Beykoz'da Devrilen Ağaçtan Altı Kurum Sorumlu

18PAYLAŞIM
Beykoz'da Devrilen Ağaçtan Altı Kurum Sorumlu

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait çay bahçesinde iki kişinin üstüne devrilerek ölmelerine yol açan ağacın kurumasına rağmen kurumlar arasındaki yetki tartışması yüzünden bir türlü kesilmediği ortaya çıktı.

Bugün’den Yunus Tiryaki’nin haberine göre ağacın bulunduğu bölgede altı farklı kurumun görev ve yetkisi var.

Or­man Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si ve Or­man Mü­hen­di­si Ali Su­kas, şöyle konuştu: “İş­let­me­si, ba­kı­mı ve so­rum­lu­lu­ğu İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne ait. Ko­ru 1 de­re­ce do­ğal sit ala­nı ya­pı­la­bil­di­ği için Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­’nın ve Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Mü­dür­lü­ğü­’nün yet­ki­si var.

Ağacın kesilmesi için Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü­’nden ve Bo­ğa­zi­çi sı­nır­la­rın­da kal­dı­ğı için de Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü­’nden yetki almak gerektiğini söyleyen Tiryaki, “ Ta­bi bu­nun ya­nın­da bir de il­çe be­le­di­ye­si var. Bu­ra­da mev­zu­atın çok da­ğı­nık­lı­ğı, fark­lı ku­rum­la­ra yet­ki ve so­rum­lu­luk ver­me­si bu iş­le­ri ge­cik­ti­ri­yor. Altı ay­dan ön­ce bu işin için­den çı­ka­mı­yor­su­nuz. Bu yet­ki kar­ma­şa­sı 2 ki­şi­nin öl­me­si­ne, 2 ki­şi­nin de ya­ra­lan­ma­sı­na se­bep ol­du” diye konuştu.

Diken

Haberin Tamamı İçin:
Dio İçerik Altı Banner
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir