Yüksek Mahkeme'den 4+4+4'e Son Nokta

 > -

Anayasa Mahkemesi'nde 4+4+4 Mesaisi

Anayasa Mahkemesi'nde 4+4+4 Mesaisi

Anayasa Mahkemesi, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı bugün esastan karara bağlayacak.

CHP, kanunun şekil yönünden iptalinin ardından esastan iptali istemiyle de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Kanunun, şekil yönünden iptal istemini reddeden Yüksek Mahkeme, esas yönünden yapılan iptal başvurusunu bugün görüşecek.

Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü gündem toplantısında, anamuhalefet partisi CHP ve çeşitli mahkemelerden gelen 16 başvuru ele alınacak.

Haberin Tamamı İçin:

66 Aylıklar İçin Karar Günü

66 Aylıklar İçin Karar Günü

ANAYASA Mahkemesi, saat 09.30’da, aralarında CHP’nin ilköğretim yaşını 66 aya indiren yasanın iptali istemiyle yaptığı başvuru da olmak üzere gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

16 maddelik gündemin son sırasındaki 4+4+4 başvurusunda, önce raportör raporu okunup değerlendirilecek. Sonra esastan görüşmeye geçilecek. Anayasa Mahkemesi Raportörü, düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığını bildirmiş ve iptal isteminin reddini istedi. Raporda, eğitim sistemi konusundaki takdir yetkisinin yasa koyucuda olduğu vurgulandı. Yeni sistemin anayasanın, eşitlik, eğitim öğretime ilişkin temel ilkelerine aykırı olmadığı savunularak, CHP’nin davasının reddi yönünde görüş verildi. Raporun heyet için bağlayıcılığı bulunmuyor. Mahkememin önündeki iki karar seçeneği ise şöyle:

Karar seçenekleri

1-Ret: Raportör raporu doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’nden ret kararı çıkarsa, 4+4+4 modeli anayasa vizesi almış olacak ve uygulama aynen devam edecek.

2-İptal: Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi iptal ederse 66 aylık çocukların okula gitmesi zorunluluğu ortadan kalkacak. İptal kararı ışığında düzenleme yapılması gündeme gelecek. 66 aylık miniklerin okula gitmemesi gündeme gelecek.

AK Parti” ve TKP ihtarı da gündemde

Gündemin 1 ve 2. sırasında ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, başka partilerin simge ve kısaltmalarını kullanan iki siyasi partiye ihtar verilmesi talebiyle yaptığı başvuru var. Başsavcılık, Yüksek Mahkemeye başvurarak, Adaletçi Kurtuluş Partisi ismiyle kurulduktan sonra, Parti Tüzüğü’nü “Partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi’dir. Merkezi Ankara’dadır. Simgesi Ak Parti’dir” şeklinde değiştirerek, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adını ve kısa adını kullanan Adaletçi Kurtuluş Partisi’ne, bu aykırılığı gidermesi için ihtar verilmesini talep etmişti. Bu başvuru gündemin ikinci sırasında karara bağlanacak.

Haberin Tamamı İçin:

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'yi Üzecek Karar!

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 2008 ve 2009 yılları kesinhesabı incelemesi sonucunda, 2008 yılından 1 milyon 434 bin 42 liranın, 2009 yılından ise 1 milyon 257 bin 30 liranın Hazine'ye irad kaydedilmesine karar verdi.

CHP'nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda, partinin 2008 yılı kesinhesabında gösterilen 70 milyon 559 bin 31 liralık gelirin, 2 milyon 207 bin 966 lira borç, 49 milyon 227 bin 118 lira gider, 570 bin 951 lira alacak ile 22 milyon 968 bin 927 liralık kasa ve banka mevcudu devrinin Hazine'ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Heyet, yasaya aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 1 milyon 349 bin 304 lira 64 kuruş ile kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen 82 bin 952 lira 66 kuruş gider ve bin 785 lira gelir olmak üzere toplam 1 milyon 434 bin 42 lira 3 kuruş karşılığı parti malvarlığının Hazine'ye irad kaydedilmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi ayrıca partiden, bilgileri istendiği şekliyle vermesi konusuna dikkat edilmesini isteyerek, giderlere kaydedilen bilgisayar ve televizyonların demirbaşlara kaydedilmesini sağlamak ve maaşla diğer ödemelerin ilgililerin hesaplarına yatırıldığını kanıtlayan belgelerin ilgili yevmiye ekinde bulunmasını temin için partiyi uyardı.

Biberon, önlük gibi bebek ürünleri...-

Aralarında Cevdet Selvi, Erdoğan Toprak gibi parti yöneticilerinin de bulunduğu kişiler için yapılan otobüs ve uçak bileti harcamalarını inceleyen

Anayasa Mahkemesi, 2 bin 699 lira 5 kuruşluk seyahat harcamasını, parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından, parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabul etmedi.

Yüksek Mahkeme, biberon, önlük gibi bebek ürünleri, çeşitli ilaç harcamalarıyla Kemal Anadol, Önder Sav ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ait çeşitli mahkemelerdeki davalara ilişkin dosya giderlerinden oluşan 4 bin 969 lira 5 kuruşluk giderin, parti tarafından karşılanacak yönetim gideri olmadığına karar verdi. Bu giderlerin kişisel olması nedeniyle parti amacına yönelik harcama olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varan heyet, bu nedenle 4 bin 969 lira 5 kuruşun Hazine'ye irad kaydedilmesine karar verdi.

Genel sayman Mustafa Özyürek tarafından gönderilen çiçekleri, partiyi temsilen değil kişisel kabul eden heyet, çiçek harcamalarını parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul etmedi.

Fatura aslı olmayan veya Vergi Usul Kanunu'na uygun düzenlenmiş belge olmadan kaydedilen giderleri de kabul etmeyen heyet, Vergi Usul Kanunu'na uygun düzenlenmiş fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi kanıtlayıcı belgeler olmadan yapılan 53 bin 673 lira 52 kuruş tutarındaki giderin kanunun öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunu kabul etmeyerek, bu miktarın da

Hazine'ye irad kaydedilmesine hükmetti.

"Altın ve takı, siyasi faaliyetler içinde değerlendirilmez"-

Muhtelif cins ve adette altın ve takı alınarak yapılan giderlerin de partinin siyasi faaliyetleri içinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına karar veren mahkeme, 22 bin 248 lira tutarındaki giderin Hazine'ye aktarılmasına karar verdi.

Parti'nin Halk TV'ye yaptığı ödemelerin de incelendiği kesinhesapta, partinin aldığı hizmetlerle doğrudan ilgili olmayan ve ödeneceğine dair bir belgeyle partinin yetkili organlarınca alınmış herhangi bir karar bulunmayan, Halk TV'nin kendisinin ödemekle yükümlü olduğu iki faturaya ait 755 bin 200 liralık giderleri partinin karşılaması uygun bulunmadı.

Personele avans altında verilen borç konusunda uyarı-

CHP'nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda da toplam 1 milyon 257 bin 30 lira 83 kuruşun Hazine'ye irad kaydedilmesine karar veren heyet, partiden, bilgileri istendiği şekliyle vermesi konusuna dikkat edilmesini isteyerek, personele avans altında verilen borç konusunda partiyi uyardı.

Yapılan incelemede, Vergi Usul Kanunu'na uygun düzenlenmiş fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi kanıtlayıcı belgelerin aslı olmadan yapılan harcamaları belgeye dayandırılmış kabul etmeyen mahkeme, bu yönde yapılan 171 bin 505 liranın Hazine'ye aktarılmasına karar verdi.

Deniz Feneri davası avukatlık ücreti-

İncelemede, CHP'ye, ilaç harcamalarıyla Kemal Anadol, Mustafa Özyürek, Ali Kılıç'a ait çeşitli mahkemelerdeki davalara ilişkin dosya giderlerinden oluşan 670 lira ile Deniz Feneri e.V. ile ilgili Deniz Baykal ile CHP MYK üyesi Ali Kılıç'a açılan manevi tazminat davaları için hazırlanan hukuki mütalaa karşılığı ödenen 15 bin avroluk avukatlık ücretinin nedenleri de soruldu.

Parti yetkilileri, "Deniz Feneri ile ilgili yapılan 15 bin ve 3 bin avroluk ödemelerin Ali Kılıç ya da Deniz Baykal adına değil parti adına yapıldığını, bu nedenle kayıt altına alındığını" belirtti.

Anayasa Mahkemesi heyeti yaptığı incelemede, parti yetkililerinin, verilen mütalaaların veya görüşlerin partiyle ilişkisini kanıtlayan belge ve bilgi sunmadıklarını ifade ederek, bu kişiler parti üyesi olsalar da dava giderleri şahsi olduğundan yapılan giderlerin parti tüzel kişiliğince karşılanmaması gerektiğine karar verdi. Heyet, Avukat Şahin Mengü tarafından, 2 bin 729 lira 60 kuruş harcanarak davalı TRT'ye karşı Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın da parti tüzel kişiliğiyle ilgili olduğuna dair geçerli ve yeterli belge sunulmadığını kaydetti.

Heyet, bu nedenlerle mahkemeye verilen görüşlerin parti tüzel kişiliği yerine kişilerle ilgili olması ve istenen bilgilerin verilmemesi nedeniyle söz konusu giderlerin parti tarafından karşılanmaması gerektiğine karar vererek, 46 bin 961 lira 40 kuruşun Hazine'ye aktarılmasına hükmetti.

Haberin Tamamı İçin:

CHP’nin 2.6 Milyon TL'si Hazine’ye Gitti

Haber detayları için lütfen kaynak adresine tıklayınız.

Haberin Tamamı İçin:

Anayasa Mahkemesi CHP'nin İptal İstemini Reddetti

Anayasa Mahkemesi CHP'nin iptal istemini esastan reddetti

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda 4 4 4 olarak bilinen 6287 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.

Haberin Tamamı İçin:

Yüksek Mahkeme'den 4+4+4'e Son Nokta

'4+4+4' eğitim düzenlemesi hakkında 'şekil' yönünden yaptığı itiraz reddedilen CHP'nin 'içerik' yönünden yaptığı iptal başvurusu da Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.

CHP, Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Davayı esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, Kanun'un iptal istemlerini reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin kararının ayrıntılarının yarın Anayasa Mahkemesi'nin sitesine konulacağı bildirildi.

İptali istenen hükümler

Kanun'un, iptali istenen hükümleri şöyleydi:

  • Mecburi ilköğretim çağının 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsadığı, bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlayıp, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biteceğine ilişkin hükmü,

  • İlköğretimin, dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumu olduğuna ilişkin hükmü,

  • İmkan ve şartlara göre ortaokulların, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabileceği hükmü,

  • İlköğretim kurumlarının dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından oluştuğunu öngören hüküm ile ortaokul ve liselerde, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hayatının, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulacağına ilişkin düzenleme,

  • 'Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle, rekabete açık olacak şekilde düzenlenir' hükmü,

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

4+4+4Adalet ve Kalkınma PartisiAltınAnkaraCumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluTRTYargıtaygündemvergi
Görüş Bildir