Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

4. Yargı Paketi Yasalaştı, İşte Getirdikleri...

 > -

4. Yargı Paketi Kabul Edildi

4. Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmalı oturumların ardından kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, 4. Yargı Paketi olarak bilinen, İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Haberin Tamamı İçin:

4. Yargı Paketi Meclis'te Kabul Edildi

Meclis Genel Kurulu’nda, 4. Yargı Paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

TERÖRÜ ÖVENE 5 YILA KADARA HAPİS

Terör örgütünün; yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılacak. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beşbin güne kadar para cezasına mahkum olacak.

YÜZÜ KAPATMAYA CEZA

Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün kapatılması aynı cezaya çarptırılacak. Terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde; örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması, slogan atılması, ses cihazları ile yayın yapılması, terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi de aynı cezaya çarptırılacak.

ÜYE OLMAYANLARA AYRICA CEZA YOK

Terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüt adına terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basmak ve yayınlamak suçunu, terörün propagandası suçunu ve kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçunu işleyenler hakkında ayrıca terör örgütüne üyelikten dolayı ceza verilmeyecek.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRANA 7 YILA KADAR HAPİS

Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

İhaleye fesat karıştırma suçunun; cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde, temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamayacak. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunacak.

7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olan kişi hakkında, ceza uygulanırken koşullu salıverilirdiğinde, deneme sürecinde yeni suç işlerse koşullu salıverilme kararı geri alınamayacak.

Haberin Tamamı İçin:

4. Yargı Paketi Yasalaştı

4. Yargı Paketi olarak bilinen, İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, ''4. Yargı Paketi'' olarak bilinen, İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, terör örgütünün propagandasını yapanlara, bildiri veya açıklamalarını basıp yayınlayanlara ceza verilmesinde, ''cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösterme, övme ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik etme'' şartı getiriliyor.

AİHM'in kesinleşmiş ihlal kararları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ndeki davalarda da yargılamanın iadesi sebebi olarak kabul edilecek.

Kamulaştırma bedelinin geç ödenmesinden dolayı açılan davanın 4 ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, hesaplanacak kanuni faiz hak sahibine ödenecek.

Terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basıp yayınlayanlar, propagandasını yapanlar ve yasa dışı toplantı ve gösterilere katılanlar, ayrıca "Terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmayacak.

İşkence suçlarında zaman aşımı işlemeyecek.

İhaleye fesat karıştırmanın 5 yıldan 12 yıla kadar olan cezası, 3 yıldan 7 yıla indirilecek.

Tasarının yasalaşmasının ardından TBMM Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Başkanvekili Sadık Yakut, birleşimi 16 Nisan salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA

Haberin Tamamı İçin:

Propaganda ve Gösteriye Çifte Ceza Tarih Oldu

Yargı sisteminde önemli değişikliklere yol açacak '4. Yargı Paketi' Meclis'ten onay aldı. Düzenlemeyle pek çok durumda suç ve ceza kriterleri değişirken, Tahir Canan'a da tahliye yolu açıldı.

Kamuoyunda ‘4. Yargı Paketi’ olarak bilinen, “İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Meclis Genel Kurulu’nda dün görüşülen ‘4. Yargı Paketi’yle, Kürt sorunun barışçıl yollarla çözülmesi sürecine katkı sağlayacak düzenlemeler yapıldı. AK Parti, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6. maddesinde düzenlenen, “terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basmak ve yayımlamak” suçu ile aynı kanunun 7. maddesinde düzenlenen, “terör örgütünün propagandasını yapmak ve terör örgütü propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak” suçlarını cezalandıran maddelere ilişkin değişiklik önergesi verdi. Verilen önergede, bu suçlardan birini işleyen ancak terör örgütü üyesi olmayan kişilerin ayrıca örgüt üyesi gibi cezalandırılmaması gerektiği belirtildi.

Uygulama adil değildi

Kabul edilen önerge ile artık, “terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basmak ve yayımlamak, terör örgütünün propagandasını yapmak ve yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak” suçlarını işleyenlerin, ayrıca örgüt üyesi olmadıkları halde örgüt üyesi gibi cezalandırılmalarının önüne geçilecek. Mevcut uygulamada, anılan suçlardan ceza alan şahıslar, ayrıca terör örgütü üyesi sayılarak ikinci kez cezalandırılıyordu. Önergenin gerekçesinde, suçluların işledikleri asıl suçun yanında ilave olarak örgüt üyeliği suçundan da cezalandırılmalarının adil olmadığı vurgulandı.

Şiddet kriteri geldi

Gerekçede, propaganda ve yasa dışı gösteri suçlarında şiddet unsuru bulunması halinde ise kişilerin örgüt üyesi gibi cezalandırılmasına devam edileceği vurgulanarak, “İşlenen suçun patlayıcı madde bulundurma, mala zarar verme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi cebir ve şiddet içeren suçlar olması durumunda kişi ayrıca örgüt üyeliğinden cezalandırılacaktır” denildi. Yapılan değişikliklerden cezaevlerinde tutuklu bulunan pek çok üniversite öğrencisinin yararlanması bekleniyor.

Silahlı-silahsız çete ayrımı

TBMM’de kabul edilen bir diğer önergeyle, TCK’nın 220. maddesinin 6. fıkrasında düzenlenen, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır” şeklindeki hükme de, “Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır” ibaresi eklendi. Böylece silahsız örgüt olarak kabul edilen bir çetenin üyesi, sadece işlediği suçtan cezalandırılacak, ayrıca “çete üyesi olma” suçundan ceza almaktan kurtulmuş olacak. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gazetecilerin soruları üzerine, “Bu önerge olmasaydı, silahlı örgütle silahsızlar arasında bir fark yoktu” diye konuştu.

KCK’lılar yararlanamıyor

Bakan Ergin gazetecilerin, “KCK tutukluları bundan yararlanamıyorlar mı?” soruna ise, “Onlar TCK 314. (silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üyeliği düzenleyen) maddeden yargılanıyorlar. KCK dosyalarındaki iddialar TCK 314’ten. Silahlı örgütten onlar. Bu düzenlemenin kapsamında değil” yanıtını verdi. Bir gazetecinin, “Peki Ergenekon’dan yargılananlar” sorusuna karşılık ise Bakan Ergin, “Bilmiyorum, ona siz bakın” dedi.

Haberin Tamamı İçin:

4. Yargı Paketi Yasalaştı, İşte Getirdikleri...

TBMM Genel Kurulu'nda, "4. Yargı Paketi" olarak bilinen, İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde açılan tam yargı davalarında, talep edilen tazminatın daha yüksek olduğunun dava devam ederken anlaşılması durumunda, davacıya talep edilen miktarı arttırma hakkı verilmemesinin adil yargılama hakkının ihlali olarak kabul edilmesi sebebiyle, nihai karar verilinceye kadar ıslah suretiyle talep edilen tazminat miktarını arttırma hakkı tanınıyor.

Kanuna göre, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde açılan tam yargı davalarında; dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar bir defaya mahsus olmak üzere arttırılabilecek ve miktarın arttırılmasına ilişkin dilekçe 30 gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilecek. Bu hüküm derdest olan davalarda da uygulanacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki hükümlere paralel şekilde, AİHM tarafından verilen ve kesinleşmiş ihlal kararları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde görülen davalar bakımından da yargılamanın iadesi sebebi olarak kabul edilecek. Bu kararlar hakkında yargılamanın iadesi, AİHM kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilecek.

Tazminat artırma hakkı

Kanunla, AİHM'in, devletin sorumluluğuna ilişkin tazminat davalarında, davacıların yargılamanın yavaş işlemesinden doğan zararlarını ortadan kaldıracak yeterli bir çözüm bulunmadığı yönünde Türkiye aleyhinde verdiği ihlal kararlarının önünü kesmek amacıyla düzenleme yapılıyor.

Buna göre, idari yargıda açılan tam yargı davalarında talep edilen tazminatın daha yüksek olduğunun dava devam ederken anlaşılması durumunda, nihai karar verilinceye kadar talep edilen tazminat miktarını arttırma hakkı tanınacak.

Yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle kamulaştırma bedelinin geç ödenmesinden dolayı ortaya çıkan hak kayıplarının giderilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, açılan davanın 4 ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, bu sürenin bitiminden itibaren başlamak üzere, ödeme tarihine kadar geçecek süre için hesaplanacak kanuni faiz hak sahibine ödenecek.

Kanunla, AİHM'in, terör örgütlerinin içeriği şiddet unsuru içermeyen bildirilerini yayınlayanların, sadece bu eylemleri nedeniyle cezalandırılmasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak saymasına paralel düzenleme yapılıyor.

Buna göre, terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesinde, "cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden" şartı getirilecek. Böylece, suçun kapsamı AİHM standartlarıyla uyumlu hale getiriliyor.

Basın açıklaması

Aynı düzenleme, basın açıklamaları için de getiriliyor. AİHM'in, içeriğinde şiddete başvurmayı cesaretlendirici ifadeler yer almayan ya da kişileri silahlı isyana teşvik edici nitelikte olmayan açıklamalar nedeniyle bireylerin Terörle Mücadele Kanunu'nca cezalandırılmasını ifade özgürlüğüne aykırı bulmaması için düzenleme yapılıyor.

Buna göre, terör örgütünün propagandasını yapan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesinde, suçun "cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olması" şartı getiriliyor. Bu suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında arttırılması hükmü korunuyor.

Suçları toplantı ve gösteri yürüyüşü dışında da işlerse...

Terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde; örgüte ait amblem, resim veya işaretleri asanlar ya da taşıyanlar, slogan atanlar, ses cihazlarıyla yayın yapanlar, terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformayı giyenler, bu suçları toplantı ve gösteri yürüyüşü dışında da işlerse aynı cezaya çarptırılacak.

Terör örgütlerinin bildiri ve açıklamalarını basmak ve yayımlamak, terör örgütünün propagandasını yapmak ile yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçunu işleyenler hakkında, ayrıca "Terör örgütüne üye olmak" suçundan dolayı ceza verilmeyecek.

Ancak, işlenen suçun; patlayıcı madde bulundurma, mala zarar verme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi cebir ve şiddet içermesi halinde, kişi ayrıca örgüt üyeliğinden cezalandırılacak.

İşkence suçlarında zaman aşımı işlemeyecek

Kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmaması halinde, yapılan açıklamalar "suçu ve suçluyu övme" suçunu oluşturmayacak. Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan; terör örgütünün propagandasını yapan kişiye ceza verilmesinde, suçun "cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olması" şartı getirilmesi düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu'nda yapılıyor. Buna göre, terör örgütünün propagandasını yapan kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesinde, suçun "cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olması" şartı aranacak.

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılması ve örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek cezanın yarısına kadar indirilebilmesi" hükmü, sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak. Böylece silahlı olmayan örgütler hakkında söz konusu hüküm uygulanmayacak.

İhaleye fesat karıştırma

Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

İhaleye fesat karıştırma suçunun cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde temel cezanın alt sının 5 yıldan az olamayacak. Ancak, kasten yaralama ya da tehdit suçundan veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunacak.

İhaleye fesat karıştırma suçu işlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemişse fail hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesinde, suçun unsuru, "askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik ve telkinde bulunmak" şeklinde değiştiriliyor.

Kanunla, soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılan tahliye taleplerinde, Cumhuriyet savcısının mütalaasının sanık, şüpheli veya müdafiye tebliğ edilmemesinin silahların eşitliği ve çekişmeli yargı ilkelerine aykırı kabul edilmemesi için düzenleme yapılıyor. Tahliye talebi, duruşma dışında yapılırsa, Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafinin görüşü alınmayacak.

Maddi ve manevi her türlü zararlarının tazminini isteyebilecek

Yakalanan veya tutuklanan kişiler, yakalama ve tutuklama işlemine karşı kanunda öngörülen başvuru imkanlarından yararlandırılmazlarsa, maddi ve manevi her türlü zararlarının tazminini isteyebilecek.

Gözaltı ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indirilen kişiler, tazminat isteyebilecek.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin AİHM'in kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi durumunda, 3 ay içinde yeniden soruşturma açılacak.

Ceza muhakemesinde silahların eşitliğinin sağlanması amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, tutukluluğa yapılan itirazlarda, cumhuriyet savcısının görüşü alındıktan sonra, şüpheli, sanık veya savunmanın da görüşü alınınca itiraz hakkında karar verilecek.

Yargılamanın yenilenmesi

"Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri" başlıklı maddeye göre verilen ceza hükmünün, AİHM tarafından İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'nin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin tespit edilmiş olmasına rağmen, bazı başvurular için yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmemesinin önlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, 4 Şubat 2003 tarihi itibarıyla AİHM'de derdest olup, sonradan ceza hükmünün sözleşmenin ihlali suretiyle verildiği tespit edilen ancak yeniden yargılama yapılamadığından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 15 Haziran 2012 tarihi itibarıyla icra süreci denetlenmekte olan kararlar açısından da yargılamanın yenilenmesi yapılabilecek.

Adli yardımın kapsamı genişletiliyor

Dava veya takibin açıkça dayanaktan yoksun bulunmaması halinde adli yardımdan yararlanılabilecek. Böylece adli yardımın kapsamı genişletiliyor. Adli yardım talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde itiraz edilebilecek. Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilecek.

Yargılama giderlerinin tahsilinin, adli yardımdan yararlananın mağduriyetine neden olacağı mahkemece anlaşılırsa, mahkeme hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmasına karar verebilecek.

Grupların ortak önergesi

Kanuna, AK Parti, CHP, MHP ve BDP milletvekillerinin imzasıyla verilen değişiklik önergesiyle geçici madde eklendi.

Buna göre, 7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla hürriyeti cezaya mahkum olan kişi hakkında, mahkum olduğu cezanın infazı sürecinde koşullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmayacak.

Bu düzenlemeden, yaklaşık 32 yıldır cezaevinde bulunan Tahir Canan'ın da yararlanacağı belirtildi.

"KCK yararlanamıyor"

Bu arada Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Meclis kulisinde gazetecilerin, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılması hükmünün, terör örgütleri de dahil tüm silahlı örgütler hakkında uygulanması" önergesi ile ilgili soruları yanıtladı.

"Bu önerge olmasaydı, silahlı örgütle silahsızlar arasında bir fark yoktu" diyen Ergin, "220 maddenin 6. fıkrasındaki olay, silahlı örgütlere, terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine uygulanıyordu zaten, onun dışındakiler için ikinci bir ceza verilmez. Eyleminin cezasını alır ama örgüt üyesi olmamakla birlikte üyeymiş gibi cezalandırılmaz diyoruz. Haklı bir ayrım yapıyoruz' diye konuştu.

"KCK tutukluları bundan yararlanamıyorlar mı?" sorusu üzerine Ergin, "Onlar TCK 314. (Silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üyeliği düzenleyen) maddeden yargılanıyorlar. KCK dosyalarındaki iddialar, TCK 314'ten. Silahlı örgütten onlar. Bu düzenlemenin kapsamında değil" dedi.

Ergin, bir gazetecinin, "Ergenekon'dan yargılananlar" sözü üzerine, "Bilmiyorum ona siz bakın" diye konuştu.

Muhalihgazete

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Adalet ve Kalkınma PartisiBarış ve Demokrasi PartisiCumhuriyet Halk PartisiErgenekonMilliyetçi Hareket PartisiTerörTürkiye Büyük Millet Meclisiolaytahliye
Görüş Bildir