hayat Duracak

ANKARA - BDP 43. Gününe giren süresiz dönüşümsüz açlık grevlerine ilişkin kapsamlı eylem planını kamuoyuna duyurdu. 30 Ekim Salı gününü ‘topyekün direniş günü’ ilan eden BDP, Kürt halkına 30 Ekim günü bulundukları alanlarda hayatı durdurmaya, eyleme geçmeye çağırdı. Eylem planına göre illerde çadırlar kurularak milletvekilleri ve belediye başkanları da açlık grevine girecek.

BDP Genel Merkezi, 14 Ekim’de gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kongre ardından 22 Ekim Pazartesi günü bir araya gelen Parti Meclisi’nin ilk toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede cezaevlerinde devam eden süresiz dönüşümsüz açlık grevleriyle ilgili önemli kararlar alındı.

Sonuç bildirgesinde Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiği tespiti yapılarak, “Böylesi bir süreçte partimiz BDP, tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyadır. BDP, Ortadoğu’da ‘Demokratik Halklar Birliği’ stratejisi; Suriye’de Kürtlerin ve tüm halkların/inançların özgürlüğünü, özerk yönetimini kabul eden demokratik bir rejimin inşa edilmesi politik önermesinin sahibidir. Türkiye’de ise partimizin savunduğu, ‘demokratik özerklik hukukuna dayalı demokratik cumhuriyet projesi’, ortak, eşit, demokratik bir gelecek arayışının projesidir” denildi. Bildirgede, “Yeni statükonun temsilcisi AKP hükümeti ise devletin tüm olanaklarını seferber ederek, bu çözüm gücünü boşa çıkartmak istiyor. Savaş bütün ağırlığıyla sürüyor. Siyasi operasyonlar devam ediyor, politik tutsakların anadillerinde savunma hakkı engelleniyor ve birbiri ardına ağır cezalar veriliyor. Kürt halkının 'Önder' olarak kabul ettiği Sayın Abdullah Öcalan’a İmralı’da 1 buçuk yıldır ağır bir tecrit ve buna karşın müthiş bir direniş devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

Önümüzdeki dönem planlaması, Merkez Yürütme Kurulu seçimlerinin yapıldığı toplantıda temel gündemin cezaevlerindeki açlık grevi olduğuna vurgu yapıldı.

12 Eylül’de başlayan ve bugün itibariyle 43. gününe giren süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerinin; hem talepleri açısından, hem de taşıdığı hayati risk açısından temel gündemleri olduğuna vurgu yapan BDP açıklamasında “Bu direniş, çözümsüzlük siyasetine bir müdahaledir. AKP hükümetinin imha ve tasfiye konseptine karşılık, çözümün önünü açmak amacıyla yapılan bu fedai direnişi selamlıyoruz” denildi.

Açıklamada Türkiye demokratik kamuoyuna “ilk grupta olanlar ölümün kıyısına gelip dayandı. Bu açlık grevi bir çığlıktır. “Sesimizi duyun, bu zulmü ve ölümleri durdurun” diyen bir çığlıktır. Ölümleri durdurmak için yarın çok geç olabilir. Türkiye demokratik kamuoyunu açlık grevindeki politik tutsakların sesini duymaya, ölümleri durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz” çağrısında da bulunuldu.

“Arkadaşlarımızın yaşamlarını kaybetmelerine, cezaevlerinden tabut çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ölümleri durduracak biricik güç halkımızın cesareti, kararlılığı ve direnişi olacaktır” denilen açıklamada, Parti Meclisi’nin açlık grevleriyle ilgili planlaması da açıklandı.

30 EKİM GÜNÜ ‘TOPYEKÜN DİRENİŞ GÜNÜ’

Buna göre, açlık grevlerinin kritik aşamaya ulaşmasından hareketle BDP Genel Merkezi ve yerel örgütlerin bir bütününde sürekli eylem planlamasıyla, “demokratik sivil bir direniş hattı oluşturulması” kararına ulaşıldı.

Bu kapsamda 30 Ekim Salı günü ‘topyekün direniş günü’ ilan edildi. Açıklamada şu çağrıda bulunuldu:

“Taleplere yanıt verilmesini sağlamak, çözüme giden yolu açmak ve olası ölümleri engellemek için 30 Ekim 2012 Salı gününü ‘topyekûn direniş günü’ olarak ilan ediyor, tüm halkımızı bulundukları alanda hayatı durdurmaya çağırıyoruz. Yaşamı savunmak, ölümlerin önüne geçmek için böylesine güçlü ve topyekûn bir duruşu gösteremezsek, tarih karşısında sorumlu oluruz. Bu nedenle tüm il ve ilçe örgütlerimiz, parti yönetici ve üyelerimiz tarihsel bir sorumlulukla, bu kararı uygulamak için gerekli çalışmaları yürütecektir. Türkiye demokratik kamuoyunun, çözümden, barıştan, demokratik ortak bir gelecekten yana olan herkesi de bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz.”

MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI DA AÇLIK GREVİNE GİRECEK

Planlamada yer alan diğer önemli maddeler ise şöyle sıralandı:

“- Açlık grevi hakkında bilgi vermek ve duyarlılık çağrısında bulunmak amacıyla, Kürdistan’ın diğer parçalarındaki parti ve liderlere, Avrupa’daki insan hakları örgütlerine, BM ve AB’nin insan haklarıyla ilgili birimlerine, AB ülkeleri liderlerine ve Türkiye büyükelçiliklerine, ABD senatör ve kongre üyelerine, Avrupa konseyinin ilgili birimlerine, uluslar arası kanaat önderlerine ve yabancı gazetecilere Eş Genel Başkanlarımızın imzalarıyla mektuplar iletilecektir.

-TUHAD-FED ‘in ailelerle birlikte yapacağı etkinliklere il örgütlerimiz destek sunacaktır.

-Daha önce “Genel Merkez Açlık Grevlerini İzleme Komisyonu” olarak görevlendirdiğimiz Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuzda yer alan avukat arkadaşlarımız, açlık grevinin sürdürüldüğü cezaevlerini kısa aralıklarla ve sürekli ziyaret edecek, durumu raporlaştıracak ve günlük olarak basınla paylaşılacaktır. Komisyonumuz Sivil toplum ve demokratik kitle örgütleriyle sürekli bir ilişki ve paylaşım içinde olacaktır.

-Tüm il ve ilçe örgütlerimiz, 30 Ekim 2012 tarihine kadar kitlesel olarak AKP teşkilat binaları önüne mutlaka siyah çelenk bırakacaklardır.

-İl Örgütlerimiz uygun olan tüm mahallelerde, uygun yerlere “Açlık grevindeki tutsaklar yalnız değildir” çadırları kuracaktır. Genel Merkez Yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bu çadırlarda; açlık grevinin durumunu, tutsakların haklı ve meşru taleplerini yapacakları toplantılarla halkla paylaşacaklardır. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız da çadırlarda destek amaçlı yapılacak dönüşümlü açlık grevine katılacaklardır.”

BATMAN, ADANA VE DİYARBAKIR’DA BÜYÜK MİTİNGLER DÜZENLENECEK

BDP ayrıca her il ve ilçe örgütünün kendi planlamalarını çıkararak tutsakların taleplerini her gün yürüyüş vb etkinliklerle gündemde tutacağını belirtti.

Ulaşılan kararlara göre, bugün Midyat Cezaevi önünde BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleşen kitlesel basın açıklamaları önümüzdeki günlerde diğer cezaevleri önünde de devam edecek.

Demirtaş, yarın da Urfa cezaevi önünde yapılacak kitlesel basın açıklamasına katılacak.

27 Ekim tarihinde Batman’da,

28 Ekim tarihinde Adana’da gerçekleştirilecek mitingler BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

3 Kasım’da Diyarbakır’da yapılacak mitinge de BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak katılacak.

YENİ MYK BELİRLENDİ

Bildirgede ayrıca PM toplantısında yeni MYK’nın belirlendiği belirtildi. BDP’nin yeni MYK’sı şu isimlerden oluşuyor: “Ayhan Karabulut (Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı), Mehmet Ayhan (Eğitimden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı), Filiz Koçali (Basın ve Yayın İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı), Hamit Geylani (Seçim ve Propaganda İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı), Meral Danış Beştaş (Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı), Demir Çelik (Yerel Yönetimlerden Sorulu Eş Genel Başkan Yardımcısı), Yüksel Mutlu (STÖ ve Siyasi Partilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı), Nazmi Gür (Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı), Abdurrahim Atilla (Genel Sayman), Nuri Duman (Gençlik Meclisi Sözcüsü), Pelin Yılmaz (Kadın Meclisi Sözcüsü), Nursel Aydoğan (MYK), Hüseyin Koçuk (MYK), Ferhat Tarhan (MYK), Necla Yıldırım (MYK) , Faruk Sağlam (MYK), Kemal Peköz (MYK), Hayri Ateş (MYK), Mihdi Perinçek (MYK)."

Haberin Tamamı İçin:

BDP 30 Ekim'i 'Topyekûn Direniş' Günü İlan Etti

BDP 30 Ekim'i 'Topyekûn Direniş' Günü İlan Etti

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), hazırladıkları 'eylem planı' kapsamında 30 Ekim Salı gününü 'topyekûn direniş günü' olarak ilan etti

BDP, 43 gündür yaklaşık 680 mahkûmun sürdürdüğü açlık grevlerinde hem tutuklu ve hükümlülerin taleplerinin yerine getirilmesi, hem de dünya kamuoyuna taşınması kapsamında hazırladığı "eylem planı" için 30 Ekim Salı gününü "topyekûn direniş günü" olarak ilan etti. İlk toplantısını yapan Parti Meclisi (PM), ağırlıklı olarak cezaevlerinde süren açlık grevleri değerlendirdi.

Yurdagül Şimşek'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre; BDP’den yapılan açıklamada, PM toplantısında, "cezaevlerinden tabut çıkmasına izin verilmeyeceği" konusuna dikkat çekerek, güçlü eylem ve etkinlikler planlandı.

Açıklamada eylem planı ise şu şekilde açıklandı

“- Taleplere yanıt verilmesini sağlamak, çözüme giden yolu açmak ve olası ölümleri engellemek için 30 Ekim 2012 Salı gününü ‘topyekûn direniş günü’ olarak ilan edildi. Tüm il ve ilçe örgütleri, parti yönetici ve üyeleri, bu kararı uygulamak için gerekli çalışmaları yürütecek.

 • Açlık grevi hakkında bilgi vermek ve duyarlılık çağrısında bulunmak amacıyla, Kürdistan’ın diğer parçalarındaki parti ve liderlere, Avrupa’daki insan hakları örgütlerine, BM ve AB’nin insan haklarıyla ilgili birimlerine, AB ülkeleri liderlerine ve Türkiye büyükelçiliklerine, ABD senatör ve kongre üyelerine, Avrupa konseyinin ilgili birimlerine, uluslar arası kanaat önderlerine ve yabancı gazetecilere Eş Genel Başkanların imzalarıyla mektuplar iletilecek.

 • Daha önce “Genel Merkez Açlık Grevlerini İzleme Komisyonu” olarak görevlendirilen Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonunda yer alan avukatlar, açlık grevinin sürdürüldüğü cezaevlerini kısa aralıklarla ve sürekli ziyaret edecek, durumu raporlaştıracak ve günlük olarak paylaşacak. Komisyon STÖ (Sivil Toplum Örgütleri) ve DKÖ’lerle (Demokratik Kitle Örgütleri) sürekli bir ilişki ve paylaşım içinde olacak.

 • Tüm il ve ilçe örgütler, 30 Ekim 2012 tarihine kadar kitlesel olarak AKP teşkilat binaları önüne mutlaka siyah çelenk bırakacak.

 • İl Örgütleri uygun olan tüm mahallelerde, uygun yerlere “Açlık grevindeki tutsaklar yalnız değildir” çadırları kuracak. Genel Merkez Yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları bu çadırlarda; açlık grevinin durumunu, tutsakların haklı ve meşru taleplerini yapacakları toplantılarla halkla paylaşacak. Milletvekilleri ve belediye başkanları da çadırlarda destek amaçlı yapılacak dönüşümlü açlık grevine katılacak.

 • Ayrıca, her il ve ilçe kendi özgün planlaması dahilinde her gün yürüyüş vb. etkinlik yapacak. Etkinliklerin tamamında tutuklu açlık grevi eylemcilerinin talepleri öne çıkarılacak.

8- 24 Ekim 2012 (bugün) günü Midyat, 25 Ekim 2012 günü Urfa cezaevi önünde Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ’ın katılacağı kitlesel basın açıklamaları yapılacak. 27 Ekim 2012 günü Batman ’da yapılacak mitinge Demirtaş katılacak. 28 Ekim 2012 günü Adana ’da, Demirtaş’ın katılacağı bir miting yapılacak. 3 Kasım 2012 günü Diyarbakır ’da yapılacak mitinge Eş Genel Başkanlar katılacak.”

BDP PM, toplantısında MYK üyelerinin seçimleri de yapıldı. BDP’nin yeni parti yönetimi şu isimlerden oluştu:

**Ayhan Karabulut (Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

 • Mehmet Ayhan (Eğitimden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

 • Filiz Koçali (Basın ve Yayın İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

 • Hamit Geylani (Seçim ve Propaganda İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

 • Meral Danış Beştaş (Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

 • Demir Çelik (Yerel Yönetimlerden Sorulu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

 • Yüksel Mutlu (STÖ ve Siyasi Partilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

 • Nazmi Gür (Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı)

 • Abdurrahim Atilla (Genel Sayman)

 • Nuri Duman (MYK- Gençlik Meclisi Sözcüsü)

 • Pelin Yılmaz (MYK- Kadın Meclisi Sözcüsü)

 • Nursel Aydoğan (MYK)

 • Hüseyin Koçuk (MYK)

 • Ferhat Tarhan (MYK)

 • Necla Yıldırım (MYK)

 • Faruk Sağlam (MYK)

 • Kemal Peköz (MYK)

 • Hayri Ateş (MYK)

 • Mihdi Perinçek (MYK)**

T24

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Abdullah ÖcalanAçlık greviAdalet ve Kalkınma PartisiAdanaAmerika Birleşik DevletleriAnkaraAvrupa BirliğiBarış ve Demokrasi PartisiBirleşmiş MilletlerDiyarbakırGültan KışanakİmralıSavaşSelahattin DemirtaşSuriye
Görüş Bildir